Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt nettkurs

Energiomstilling

Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nettkurs ved UiB våren 2021 - kurset er nå helt fullt.

Nytt nettkurs ved UiB: Energiomstilling
Det nye nettkurset ved UiB diskuterer FNs bærekraftsmål nr 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.
Foto/ill.:
FN

Hovedinnhold

Energiomstilling og omlegging til fornybare energiressurser er et viktig forskningsfelt for Universitetet i Bergen, med utgangspunkt i FNs  7. bærekraftsmål: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

Klima- og energiomstilling griper inn i alle områder i samfunnet og reiser en rekke utfordringer på tvers av blant annet klimavitenskap, teknologi, psykologi, jus og økonomi.

UiB starter derfor opp et helt nytt nettbasert kurs som skal gi innføring i energiomstilling og fornybare energiressurser og forståelse for de viktigste tverrfaglige utfordringene: 

  • Hva er de viktigste driverne som motiverer til energiomstilling?
  • Hvilke teknologiske muligheter har vi?
  • Hva er fordeler og ulemper med ulike bærekraftige energiressurser?
  • Hva er de viktigste utfordringene, og hva er mulige konsekvenser? 

Prioriterte målgrupper og opptakskrav

Kurset er finansiert av Kompetanse Norge gjennom bransjeprogrammene for hhv. for olje-, gass- og leverandørindustrien og maritim næring. Ansatte/permitterte/arbeidsledige med tilkytning til disse bransjene vil derfor bli prioritert ved opptak. Vi ber deg derfor krysse av for dette i søknadsskjemaet. 

Vi tar opp søkere fortløpende etter dato for registrert søknad, så lenge vi har ledige plasser. Det er totalt 100 studieplasser på dette kurset. Dersom vi har ledige plasser etter at søkere fra de prioriterte bransjene har fått tilbud om plass, vil vi ta kunne ta opp andre søkere. Kurset er gratis - ingen studieavgift. 

Dersom du er under 25 år, må du legge ved dokumentasjon på generell studiekompetanse når du registrerer søknaden din. Er du over 25 år, er det ikke nødvendig å dokumentere dette, da vil du få opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Det er ellers en fordel med grunnleggende kunnskaper innen naturvitenskap, men dette er ikke noe krav. Du vil få nødvendig introduksjon til relevante fagfelt på kurset. 

Kursinnhold 

Første del av kurset tar for seg drivere og motivasjonsfaktorer for omstilling til et lavkarbonsamfunn, som klimaendringer og behovet for ren og bærekraftig energiforsyning globalt. Den andre delen av kurset fokuserer på de vitenskapelige, teknologiske og samfunnsmessige aspektene ved ulike bærekraftige/fornybare energiressurser, som geotermisk energi, havvind, solkraft, vannkraft, mineralutvinning, samt lagring, fangst og utnyttelse av CO2.

Kurset har tverrfaglig tilnærming og henter ressurser fra fagområder som geovitenskap, klimavitenskap, biologi, fysikk, samfunnsvitenskap, jus, psykologi, nanoteknologi, etikk, retorikk og økonomi.

Organisering og undervisning

Kurset er 100 % nettbasert, starter i midten av april og går frem til juni. 

Undervisningen består av 20 nettleksjoner à 2 timer, som du kan følge når det passer for deg, samt 3 nettbaserte kurssamlinger à 2 timer som vil gå 3 mandagskvelder til oppsatt tid. Kurset avsluttes med en digital multiple-choice eksamen som du gjennomfører hjemmefra. 

Kurssamlinger på nett: 

  • Mandag 26. april kl. 19-21
  • Tirdag 18. mai kl. 19-21
  • Mandag 7. juni kl. 19-21