Hjem
Thomas Hol Fosses bilde

Thomas Hol Fosse

PH.D.-KANDIDAT
Vitenskapelig artikkel
 • Sørlie, Henrik; Hetland, Jørn; Dysvik, Anders; Fosse, Thomas Hol; Martinsen, Øyvind L. 2020. Person-Organization Fit in a military selection context. Military Psychology.
 • Fosse, Thomas Hol; Buch, Robert; Säfvenbom, Reidar; Martinussen, Monica. 2015. The impact of personality and self-efficacy on academic and military performance: The mediating role of self-efficacy. Journal of Military Studies. 19 sider.
Vitenskapelig foredrag
 • Thompson, Per-Magnus Moe; Fosse, Thomas Hol; Skouverøe, Joachim. 2019. Investigating leader caregiving through the lens of attachment theory: A moderated mediation analysis.
 • Fosse, Thomas Hol. 2016. Predicting military performance for applicants to the Officer Candidate Schools in the Norwegian Armed Forces.
 • Heimdal, Jan Oddvar; Fosse, Thomas Hol; Storm, Henrik. 2016. National Culture and Officer Candidates in the Norwegian Armed Forces.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Johansen, Rino Bandlitz; Fosse, Thomas Hol; Boe, Ole. 2019. Militær ledelse. Fagbokforlaget.
Mastergradsoppgave
 • Fosse, Thomas Hol. 2014. Betydningen av personlighet og mestringstro for akademiske og militære prestasjoner på krigsskolene.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Johansen, Rino Bandlitz; Fosse, Thomas Hol; Boe, Ole. 2019. Hva er militær ledelse. 21 sider.
 • Martinsen, Øyvind L.; Fosse, Thomas Hol; Johansen, Rino Bandlitz. 2019. Effektiv ledelse i militære organisasjoner. 30 sider.
 • Fosse, Thomas Hol. 2019. Destruktiv ledelse i en militær kontekst. 29 sider.
Poster
 • Heimdal, Jan Oddvar; Johansen, Rino Bandlitz; Fosse, Thomas Hol. 2016. National culture value profiles and Military officer candidates – an explorative study in the Norwegian Armed Forces.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Fosse, Thomas Hol; Skogstad, Anders; Einarsen, Ståle; Martinussen, Monica. 2019. Active and passive forms of destructive leadership in a military context: a systematic review and meta-analysis. 1-16.
Forord
 • Fosse, Thomas Hol; Johansen, rino; Boe, Ole. 2019. Forord. 5-6.
Faglig kapittel
 • Fosse, Thomas Hol; Boe, Ole; Johansen, Rino Bandlitz. 2019. Hva kreves av fremtidens militære ledere? 363-366. I:
  • Johansen, Rino Bandlitz; Fosse, Thomas Hol; Boe, Ole. 2019. Militær ledelse. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Fosse er prosjektleder for "Lederkandidatstudien" som undersøker hva som kjennetegner en god lederkandidat som blir tatt opp til utdanning ved befals- og krigskolene i Forsvaret.

Kompetansefelt