Hjem
Etter- og videreutdanning

Kontakt UiB Videre

UiB Videre koordinerer etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Universitetet i Bergen. Se oversikt over hva vi gjør, og hvordan du kommer i kontakt med oss.

UiB Videre har følgende hovedoppgaver:

  • Koordinering og rådgivning ifht utvikling av etter- og videreutdanningstilbud, finansering samt digitalisering
  • Kontaktpunkt for eksterne samarbeidsparter og oppdragsgivere
  • Markedsføring og profilering av UiBs samlede etter- og videreutdanningstilbud
  • Opptak og registrering av studenter til etter- og videreutdanningskurs
  • Koordinering av Faglig-pedagogisk dag for lærere og andre arrangementer
  • Koordinering av nasjonale EVU-satsinger ved UiB

Vi er 5 ansatte, og har kontorer både ved Studieavdelingen i Langesgt. 3 og i UiB læringslab, Media City Bergen, Lars Hilles gate 30.

Kontakt oss:

Ann Margret Hauknes                               
Daglig leder
55 58 84 52 / 90 11 08 98
ann.hauknes@uib.no                                                                 
Daglig leder og kontaktperson for interne- og eksterne samarbeidspartnere og oppdragsgivere

Ingrid Losnegaard
Rådgiver
55 58 91 32
ingrid.losnegaard@uib.no

Rådgiver innen digitale læringsressurser, TV-fotograf og redigerer. Utvikling og produksjon av video til nettbasert undervisning og formidling. 

Bjørg Hildeskår
Seniorådgiver
55 58 89 53
bjorg.hildeskar@uib.no

Fakultetskontakt og opptaksansvarlig for emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Saksbehandling, utredningsarbeid og rådgivning overfor fagmiljøer og EVU-administratorer ved fakulteter og institutter.

Britt Bruland
Førstekonsulent
55 58 89 52
britt.bruland@uib.no

Fakultetskontakt og opptaksansvarlig for emner ved Det humanistiske fakultet, Det juridiske fakultet, Det psykologiske fakultet, Det medisinske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design.

Marianne Lundanes
Rådgiver
55 58 33 07 / 92 49 61 09
marianne.lundanes@uib.no                                                                                                                                             

Markedsføring, nettsider, sosiale medier, Faglig-pedagogisk dag