Hjem
Program for universitetspedagogikk
Nyhet

UNIPED tilbyr kurs i å lage korte undervisningsvideoer

Kurset er for undervisere ved UiB som ønsker å lage og legge ut på nett korte videoer som supplement til annen undervisning.

Screenshot of video made by Robert Gray
Foto/ill.:
Robert Gray

Hovedinnhold

Vi vil videre diskutere og gi innspill på:

  • hvilket innhold kan egne seg til slike presentasjoner?
  • med videoene lagt ut, hvordan kan tiden ansikt-til-ansikt med studentene eventuelt brukes bedre?
  • hvordan undersøke i hvor stor grad studentene bruker videoene og om bruken øker læringsutbyttet?

Kurset er en mulighet for ansatte til å prøve ut noe de har ønsket å gjøre, høste erfaringer med utprøvingen, og diskutere og dele erfaringene med kollegaer. Det forutsettes at deltakerne har undervisning i vårsemesteret 2015 og bruker periodene mellom kursdagene til å prøve ut videobruk.

Tid: 2 dager fra 9-15: mandag 15. februar, mandag 14. mars og 2 dager fra 9-12 mandag 11. april, mandag 9. mai.

Sted: Vilvite senteret, Thormøhlensgate 51.

Kursledere: Robert Gray, institutt for pedagogikk robert.gray@uib.no og Anders Myren, IT avdelingen anders.myren@adm.uib.no

Kurset kan inngå som en valgfri modul i Utviklingsprogram i universitetspedagogikk (den pedagogiske opplæringen av nytilsatte ved UiB som trenger ”pedagogisk basiskompetanse”) tilsvarende 5 ECTS.

Spørsmål kan rettes til kursholderne.

Vi gjør oppmerksom på at dette er ikke et ”drop-in” kurs. Vi forutsetter at kursdeltakerne er med på alle 3 dager, hele dagene.