Hjem

Urban Enclaving Futures

Hovedinnhold

Urban Enclaving logo

Prosjektet "Enclaving: Patterns of global futures in three African cities" (UrbanEnclavingFutures) undersøker ulikheter i fordelingen av urbane ressurser som finner sted i ulike byrom. Ved utforske enklavedannelse (enclaving) i bredden, erkjenner vi at sosiale aktører bidrar til å produsere og relatere seg til byutviklingen.

Gjennom forskning i storbyene Accra, Johannesburg og Maputo vil prosjektet studere enklavedannelse som et globalt kulturelt fenomen av økende betydning og skapende kraft for nye sosiale former. Ved å sammenligne materiale fra de tre byene skal prosjektet bidra til å finne løsninger på to hovedutfordringer for afrikansk byutvikling: ulikhet og boligutvikling.

For mer informasjon om prosjektet, se de engelske sidene.