Hjem
Etter- og videreutdanning

Kontakt UiB Videre

UiB Videre koordinerer etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Universitetet i Bergen. Se oversikt over hva vi gjør, og hvordan du kommer i kontakt med oss.

UiB Videre har følgende hovedoppgaver:

  • Koordinering og rådgivning ifht utvikling av etter- og videreutdanningstilbud, finansering samt digitalisering
  • Kontaktpunkt for eksterne samarbeidsparter og oppdragsgivere
  • Markedsføring og profilering av UiBs samlede etter- og videreutdanningstilbud
  • Opptak og registrering av studenter til etter- og videreutdanningstilbud (fra 1. april 2020 er dette overført til den sentrale Opptaksenheten ved Studieavdelingen)
  • Koordinering av Faglig-pedagogisk dag for lærere og andre arrangementer
  • Koordinering av nasjonale EVU-satsinger ved UiB

Vi er 3 ansatte, og har kontorer i UiB læringslab, Media City Bergen, Lars Hilles gate 30.

Kontakt oss:

Ann Margret Hauknes                               
Seniorrådgiver
55 58 84 52 / 90 11 08 98             
ann.hauknes@uib.no                                                                 

Kontaktperson for interne- og eksterne samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

Ansvarlig for internasjonalt og nasjonalt samarbeid, tverrinstitusjonelt samarbeid og eksternt finansierte prosjekter. Saksbehandling, utredningsarbeid og rådgivning overfor fagmiljøer og EVU-administratorer ved fakulteter og institutter.

Ingrid Losnegaard
Rådgiver
55 58 91 32
ingrid.losnegaard@uib.no             

Rådgiver innen digitale læringsressurser, TV-fotograf og redigerer. Utvikling og produksjon av video til nettbasert undervisning og formidling. 

Marianne Lundanes
Rådgiver
55 58 33 07 / 92 49 61 09
marianne.lundanes@uib.no                                                                                                                                                                                                                                                          

Markedsføring, nettsider, sosiale medier, Faglig-pedagogisk dag. Rådgivning overfor fagmiljøer og EVU-administratorer ved fakulteter og institutter.