Hjem
Studentsider
erasmus+

Vrije Universiteit Amsterdam og Institutt for geovitenskap (ERASMUS+)

  • LandNederland
  • ByAmsterdam
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekkje for studentar på bachelor- og masterprogramma i geovitskap.Avtalen kan og benyttast av lektorstudenter som har geovitskap som eitt av sine fag.

Andre interesserte studentar kan òg søke, men blir prioriterte etter geovitskapstudentane dersom det er fleire søkarar enn plassar. Ver merksam på at du må ha eit karaktersnitt på C eller betre for å bli nominerte til ein av Institutt for geovitskap sine Erasmus-avtalar.

Når i studiet kan eg reise

Etter at du har tatt 60 studiepoeng, kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen. For studentar på bachelorprogrammet i geovitskap, er det anbefalt å legge eit eventuelt utvekslingsopphald til 6. semester. Du må også ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile perioden du er på utveksling.

Språk

Vrije Universiteit har eit godt tilbud av emnar som undervisast på engelsk innanfor fleire fagområdar.

For utvekslingsstudentar som tek bacheloremne ved Vrije Universiteit er det ikke naudsynt å dokumentere språkkunnskapar. Studentar som er på masternivå, og som ønsker å følje masteremne, må fremvise dokumentasjon på språkkunnskapar i engelsk.

Kva emne kan eg ta

Studentar som reiser ut på denne avtalen studerer ved the Faculty of Earth and Life Sciences. Her kan ein velje blant fleire emne på bachelornivå med undervisning på engelsk. Ver merksam på at dei fleste emna innan geovitskap kun tilbys i haustsemesteret, og utveksling gjennom denne avtalen er difor i praksis retta mot studenter som vel å reise om hausten.

Vrije Universiteit tillet og at studentar fra UiB tar valemne innanfor andre relevante fagområde enn geovitskap, så fremt dei oppfyllar krava til forkunnskapar. Meir informasjon om utvekslingsprogrammet ved Vrije Universiteit, og oversikt over kurstilbodet på engelsk, finn du på universitetet sine heimesider www.vu.nl/exchange.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av mastergraden.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med studieveileder@geo.uib.no.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Vrije Universiteit Amsterdam blei grunnlagt i 1880 som ein privat protestantisk institusjon, men har i dag inga religiøs forankring. Det blir vanlegvis omtalt med kortformene VU eller VU Amsterdam både på nederlandsk og engelsk. Det har om lag 24 500 studentar fordelte på 12 fakultet og er eit av dei to større offentlege breiddeuniversiteta i Amsterdam. Campus ligg i den sørlege bydelen Buitenveldert.

Amsterdam har omlag 800 000 innbyggarar og er hovudstaden i Nederland. Byen ligg ved breiddene av elvene Amstel og Schinkel, og er kjend for det karakteristiske kanalsystemet som går på kryss og tvers inne i bykjernen. Den enklaste måten å ta seg rundt på i byen er ved hjelp av sykkel, eller til fots.

Bustad

Universitetet sitt internasjonale kontor hjelper utvekslingsstudentar med å finne bustad. Det finst fleire studentheimar både ved campusområdet og nærare sentrum. Det kan vere vanskeleg å finne bustad på den private marknaden i Amsterdam rundt semesterstart.

MERK: I Nederland har det vore store utfordringar knytta til bustad for utvekslingsstudentar dei siste åra. Universiteta i dei fleste byane melder om stort press på bustadmarknaden, og det er vanskelegare å få bustad gjennom universiteta.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2022

Høst 2022 - BA i Litteraturvitskap

Høst 2022 - BA i Litteraturvitskap

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler veldig (!!!!) å begynne forberedelsene tidlig! Det er en pågående boligkrise i Nederland, og spesielt Amsterdam, som gjør at det er veldig vanskelig, og dyrt, og finne seg et sted å bo, med mindre man får et tilbud gjennom universitetet. For at Universitetet skal hjelpe deg med å finne en studentbolig (som heldigvis kan være ganske rimelige) må man betale en avgift på ca. 2000 kr ganske tidlig etter at man har blitt tatt opp som utvekslingsstudent. Dette skjønte ikke jeg før det hadde gått for lang tid, så når jeg betalte avgiften var alle studentboligene utdelt. Universitetet er bare pliktig å finne studentbolig til 50% av alle utvekslingstudenter (noe som er veldig lite i forhold til hvor mange utvekslingstudenter de tar inn). Jeg anbefaler derfor, på det sterkeste, at man betaler avgiften med en gang og sitter klar den dagen man kan etterspørre bolig. Det løste seg heldigvis for meg tilslutt, men det var mest flaks og endte med å bli ganske dyrt.

Undervisningsformer

Undervisningsformene ligner for det meste på slik det er ved UiB. I noen fag har man "vanlig" undervisning, i den forstand at man går på forelesning og så har en eksamen tilslutt. Jeg hadde også noen fag som krevde mer underveisarbeid, med mappeeksamen og ukentlige innlevering, som er litt mer arbeid. Foreleserne stiller høyere krav til deltakelse fra studentene i undervisningen, så forelesningene var som oftest preget av mye interaksjon mellom studentene og foreleseren, noe som egentlig er veldig kjekt og inspirerende! I tillegg så har de et litt mer intenst opplegg, hvor man tar flere fag med mindre studiepoeng som varer i ca. 6 uker, før man begynner på nye. Selv om det er mindre studiepoeng betyr ikke det at det er mindre arbeid/litteratur å lese, arbeidsmengden er derfor ganske mye mer, og mer intens, enn det jeg har vært vant til ved UiB. Den første perioden var derfor litt utfordrende, men man vender seg heldigvis fort til det og lærer seg studieteknikker for å komme seg gjennom mye på så kort tid:)

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes universitetet hadde mange spennende fag på engelsk å velge mellom. Vrije Universiteit er et stort universitet med mange internasjonale studenter, og tilbyr derfor veldig mange fag og programmer på engelsk! Noen fag var selvfølgelig gøyere enn andre, men alt i alt er jeg fornøyd med fagene jeg tok. De var stort sett interessante og foreleserne flinke:)

Fagleg utbyte og språk

Fra mitt perspektiv synes jeg universitetet hadde mange spennende fag å velge mellom, og at man tar færre studiepoeng per fag gjør at man får muligheten til å prøve seg på flere fag. Som jeg syntes var veldig fint. Jeg dro først og fremst for å forbedre engelsken min, så har ikke lært meg noe spesielt med nederlandsk, og tror kanskje man må oppsøke det i stor grad selv hvis man har lyst til å lære seg nederlandsk. De aller fleste er komfortabel og slår lett over på engelsk når de skjønner at man ikke forstår. Nederlenderne er gode i engelsk, og jeg tror at mine måneder i Amsterdam har forbedret engelsken min. Det har hvert fall gjort meg mer komfortabel med å prate og skrive på engelsk. Ellers synes jeg det faglige var stort sett likt som hjemme, litt større arbeidsmengde og de forventet ofte mer deltakelse og arbeid underveis.

Universitetsområdet og byen

Amsterdam er en veldig flott by med mange fine gater å vandre rundt i, mye liv, hyggelige mennesker og gøye ting som skjer! Universitetet ligger litt utenfor sentrum og har et eget campus område. Her finner man alle fakultetene, treningssenter, egen campus-kino, stor kantine (med mye og relativt billig utvalg), studentbarer og noen studentkafeer - stort sett alt man trenger når man skal på universitetet. Avstandene i byen er ikke så store, og med sykkel kommer man seg lett rundt omkring uansett hvor man bor. Anbefaler å skaffe seg en sykkel med en gang man kommer ned! Det er absolutt nødvendig for å få den optimale Amsterdam-opplevelsen:)

Bustad

Det er som nevnt veldig vanskelig å finne seg sted å bo i Amsterdam, og Nederland generelt, så begynn tidlig og vær klar når universitetet legger ut studentboligene! Man må kanskje også regne med at husleien kan bli dyr, men heldigvis har vi lånekassen og ekstra Erasmus-stipend som (nesten) dekker alt. Å finne seg en bolig privat opplevde jeg som ganske vanskelig, da mange dessverre ikke er så åpen for å bo med internasjonale studenter som bare skal være der et par måneder, så forsøk å finn studentbolig! Det er også ofte en fin mulighet til å bli kjent med andre studenter da man gjerne deler kjøkken/bad og en stue sammen. Vrije Universiteit har en egen liten "landsby" med studentboliger litt utenfor universitetet, som heter Uilenstede, hvor veldig mange studenter ved Vrije bor - både nederlendere og internasjonale.

Sosialt miljø

Amsterdam er en veldig internasjonal og mangfoldig by som tar i mot mange internasjonale studenter, både utvekslingstudenter men også studenter som tar hele graden sin ved universitetene der. Jeg tror at dette gjør det lett å bli kjent med andre, spesielt utvekslingsstudentene, men også nederlenderne er åpne og lett å komme i snakk med. Når man i tillegg bor i studentboligene hvor man er omringet av andre studenter, enten internasjonale eller nederlendere, så er det vanskelig å unngå at det blir en (veldig) sosial og fin opplevelse for et utvekslingsopphold!

Haust 2021 - BA sosialantropologi

Haust 2021 - BA sosialantropologi

01.09.2021 - 31.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det som var lurt før oppholdet i Amsterdam var å sette seg inn i alt det praktiske som må ordnes før man drar, spesielt når det kommer til bolig. Amsterdam har en boligkrise, det er rett og slett ikke nok boliger til de som bor der fra før, og dette har påvirket flere av studentene. Man får muligheten til å søke om studentbolig, og da gjelder det å være rask. Da jeg skulle søke bolig krasjet nettsiden flere ganger på grunn av stor pågang, men det gikk gjennom til slutt.

Noe jeg selv ble sjokkert over var at flere steder ikke godtar visa debit kort eller vanlige mastercard. Dette gjaldt blant annet hos nærmeste matbutikk og på treningssenteret for studenter. Jeg var kun i Amsterdam i et halvt år og valgte derfor og ikke skaffe meg et nederlandsk bankkort. Dersom man velger dette er det lurt å ha kontanter med seg dersom man er usikker på om stedet man skal til godtar bankkortet man har eller ei.

Det er lurt å skaffe seg en sykkel når man kommer ned. kollektiv transport er det eneste som er dyrere i Nederland. Jeg kjøpte en billig sykkel på et marked i byen, men flere benyttet seg av et sykkelabonnement (https://swapfiets.nl). Her betaler man typ 17 euro i måneden og får service inkludert.

Last også ned WhatsApp. Her lages alle gruppechatter både sosialt og for klassen.

Undervisningsformer

Under mitt opphold hadde jeg både seminarer og forelesninger. Man merket at professorene var veldig ivrige etter å bli personlig kjent med alle studentene, og forsøkte å lære seg alle navn. Det var mye mer obligatorisk aktivitet enn hva jeg var vant med, men det var enkelt å omstille seg. Professorene krever gjerne at man leverer inn oppgaver en til to ganger i uken om pensum. I Nederland er det også professorene som gir deg karakter på oppgaver og eksamen, så det kan føles litt som å være tilbake på videregående der man har et annet forhold til lærer/professor.

I Nederland vurderer de også karakterer på en annen måte. Der er det en skala fra 1-10, der man trenger 5,5/6 for å bestå og 8 ansees som en veldig god karakter. Det er vanskeligere å oppnå gode karakterer der i forhold til andre steder, men det er veldig greit å bestå.

Vurdering av emnetilbodet

På Vrije Universitet har de et bredt spekter av muligheter. Jeg valgte å ta en minor, som er en "ferdig pakke" med fag under et tema du synes er interessant. Dersom man velger dette trenger man ikke bekymre seg over at eksamener krasjer med hverandre, eller annen obligatorisk aktivitet.

Fagleg utbyte og språk

Man får mye ut av fagene da semesteret er ganske hektisk. Semesteret er delt opp i 3 perioder, der 1 og 2 periode består av to måneder, og siste periode kun er januar. For meg var det mye informasjon å ta inn på en gang, første periode var spesielt krevende da jeg ikke var kjent med systemet. De to siste periodene gikk veldig fint og man ble vant til å ha fag over kortere perioder.

Når det kommer til språk lærte jeg meg ikke mye nederlandsk. I Amsterdam bor det 51% immigranter og kun 49% er nederlandske. Derfor er det ikke noe problem å kun komme seg rundt med engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint. Uteplassen i midten av campus var stappfull av studenter på starten av studieåret, her var det veldig fint å sitte med lunsj f.eks. Det er også mange studieområder og ulike bygninger som hører til. Byen er også svært hektisk da det er mange mennesker. Jeg fikk ikke opplevd bylivet på sitt fulleste, da dette semesteret har vært av og på med lockdown.

Bustad

Jeg bodde på Uilenstede campus i den grønne blokken. Denne blokken var full av utvekslingsstudenter. Her delte jeg kjøkken med 14 stykker, men hadde eget rom med bad og balkong. Det gikk veldig fint å dele kjøkken med så mange, og var veldig greit med tanke på lockdown, for da var det alltid ting å finne på. Anbefaler å bo på campus. Det er deer det meste foregår sosialt, og her ligger også treningssenteret.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra! Man får en introduksjonsuke der man blir kjent med andre internasjonale studenter, slik at man havner i et sosialt miljø med en gang. Det hjelper også å bo på campus. Vi hadde flere gruppechatter på campus der folk la ut om eventer og slikt, her inviterte de også til fester slik at alle alltid var velkomne.

Høst 2021 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2021 - BA i sammenliknende politikk

01.09.2021 - 31.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Naturligvis så burde man skaffe seg sykkel, det er utvilsomt beste framgangsmåten i Nederland. Deretter skaffe seg personlig OV-Chipkaart slik at det ekstremt dyre kollektivt tilbudet er noe billigere.

Undervisningsformer

Siden jeg var på utveksling under lockdown i Amsterdam så var det varierende former for undervisning, men i hovedsak på nett. Disse tok ofte formen av mer diskusjonsbasert undervisning, og forelesningene ble ofte ikke holdt live, men heller lagt ut som såkalte "knowledge clips".

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er bra på Vrije Universiteit Amsterdam, kunne velge mellom utallige fag. Det beste tilbudet er i form av minors. Hvor man får en skreddersydd timeplan slik at alle fagene er relevant for hverandre og det er ikke noe problemer med at eksamensdatoer kræsjer.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte var noe varierende, men alt i alt svært bra. Mange dyktige forelesere, spesielt mange dyktige gjeste forelesere. Etter min snaue halvår i Nederland så merker jeg at engelsken min har blitt en god del bedre som en konsekvens av daglig bruk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er et helt vanlig universitetsområdet, men det er veldig kompakt og særdeles oversiktlig. Byen er utvilsomt høydepunktet. Amsterdam er en livlig by, hvor enhver kan finne et miljø som passer dem. Svært åpent og tolerant miljø

Bustad

Jeg fikk bolig gjennom DUWO og universitetet som ga meg en rimelig bolig med god plass et lite stykke utenfor sentrum. Anbefaler sterkt å fikse bolig gjennom universitetet siden det er en stor boligkrise i Amsterdam, og det er dermed vanskelig og dyrt å få tak i bolig på privatmarkedet, spesielt hvis man ikke snakker nederlandsk

Sosialt miljø

Sosiale miljøet var tipp topp, jeg var ikke særlig delaktig i det sosiale miljøet på universitet, men i bygget jeg bodde i var det bare utvekslingstudenter, og det var dermed mange som ønsket å bli kjent, og det var et godt sosialt miljø

Haust 2021 - BA sosialantropologi

Haust 2021 - BA sosialantropologi

01.09.2021 - 30.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Når du kommer til VU, anbefaler jeg først og fremst å melde seg på så mye sosiale aktiviteter planlagt av utvekslingsprogrammet. Det er sportsarrangement og eventer som fester og byvandringer som er kjempebra for å få seg venner. I tillegg, er det veldig lurt å ha en sykkel her, og da vil jeg anbefale å oppsøke en bedrift som heter Swapfits, da du kan leie sykkel for en rimelig pris. Ellers er det egentlig veldig enkelt å komme seg hit og venne seg til byen.

Undervisningsformer

Det har vært et veldig godt system for å følge med i forelesninger både på universitetet og hjemme. På grunn av koronasituasjonen har mange forelesninger gjort slik at de legger ut forelesningsklipp fra i fjor og opptak av forelesningen. Høstsemesteret her ble delt opp i tre deler, hvor i første del har man to fag over åtte uker, hvor det er seks uker med undervisning og seminar, og eksamen i den åttende uken. Deretter begynner man på del to med samme opplegg. I januar er det da ett fag man har hele måneden, før semesteret er ferdig i tidlig februar. Dersom man ikke ønsker å bli etter jul, kan man velge å heller ta tre fag i andre del. Alt i alt syntes jeg at skolesystemet fungerer bra og er oversiktlig.

Vurdering av emnetilbodet

Her på Vrije tilbyr de minors hvor du kan velge ett tema, så setter skolen opp fem fag hvor man lærer kjempemye innenfor ditt valgte emne, uten at de krever forkunnskaper. Man kan også velge sine egne fag, hvorav de har veldig mange interessante, men selv valgte jeg ett minor i økonomi. Jeg kunne så å si ingenting om økonomi på forhånd, men føler jeg har fått lære utrolig mye på kort tid. Det er veldig mye skole, men jeg vil si man får veldig mye ut av det. Jeg har fått inntrykk av at foreleserne oppriktig vil at du skal lære heller enn å teste deg for hardt. Så mengden av skole er omfattende og tung, men selve eksamen er ikke så gale som man da forventer. Derfor vil jeg si meg veldig fornøyd med tilbudet deres om å ta minor.

Fagleg utbyte og språk

Amsterdam er en veldig behagelig by å komme til, da den er så internasjonal og nærmest alle snakker bra engelsk. Å ha skole på engelsk er veldig enkelt å vende seg til, og man blir mye mer komfortabel med språket.

Universitetsområdet og byen

Campuset her er veldig stort og samlet, så dersom man har fag i forskjellige bygg tar det ikke lang tid å komme seg fra A til B. I tillegg er det mye leseplasser så sliter aldri med å finne ett sted å jobbe. Selv byen er helt herlig. Veldig behagelig atmosfære med flotte bygg og mye kule spisesteder og barer. Selv om jeg hadde en plan om å utforske byene rundt Amsterdam en del, ble ikke det mye tid til da det skjer noe sosialt hver eneste helg.

Bustad

Selv søkte jeg bolig gjennom DUWO, som er ansvarlig for studentboligene her. Det er veldig lett å få tak i dersom man følger med på når fristene for å søke er. Jeg bodde på ett sted som heter De Boelelaan og anbefales sterkt. Det er rett ved siden av campus og rett ved metroen, så er veldig behagelig beliggenhet.

Sosialt miljø

Noe som er gøy med utveksling er at det er veldig lett å få seg venner, da de fleste kommer alene. Så tidlig i oppholdet følte jeg allerede jeg hadde mye gode venner.

2021

Høst 2021 - BA i Sammenliknende politikk

Høst 2021 - BA i Sammenliknende politikk

01.09.2021 - 20.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen er omfattende, men absolutt overkommelig. Dette gjelder både søknad til UiB, men også til vertsuniversitetet. Både UiB og spesielt Vrije var svært effektive hvis jeg hadde behov for hjelp underveis. Online Learning Agreement tar tid, men her finnes det en god guide som er til stor hjelp.

Undervisningsformer

Vrije i Amsterdam tilbyr et variert opplegg med både forelesninger, samt større og mindre Student Groups (seminarer). Et semester i Nederland er delt inn i tre perioder som betyr at man har X-antall fag i en periode før man har en eksamen i faget før neste periode begynner. Ligner mer på det løpet Det Juridiske fakultet kjører, enn det en vanlig SV-student er vant til. Periodesystemet i Nederland medfører at neste eksamen aldri er langt unna, noe som skaper et miljø for å studere jevnt gjennom hele perioden.

Personlig ble jeg overrasket over både mengde og intensitet. Kanskje var det bare egen naivitet, men jeg hadde trodd at det skulle være mindre å gjøre.

Eksamensformen varierer fra fag til fag, men mitt inntrykk er at bruken av flervalgsoppgaver er mer utbredt her nede. Så er du fan av det og så er Vrije plassen for deg.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et bredt spekter av emner man kan velge. Universitetet tilbyr flere ulike fag hver periode. Tar du frie studiepoeng og kan velge fritt er det enda flere valgmuligheter nede. Universitetet har i følge ryktene ganske store innen økonomiområdet, med mange ulike fag. Har selv en del kompiser som studerer økonomi, og de er veldig fornøyde.

Vanskeligshetsgraden varierer, da man med frie studiepoeng kan velge fag fra første, andre og tredje året.

Fagleg utbyte og språk

Nederland må være i verdenstoppen i engelsk, og de aller fleste fag blir undervist i på engelsk noe som gjør at det er mange valgmuligheter hvis man ikke kan nederlandsk. Forelesere og medstudenter holder et veldig høyt nivå språklig, noe som gjør at jeg aldri har opplevd språk som noe problem her nede, sammenlignet med hvordan det er i andre land der færre fag undervises i på engelsk.

Fagene jeg har hatt som har vært knyttet til politikk, journalistikk og historie har hatt en veldig høy standard, særlig med tanke på forelesere.

Universitetsområdet og byen

Amsterdam, hvor skal man begynne. For en by! Ikke for stor, men heller ikke liten. Enkelt kollektivtilbud, og med sykkel oppleves nesten alt som nærme. Selv har jeg bodd i Amsterdam West, et litt mer belastet område enn andre bydeler. Folk er hyggelige stort sett overalt. Med sykkel (fås leid eller kjøpt enkelt) har det vært en enkel sak å komme seg til sentrum, universitet, fotballtrening etc. Byen er grønn med mange parker, og lite trafikk.

Utelivet er veldig bra, har fått prøvd ut barer når utestedene var stengt og utestedene når det åpnet opp. Utelivet har tilbud for de aller fleste uansett smak. 20-21 års grense en del steder, noe jeg opplever som ganske positivt.

Universitetet er plassert sør i Amsterdam, med metro-stopp rett i nærheten. Området er fint og moderne. Alle fakultetene er på samme område, med både nye og noen eldre bygninger. Masse plass til å jobbe, høy standard i kantina der det serveres ulike typer varmmat hver dag. Tilbringer stort sett hver dag her nede på universitetet, uansett om jeg har mye å gjøre eller bare vil være sosial.

Mange studenter er bosatt i området rundt universitet og litt sør for det. Har ikke opplevd det som et problem å bo litt unna universitetet da det ikke er lange avstander med sykkel/metro.

Bustad

Jeg bor på 25kvm med eget kjøkken og bad gjennom DUWO. Det er helt ok. Deilig å ikke dele kjøkken og kunne trekke seg tilbake, men hvis du er veldig sosial er det en sosial arena og dele kjøkken. Standarden i studentboligene er lavere enn det jeg er vant med fra leiligheter i Bergen, men det har ikke vært noe problem da man er mye på farten og ikke studerer hjemmefra.

For å få bolig må du søke også blir man tildelt bolig. Det er mange om beinet for å få bolig, så vær tidlig ute. Det private markedet er både dyrere og det er enda mer krevende å få bosted.

Sosialt miljø

Tips (!!): Universitetet arrangerer de første ukene flere ting. Sport, omvisning med mer. Jeg ble med på futsal og det var her jeg fant mine venner, så jeg anbefaler å bli med på noe (ikke tenk på om du er god eller ikke) fordi da møter du folk også kan du bygge videre på det.

Mitt inntrykk er at alle utvekslingstudenter er i samme situasjon, så det er mange folk som vil bli kjent. Ikke stress, det ordner seg selv om det ikke er fullklaff første uka.

ESN (internasjonale studenter i Nederland) arrangerer også mer fadderukelignende ting i starten, dette anbefaler jeg også å være med på.

Folk er veldig hyggelig her nede, men det er enklere å bli kjent med internasjonale studenter enn med nederlendere. Hvis dette skulle friste kan man sjekke ut lokale kulturtilbud uten tilknytning til Universitetet.

2019

Høst 2019 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

Høst 2019 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

15.08.2019 - 15.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Amsterdam er en sykkelby, så sykkel må du ha. Du kan enten kjøpe eller leie. Jeg leide og anbefaler å bruke SwapFiets, eneste ulempen er du må ha en nederlanske konto. En konto kan du enten åpne selv eller gjøre under introduksjonsuken. Ellers er været ganske likt som Bergen, så en god regnjakke må absolutt med. Vær med på alt den første uken før skolestart, her møter du så og si alle de andre studentene og blir kjent med veldig mange. Vil også anbefale å bo på en studentbolig, både siden det er vanskelig å finne leilighet selv, men også veldig sosialt og kjekt.

Undervisningsformer

Semesteret i Amsterdam er delt opp i tre perioder, hvor første og andre periode er to mnd, men siste bare er en mnd. Altså for høsten er første del september-oktober, andre del november-desember og tredje del januar. De fleste fag er 6 ECT og de fleste har altså to fag periode 1 og 2 o ett fag siste periode. Dette vil si at du først har to fag sep-okt og eksamen i slutten av okt, før du begynner på de to neste fagene. Blir selvfølgelig litt mer hektisk, men må innrømme at du derfor blir tvunget til å jobbe konstant med fagene og begynner forberedelse til eksamen fra første stund.

Vurdering av emnetilbodet

Vrije har utallige retninger, og emnetilbudet var veldig bra. Jeg var litt sent ute med å velge fag og endte med å ta noe de kaller en minor, som kan sammenlignes med et årsstudium bare det er for ett semester i stedet. Ved å velge en minor er studieforløpet lagt opp slik at alle fagene passer sammen både tidsmessig, men også i innhold. Ellers kan man også velge enkeltemner, hvor man selv må passe på at undervisning og eksamensdatoer ikke kolliderer.

Fagleg utbyte og språk

Nederlendere er kjent for å være god i engelsk, og dette merket man raskt. Selvom kvaliteten på foreleserne varierte litt, er jeg rimelig fornøyd med alle mine. Jeg tok Minor i Business Administration og fagene hadde både innleveringer, presentasjoner og eksamen. Vi jobbet mye i gruppe og fikk utfordret oss hele tiden. Muntlig deltagelse i timen var veldig viktig og de fleste foreleserne forventet at alle skulle være aktiv i timen.

Universitetsområdet og byen

Universitetetsområdet er stort og litt uoversiktlig, men ved skolestart har de introduksjonsuke hvor det er mulig å få en omvisning så anbefaler å være med på det. Om ikke er det alltid noen man kan spørre for å finne frem. Ellers har de greit utvalg av mat/drikke muligheter, med stor kantine, kafe, to matboder og en liten matvarebutikk. Det er ekstremt mange studenter, så lunsj er alltid litt kaotisk, men med litt tålmodighet finner man seg alltid en plass.
Amsterdam er virkelig en koselig by som jeg kan anbefale på det sterkeste! Vrije Universiteit ligger i sørdelen og er en halvtimes sykkeltur fra sentrum. Det finnes også gode muligheter for å ta kollektivt. Det er mye turister i sentrum, så anbefaler å sjekke ut andre deler av byen.

Bustad

Jeg bodde på Campus Uilenstede, som befinner seg litt over 1 km fra universitetet. Bodde i en høyblokk, hadde eget rom med privat bad og delte kjøkken med de 13 andre på etasjen min. Standarden var veldig bra med tanke på at alle rommene var nyoppusset. Kjøkkenet var grei standard og så lenge man raskt blir enig med resten om å holde det rent og ryddig, går det helt fint for en kort periode.
På campus hadde vi også en liten matbutikk, bar, restaurant og treningsenter, så om du har mulighet til å bo her ville jeg absolutt gjort det.

Sosialt miljø

I bygget jeg bodde var vi bare utvekslingsstudenter, noe som gjorde at du møtte ekstremt mange som var i samme situasjon. Veldig sosialt og dele kjøkken, eventuelt noe annet så man ikke isolerer seg. Uilenstede er stort og fylt med studenter, noe som gjør det lett å møte andre. På universitetet gikk jeg også i klasse med mange lokale, og nederlendere er veldig hyggelige og lett å bli kjent med.

2016

Vår 2016 - BA journalistikk

Vår 2016 - BA journalistikk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gikk på Vrije Universitet Amsterdam, et veldig bra universitet. Det var lett å søke til skolen, og de ga gode instruksjoner både hvordan en skulle søke fag og boplass. Men det er lurt å være tidlig ute med å søke fag, da mange blir fullt opp raskt. Jeg hadde problemer med å klare å få nok fag for å få alle poengene jeg trengte, og å få alle timene til å gå opp på timeplanen. Du må selv passe på at timer ikke overlapper, og oversikten deres er god, men det er mye arbeid.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierte veldig fra fag til fag. Noen fag jeg tok var morsomme, lærerne var engasjerende og flinke og det var lett å få med seg alt som ble sagt. Jeg prøvde å velge mest mulig fag der det kunn var vanlige forelesninger og bare en eksamen på slutten av perioden, men måtte også ta et par fag der de har lagt inn mye gruppearbeid og innleveringer underveis. Noe jeg syntes fungerte veldig dårlig. Gruppearbeid er håpløst når det er så mange forskjellige folk fra forskjellige land, da folk har ulike mål og krav fra hjemmeuniversitetet sitt. Noen tar med seg karakterene hjem, mens andre bare trenger å stå i faget. Så arbeidsmengden varierte mye, da de som bare trengte å stå ikke ønsket å bruke så mye av tiden sin til å jobbe med faget, som da igjen gikk utover de som trengte gode karakterer. Å være fem personer på en tre siders rapport fungerer lite.

Semesteret er delt inn i tre perioder, og da er det vanlig å ta et til tre fag i løpet av en periode på to måneder. Jeg hadde fem fag; to fag i begge det to første periodene og et fag i siste periode. Noe som er veldig mye på veldig kort tid, så å da ta fag som hadde mye innleveringer og "lekser" gjennom hele perioden var travelt. Jeg såg for meg å bruke mye av utvekslingssemesteret mitt på å gjøre mye morro, reise og bli kjent med byen, men endte opp med å gjøre mer skolearbeid enn det jeg er vant til hjemme i Bergen. Men på en måte så gikk det også helt greitt å gå så mye på skolen, for da fikk en også en god mulighet til å bli kjent med mange folk der.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange morsomme fag en kunne velge mellom, men altfor mange av de hadde gruppearbeid og innleveringer gjennom perioden, noe jeg som sagt likte dårlig. Nå vet jeg ikke hvor mange fag ikke-utvekslingsstudenter kan velge mellom, men jeg synes vi hadde et godt utvalg, og det var veldig greitt å gå i klasser med mange andre i samme situasjon som meg. Å gå i en klasse der alle er utvekslingsstudenter er det større sannsynlighet for at folk er villige til å abreide mer effektivt med gruppearbeid, for å ha mer tid til å reise og gjøre morsomme ting.

Fagleg utbyte og språk

Ingen av fagene jeg tok passer inn i journalistikkutdanningen min, da jeg hadde frie studiepoeng og bare studerte tilfeldige fag. Folk i Nederland er utrolig flinke i engelsk, og jeg hang stortsett med amerikanere, så det ble lite nederlandsk på meg. Jeg har lært et par ord og setninger, men ellers har det gått i engelsk. Jeg føler ikke jeg har blitt merkverdig flinkere i språket, med tanke på gramatikk og ordforråd, men jeg er mye flinkere til å snakke flytende. I starten må en tenke seg mer om før en snakker, men etter to uker var det ingen problem. Og etter tre uker drømmer du på engelsk også.

Universitetsområdet og byen

Både skolen og campus jeg bodde på lå et godt stykke utenfor Amsterdamsentrum, noe som var helt greitt. Alle kjøpte seg sykler og slik kom vi oss frem overalt. Det tok ca 8 minutter å sykle til skolen, og da er det fine sykkelveier vi sykler på. Hovedbygget på universitetsområdet er diger, og fint. Med en stor kantine, med OK utvalg av mat, og greie priser, en kafe i første etasje med alltid lang kø, og en kebabbod på utsiden med verdensbeste kapsalon! De fleste forelesningene mine var i hovedbygget, og selv om det var stort så var det oversiktlig og lett å finne frem. Men med en gang jeg hadde timer i andre bygg, da ble det verre. Mange av de andre fakultetene var gamle, store og uoversiktlige. Har gått meg vill i mange av de byggene. På uteområdet så hadde de mange sitteplasser, sandvolleyballbane, basketballbane, og det var koselig å sitte der ute de få dagene med fint vær.

Bustad

Jeg bodde på campus, og er så glad for at jeg valgte å bu på campus Uilenstede. Vurderte lenge å finne et sted å bo nærmere sentrum, da campus ikke en gang ligger i Amsterdam, det ligger i Amstelveen. Men jeg angrer ikke et sekund på at jeg bodde der jeg gjorde. Det er en svær campus med mange, mange studentboliger. Jeg hadde eget rom og bad, men delte kjøkken med 13 andre studenter. Og ikke la deg skremme av det. Det var helt fantastisk. Kjøkkenet er ok utstyrt, men det var veldig dårlig med tallerkner, glass, stekepanner og kokepanner, da vi på et tidspunkt bare hadde tre tallerkner fordelt på alle oss 14. Men på et eller annet vis så gikk det som smurt. På campus kunne du finne en sykkelbutikk, en liten og dyr matvarebutikk, to barer som solgte øl og mat, et treningssenter, en printshop, en negle- og hårsalong og et kulturhus som hadde forestillinger og kinofremvisninger. Vi kunne rett og slett bo på campus uten å bevege oss utenfor grensene uten problem! Og det er så deilig å ha alle vennene sine på en plass. Det var bare å gå opp en etasje så bodde de der. Men det er DUWO som eier disse studentboligene og vi hadde mye trøbbel med dem. Mange opplevde dårlig service og frekke folk. Alle byggene på campus er relativt gamle, så det vil selvfølgelig være en del problemer med alt fra dusj til vaskemaskin og steikeplater. Og det kunne ta laaang tid før de kom og hjalp til med den ødelagte vaskemaskinen som fikk hele kjøkkenet til å flyte. Jeg klagte på dusj og kjøleskap, og de kom og fikser dusjen, så det var jo halvveis ok.

Sosialt miljø

Vil du få åtti venner på fem måneder? Reis på utveksling! Jeg har møtt så mange fantastiske folk fra hele verden, og det er så utrolig spennende å oppleve deres kultur og deres væremåte. Det er veldig lett å være sosial og få mange venner når alle bor så tett. Og fordi vi bodde så langt utenfor sentrum av Amsterdam endte det ofte opp med hjemmefester, noe jeg absolutt ikke klager over. De gangene vi gikk på byn i sentrum så syklet vi. Og det er veldig morro å sykle hjem fra byen klokken fem på morgenen med alle vennene dine. Jeg og sykkelen min har hatt mange interessante opplevelser sammen disse kveldene. Fordi mange reiser på utveksling alene er det fleste veldig åpne for nye venner, og et par timer i lesesalen for å lese til eksamen kunne ofte resultere i et par nye venner. I starten av oppholdet blir det holdt "introduksjonsuke", litt som en slags fadderuke, der i vertfall jeg fikk de fleste vennene mine, så ikke dropp den fordi den koster en del penger. Men siden alle disse festene, og de fleste på campusen er utvekslingsstudenter, så blir man mest kjent med folk fra alle andre land enn Nederland. Jeg kommer hjem til Norge nå, etter fem måneder i Amsterdam med mange venner over hele verden, men bare to fra Amsterdam.

Informasjon