Hjem
Studentsider
erasmus+

Scuola Normale Superiore og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandItalia
  • ByPisa
  • Studieplassar2
  • StudienivåDoktorgradsnivå
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Mobilitetsavtale mellom Institutt for samanliknande politikk og Scuola Normale Superiore (SNS). Avtalen gjeld utveksling på PhD-nivå. Stipendiatar ved Institutt for samanliknande politikk kan søkje om opphald inntil eitt år ved SNS i Firenze. Kan og være aktuelt for stipendiatar ved andre samfunnsvitskaplege institutt.

Avtalen åpner og for undervisningsmobilitet for tilsette.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Kva emne kan eg ta

Avtalen omfattar studiar på PhD-nivå (kurs) og/eller forskingsopphald inntil eitt år ved Institute of Human and Social Sciences. PhD-programmet innan "Political Science and Sociology" tilbys i samarbeid med University of Bologna. Fokusområda er "Democracy and social movements", "Comparative/global public policy and international governance" og "Comparative politics and society".

denne nettsida finn du "PhD Courses catalog" med oversikt over PhD kursa som vert tilbydd. Her finn du og meir utdjupande informasjon om forskarskulen i Firenze.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Informasjon