Hjem
Utdanning

Nyhetsarkiv for Utdanning

Når samtalen blir for kjedelig, kobler Daniel Lokshtanov (32) av med oppgaver datamaskiner ikke klarer å løse. Det har gjort ham til en av Norges fremste algoritme-forskere.
Elevene Richard og Karen var nysgjerrige på kunnskap om IS og terror. De fikk seg flere aha-opplevelser under Åpen dag ved UiB.
Historiestudenter lager radio for historieinteresserte.
Forsker på ulike sider av folks hverdagsliv og særlig på tema som er tabu i det norske samfunnet.
Ønsker du kunnskap om barn, foreldreskap og barnevern? Søk master i barnevern ved UiB!
Hvordan er det for ungdommer å bli utsatt for «homo» og «lesbe» som kallenavn? BLI-forsker og stipendiat Hilde Slåtten har undersøkt dette nærmere gjennom et flerårig doktorgradsprosjekt.
Administrerende direktør i Norwegian Centre of Expertise The Seafood Innovation Cluster, Tanja Hoel, mener tiden på UiB var gull verdt for karrieren hennes. Men, hun etterlyser fortsatt tettere kontakt mellom studenter og næringslivet.
Bergen marine forskningsklynge og prosjektet Ocean Outlook har fått støtte til å utveksle studenter, undervisning og forskning med to av de viktigste marine forskningsinstitusjonene i USA.
Et forskningsprosjekt i regi av Verdens Helseorganisasjon gir nå åpen tilgang til data om ungdoms helse samlet inn i 41 land. HEMIL-senteret ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, har ansvar for den internasjonale databanken. Dataene er samlet inn blant 11-, 13- og 15-åringer og gir informasjon om selvrapportert helse, helseatferd, livstilfredshet og psykososialt miljø på skolen... Les mer
Kor stabile er nordmenn sine haldningar til klimaspørsmål? Det prøver stipendiat Åsta Dyrnes Nordø å finna ut av. Les meir om dette i universitetsavisa På Høyden!
Feltarbeid og ekskursjoner får mye av æren for at masterprogrammet i geovitenskap har de mest fornøyde UiB-studentene.
Feltarbeid og ekskursjoner får mye av æren for at masterprogrammet i geovitenskap har de mest fornøyde UiB-studentene.
Grunnet varslet storm er all undervisning avlyst i dag fredag, 29. januar fra kl 12.00 og ut dagen. Vi oppfordrer alle studenter til å gå hjem. For mer informasjon vennligst følg uib.no
Universitetet i Bergen har opprettet utvekslingssamarbeid for medisinstudenter med North-western State Medical University i St. Petersburg.
I 2016 tilbyr Universitetet i Bergen en rekke nye studier, blant annet et sivilingeniørstudium i havbruk. Studieprogrammene bygger på forskningsmiljøenes spisskompetanse.
To undervisere og et undervisningsrelatert forskningsprosjekt ved Institutt for biologi får priser for fremragende undervisning og støtte til forskning som involverer studenter.
Diabetespasienter har ofte dårlig munnhelse. Hasaan Mohamed er den første forskeren som har undersøkt denne sammenhengen hos pasienter i Sudan.
I nærare sytti prosent av sakene der barn skal takast frå foreldra, er barns stemme nesten fråverande. – Eit urovekkande høgt tal, seier professor Marit Skivenes.

Sider