Hjem
Studentsider
erasmus+

Vrije Universiteit Amsterdam og Institutt for geovitenskap (ERASMUS+)

  • LandNederland
  • ByAmsterdam
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekkje for studentar på bachelor- og masterprogramma i geovitskap.Avtalen kan og benyttast av lektorstudenter som har geovitskap som eitt av sine fag.

Andre interesserte studentar kan òg søke, men blir prioriterte etter geovitskapstudentane dersom det er fleire søkarar enn plassar. Ver merksam på at du må ha eit karaktersnitt på C eller betre for å bli nominerte til ein av Institutt for geovitskap sine Erasmus-avtalar.

Når i studiet kan eg reise

Etter at du har tatt 60 studiepoeng, kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen. For studentar på bachelorprogrammet i geovitskap, er det anbefalt å legge eit eventuelt utvekslingsopphald til 6. semester. Du må også ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile perioden du er på utveksling.

Språk

Vrije Universiteit har eit godt tilbud av emnar som undervisast på engelsk innanfor fleire fagområdar.

For utvekslingsstudentar som tek bacheloremne ved Vrije Universiteit er det ikke naudsynt å dokumentere språkkunnskapar. Studentar som er på masternivå, og som ønsker å følje masteremne, må fremvise dokumentasjon på språkkunnskapar i engelsk.

Kva emne kan eg ta

Studentar som reiser ut på denne avtalen studerer ved the Faculty of Earth and Life Sciences. Her kan ein velje blant fleire emne på bachelornivå med undervisning på engelsk. Ver merksam på at dei fleste emna innan geovitskap kun tilbys i haustsemesteret, og utveksling gjennom denne avtalen er difor i praksis retta mot studenter som vel å reise om hausten.

Vrije Universiteit tillet og at studentar fra UiB tar valemne innanfor andre relevante fagområde enn geovitskap, så fremt dei oppfyllar krava til forkunnskapar. Meir informasjon om utvekslingsprogrammet ved Vrije Universiteit, og oversikt over kurstilbodet på engelsk, finn du på universitetet sine heimesider www.vu.nl/exchange.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av mastergraden.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med studieveileder@geo.uib.no.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Vrije Universiteit Amsterdam blei grunnlagt i 1880 som ein privat protestantisk institusjon, men har i dag inga religiøs forankring. Det blir vanlegvis omtalt med kortformene VU eller VU Amsterdam både på nederlandsk og engelsk. Det har om lag 24 500 studentar fordelte på 12 fakultet og er eit av dei to større offentlege breiddeuniversiteta i Amsterdam. Campus ligg i den sørlege bydelen Buitenveldert.

Amsterdam har omlag 800 000 innbyggarar og er hovudstaden i Nederland. Byen ligg ved breiddene av elvene Amstel og Schinkel, og er kjend for det karakteristiske kanalsystemet som går på kryss og tvers inne i bykjernen. Den enklaste måten å ta seg rundt på i byen er ved hjelp av sykkel, eller til fots.

Bustad

Universitetet sitt internasjonale kontor hjelper utvekslingsstudentar med å finne bustad. Det finst fleire studentheimar både ved campusområdet og nærare sentrum. Det kan vere vanskeleg å finne bustad på den private marknaden i Amsterdam rundt semesterstart.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2019

Høst 2019 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

Høst 2019 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

15.08.2019 - 15.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Amsterdam er en sykkelby, så sykkel må du ha. Du kan enten kjøpe eller leie. Jeg leide og anbefaler å bruke SwapFiets, eneste ulempen er du må ha en nederlanske konto. En konto kan du enten åpne selv eller gjøre under introduksjonsuken. Ellers er været ganske likt som Bergen, så en god regnjakke må absolutt med. Vær med på alt den første uken før skolestart, her møter du så og si alle de andre studentene og blir kjent med veldig mange. Vil også anbefale å bo på en studentbolig, både siden det er vanskelig å finne leilighet selv, men også veldig sosialt og kjekt.

Undervisningsformer

Semesteret i Amsterdam er delt opp i tre perioder, hvor første og andre periode er to mnd, men siste bare er en mnd. Altså for høsten er første del september-oktober, andre del november-desember og tredje del januar. De fleste fag er 6 ECT og de fleste har altså to fag periode 1 og 2 o ett fag siste periode. Dette vil si at du først har to fag sep-okt og eksamen i slutten av okt, før du begynner på de to neste fagene. Blir selvfølgelig litt mer hektisk, men må innrømme at du derfor blir tvunget til å jobbe konstant med fagene og begynner forberedelse til eksamen fra første stund.

Vurdering av emnetilbodet

Vrije har utallige retninger, og emnetilbudet var veldig bra. Jeg var litt sent ute med å velge fag og endte med å ta noe de kaller en minor, som kan sammenlignes med et årsstudium bare det er for ett semester i stedet. Ved å velge en minor er studieforløpet lagt opp slik at alle fagene passer sammen både tidsmessig, men også i innhold. Ellers kan man også velge enkeltemner, hvor man selv må passe på at undervisning og eksamensdatoer ikke kolliderer.

Fagleg utbyte og språk

Nederlendere er kjent for å være god i engelsk, og dette merket man raskt. Selvom kvaliteten på foreleserne varierte litt, er jeg rimelig fornøyd med alle mine. Jeg tok Minor i Business Administration og fagene hadde både innleveringer, presentasjoner og eksamen. Vi jobbet mye i gruppe og fikk utfordret oss hele tiden. Muntlig deltagelse i timen var veldig viktig og de fleste foreleserne forventet at alle skulle være aktiv i timen.

Universitetsområdet og byen

Universitetetsområdet er stort og litt uoversiktlig, men ved skolestart har de introduksjonsuke hvor det er mulig å få en omvisning så anbefaler å være med på det. Om ikke er det alltid noen man kan spørre for å finne frem. Ellers har de greit utvalg av mat/drikke muligheter, med stor kantine, kafe, to matboder og en liten matvarebutikk. Det er ekstremt mange studenter, så lunsj er alltid litt kaotisk, men med litt tålmodighet finner man seg alltid en plass.
Amsterdam er virkelig en koselig by som jeg kan anbefale på det sterkeste! Vrije Universiteit ligger i sørdelen og er en halvtimes sykkeltur fra sentrum. Det finnes også gode muligheter for å ta kollektivt. Det er mye turister i sentrum, så anbefaler å sjekke ut andre deler av byen.

Bustad

Jeg bodde på Campus Uilenstede, som befinner seg litt over 1 km fra universitetet. Bodde i en høyblokk, hadde eget rom med privat bad og delte kjøkken med de 13 andre på etasjen min. Standarden var veldig bra med tanke på at alle rommene var nyoppusset. Kjøkkenet var grei standard og så lenge man raskt blir enig med resten om å holde det rent og ryddig, går det helt fint for en kort periode.
På campus hadde vi også en liten matbutikk, bar, restaurant og treningsenter, så om du har mulighet til å bo her ville jeg absolutt gjort det.

Sosialt miljø

I bygget jeg bodde var vi bare utvekslingsstudenter, noe som gjorde at du møtte ekstremt mange som var i samme situasjon. Veldig sosialt og dele kjøkken, eventuelt noe annet så man ikke isolerer seg. Uilenstede er stort og fylt med studenter, noe som gjør det lett å møte andre. På universitetet gikk jeg også i klasse med mange lokale, og nederlendere er veldig hyggelige og lett å bli kjent med.

2016

Vår 2016 - BA journalistikk

Vår 2016 - BA journalistikk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gikk på Vrije Universitet Amsterdam, et veldig bra universitet. Det var lett å søke til skolen, og de ga gode instruksjoner både hvordan en skulle søke fag og boplass. Men det er lurt å være tidlig ute med å søke fag, da mange blir fullt opp raskt. Jeg hadde problemer med å klare å få nok fag for å få alle poengene jeg trengte, og å få alle timene til å gå opp på timeplanen. Du må selv passe på at timer ikke overlapper, og oversikten deres er god, men det er mye arbeid.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierte veldig fra fag til fag. Noen fag jeg tok var morsomme, lærerne var engasjerende og flinke og det var lett å få med seg alt som ble sagt. Jeg prøvde å velge mest mulig fag der det kunn var vanlige forelesninger og bare en eksamen på slutten av perioden, men måtte også ta et par fag der de har lagt inn mye gruppearbeid og innleveringer underveis. Noe jeg syntes fungerte veldig dårlig. Gruppearbeid er håpløst når det er så mange forskjellige folk fra forskjellige land, da folk har ulike mål og krav fra hjemmeuniversitetet sitt. Noen tar med seg karakterene hjem, mens andre bare trenger å stå i faget. Så arbeidsmengden varierte mye, da de som bare trengte å stå ikke ønsket å bruke så mye av tiden sin til å jobbe med faget, som da igjen gikk utover de som trengte gode karakterer. Å være fem personer på en tre siders rapport fungerer lite.

Semesteret er delt inn i tre perioder, og da er det vanlig å ta et til tre fag i løpet av en periode på to måneder. Jeg hadde fem fag; to fag i begge det to første periodene og et fag i siste periode. Noe som er veldig mye på veldig kort tid, så å da ta fag som hadde mye innleveringer og "lekser" gjennom hele perioden var travelt. Jeg såg for meg å bruke mye av utvekslingssemesteret mitt på å gjøre mye morro, reise og bli kjent med byen, men endte opp med å gjøre mer skolearbeid enn det jeg er vant til hjemme i Bergen. Men på en måte så gikk det også helt greitt å gå så mye på skolen, for da fikk en også en god mulighet til å bli kjent med mange folk der.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange morsomme fag en kunne velge mellom, men altfor mange av de hadde gruppearbeid og innleveringer gjennom perioden, noe jeg som sagt likte dårlig. Nå vet jeg ikke hvor mange fag ikke-utvekslingsstudenter kan velge mellom, men jeg synes vi hadde et godt utvalg, og det var veldig greitt å gå i klasser med mange andre i samme situasjon som meg. Å gå i en klasse der alle er utvekslingsstudenter er det større sannsynlighet for at folk er villige til å abreide mer effektivt med gruppearbeid, for å ha mer tid til å reise og gjøre morsomme ting.

Fagleg utbyte og språk

Ingen av fagene jeg tok passer inn i journalistikkutdanningen min, da jeg hadde frie studiepoeng og bare studerte tilfeldige fag. Folk i Nederland er utrolig flinke i engelsk, og jeg hang stortsett med amerikanere, så det ble lite nederlandsk på meg. Jeg har lært et par ord og setninger, men ellers har det gått i engelsk. Jeg føler ikke jeg har blitt merkverdig flinkere i språket, med tanke på gramatikk og ordforråd, men jeg er mye flinkere til å snakke flytende. I starten må en tenke seg mer om før en snakker, men etter to uker var det ingen problem. Og etter tre uker drømmer du på engelsk også.

Universitetsområdet og byen

Både skolen og campus jeg bodde på lå et godt stykke utenfor Amsterdamsentrum, noe som var helt greitt. Alle kjøpte seg sykler og slik kom vi oss frem overalt. Det tok ca 8 minutter å sykle til skolen, og da er det fine sykkelveier vi sykler på. Hovedbygget på universitetsområdet er diger, og fint. Med en stor kantine, med OK utvalg av mat, og greie priser, en kafe i første etasje med alltid lang kø, og en kebabbod på utsiden med verdensbeste kapsalon! De fleste forelesningene mine var i hovedbygget, og selv om det var stort så var det oversiktlig og lett å finne frem. Men med en gang jeg hadde timer i andre bygg, da ble det verre. Mange av de andre fakultetene var gamle, store og uoversiktlige. Har gått meg vill i mange av de byggene. På uteområdet så hadde de mange sitteplasser, sandvolleyballbane, basketballbane, og det var koselig å sitte der ute de få dagene med fint vær.

Bustad

Jeg bodde på campus, og er så glad for at jeg valgte å bu på campus Uilenstede. Vurderte lenge å finne et sted å bo nærmere sentrum, da campus ikke en gang ligger i Amsterdam, det ligger i Amstelveen. Men jeg angrer ikke et sekund på at jeg bodde der jeg gjorde. Det er en svær campus med mange, mange studentboliger. Jeg hadde eget rom og bad, men delte kjøkken med 13 andre studenter. Og ikke la deg skremme av det. Det var helt fantastisk. Kjøkkenet er ok utstyrt, men det var veldig dårlig med tallerkner, glass, stekepanner og kokepanner, da vi på et tidspunkt bare hadde tre tallerkner fordelt på alle oss 14. Men på et eller annet vis så gikk det som smurt. På campus kunne du finne en sykkelbutikk, en liten og dyr matvarebutikk, to barer som solgte øl og mat, et treningssenter, en printshop, en negle- og hårsalong og et kulturhus som hadde forestillinger og kinofremvisninger. Vi kunne rett og slett bo på campus uten å bevege oss utenfor grensene uten problem! Og det er så deilig å ha alle vennene sine på en plass. Det var bare å gå opp en etasje så bodde de der. Men det er DUWO som eier disse studentboligene og vi hadde mye trøbbel med dem. Mange opplevde dårlig service og frekke folk. Alle byggene på campus er relativt gamle, så det vil selvfølgelig være en del problemer med alt fra dusj til vaskemaskin og steikeplater. Og det kunne ta laaang tid før de kom og hjalp til med den ødelagte vaskemaskinen som fikk hele kjøkkenet til å flyte. Jeg klagte på dusj og kjøleskap, og de kom og fikser dusjen, så det var jo halvveis ok.

Sosialt miljø

Vil du få åtti venner på fem måneder? Reis på utveksling! Jeg har møtt så mange fantastiske folk fra hele verden, og det er så utrolig spennende å oppleve deres kultur og deres væremåte. Det er veldig lett å være sosial og få mange venner når alle bor så tett. Og fordi vi bodde så langt utenfor sentrum av Amsterdam endte det ofte opp med hjemmefester, noe jeg absolutt ikke klager over. De gangene vi gikk på byn i sentrum så syklet vi. Og det er veldig morro å sykle hjem fra byen klokken fem på morgenen med alle vennene dine. Jeg og sykkelen min har hatt mange interessante opplevelser sammen disse kveldene. Fordi mange reiser på utveksling alene er det fleste veldig åpne for nye venner, og et par timer i lesesalen for å lese til eksamen kunne ofte resultere i et par nye venner. I starten av oppholdet blir det holdt "introduksjonsuke", litt som en slags fadderuke, der i vertfall jeg fikk de fleste vennene mine, så ikke dropp den fordi den koster en del penger. Men siden alle disse festene, og de fleste på campusen er utvekslingsstudenter, så blir man mest kjent med folk fra alle andre land enn Nederland. Jeg kommer hjem til Norge nå, etter fem måneder i Amsterdam med mange venner over hele verden, men bare to fra Amsterdam.

Informasjon