Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudier

Energiomstilling

Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nettbasert emne starter opp i desember, primært for deg med bakgrunn fra enten maritime næringer eller olje-, gass- eller leverandørindustri. Søknadsfrist: 10. desember.

Energiomstilling - gratis nettkurs ved UiB
Det nettbaserte emnet Energiomstilling tar blant annet for seg FNs bærekraftsmål nr 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Energiomstilling og omlegging til fornybare energiressurser er et viktig forskningsfelt for Universitetet i Bergen, med utgangspunkt i FNs  7. bærekraftsmål: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

Klima- og energiomstilling griper inn i alle områder i samfunnet og reiser en rekke utfordringer på tvers av blant annet klimavitenskap, teknologi, psykologi, jus og økonomi.

Vi tar nå opp nye deltakere til nettbasert emne som skal gi innføring i energiomstilling og fornybare energiressurser og forståelse for de viktigste tverrfaglige utfordringene: 

  • Hva er de viktigste driverne som motiverer til energiomstilling?
  • Hvilke teknologiske muligheter har vi?
  • Hva er fordeler og ulemper med ulike bærekraftige energiressurser?
  • Hva er de viktigste utfordringene, og hva er mulige konsekvenser? 

Emnet er 100% nettbasert og foregår på engelsk via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Det er ingen studieavift på dette emnet. 

MERK: Dette er mest sannsynlig siste mulighet til å ta dette emnet gratis uten studieavgift. Neste mulighet blir høsten 2024, da mot en studieavgift (beløp ikke fastsatt).

Prioriterte målgrupper 

Neste gjennomføring av emnet er støttet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom bransjeprogrammene for hhv. maritime næringer og olje-, gass- og leverandørindustrien. Ansatte- samt permitterte/arbeidsledige med tilkytning til disse bransjene vil derfor blir prioritert ved opptak. 

Vi har til sammen 100 studieplasser denne gangen og tar opp søkere fortløpende etter dato for registrert søknad, så lenge vi har ledige plasser.

Dersom vi har ledige plasser etter at søkere fra prioriterte bransjer har fått tilbud om plass, vil vi ta kunne ta opp andre søkere. 

Opptakskrav

Dersom du er under 25 år, må du legge ved dokumentasjon på generell studiekompetanse når du registrerer søknaden din. Er du over 25 år, er det ikke nødvendig å dokumentere dette, da vil du få opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Det er ellers en fordel med grunnleggende kunnskaper innen naturvitenskap, men dette er ikke noe krav. Du vil få nødvendig introduksjon til relevante fagfelt på kurset. 

MERK: En ny bestemmelse i universitets- og høyskoleloven krever at studenter fra land utenfor EØS og Sveits må betale full studieavgift dersom de ønsker å bli tatt opp på et kurs eller studieprogram ved norske universiteter og høyskoler.

Studieavgift for nettbaserte studier som SDG 607 er ennå ikke beregnet og vi vil derfor ikke kunne ta opp søkere med statsborgerskap fra de nevnte landene, med mindre man oppfyller ett av unntakene.

Innhold 

Emnet har tverrfaglig tilnærming og henter ressurser fra fagområder som geovitenskap, klimavitenskap, biologi, fysikk, samfunnsvitenskap, jus, psykologi, nanoteknologi, etikk, retorikk og økonomi.

Første del av emnet tar for seg drivere og motivasjonsfaktorer for omstilling til et lavkarbonsamfunn, som klimaendringer og behovet for ren og bærekraftig energiforsyning globalt. 

Den andre delen fokuserer på de vitenskapelige, teknologiske og samfunnsmessige aspektene ved ulike bærekraftige/fornybare energiressurser, som geotermisk energi, havvind, solkraft, vannkraft, mineralutvinning, samt lagring, fangst og utnyttelse av CO2.

Organisering og undervisning 

Emnet er 100 % nettbasert og går over en periode på 10-12 uker. 

Undervisningen består av 20 nettleksjoner à 2 timer, som du kan følge når det passer for deg. I tillegg vil det være 3 felles undervisningsøkter à 2 timer på kveldstid. 

Vinteren 2023-2024: 15. desember - 9. april
9. januar kl. 19 - 21
6. februar kl. 19 - 21
5. mars kl. 19 - 21

Eksamen

Emnet avsluttes med en digital multiple-choice eksamen som du gjennomfører hjemmefra, innenfor eksamensperioden som er angitt under: 

Vinteren 2024: 2. april kl. 12.00 - 9. april kl. 11.59