Hjem
Utreisende forskere
Eu/EØS

Opphold i EU/EØS

Universitetet i Bergen er et av mer enn 450 euraxess service senter lokalisert i 40 europeiske land.

Hovedinnhold

Folketrygdmedlemskap

Skal du på forskningsopphold i EU/EØS må ditt medlemskap i folketrygden behandles av NAV via A1 skjema. nav.no
Utfylt skjema sendes til lønnskontoret ved UiB for attestering. 
Opphold i mer enn 12 mnd: ved søknad til NAV kan man være utsendt arbeidstaker i EU/EØS i mer enn 12 mnd og beholde medlemskap i norsk folketrygd.

Europeisk helsetrygdekort

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Kortet bør du ha med deg dersom du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits.

helfo.no

Euraxess

Euraxess har en landdatabase med nyttig informasjon om både land og ulike universiteter i Europa. På nettsiden kan du velge vertsland og finne praktisk og nyttig informasjon om landet eller institusjonen du skal til. Euraxess.no Information search
Vi er også behjelpelig med å formidle kontakt til ansatte ved servicesenter i Euraxess for mer utfyllende informasjon om vertsinstitusjon om nødvendig.