Hjem
Studentsider
bilateral

University of California, Hastings College of Law og Det juridiske fakultet (BILATERAL - LLM)

  • LandUSA
  • BySan Francisco
  • Studieplassar5
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisera til LLM-studier ved UC Hastings må ein ha eit karaktersnitt på minst sterk C eller betre.

NB! Det er berre mogeleg å starta LLM-studier ved Hastings College of Law i haustsemesteret.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregående skule treng ikkje å ta TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta ein LLM-grad. Ein LLM er ein eittårig mastergrad i juss, som gir ei grundig spesialisering innanfor eit bestemt rettsområde. Ein LLM sikrar (på visse vilkår) at ein kan få godskriving av heile 5. studieår, altså både spesialemne og masteroppgåve.

LLM-graden ved UC Hastings er på 24 credits, strekk seg over to semester og svarar til 60 studiepoeng. Til forskjell frå LLM-program i Storbritannia, som varer i 12 månader, går LLM-programmet, går LLM-programmet ved Hastings College of the Law over to semester (10 månader). Målgruppa for LLM-programmet er utanlandske studentar som ønsker kunnskap om amerikansk rett. Ein tek fag saman med dei amerikanske studentane som går på "College of the Law".

Faga Introduction to Law, Legal Writing and Research og minst eitt fag frå 1. studieåret er obligatoriske i LLM-graden.

Ein kan velje mellom ein generell LLM-grad eller ei av følgande spesialiseringar.

Ein kan få godskriving av masteroppgåva ved å skrive ei oppgåve under opphaldet. Oppgåva må tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang (12000 ord) og djupne. Det er mogeleg å skrive ei stor oppgåve som kan tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang gjennom å ta emnet "Independent Study", der du sjølv vel tema og finn rettleiar ved UC Hastings. Det er òg mogeleg å skrive ei oppgåve gjennom å ta eit "Seminar & Research paper" gjennom å delta på clinics (tilsvarende Jussformidlingen), men i slike fag er oppgåva sjeldan så lang som 12 000 ord. Derfor må ein avklara særskild med kursansvarleg om ein kan utvide oppgåva for at ho kan svare til ei norsk masteroppgåve i omfang. For å kunne få godskriving for masteroppgåve må semesteret, sett under eitt, tilsvare 30 studiepoeng. Ein må difor også ta andre emne i tillegg slik at arbeidsbelastninga totalt er på 12 credits per semester.

Du kan velje blant dei fleste faga som blir tilbydd som del av dei ulike LLM-programma ved UC Hastings.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Det kan òg være mogleg (på visse vilkår) å utveksle til UC Hastings i kun eitt semester.

Her kan du få ein virtuell rundtur på campusen til UC Hastings.

Studieavgift

Gjennom denne avtalen må ein betale skulepengar. Skulepengane for 2021/2022 er estimert til 47 500 USD. Studentar frå Bergen får rabatt på skulepengane i form av eit "scholarship" frå University of California Hastings College of the Law, slik at skulepengane som skal betalast tilsvarar beløpet som er mogleg å få frå Lånekassen som støtte til skulepengar.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

UC Hastings krev at alle studentar kjøper deira (dyre) helseforsikring, men det er mogeleg å søke fritak (insurance waiver) dersom ein har ei anna helseforsikring med dekning på same nivå. Norske studentar med støtte frå Lånekassen får helserettar gjennom HELFO når dei studerer i utlandet.

Forsikringskrava kan variere frå år til år, og det er ikkje sikkert at ein søknad om fritak blir innvilga sjølv om tilsvarande søknad vart innvilga året før. Det er den enkelte student sitt ansvar å skaffe eiga forsikring og søke fritak (insurance waiver) ihht instruksane som er gitt ved vertsuniversitetet. Studentar som ikkje får fritak, må sjølve betale for forsikringa ved vertsuniversitetet eller ei anna helseforsikring med dekning på same nivå. Lånekassen gir ikkje ekstra støtte til å dekke denne forsikringa.

Studieåret 2021/2022, fekk studentar som utveksla til dette universitetet fritak for helseforsikringen ved å vise til samarbeidsavtalen mellom HELFO og OPTUM. Prisen på helseforsikringa ved dette universitetet finn du på denne nettsida.

LLM: A day in the life

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of California Hastings College of the Law, òg kjend som UC Hastings, eller berre Hastings, er eit offentleg forskingsuniversitet i San Francisco, i delstaten California. Det juridiske fakultet vart grunnlagt i 1878 og var det første juridiske fakultet i California. Ved College of the Law er det om lag 950 studentar som utgjer eit svært aktivt studentmiljø med nærare 70 studentorganisasjonar ein kan engasjere seg i. Fakultetet ligg seg i hjartet av Civic Center-området i San Francisco, i nærleiken av fleire domstolar og rettssalar, samt museum, teater, restaurantar og offentleg transport.

Byen San Francisco har over 200 000 innbyggarar og er den fjerde største byen i California. Byen er kjend som turistdestinasjon, men òg for sitt klima, tåke, bratte bakkar, varierte arkitektur og landemerket Golden Gate Bridge. Byen er ein av dei mest liberale i USA og har eit rikt kulturliv å by på.

Her kan du få ein virtuell rundtur på campusen til UC Hastings.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustadar på campus. Informasjon om det finn du på denne nettsida. Merk likevel at studentbustadar er eit knapt gode for studentar ved UC Hastings. Ein må derfor vere budd på å søke etter bustad på den private marknaden. Husleiga kan være høg i San Francisco. Vi gjer i tillegg merksam på at UC Hastings ikkje ligg i det tryggaste området av San Francisco. Dersom ein veljer å bo i nærleiken av fakultetet, må ein ta forholdsreglar, spesielt om natta.

Semesterinndeling

Det akademiske året går frå midten av august til midten av mai. Det er delt inn i to semester med ein trevekers ferie i desember/januar. Det er som regel mogleg å søke om opptak både til semesterstart i august og i januar dersom ein reiser i berre eitt semester, men det er berre mogeleg med oppstart i august for LLM-studiar. Du finn oversikt over semesterdatoar på denne nettsida.

Studentrapportar

2019

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

06.08.2018 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del papirarbeid; en må bl.a. sende CV og motivasjonsbrev. Følger du med på instruksene og mailene du får, så klarer du deg helt fint. Dersom du lurer på noe så kan du bare sende mail til Hastings og de vil hjelpe deg med en gang. Ila sommeren søker man visum, noe som også er ganske rett frem; du må møte opp på ambassaden for intervju. Vær forberedt på at det kommer til å koste litt.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er veldig forskjellig fra Norge. Her er det en mye større forventning til deltakelse. Men ikke bli skremt av det! De fleste lærerne har fult forståelse for at du ikke er en såkalt "native speaker". Det er videre ikke noe forventing om at du skal kunne alt, men at du har gjort leksene og vet noenlunde hva det aktuelle temaet handler om. Tar du seminar, så blir klassene mye mindre og det er større forvening til deltakelse. En ting som jeg syns var veldig bra med Hastings, var at vi ikke ble plassert i egen LLM-klasse, men hadde time med amerikanske studenter. Da får man seg mange amerikanske venner! Videre er ikke LLM-studentene med i normalfordelingen, dvs. vi konkurrer ikke med amerikanske studenter når det gjelder karakterer. De har dermed mye lavere terskel for å hjelpe LLM- eller utviklingsstudentene.

Vurdering av emnetilbodet

Hastings har utrolig mange gøye fag/seminarer/clinics å velge mellom! Dersom du vurderer å ta bar exam så må du ha visse bar exam-fag, som er typisk ameriansk rett. Jeg ville ha muligheten for å ta bar exam, derfor tok jeg: Con Law II (er mye mer relevant ifm. bar exam enn Con Law I), Torts, Evidence (veldig krevende men svært relevant for bar exam) og Professional responsibility. Mine andre ikke-bar exam fag var: International law, også tok jeg et seminar med Keith Hand i China and the international legal order. I seminarer har man ikke eksamen, man må skrive en oppgave på ca 6 tusen ord. Jeg spurte læreren min om å skrive en lenger oppgave, slik at jeg kan sende den til UiB og få den godkjent som masteroppgave (på ca 12 tusen ord). I tillegg til disse fagene, har man som LLM-student også to andre obligatoriske fag: Legal writing (som er det første semesteret) og Introduction to law for masters students som man har hele året.
Eksamensformen i de fleste fag er såkalt "closed book exam". Selv om det hørest skummelt ut å ha eksamen på engelsk, så var det ikke så ille som jeg trodde. For det første så får man ekstra tid (1 time for 4 timerseksamen), videre er man ikke på normalfordelingen. Det er din egen lærer som retter oppgaven din, og selv om han/hun ikke kan se navnet ditt, så vil han/hun skjønne fra kandidatnummeret ditt at du er en LLM-student (det er lett å finne ut hvem det er når det er bare 1 eller 2 LLM-studenter i klassen, noe som ofte er tilfellet). De er ikke så opptatt av språk og metode som vi er i Norge, noe som er betryggende for de som ikke skriver engelsk så bra. Så ikke bli skremt av eksamensformen! Det er mange utevkslings- og LLM-studenter som ikke snakker så bra engelsk som oss nordmenn og de klarer seg helt fint! Det vil du også gjøre! Og jeg opplevde alle lærere på Hastings utrolig behjelpelige! Du kan stikke innom deres kontor når som helst og snakke med om hva som helst.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har ikke ord på hvor lærerikt dette året har vært! Uansett hvilke fag/seminarer/clinics du velger så kommer du til å bli veldig god i engelsk både skriftlig og muntlig, og få god innsikt i internasjonal/amerikansk rett.

Universitetsområdet og byen

SF er en fantastisk by! Man oppdager alltid noe spennende her. For å være oppdatert på hva som skjer i byen så kan man sjekke ut bl.a. Do the bay og Fun cheap SF. Men vær oppmerksom på at Hastings er plassert i et av de verste områdene i SF. Her er det mye fattigdom, mange rusmisbrukere og psykiske syke mennesker i gatene rundt skolen. Men Hastings gjør stadig mange tiltak for å holde campus-området trygt. Man kan bl.a. ta shuttel fra Hastings eller be en av vaktene følge deg hjem dersom du bor nærme. Man må ta en del forholdsregler her. I starten så fikk vi høre at området er veldig farlig osv. men jeg personlig oppfattet det mer som "disgusting" enn "scary".

Bustad

SF er en utrolig dyr by! Alt er ganske dyrt her, og da spesielt bolig. Jeg gjorde ikke så mye research på det i starten, så fikk litt av et sjokk da jeg oppdaget hvor høye prisene er. Du må regne med å betale i hvert fall et sted mellom 1300-1600 $ for et rom i kollektiv i et sentralt område. Dersom du får rom på "Tower" som er Hastings egen studentbolig, så må du regne med å betale ca 1500$ i mnd. Jeg bodde i første semester i et kollevtiv med eget rom nærme Union Square, som er et veldig bra område, og betalte 1400$ i mnd. Dette var ganske bra pris og jeg fant rommet gjennom en Facebook-side for bolig i SF. Andre semesteret ønsket jeg å bo billigere og flyttet dermed til studenthostell. Jeg flyttet først til hostellet rett ved siden av Hastings; Vantaggio Abigail, der kostet det 1100 $ i mnd for et dobbelt rom (dele rom med en annen person), eller så kunne man gå for et trippelt rom (dele rom med to andre) og betale 800$ i mnd. Det gikk helt greit å bo der, hostellet er gammelt og slitt så det er ikke så bra standard. Men senere fant jeg et nyere og finere studenthostell til 1000 $ i mnd for et dobbelrom inkludert frokost. Det het USA Hostels og var ti minutters gåavstand til Hastings.

Sosialt miljø

Utrolig bra sosialt miljø på Hasting. Det er alltid arrangementer å bli med på og mange spennende studentorganisasjoner å involvere seg i.

Alt i alt, er jeg så utrolig glad for at jeg valgte Hastings! Jeg har hatt et uforglemmelig år i SF og fått venner for livet både i California og rundt omkring i verden. Det eneste du må være forberedt på er å betale en god del fra egen lomme for oppholdet i SF.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

06.08.2018 - 09.05.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del papirarbeid, bl.a. i forbindelse med visumsøknad (i tillegg kommer noen utgifter). Du må skrive et motivasjonsbrev til Hastings etter at du har blitt nominert. Videre må du søke fag for høstsemesteret. Hastings gir god oppfølging og du får all informasjon du trenger på mail. Så lenge du ikke sover i timen går dette fint.

Lånet fra lånekassen dekker ikke levekostnadene dine. Lånet går hovedsakelig til betaling av skolepenger, og resten holder kanskje til leie i 2-3 måneder. I tillegg kommer helseforsikring. HELFOs helseforsikring godkjennes ikke. Det billigste alternativet som godkjennes koster ca. $1,000.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierer etter fag. I utgangspunktet er undervisningen ganske lik den i Bergen, med større forelesninger og mindre seminargrupper. Den viktigste forskjellen er at det forventes at man deltar aktivt, også i de større forelesningene, og at deltakelse utgjør 10% av karakteren i de fleste eller alle fag. På hvilken måte man deltar varierer; noen professorer spør etter frivillige, andre spør vilkårlig.

All undervisning er obligatorisk, og for mye fravær kan i beste fall medføre dårligere karakter eller i verste fall at du ikke blir kreditert for faget.

Visse fag kombinerer teori og praksis, f.eks Mediation Clinic og Startup Legal Garage.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er bredt og variert, og inneholder alt fra legal AI til cannabis law. Det blir neppe et problem å finne noe som interesserer deg. På høstsemesteret må du ta minst ett 1L fag, Legal Research and Writing, Intro to US Legal Systems, og Intro to Law. Merk at dette, kombinert med at visse fag bare tilbys om høsten og at mange fag kolliderer med hverandre, medfører at valgmulighetene på høstsemesteret innskrenkes betydelig.

Blant fagene jeg vil fremheve er Mediation Clinic og særlig Startup Legal Garage. Mediation Clinic består av seminarer og mekling ved San Francisco Small Claims Court, samt en større mekling. Etter min mening er det hovedsakelig de praktiske erfaringene man får som gjør dette faget attraktivt.

Startup Legal Garage kan til en viss grad sammenlignes med et langt traineeopphold kombinert med klasseromsundervisning en gang i uken. Kort fortalt blir du og en partner tildelt et prosjekt hvor dere skal bistå en oppstartsbedrift med diverse oppgaver og rådgivning. Alt arbeid skjer under tett oppfølging av et advokatfirma. Hvis du ønsker mer informasjon kan du lese her: https://www.uchastings.edu/academics/experiential-learning-opportunities/start-up-legal-garage/

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var jevnt over bra. Spesielt de praktiske fagene var veldig lærerike og interessante. Hvilket utbytte du får avhenger selvsagt av hvor mye innsats du legger ned. Det var fullt mulig å få et bra utbytte uten at skolearbeidet gikk ut over fritiden, og det var etter min mening mindre arbeid enn i Bergen.

De obligatoriske fagene Intro to Law og Legal Research and Writing hadde jeg nok spart meg for hvis jeg hadde hatt muligheten. Intro to Law gir i beste fall en overfladisk innsikt i utvalgte rettsområder, og det faglige opplegget føles til tider meningsløst. Legal Research and Writing gir visse innføringer i skrivestil som avviker en del fra det man lærer i Norge, og kan sånn sett være relevant ift. oppgaveskriving ved universitetet, men alt i alt er ikke det faglige utbyttet noe å skrive hjem om.

Fordi du og alle andre snakker engelsk hele tiden er det ikke til å unngå at det språklige utbyttet blir bra.

Universitetsområdet og byen

Campus består av to grå byggninger og Tower, og kan ved første øyekast fremstå ganske kjedelig. Utenfor er det imidlertid "alltid" varmt og mye sol, og det er et ganske digg sted å slappe av på i pauser osv. I tillegg arrangeres verdens beste event Beer on the Beach annenhver torsdag med gratis øl og pizza.

Universitetsområdet ligger i Tenderloin, som av mange vil beskrives som et av de farligste stedene i San Francisco. Det er veldig mange hjemløse som oppholder seg her, og det er ganske vanlig å se at folk bruker narkotika. Utrolig nok venner man seg til dette ganske fort, og man føler seg relativt trygg tatt i betraktning at det er politi og sikkerhetsvakter overalt. Dette gjelder iallfall på dagtid. På nattestid bør man være mer oppmerksom og helst ikke gå alene.

Tenderloin ligger midt i sentrum med relativt kort avstand til det meste. I umiddelbar nærhet finner man bl.a. rooftop-baren Charmaine's (anbefales på det sterkeste) og Hayes Valley med mange gode restauranter, barer osv. San Francisco er kort fortalt en utrolig kul og spesiell by, der du kan oppleve og se det meste. Du bør absolutt reise hit hvis du får muligheten.

Bustad

Den største nedsiden er leieprisene. Du må være forberedt på å betale $1,500 eller mer i månedsleie hvis du vil bo i San Francisco. Du kan kanskje finne noe billigere hvis du er heldig, men leieprisene er jevnt over høye.

Under høstsemesteret bodde jeg i Oakland før jeg flyttet til Tower (campus) og ble boende der ut vårsemesteret. Det er utvilsomt mye finere å bo i Oakland enn i Tower, og det er varmere der. Når det er sagt, så var det et rent helvete å pendle frem og tilbake til San Francisco. Dette tok minst en time hver vei, og dette er etter min mening god nok grunn i seg selv til å avskrive Oakland. Standarden i Tower kan neppe sies å være god, men det er flere fordeler med å bo der: 100m gange til skolen, du bor sammen med mange andre LLM-studenter og amerikanske studenter, det er veldig sentralt og du kan lett delta på alt det sosiale som skjer, og alle utgifter (strøm, internett osv) samles under ett og kan betales på vanlig måte uten at du trenger å opprette amerikansk bankkonto eller betale i cash/sjekk. Er du en som er litt lat av deg og ikke gidder å bruke mye tid på å se etter det perfekte stedet til perfekt pris, er Tower midt i blinken.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra og man ble veldig fort integrert med LLM-klassen allerede i introduksjonsuken. Her møter du mange forskjellige mennesker fra ulike kulturer og verdensdeler, noe som i seg selv er ganske spennende. Det hjalp selvfølgelig at det var andre fra Bergen der, men jeg er rimelig sikker på at det hadde gått fint å reise alene også. De fleste har samme innstilling og er der minst like mye for å bli kjent med nye mennesker som for det akademiske sin del, selv om dette selvsagt varierte. Universitetet arrangerer en del LLM-events gjennom året der alle treffes, og mange andre events hvor du kan treffe amerikanske studenter. De amerikanske studentene er generelt veldig imøtekommende og nysgjerrige på deg som utvekslingsstudent og lette å være med. En enkel måte å bli kjent med amerikanerne på er å delta på ulike aktiviteter, f.eks fotball, basket, yoga osv.

Oppsummert er det krevende å bo i San Francisco med tanke på økonomi og omgivelsene (iallfall i starten), men alt tatt i betraktning vil jeg utvilsomt anbefale utveksling til Hastings. Du vil få venner for livet og valuta for pengene i aller høyeste grad.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

06.08.2018 - 09.05.2019

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du ønsker å reise til San Francisco (noe jeg allerede nå vil si at jeg anbefaler på det sterkeste), ville jeg begynt planleggingsprosessen tidlig. Å leve i SF er på ingen måte billig, og du må i god tid ha funnet ut hvordan du skal finansiere året.

Dersom du blir utvalgt av UiB til å reise til UC Hastings, er mitt beste tips å følge med på all informasjon som blir sendt til deg fra både UiB og UC Hastings. Mengde informasjon du får tilsendt kan til en viss grad føles noe overveldende, men dersom man er flinkt til å lese alt og holde seg oppdatert er det ikke noe problem. Merk: I tillegg til å bli plukket ut av UiB, måtte vi også formelt søke direkte hos UC Hastings. Vi måtte skrive et kort essay ++, men dette var ikke så tidskrevende.

Før utreise må du også vurdere om du skal skaffe deg leilighet på forhånd. Vi gjorde dette, og jeg synes det var veldig fint at leilighet var i boks da vi ankom SF. Vi leide off campus, men det er mulig å bo i "Tower" 100 meter fra skolen. Personlig ville jeg ikke anbefalt dette, ettersom man får sett mer av byen ved å bo litt andre steder enn bare ved området rundt skolen.

Undervisningsformer

Undervisningsformene hos UC Hastings varierer i stor grad basert på hvilke fag du velger. Mange av fagene kjøres som forelesninger, og er litt mer som undervisningen ved UiB. Forskjellen er at professorene forventer at studentene er mer aktive. I tillegg er andre fag basert på mindre seminargrupper på 10-20 studenter. Disse fagene krever enda mer deltagelse og forberedelse fra student, men er også veldig spennende og lærerike.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet hos UC Hastings er veldig bredt, og du skal være passe sær hvis du ikke finner noen fag som passer for deg. I tillegg er det mulig å ta spesialiserte LLM-grader dersom det er et spesielt fagområde du vil fordype deg i. Jeg valgte enkelte fag som var ganske utradisjonelle, og der undervisningsformen var mer praktisk rettet. Her var fokuset mer på å utvikle forskjellige "skills", og ikke bare pugge rettsregler. Jeg anbefaler på det sterkeste å velge noen av disse fagene. Det kommer til å gjøre skolehverdagen din morsommere.

Fagleg utbyte og språk

De fleste mer tradisjonelle fagene gir deg en ganske god forståelse for det amerikanske rettssystemet og common law-systemet. Noe er likt som i Norge, mens andre ting er veldig forskjellig. Uansett ga samtlige fag en litt dypere forståelse for ulike jussfelt. I tillegg kunne man velge fag som var mer business-rettet. Disse var også veldig lærerike. Alt i alt gir de fleste fagene gode læringsutbytter, ettersom det er svært høyt nivå på de fleste professorene.

Språklig sett gir året i SF et enormt utbytte. Man blir kastet ut i det med en gang, både sosialt og på skolen. Heldigvis kommer man veldig fort inn i det, og etter en kort stund føles det helt naturlig å både snakke og skrive på engelsk. Det var særlig i forbindelse med masterskrivingen at jeg virkelig følte at jeg ble god til å skrive på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Skolen ligger på grensen mellom Tenderloin og Civic Center. Tenderloin er kanskje det minst hyggelige området i San Francisco, med mye dop og uteliggere. Dette er ikke et trygt sted eller et sted man bør oppholde seg. Folk blir ranet og overfalt i området på ukentlig basis. Heldigvis kan man fint unngå området på vei til skolen, og skolen har innført en rekke sikkerhetstiltak og vaktordninger for å holde studentene trygge. Personlig opplevde jeg aldri noen problemer i umiddelbar nærhet av skolen, men det kan også ha en sammenheng med at jeg var veldig forsiktig og tok en rekke forhåndsregler. Skolen ligger veldig sentralt til, med kun en kort gåtur ned til Financial District. BART (undergrunn-systemet) og MUNI (trikk og buss) er rett i nærheten av skolen.

San Francisco som by er helt fantastisk, og det er vanskelig å beskrive den med ord. Byen består av en rekke mindre nabolag som alle har sin egen sjarm. Jeg anbefaler å sette av mye tid til å bli kjent med alle nabolagene, både på dagtid og kveldstid. SF er en sinnsykt kul by og noe helt annet enn hva man finner i Norge. Jeg anbefaler å være med på alt av festivaler og rare arrangementer som arrangeres rundt om kring i byen. I tillegg er det utrolig mye fin natur i umiddelbar nærhet av byen som må sees og oppleves. I tillegg ligger San Francisco nærme mange andre spennende byer som er verdt å ta turen til. Det eneste som er verdt å merke seg er at SF har et problem med uteliggere og narkomane. I utgangspunktet utgjør ikke disse noen trussel, og de fleste er helt harmløse. Jeg har likevel vært borte i et par ubehagelige episoder, men disse hendelsene kunne ha skjedd i alle større byer.

Bustad

Som nevnt lenger opp må man ta stilling til om man vil leie noe på forhånd eller vente til man kommer ned dit. Dersom man ønsker å leie på campus (altså bo i "Tower"), må man være tidlig ute. Jeg delte leilighet med to andre norske studenter fra UiB, og dette var på mange måter en fin trygghet i starten. I tillegg hadde vi avtalt at vi skulle passe på å være med mange amerikanere og andre studenter, slik at vi ikke ble en liten norsk bande. Dette fungerte utrolig fint, og jeg følte ikke at det ble for mange nordmenn rundt meg i det hele tatt siden vi var veldig flinke til å være med de amerikanske og internasjonale studentene.

Vi bodde i Mission District, som er et ganske up and coming nabolag. Litt Grünerløkka på syre, men veldig kult og kort vei til skolen og resten av byen. Anbefaler virkelig dette stedet dersom du er glad i kultur, god mat og morsomme ting å gjøre på kveldstid. Mot slutten av oppholdet bodde jeg en kort periode mellom USF og Golden Gate Park. Dette er et langt roligere område, men veldig nærme studentbarer og studentliv. I tillegg er det et stort pluss å bo rett ved Golden Gate Park og strendene. Vil uansett anbefale å bo i San Francisco by, og ikke i Oakland eller andre steder der man må pendle langt. "Alt" skjer i byen, og erfaringsmessig har jeg sett at venner som har bodd mindre sentralt blir hakket mindre sosiale ettersom de må pendle så mye. Generelt sett er det viktigste ved valg av område at boligen er i nærhet av kollektivtransport.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på UC Hastings er utrolig bra, og man er mye med LLM-klassen sin i begynnelsen av semesteret slik at man får en god anledning til å bli kjent med alle sammen. Utover semesteret inviterer skolen til flere sosiale arrangementer, og LLM-klassen tok også selv ansvar for å arrangere sammenkomster for hele klassen. I tillegg var de amerikanske studentene på skolen veldig åpne og interesserte i oss internasjonale studentene, og vi ble fort kjent med veldig mange. Amerikanere er veldig lette å komme i kontakt med, og jeg fikk flere venner utenfor skolen også. Til tross for at det var en stor trygghet å reise over til SF med noen andre nordmenn, ville det ikke ha vært noe problem å reise over alene.

Oppsummert var året i San Francisco helt fantastisk, og hvis jeg kunne hadde jeg gjort det hele en gang til.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

06.08.2018 - 09.05.2019

Førebuingar/praktiske tips

Som med alle andre steder i USA, må en forberede seg på en del papirarbeid i forbindelse med søknad om visum. I tillegg kommer diverse utgifter til dette, og noen andre "fees" som må betales til skolen. Ellers anbefales å sette seg godt inn i forsikring, da en må betale skolens forsikring på ca 5000 USD om en ikke har en forsikring som skolen vil "waive". Tidligere var vanlig HELFO-forsikring som alle norske studenter har god nok til at man fikk waiver, men dette gjaldt ikke vårt år, noe som førte til en del kluss. Skolen var heldigvis da flinke til å hjelpe oss med å finne en relativt billig forsikring som møtte vilkårene for waiver, slik at vi slapp å betale 5000 USD. Denne het ISO, men her er det nok lurt å sjekke da det virker som kravene til waiver endrer seg noe fra år til år.

Undervisningsformer

Når det gjelder undervisningsformer er det store variasjoner. Velger en å ha 1. klassefag (Contracts, CivPro etc.), så er undervisningen i store klasser med forelesninger i auditorium. Dette gjelder også noen andre fag. Til tross for at dette minner veldig om forelesninger som vi kjenner det fra Bergen, er det som oftest et krav om mye muntlig aktivitet og deltakelse fra alle i klassen. Noen professorer tar frivillige, men mange kaller på folk med navn og ber dem svare foran klassen, andre deler klassen opp i grupper slik at du vet hvilke dager du vil bli callet. Du merker fort hva den enkelte professor velger å gjøre, og også da hva de forventer, og kan tilpasse hvor mye du forbereder deg til hver time ut i fra dette. Det er som oftest leselekser til hver time, og hvis man blir callet på lønner det seg gjerne å ha lest disse.

Andre fag foregår i seminarer, eller mindre klasser, der en sitter i små rom. Her er det ofte mindre forelesning fra læreren og mer aktiv deltakelse og diskusjon mellom studentene i klassen. Jeg hadde også en del presentasjoner i de fagene der jeg hadde slike små klasser.

Vurdering av emnetilbodet

Etter min mening var emnetilbudet på Hastings veldig bra. Det var stor variasjon i fagene, alt fra de typiske jussfagene vi kjenner til fra Bergen til mer praktiske fag som Negotiations og Mediation, og andre spennende fag som AI, Race, Racism and the Law og Terrorism. Det går også ann å være med på en clinic, der en jobber med ekte klienter eller for eksempel er mekler i retten. Jeg gjorde ikke dette selv, men vet at de som gjorde dette var veldig fornøyd og lærte mye.

Fagleg utbyte og språk

Hvor godt faglig utbytte man får kommer etter min mening veldig ann på hva slags type fag du velger, og hvor mye du velger å engasjere deg når det kommer til lesing og aktivitet i timen etc. Man kan få veldig mye ut av fagene, men man kan også velge å ikke lære så mye om man ønsker et rolig utvekslingsår når det kommer til skolearbeid. Ellers er man med andre internasjonale, eller amerikanske studenter i alle klasser osv så jeg vil si det språklige utbytte er godt. Særlig det å ha klasser hvor du er nødt til å delta i diskusjoner og snakke høyt i timen er veldig verdifullt når det kommer til det språklige utbyttet.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er ikke det typisk store campus med grønne plener. Det er til gjengjeld midt i sentrum og det er enkelt å komme seg overalt derfra. Det er jo i Tenderloin, et område med veldig mye uteliggere og dop. Dette går fint så lenge man er oppmerksom og ikke går alene der man ikke bø gå alene. Dette lærer man fort.

San Francisco som by er helt fantastisk. Du har alt du kan tenke deg, fra fine parker, kule restaturanter, kafeer, utesteder, strender, hikingmuligheter, og mange ulike nabolag med forskjellig stil og vibe. Det er alltid noe å finne på San Francisco, og jeg vil anbefale alle å dra dit. Hadde 100% valgt San Francisco igjen om jeg skulle søkt utveksling nå.

Bustad

Det er veldig dyrt å bo i San Francisco. Man klarer seg ikke på pengene man får fra lånekassen. Jeg vil si man må regne med en månedsleie på rundt 1500 USD, men det er selvsagt mulig å finne noe billigere. Det er nok lurt å begynne å se etter leilighet før man drar ned, dette gjorde vi og var veldig heldige. Vår utleier var veldig glad i å leie ut til internasjonale studenter, så henne kan vi sette de som ønsker i kontakt med. Ellers er det en mulighet å bo på "campus". Mange fra LLM-klassen og av de amerikanske studentene bor her. Dette er på mange måter et godt alternativ, ettersom det er veldig sentralt, og man slipper å betale wifi og strøm etc i tillegg til den dyre leien. Det er imidlertid i Tenderloin, så ikke det hyggeligste nabolaget, men kort vei til skolen (100 m). Det finnes også diverse hosteller der man kan bo billigere ved å dele rom med en eller to andre, det er i alle fall et ved siden av skolen, men dette ville jeg nok ikke anbefalt. Ligger også et eller flere i Nob Hill bak skolen, som kan være aktuelle å sjekke ut.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i LLM-klassen vår var veldig bra. Vi ble fort en gjeng, som gjorde masse sammen hele året. Her kan man selvsagt være mindre heldig, men de fleste som drar til et annet land er i den posisjonen at de er åpne for å bli kjent med nye mennesker så dette tipper jeg som oftest er bra. Ellers er det litt opp til en selv hvor involvert man er med JD-studentene (de amerikanske), men det er masse hyggelige mennesker og gode muligheter for sosialt også med dem. Ettersom man har klasser både med LLM-studenter og JD-studenter er det en enkel måte å bli kjent på. Å spille fotball, melde seg inn i ulike grupper, eller lignende er også en veldig god måte å bli kjent med JD-studenter på. Det er mye fokus på skole og lesing særlig blant amerikanerne, men det er også mye sosialt som foregår så her er det bare å involvere seg og bli kjent med så mange som mulig.

Vil anbefale alle som vurderer det å dra til San Francisco - det blir et år du aldri glemmer!

Oda Indset

Oda Indset

21.08.2018 - 09.05.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye som må gjøres før du drar til San Francisco. Blant annet må du skaffe deg visum og søke fag. Skolen er imidlertid veldig behjelpelig hvis du skulle ha noen spørsmål. Vi flydde til SF på lørdag og skolen startet mandag, men vil anbefale dere å komme litt tidligere siden den første uken er ganske heavy med hvis du fortsatt har jet lag og fortsatt har en del å fikse.

Det var mye styr i starten med helseforsikringen, fordi vi ikke fikk godkjent vår norske helseforsikring fra HELFO selv om den dekket alt (pga at den ikke hadde engelske vilkår). Til slutt hjalp de oss med å finne et billigere alternativ enn skolens helseforsikring.

Undervisningsformer

Hastings tilbyr både tradisjonelle fag med forelesninger, seminarer og clinics. Fagene med forelesninger er gjerne større, og du kan bli spurt i timen om spørsmål fra leseleksen. I seminarene er det mer diskusjoner, og jeg opplevde at professorene i de seminarene jeg hadde var veldig flinke! Du kan også ta en clinic, der du i tillegg til seminarundervisning har "fieldwork", der du får praktisk erfaring.

Selv om det forventes at du er mer aktiv i timene sammenlignet med i Bergen, følte jeg ikke at det krevdes veldig mye forberedelse.

Vurdering av emnetilbodet

Det beste med Hastings sammenlignet med andre LLM program er at man tar fagene sammen med de amerikanske studentene. Dette gjør at man har mange fag å velge mellom, i tillegg til at det er lettere å få amerikanske venner.

Man er nødt til å ta minst ett 1L fag det første semesteret, og det er et standard fag med forelesninger. Her kan du velge mellom typiske fag som contracts, torts, property osv. Jeg valgte civil procedure og synes det var veldig bra.

Det er også veldig mange seminarer du kan velge mellom, og du finner garantert noe som er interessant. Det var også mange seminarer som ikke hadde eksamen, f.eks. negotiations, men der du heller hadde øvelser hver uke. Du kan også skrive masteroppgaven din i noen seminar, jeg skrev min i Alternative dispute resolution seminar og det var veldig greit siden det var enkelt å finne en problemstilling som passet med seminaret.

Siste semester valgte jeg å ta mediation clinic, der vi meklet. Jeg synes det var veldig gøy og en erfaring jeg ikke kunne fått i Bergen.

I tillegg til fagene man kan velge er det to obligatoriske fag man må ta som LLM-student. Disse krever ikke særlig med forberedelse, og det skal ikke mye til å gjøre det bra som norsk.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler jeg har fått størt utbytte av de praktiske fagene jeg har tatt (negotiations og mediation clinic). Selv om det var litt ubehagelig å skulle forhandle på engelsk allerede uke 2 i høstsemesteret, følte man seg etterhvert relativt trygg på engelsken.

Universitetsområdet og byen

San Francisco er helt fantastisk og samtidig en by som er preget av ekstremt mange uteliggere, kriminalitet og narkotikamisbruk. Hastings ligger på grensen til et av de minst trygge områdene i San Francisco, så man må være forberedt på å se ting man ikke skulle tro man skulle se. Skolen er imidlertid veldig klar over dette problemet, og gjør det de kan for at vi skal føle oss trygge.

Jeg elsket å bo i San Francisco, det var mye som skjedde og enkelt å reise rundt. Ved å ta uber når det ble mørkt og ikke oppholde seg i de mest belastede områdene følte jeg meg stort sett trygg.

Bustad

Bolig i San Francisco er latterlig dyrt. Vi var tre norske som bodde sammen i en leilighet og betalte 5000 dollar, noe som egentlig var et kupp sammenlignet med veldig mange andre plasser vi så på. Det var også vanskelig å finne bolig, men jeg er glad vi bodde der (i Mission) i stede for å bo i Tower som er Hastings sin studentbolig.

Sosialt miljø

Det er et veldig godt sosialt miljø på skolen, og jeg vil si det er lett å bli kjent med folk! Vi var også ekstremt heldige med LLM-klassen vår og har fått venner for livet. Skolen er veldig opptatt av å skape en "community" der alle skal føle seg velkommen, og er veldig støttende om det skulle være noe. Jeg kunne ikke valgt en bedre plass å dra på utveksling, og selv om det var dyrt var det helt klart verdt det!

2018

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

07.08.2017 - 09.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

Førebuingane for søknad til UC Hastings var omfattande, det er ei rekke formelle steg å gjennomgå. Første anbefaling er å følgje retningslinjene til UiB når det gjeld søknaden til Hastings. Etter Hastings har godtatt din søknad gav dei oss god informasjon om formelle steg vidare. Kommunikasjonen med Hastings var veldig bra heile vegen, dei var veldig til hjelp for eksempel i prosessen om å søke visum, særleg med tanke på nødvendige dokument som må framleggast og liknande.

Undervisningsformer

Undervisningsforma skil seg noko frå forelesingsmodellen vi følgjer i Bergen. Forelesingane er mindre i storleik og professorane forventar munnleg aktivitet i alle timar. I seminar er den munnlege aktiviteten endå større og det er meir som ein diskusjon med professoren og medstudentane. Sjølv om denne undervisningsforma er noko annleis enn det vi er vandt med kjem ein fort inn i det og det var veldig kjekt!

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet er stort. Som LL.M. student kan ein ta dei same faga som dei amerikanske JD studentane, med unntak av fag som har førehandskrav ein ikkje møter. Hastings tilbyr LL.M. spesialiseringar i følgjande emner:
• Criminal Law
• Dispute Resolution and Legal Process
• Environmental Law
• Health Law and Policy
• International Business and Trade
• International Law and Human Rights
• Science, Technology, and Intellectual Property
• Taxation

Fagleg utbyte og språk

Det faglege utbyttet er stort. Som nemnt ovanfor er emnetilbodet stort, noko som gjer at ein kan ta fag vi ikkje har i Bergen og ta fag innanfor rettsområder ein er særleg interessert i. Hastings tilbyr også fleire klinikkar som LL.M. studentar kan delta i, ein fantastisk moglegheit for å få praktisk erfaring frå USA! I tillegg legg skulen opp til at ein kan ta Bar Exam i ulike statar etter eitt års studier ved skulen, det er også eit veldig godt tilbod for dei som er interessert i det.
Sidan LL.M. studentane er frå heile verda og er integrert saman med dei amerikanske studentane er det språklege utbyttet stort, engelsk er stort sett språket ein brukar både på skulen og utanfor skulen.

Universitetsområdet og byen

Hastings har to hovudbygg der dei fleste undervisningstimane finn stad. I tillegg har dei eit bustadbygg for studentar. Universitetsområdet ligg midt i sentrum av San Francisco, i nærleiken av City Hall. Området skulen ligg i eit område kalla Tenderloin, som er eit område med mange heimlause og det ber preg av det. Sett vekk i frå det er det mange delar av byen som er veldig fine og som har mykje kjekt å by på.
Elles er byen er fantastisk å vere utvekslingsstudent i, det er mykje som skjer heile tida og det er meir enn nok av aktivitetar å fylle tida med utanom skulen! I tillegg er det lett å reise til områder rundt San Francisco på roadtrip, og det er fleire store flyplassar rundt byen som gjer det lett å reise andre stadar i USA, Canada og Mexico.

Bustad

Å finne bustad i San Francisco kan vere ei stor utfordring. Det er stor konkurranse om rom i kollektiv og prisane er høge. Om ein ikkje finn noko på den private marknaden tidlig kan det vere ein fordel å søke om bustad i Hastings Tower, men det er fleire områder i San Francisco som er finare å bu i enn Tenderloin. Områder som Pacific Heights, Nob Hill, SOMA, Mission og Castro kan vere gode alternativ som ikkje er langt i frå skulen. Tower derimot ligg 100m gangavstand frå bygga ein har timar i, det er eit treningssenter der og det er sikkerheitsvakter i bygget 24/7.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på UC Hastings er veldig bra! Første semester har ein nokre fag som er obligatoriske for LL.M. studentar noko som gjer at ein blir godt kjent med dei andre LL.M. studentane og det er mykje fokus på sosiale samankomstar. Elles blir ein også kjend med amerikanske studentar då dei fleste faga ein tar er saman med dei.

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

07.08.2017 - 09.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del ting som må ordnes i løpet av våren hvis du søker her. Først blir man godkjent av UIB, og så må man bli godkjent av Hastings. Man må blant annet skrive engelsk CV og et motivasjonsbrev på ca 5 sider. Så begynner visumprosessen. Da får man ganske god veiledning fra Hastings som forklarer hvordan man skal gå fram, og opplyser om relevante frister, osv. Vil likevel anbefale å holde kontakten med andre som skal til USA under visumprosessen, ettersom den kan være litt knotete (forskjellige avgifter skal betales forskjellige steder osv). Det er også ganske dyrt med visum, husker ikke nøyaktig, men et par tusen minst med avgiftene. Til slutt må man på ambassaden i Oslo for intervju (som er veldig kort).
Videre utover våren og tidlig sommer må man melde seg på fag på Hastings/ få disse godkjent av UIB. Det er en del små ting Hastings krever av deg fram mot avreise (ulike innlogginger, ”nettkurs” man må ta, osv) og det gjelder egentlig bare å følge med på mailene man får og holde fristene. Anbefaler å være ute i god tid når det gjelder å oppdatere helse og vaksinekort. Alt i alt er Hastings gode på å forklare deg hva du skal gjøre og når, og det samme er UIB, så det gjelder egentlig bare å følge med.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er ganske forskjellig fra Bergen. På høsten tar man to fag sammen med amerikanerne og resten i LLM klassen (med folk fra hele verden). LLM undervisningen er ganske enkel og krever ikke mye forberedelse. Klassene med amerikanerne er litt annerledes. Her forventer professorene at du har gjort leksene hver gang (det er lekser til hver time, spesifikke sider man skal lese, eller ting man skal skrive), og spør tilfeldige folk i klassen om de kan forklare ulike dommer osv (selv i forelesninger med rundt 100 elever, men da er det mindre sjanse for å bli spurt). Skolen forventer også at du deltar i mer eller mindre alle timene. Det er et veldig aktivt miljø i klasserommet og studentene snakker nesten like mye som læreren. Veldig ulikt Bergen, litt rart i starten, men man blir vant til det. Andre klasser er mer som seminarer, der man sitter i klasser fra 7-8 til 20 studenter og diskuterer med professorene. Man kommer mye tettere på professorene enn på jussen i Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Hastings har mange fag å velge mellom. Her er oversikt over fagene man kan velge: http://www.uchastings.edu/academics/education/catalog/CAT17-18.pdf

Merk at studiekatalogen gjelder for studieåret 2017/2018.

Fagleg utbyte og språk

Professorene på Hastings er veldig flinke. De er også imøtekommende og tilgjengelige overfor studentene og knytter ofte undervisningen opp mot dagens amerikanske samfunn.

Universitetsområdet og byen

Hastings ligger veldig sentralt i San Francisco og det er kort vei til alle steder. Det er veldig mye fattigdom akkurat i området der skolen ligger, mye uteliggere på gatene osv. Det har ikke vært noe problem for noen studenter jeg har snakket med, og jeg tror de aller fleste føler seg trygge i området.

Bustad

Det er veldig ,veldig dyrt å bo i San Francisco. Dette visste jeg før jeg dro hit, men jeg trodde det skulle være mye enklere å finne et sted å bo. Skolen tilbyr leiligheter til rundt 14-1500 dollar pr mnd mer eller mindre på skolen. Men dette er kun et begrenset antall. Folk i klassen bor timer unna byen, og mange av de som bor i byen betaler rundt 15-1900 dollar i måneden. Noen bor billigere (under/rundt 1000 dollar), men felles for disse er at de leier hos noen de kjenner litt fra før. Man bør belage seg på å betale i hvert fall rundt 12-1300 dollar i måneden her, og da i rom i kollektiv. Det går fint an å flytte litt utenfor byen siden tog/t-bane tilbudet er bra (Jeg bor i Oakland og bruker 20 min til skolen).

PS: Anbefaler alle å søke Hastings som er et proft universitet midt i San Francisco (som er en fantastisk by!) Men vær obs på boligpriser..

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

07.08.2017 - 09.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del du må ordne når det komme til visum søknad og lignende, men skolen er veldig hjelpsom og svarer raskt dersom du har noen spørsmål. Det er lurt å komme igang med dette så raskt som mulig. Det kan virke som at du må kjøpe den forsikringen som skolen tilbyr, men det trenger du ikke. Du må bare søke om visa waiver og ta kontakt med Equian, som er den norske stats samarbeidspartner i USA, som vil hjelpe deg å få de opplysningene du trenger for å kunne søke om insurance waiver. Du flytter kanskje til California, men jeg hadde tatt med meg litt varme klær i tillegg til sommerklærne. San Francisco har et noe kaldere klima enn resten av staten og det er lurt å både ta med en varm jakke og en regnjakke.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierer fra fag til fag. Noen fag har den tradisjonelle forelesningsmodellen mens andre foregår i seminarer og mindre grupper. Det vil stå opplyst på emnebeskrivelsen hvordan undervisningen vil foregå. Uansett hvilken undervisningsform det er er det viktig at man møter opp forberedt. De fleste forelesere bruker et "called on" system, hvilket betyr at de kommer til å velge ut en tilfeldig elev som må delta eller svare på spørsmål. Dette var skummelt i begynnelsen, men man blir vant til det, og mange forelesere er ekstra snille med utenlandske studenter så det er ikke noe å bekymre seg for.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et godt utvalg av emner som man kan lese på Hastings! Stort sett tror jeg også at du som L.L.M. får tatt de fagene som du ønsker, siden du får muligheten til å registrere deg før de andre studentene. Men det er ikke slik at alle fagene som står i enmeskatalogen til Hastings vil bli holdt hvert år eller semester. Jeg opplevde at nesten ingen av de fagene jeg hadde planlagt å ta ble holdt på vårsemesteret, som gjorde at jeg måtte legge en ny plan for å få den spesialiseringen som jeg ønsket. Dette gjorde at jeg valgte å prøve en clinic, som er noe jeg er veldig glad for idag og er noe jeg virkelig rekommanderer andre studenter å prøve. Her får du faktisk erfaring og får prøve deg på ekte saker med god veiledning og tett samarbeid med flinke professorer. Dette er en erfaring som jeg ikke føler at vi får i Norge, så der er lurt å benytte seg av denne muligheten!

Fagleg utbyte og språk

Som jeg tidligere har nevnt er det viktig å komme forberedt til hver time, og det gjør også at man kan følge med på hva der er som skjer i timene. det er også mye muntlig interaksjon og man diskuterer problemer som er noe jeg hadde mye utbyte av. Med dette fokuset på deltakelse blir man også fortere flink til å snakke engelsk. Både skolen og medelever er vant til at folk ikke kan snakke perfekt engelsk, så man trenger ikke å være redd for å snakke eller å delta. Man kommer fort inn i det!

Universitetsområdet og byen

San Francisco er en fantastisk plass! Det er så mye spennende og gøy å finne på - hele tiden! Og mitt beste tips er å prøve å få med seg alt ( den grad du har tid)! Det eneste området som er litt mindre kult er vel kanskje det området som skolen ligger i. Her er det en del fattigdom og kriminalitet, men skolen har gjort masse for at studentene skal kjenne seg så trygge som mulig. Så lenge man bruker hodet og er forsiktig så er det ikke noe problem.

Bustad

SF er en av verdens dyreste byer, så jeg hadde vært forberedt på å betale med i leie enn du er vant til. Med det sagt, kan det være mulig å finne seg noe billigere, selv om det ikke er noe man kan regne med. Benytt deg av alle kanaler du kan for å få tak i noe! slektninger, og bekjente er gull verdt i denne byen! Den norske sjømannskirken kan også være lurt å ta kontakt med da de kan kjenne til noen som leier ut billigere til studenter. Om man ikke har noe problem med å pendle litt kan man også sjekke ut mulighetene for å bo i Oakland, som er ca 20-30 min unna med BART.
Skolen tilbyr leiligheter i the Tower, men jeg hadde prøvd å få meg noe på det private markedet siden det ikke er et særlig hyggelig område å bo i og det er kjekt å komme seg litt vekk fra skolen av og til. Padmapper, craigslist (jo, faktiskt) og Facebook er gode steder å lete etter bolig på.

Sosialt miljø

Det er et godt og sosialt miljø på Hastings. Skolen tar deg varmt imot når du kommer dit og det er masse aktiviteter som er satt igang for at man skal møte andre. Folk er også generelt interessert i å komme i kontakt med deg. Det er massevis av studentorganisasjoner på skolen som man kan bli med i, og det er flere arrangementer der man får mat og drikke av skolen, bla. BOB (Beer On the Beach) som du ikke vil gå glipp av!

Bilde av bygning
Foto/ill.:
© Hastings College of Law

Informasjon