Home
Student Pages
erasmus+

Free University Amsterdam and Department of Earth Science (ERASMUS+)

  • CountryNetherlands
  • TownAmsterdam
  • Number of exchange places3
  • Study levelBachelor, Master og PhD
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Vrije Universiteit Amsterdam blei grunnlagt i 1880 som ein privat protestantisk institusjon, men har i dag inga religiøs forankring. Det blir vanlegvis omtalt med kortformene VU eller VU Amsterdam både på nederlandsk og engelsk. Det har om lag 24 500 studentar fordelte på 12 fakultet og er eit av dei to større offentlege breiddeuniversiteta i Amsterdam. Campus ligg i den sørlege bydelen Buitenveldert.

Amsterdam har omlag 800 000 innbyggarar og er hovudstaden i Nederland. Byen ligg ved breiddene av elvene Amstel og Schinkel, og er kjend for det karakteristiske kanalsystemet som går på kryss og tvers inne i bykjernen. Den enklaste måten å ta seg rundt på i byen er ved hjelp av sykkel, eller til fots.

Accommodation

Universitetet sitt internasjonale kontor hjelper utvekslingsstudentar med å finne bustad. Det finst fleire studentheimar både ved campusområdet og nærare sentrum. Det kan vere vanskeleg å finne bustad på den private marknaden i Amsterdam rundt semesterstart.

MERK: I Nederland har det vore store utfordringar knytta til bustad for utvekslingsstudentar dei siste åra. Universiteta i dei fleste byane melder om stort press på bustadmarknaden, og det er vanskelegare å få bustad gjennom universiteta.

Semester duration

September - januar og februar - juni.

Information