Hjem
Utreisende forskere
Eu/EØS

Opphold i EU/EØS

Universitetet i Bergen er et av mer enn 600 euraxess service sentre.

Hovedinnhold

Folketrygdmedlemskap

Dersom du er norsk statsborger eller EU/EØS statsborger og skal være på forskningsopphold i EU/EØS blir du regnet som pliktig medlem i den norske folketrygden. Det kan likvel være nødvendig å sende inn søknad til NAV om bekreftelse på medlemskapet dersom du skal være lengre enn ett år eller dersom du skal motta yttelser fra NAV. Se informasjon om søknad om medlemsskap her 

Helserettigheter

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Kortet bør du ha med deg dersom du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits.

helfo.no

Dersom du skal oppholde deg i et annet EU/EØS land i lengre enn tre måneder må du be om rettighetsblankett S1. 
Se mer informasjon om dette her

Euraxess

Euraxess har en landdatabase med nyttig informasjon om både land og ulike universiteter i Europa. På nettsiden kan du velge vertsland og finne praktisk og nyttig informasjon om landet eller institusjonen du skal til. Euraxess.no Information search
Vi er også behjelpelig med å formidle kontakt til ansatte ved servicesenter i Euraxess for mer utfyllende informasjon om vertsinstitusjon om nødvendig.