Hjem
Etter- og videreutdanning

Kontakt UiB Videre

UiB Videre koordinerer etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Universitetet i Bergen. Les mer om hva vi kan bistå med, både overfor interne fagmiljøer ved UiB og våre eksterne samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

Her er vi som jobber i UiB Videre - UiBs sentrale enhet for videreutdanning og deltidsstudier
Ta kontakt med UiB Videre for spørsmål om videreutdanning, deltidsstudier, kurs på oppdrag med mer.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, for UiB

Hovedinnhold

UiB Videre er den sentrale enheten for livslang læring ved Universitetet i Bergen. Vi har ansvar for å initiere både kortere og lengre målgruppeorienterte studietilbud. Sammen med UiBs fagmiljøer og aktører i arbeids- og næringsliv har vi som målsetting å levere forskningsbasert kunnskap i lys av universitetet sin samlede breddekompetanse.

UiB Videre har følgende oppgaver:

  • Ekstern dialog med aktører i arbeids- og næringsliv, privat og offentlig sektor
  • Dialog om livslang læring med universitetets kunnskapsklynger
  • Intern dialog med universitetets fagmiljøer
  • Rådgivning om utdanningspolitiske føringer om livslang læring
  • Prosjektledelse og søknadshåndtering av fleksible studietilbud i et livslangt perspektiv
  • Læringsdesign fleksible studietilbud
  • Markedsføring og profilering av UiBs samlede tilbud av fleksible studier
  • Initiering av tverrfakultære og tverrinstitusjonelle samarbeid
  • Koordinere stimuleringsmidler for livslang læring

Vi er p.t. 6 ansatte, og har kontorer i UiB læringslab, Media City Bergen, Lars Hilles gate 30.

Kontakt oss: 55 58 20 40 | videre@uib.no
 

Roald Valle
Underdirektør 
455 01 624
roald.valle@uib.no
 
Bo Byrkjeland
Seniorrådgiver
482 80 862
bo.byrkjeland@uib.no
 
Tane Holm Høisæter
Læringsdesigner
907 82 779
tane.hoiseter@uib.no
 
Ingrid Losnegaard
Rådgiver
55 58 91 32
ingrid.losnegaard@uib.no 
 
Marianne Lundanes
Seniorrådgiver
924 96 109
marianne.lundanes@uib.no 
 
Galo Juarez Austegard
Rådgiver
galo.austegard@uib.no
 

 

For eksterne samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen kan levere kurs- og videreutdanning for eksterne oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Det kan være alt fra kortere etterutdanningskurs uten studiepoeng, til mer omfattende kurs og studieprogrammer med studiepoeng, helt opp til masternivå. 

Ta kontakt med Roald Valle eller Bo Byrkjeland for en uforpliktende prat om muligheter for din virksomhet eller bransje. 

For fagmiljøer og administrasjon ved UiB

Har du en ide til et videreutdanningskurs og ønsker å diskutere målgrupper og mulig markedspotensiale, finansieringsordninger, samt hvordan et slikt studietilbud kan legges opp og organiseres? Vi har kompetanse på blant annet prosjektutvikling og -ledelse, budsjettering, læringsdesign, digital produksjon og markedsføring og bistå våre fagmiljøer i utvikling av videreutdanningstilbud fra ide til ferdig kurs. 

Ta kontakt med Roald Valle eller en av oss andre i listen over for en innledende prat.