Hjem
Studentsider
erasmus+

University of Manchester og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByManchester
  • Studieplassar4
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisere til studier ved University of Manchester må ein ha eit karaktersnitt på C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På denne nettsida finn du ei oversikt over emna ved universitetet. Utvekslingsstudentar kan ta emne frå LLB-graden.

University of Manchester nyttar eit creditsystem der 1 credit er det same som 0,5 studiepoeng. Du må altså ta emne på til saman 60 credits for at det skal tilsvara 30 studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Victoria University of Manchester og Manchester Institute of Science and Technology slo seg i 2004 saman til University of Manchester, men universitetet har røter tilbake til 1824. University of Manchester er i dag det største universitetet i Storbritannia med nær 40 000 studentar frå 160 land. Universitetet ligg sør i Manchester og består av to campusar som ligg nær kvarandre. 25 vinnarar av Nobelprisen har vore studentar eller tilsette ved University of Manchester, mellom anna Niels Bohr og Arthur Lewis.

Manchester er ein by i Nordvest-England, og har over ein halv million innbyggarar, medan Stor-Manchester har heile 2,5 millionar innbyggarar. Byen var ein av dei leiande byane under den industrielle revolusjon, og er i dag blant anna kjend som ein medieby. Manchester har òg eit rikt musikkmiljø. Byen har to symfoniorkester og eit kammerorkester, og har fostra band som Joy Division, Oasis og The Smiths.

Bustad

Universitetet har fleire studentbustadar med til saman meir enn 8000 rom for studentar i 20 Halls of residence, i nærleiken av campusane. Det er bustadsgaranti for enkelte grupper av studentar, mellom anna utvekslingsstudentar som kjem for eit heilt akademisk år.

Semesterinndeling

September-januar og februar-juni.

Studentrapportar

2017

Vår 2017 - BA i geografi

Vår 2017 - BA i geografi

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye arbeid som må gjøres i forhånd når du skal på utveksling, og det er derfor smart å begynne så tidlig som mulig. Det er ulike krav fra universitet du drar fra og det du skal til, og det er flere frister som må tas hensyn til. Et tips er å begynne så tidlig som mulig og ikke forvente at noen forteller deg alt som må gjøre, undersøk selv og sørg for å ha fristene under kontroll.

Undervisningsformer

De fleste fagene har relaivt lik undervisningsform som UiB. De består av rundt 10-12 forelesning som hver varer i 2 timer. I tillegg vil du ha seminarer og labs en gang i uken. Størrelsen på klassene varierer. Jeg var i relativt små klasser og fikk derfor godt forhold til flere av foreleserne. Du vil ha readings hver uke som du absolutt bør gjøre for å ha gode notater til eksamensperioden som ofte er veldig kort (eksamen kommer gjerne 1-2 uker etter siste forelesning, og du kan ha innleveringer helt opp til eksamen). I løpet av semeseret vil du ha en obligatorisk innlevering som vil telle alt fra 30-50% av den sammenlagte karakteren. Dette betyr at du vil ha eksamener som teller rundt 50-70%. Eksamene er 2 timer hver og består av 6 essay spørmål der du må besvare 2. Eksamene er relativt forskjellig fra UiB, da du her må referere til alt du skriver på eksamen, det vil si at du må pugge alle navn og årstall til alt du leser. I tillegg er det verdt å nevne at det ikke er en spesiell bok eller artikkel som foreleser følger, det er opp til 80 ulike artikler og bøker på nettet som du selv har ansva for å lese. Høres ut som mye jobb, og det er det også, så man må ofte legge litt ekstra tid ned i lesingen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er relativt stort. Mange fag har feltturer, noe jeg personlig satt pris på. Jeg opplevde at UoM var relativt fleksible på hva du valgte av fag og at dette var opp til deg og hjemmeuniversitetet.

Fagleg utbyte og språk

Veldig stort faglig utbytte. Foreleserne jeg hadde var alle veldig interesserte og flinke. Alt går så klart på engelsk noe som gikk helt fint. Jeg hadde fag som: Transport Geographies, Environmental Change and Human Impact og Climate Change and Carbon Cycling.

Universitetsområdet og byen

Manchester er en helt fantasisk by og gjorde oppholdet mitt helt utrolig. Det er en relativt stor by som har noe for en hver smak, om det skulle være barer med live jazz eller store klubber, eller om du liker kunst eller shopping. Manchester har alt, og fungerer som en mindre utgave av London, bare mye bedre. Manchester er også et av de billigste stedene å bo og leve i England, noe som gjorde det enkelt å ha ekstra penger til å finne på andre ting. Universitetet ligger mellom byen og Fallowfield (som er stedet hvor alle studenter bor), og består av en relativt stor campus med flere ulike bygninger. Det er flere parker, barer, restauranter og lignende på campus, og det går busser rett utenfor universitetsområdet annehvert minutt om du vil inn til byen (10 minutter unna sentrum).

Bustad

Jeg sørget for å finne et rom å bo i tidlig for å ha flere muligheter å velge mellom. Husk at disse rommene forsvinner fort, så vær ute tidlig. Jeg endte opp med å på i et hus med 6 andre personer, alle fra England. Det er noe jeg er utrolig glad for at jeg gjorde, da engelskmenn slik som nordmenn kan være veldig vanskelig å komme inn på. Jeg kom dermed rett inn i en stor vennegjeng og fikk oppleve mye av den engelske kulturen. Jeg anbefaler på det sterkeste å flytte inn med engelskmenn, for du vil bli kjent med andre Erasmusstudenter de første ukene. Slik får du det beste fra to verdener.

Sosialt miljø

Manchester har et fantastisk sosial miljø hvis du bare prøver å leite litt. De har hundrevis av societies som du kan bli medlem av med alt fra klatrin, hiking, hesteridning, synging, fotball osv. Jeg meldte meg inn i Horse Polo society og fikk flere venner der. Første uken skjer det noe sosialt, men ikke mye. Du må jobbe litt ekstra for å klare å bli kjent med nye folk for det er ikke slik som i fadderuken i Bergen. Å få venner i forelsninger og labs er relativt enkelt, da engelskmenn er veldig hyggelig hvis du tar initiativet til å bli kjent med dem. Det er altså et veldig godt sosialt miljø, men det kommer ikke gratis, du må jobbe litt ekstra og være veldig åpe de første ukene for å bli kjent med folk. Selv var jeg den eneste fra hele Norge fra Erasmus, mens de fleste andre møter 5-20 personer fra sitt eget universitet/land, og det er derfor enkelt fro dem å bare bli kjent med disse.

Informasjon