Hjem
Studentsider
erasmus+

Academy of Music, Cracow og Griegakademiet ¿ Institutt for musikk (ERASMUS+ - Academy of Music, Krakow)

  • LandPolen
  • ByKraków
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på bachelor- og masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet, Institutt for musikk. For meir informasjon, sjå https://www.uib.no/kmd/111762/reise-p%C3%A5-utveksling#griegakademiet-institutt-for-musikk

Når i studiet kan eg reise

Det passar best å reise på utveksling i 3. studieår av bachelorprogrammet. Vi tilrår at studentane reiser ut for heile studieåret, altså både for haust- og vårsemesteret.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Utøvande emner som erstattar hovedinstrument (25 stp) og utøvande støttedisiplin (5 stp) og 30 frie studiepoeng som inngår i graden som valemne.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Academy of Music i Kraków vart grunnlagt i 1888, og er ein av dei mest prestisjefylte utdanningsinstitusjonane innan kunstnariske fag i Polen. I over 120 år har dei utdanna musikarar med ei stor fagleg breidde innan musikalsk kunst og kultur. Ved akademiet er det fleire institutt og einingar fordelt under tre fakultet: Fakultet for musikalsk komposisjon, tolking og undervising, Fakultet for tale og drama og eit instrumentalt fakultet. Det finst også eit institutt for kyrkjemusikk. Akademiet har om lag 700 studentar og arrangerar jamleg fleire kunstneriske arrangement, som seminar og konsertar.

Kraków er ein av dei eldste byane i Polen. Med om lag 750 000 innbyggarar er dette den nest største byen i landet. Kraków har tradisjonelt vore eit av dei leiande sentera i polsk akademisk, økonomisk, kunstnerisk og kulturelt liv. Byen vert rekna som ein av dei vakraste byane i Europa og står som følge av dette på UNESCO si verdsarvliste.

Informasjon