Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt nettkurs

Energiomstilling

Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nytt nettkurs ved UIB starter i januar 2021. Kurset er nå fullt.

Nytt nettkurs ved UiB: Energiomstilling
Nytt nettkurs ved UiB diskuterer FNs bærekraftsmål nr 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.
Foto/ill.:
FN

Energiomstilling og omlegging til fornybare energiressurser er et viktig forskningsfelt for Universitetet i Bergen, med utgangspunkt i FNs  7. bærekraftsmål: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

Klima- og energiomstilling griper inn i alle områder i samfunnet og reiser en rekke utfordringer på tvers av blant annet klimavitenskap, teknologi, psykologi, jus og økonomi.

UiB starter derfor opp et helt nytt nettbasert kurs som skal gi innføring i energiomstilling og fornybare energiressurser og forståelse for de viktigste tverrfaglige utfordringene: 

  • Hva er de viktigste driverne som motiverer til energiomstilling?
  • Hvilke teknologiske muligheter har vi?
  • Hva er fordeler og ulemper med ulike bærekraftige energiressurser?
  • Hva er de viktigste utfordringene, og hva er mulige konsekvenser? 

Prioriterte målgrupper

Kurset er finansiert av Kompetanse Norge gjennom Bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien og ansatte/permitterte/arbeidsledige med tilkytning til disse bransjene vil derfor bli prioritert ved opptak. Vi ber deg derfor krysse av for dette i søknadsskjemaet. 

Vi tar opp søkere fortløpende etter dato for registrert søknad, så lenge vi har ledige plasser. Det er totalt 100 studieplasser på dette kurset. 

Dersom vi har ledige plasser, vil vi ta kunne ta opp andre søkere. Søkere blir dermed prioritert i denne rekkefølgen:

1. Ansatte eller permitterte/arbeidsledige innen olje-/gass- og leverandørindustri
2. Arbeidsledige/permitterte fra andre bransjer
3. Andre søkere

Kurset er gratis - ingen studieavgift. 

Kursinnhold 

Første del av kurset tar for seg drivere og motivasjonsfaktorer for omstilling til et lavkarbonsamfunn, som klimaendringer og behovet for ren og bærekraftig energiforsyning globalt. Den andre delen av kurset fokuserer på de vitenskapelige, teknologiske og samfunnsmessige aspektene ved ulike bærekraftige/fornybare energiressurser, som geotermisk energi, havvind, solkraft, vannkraft, mineralutvinning, samt lagring, fangst og utnyttelse av CO2.

Kurset har tverrfaglig tilnærming og henter ressurser fra fagområder som geovitenskap, klimavitenskap, biologi, fysikk, samfunnsvitenskap, jus, psykologi, nanoteknologi, etikk, retorikk og økonomi.

Organisering og undervisning

Kurset er 100 % nettbasert, starter 15. januar 2021 og går over 16 uker frem til mai. 

Undervisningen består av 20 nettleksjoner à 2 timer, som du kan følge når det passer for deg, samt 3 nettbaserte kurssamlinger à 2 timer som vil gå 3 mandagskvelder til oppsatt tid. Kurset avsluttes med en digital multiple-choice eksamen som du gjennomfører hjemmefra. 

Kurssamlinger:

  • Mandag 25. januar kl. 19-21
  • Mandag 22. februar kl. 19-21
  • Mandag 22. mars kl. 19-21
     

Opptakskrav

Dersom du er under 25 år, må du legge ved dokumentasjon på generell studiekompetanse når du registrerer søknaden din. Er du over 25 år, er det ikke nødvendig å dokumentere dette, da vil du få opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Det er ellers en fordel med grunnleggende kunnskaper innen naturvitenskap, men dette er ikke noe krav. Du vil få nødvendig introduksjon til relevante fagfelt på kurset.