Hjem
Utdanning
bilateral

Washington University, St. Louis og Det juridiske fakultet (BILATERAL)

  • LandUSA
  • BySt. Louis
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisera til semesterstudiar ved Washington University School of Law i St Louis må ein ha eit karaktersnitt på sterk C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Washington University St Louis stiller krav om at jusstudentar frå Bergen tek ein språktest for å dokumentere språkkunnskapar i engelsk. For studieåret 2018/2019 er kravet ein score på 6,5 eller betre på IELTS-testen.

IELTS-testen (eller ein annan språktest) må du ta for eigen regning. I Bergen kan ein ta IELTS-testen ved Folkeuniversitetet sjå opplysningar på denne nettsida. Du treng ikkje ta testen før etter at det er klart at du vil bli nominert til utveksling til Washington University St Louis.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Du kan og skrive ei oppgåve som kan godskrivast som masteroppgåve i mastergraden i rettsvitskap.

12 credits per semester tilsvarar 30 studiepoeng. Ein tek fag saman med dei amerikanske studentane som går på "School of Law".

Du kan velge blant dei fleste faga som blir tilbydd som del av dei ulike LLM-programma ved Washington University Law St Louis.

Det er berre mogleg å utveksle gjennom denne avtalen i eitt semester, og du må dermed velge om semesteret skal godskrivast som spesialemne eller masteroppgåve (forutsatt at du har skrive oppgåve som tilsvarer den norske masteroppgåva).

Oppgåva må tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang (12000 ord) og fagleg nivå. Det er mogeleg å skrive ei stor oppgåve som kan tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang gjennom å ta emnet "Supervised Research course". Da må du sjølv velje tema og finne rettleiar ved Washington Law. Det er òg mogeleg å skrive oppgåve i eit "Seminar Course" men i desse faga er oppgåva sjeldan så lang som 12 000 ord. Ein må derfor avklara særskild med kursansvarleg om det er greitt at ein skriv litt meir for at oppgåva skal kunne tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang. For å kunne få godskriving for masteroppgåve må semesteret, sett under eitt, tilsvare 30 studiepoeng. Ein må difor også ta andre emne i tillegg slik at arbeidsbelastninga totalt er på 12 credits per semester.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Det juridiske fakultet kan nominere to studentar til friplass (uten skolepengar) for eitt semester ved Washington University School of Law studieåret 2019/2020.

Friplass vil berre bli lyst ut dersom Washington University School of Law sender studentar til Bergen. Dersom dei ikkje gjer det, blir det ingen friplass, og heller ikkje mogeleg å utveksle for eitt semester (vi viser derfor til LLM-avtalen med same universitet).

Norske studentar med støtte frå Lånekassen får automatisk helserettar gjennom HELFO når dei studerer i utlandet. Dette gjer at dei ofte kan søke om fritak for (den dyre) helseforsikringa som dei fleste amerikanske universitet krev at studentane kjøper. Diverre, er det ikkje mogeleg å få fritak frå helseforsikringa ved Washington University, St. Louis. Studentar som vil studere der, må difor betale forsikringa sjølve (Lånekassen gir ikkje støtte til å dekke forsikringa). For studieåret 2018/2019 vil kostnaden for studentforsikringa vere 1 630 USD.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Washington University i St Louis, òg kjend som WashU, er eit privat forskingsuniversitet i St Louis, delstaten Missouri. Universitetet vart grunnlagt i 1853 og har i dag kring 15 000 studentar fordelte på 8 fakultet (Colleges and Schools). Studentane kjem frå alle delstatane i USA, og frå totalt 120 forskjellige land. School of Law (WashULaw) vart grunnlagt i 1867, og er dermed eitt av dei eldste private juridiske fakultet vest for elva Mississippi. Ved School of Law er det om lag 800 studentar som utgjer eit svært aktivt studentmiljø med mange studentorganisasjonar ein kan engasjere seg i.

Byen St Louis har litt over 315 000 innbyggarar og har delstaten Missouris største storbybefolkning. Byen er ein typisk universitetsby og dei mange studentane som bur der i tillegg til dei faste innbyggarane gjer byen svært livleg. School of Law ligg på Danforth Campus, eit veldig fint, grønt og livleg område.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustadar på campus. Informasjon om det finn du på denne nettsida. Merk likevel at studentbustadar er eit knapt gode for studentar ved for studentar ved WashULaw. . Ein må derfor vere budd på å søke etter bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

Det akademiske året går frå midten av august til midten av mai. Det er delt inn i to semester med ein trevekers ferie i desember/januar. Det er som regel mogleg å søke om opptak både til semesterstart i august og i januar dersom en reiser i kun ett semester, men det er berre mogeleg med oppstart i august for LLM-studiar. Du finn oversikt over semesterdatoar på denne nettsida.

Studentrapportar

2019

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

13.08.2018 - 03.05.2019

Førebuingar/praktiske tips

St. Louis er en by preget av store forskjeller og mye kriminalitet, og det er store deler av byen en helst ikke skal bevege seg noe særlig i. Det lureste vi gjorde før vi reiste var å gjøre litt research hva gjaldt potensielle steder å bo, se nedenfor. Det er lurt å booke en del visninger før man reiser over, slik at man har litt å velge mellom. Vi endte opp med å betale 800 USD i måneden hver for en stor leilighet på Central West End, noe som var vel verdt det. Merk at skolen ikke hjelper til med bosetting av LLM-studenter.

Det er lurt å være så tidlig ute man kan med å velge fag, da enkelte av fagene har begrenset med plasser og fylles opp fort. Det kan være litt kronglete å fly til St. Louis, så det er greit å være tidlig ute med dette.

Undervisningsformer

Undervisning skjer i all hovedsak i mindre klasser bestående av 20-30 elever, med unntak av enkelte emner som er obligatoriske for LLM-studentene, hvor gjerne hele eller halve kullet er samlet. I de mindre gruppene er det lagt opp til alminnelig klasseromsundervisning, der det forventes at den enkelte deltar aktivt i timen, noe som også har innvirkning på ens karakterer. Ofte vil underviseren legge opp til diskusjon i timen, så da er det bare å henge seg på. Min erfaring er at det beste er å ta brodden av det ved å delta så tidlig som mulig. Du er helt sikkert bedre i engelsk enn de fleste andre LLM-studentene der. I tillegg er det en del fag hvor undervisningen minner mer om den norske, med et hav av studenter som hører på en professor i tre klokketimer.

Enkelte av fagene er forbeholdt LLM-studenter, mens klassene i andre fag for det meste vil bestå av amerikanske jusstudenter.

Enkelte av fagene har utelukkende avsluttende skoleeksamner som vi er kjent med fra Bergen, mens karakteren i andre fag består av deltakelse i timer, skriftlige innleveringer, og en avsluttende skole- eller hjemmeeksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er etter min mening veldig bra. Særlig er tvisteløsningsprogrammet der anerkjent som spesielt bra, men de har også en rekke andre LLM-programmer. For å få en LLM-fordypningsgrad må man ha et visst antall credits innenfor et valgt fagområde, men man har også mulighet til å supplere med helt andre fag. I tillegg er det noen innføringsfag som er obligatoriske for LLM-studenter, type innføring i amerikansk sivilprosess og metode. Ellers står man relativt fritt, og fakultetet har et variert fagtilbud. Merk at enkelte av fagene er forbeholdt amerikanske jusstudenter.

Selve masteroppgaven skrives i faget "Supervised Research". Her må man skrive en oppgave på minimum 30 sider, og ellers er det kravene fra UiB som er styrende. Veileder må man finne selv, så der gjelder det å være tidlig ute, helst semesteret før man skal skrive. Ettersom det er et minimumskrav hva gjelder credits per semester, vil man måtte ta fag ved siden av masteroppgaven - det kan med andre ord være mye å gjøre til tider.

Fagleg utbyte og språk

Det språklige utbyttet kan være svært godt, dersom man gjør en innsats. I timene er det som nevnt lagt opp til at man skal delta aktivt, og i en rekke av fagene er det krav om ukentlige, skriftlige innleveringer. Kombinert med lesing av (deler) av et enormt pensum, har man mulighet til å tilegne seg gode språkkunnskaper.

Hva gjelder faglig utbytte, varierer dette naturlig nok en del med det enkelte fag. Tvisteløsningsfagene er jo relativt universale, så der lærer man ting man kan ta med seg hjem. Andre fag vil nok være av mer begrenset verdi i et norsk perspektiv; men det handler jo om hva man er ute etter. Det er høy kvalitet over de fleste professorene, så det er absolyutt mulig å lære mye amerikansk materiell juss, dersom man ønsker det.

Universitetsområdet og byen

Byen er en klassisk amerikansk midwestern storby, med store avstander, betongbygg, og et nett av veier. Kollektivtilbudet er relativt dårlig, og man er prisgitt å bo i nærheten av Metrolinken, en slags to-sporet søster til Bybanen man kjenner fra Bergen. Dersom man har mulighet og ork til det, er det lett verdt pengene å investere i en bil. Ellers er Uber et godt alternativ.

Byen er som nevnt ganske grå, men etterhvert som man blir kjent finnes det en del perler. Central West End, Delmar Loop og The Grove er fine steder å traske eller ta en øl. Byens virkelige diamant er Forest Park - en enorm park som rommer zoologisk hage, museer, golfbaner, og gode løpe/syklemuligheter. Botanisk hage er også definitivt verdt en titt. Alt dette er gratis som fastboende. Ellers ligger St. Louis perfekt til med tanke på reising - midt i landet har man "kort" avstand til alt, og vi rakk i løpet av vår tid i byen å besøke alle USA's kriker og kroker.

Det er verdt å gjenta at St. Louis ikke er verdens triveligste by, og at det er enkelte steder man skal holde seg unna. Campus er på sin side svært flott, med ærverdige bygg, store grøntområder, fine aktivitets- og treningsområder, og mange ulike restauranter. Kan ikke be om stort mer. Ett blikk på campus, og man skjønner fort at utdanningssektoren i USA er big business.

Bustad

Her er det aller viktigste tipset å finne ut hvilke områder man ikke skal bo i. Store deler av byen bør en helst unngå; ikke for langt sør eller øst, ikke nord for Delmar Blvd, og ikke så langt øst. De beste og tryggeste områdene er Central West End, Clayton, og University City. Vi kjente også en del som bodde i leiligheter på nordsiden av Forest Park, men der var det ikke alltid like hyggelig. Anbefaler på det sterkeste å gjøre litt research før man reiser, og å booke en del visninger slik at man har litt å velge i. Zillow.com er et fint sted å begynne.

Sosialt miljø

Det var svært mange kinesiske LLM-studenter på skolen, noe som gjorde at disse ikke hadde det største behovet for å omgås andre. De øvrige LLM-studentene ble man riktignok godt kjent med. Amerikanerne var, etter min mening, en todelt gruppe - mange var svært hyggelige og imøtekommende, mens andre var svært selvgode og kjepphøye. Det tok derfor noe tid å bli ordentlig kjent med de disse, men sluttresultatet ble veldig bra.

Ellers legger ikke universitetet opp til deltagelse i undergrupper på samme måte som ved UiB, og det er ikke mulig å være med på noe organisert lagsport eller lignende (med unntak av en intermural-turnering som forutsetter at du allerede har et lag). Dette gjør det naturligvis vanskeligere å bli en del av en gruppe. Et stort pluss er imidlertid at en slags elevrådgruppe arrangerer bar-torsdager og pils i kantina fra tid til annen, ofte med tilhørende snacks. Der er det absolutt muligheter til å bli kjent med folk - det samme er det i en del av de mer muntlige fagene.

2018

Vår 2018/Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2018/Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig i dialog med skolen ang. mulighet for å velge fag. Mange fag blir fort fylt opp. Det er derfor greit å få meldt seg inn på fag så tidlig som mulig.

Visumprosessen tar også tid, og bør gjøres med en gang man har mulighet.

Undersøk bomuligheter. Tips kan være å bo på Airbnb den første mnd mens man leter etter noe permanent. Undersøk områder og kollektivtilbud. Skal du kjøpe bil kan du fort finne billigere leiligheter litt "unna". STL er en kjøreby, selv om man overlever med det gratis offentlig transport (fra skolen) og Uber.

Undervisningsformer

Kommer an på fagene man velger. En del av forhandlingsfagene er ganske praktiske. Andre mer teoretiske fag er mindre praktiske. Likevel er det ofte krevd oppmøte og deltakelse i timene. I enkelte fag blir det gjennomført "cold calls" og i andre ikke.

Noen fag har eksamen og lite å gjøre gjennom semesteret, mens andre har hjemmeeksamen mot at man i stedenfor har flere innleveringer underveis.

De fleste fag har karakter, andre pass/fail.

Vurdering av emnetilbodet

Rikelig med fag å velge mellom. Men greit å undersøke dette før man søker. (hvilke de mest sannsynlig vil tilby kommende semester) Dessverre ikke alle fag på nettsiden de tilbyr.

Tips: gå på webstac og se på de fagene som ligger der.

Fagleg utbyte og språk

Veldig mange fag krever at du snakker og deltar aktivt i timen. Dette gjør at du automatisk blir bedre i engelsk. Folk har stor toleranse til utvekslingsstudentene. Som regel er vi mye bedre enn øvrige utvekslingsstudenter fra Asia og Italia.

Universitetsområdet og byen

Campus er ganske koselig og fint. Ligger litt utenfor "downtown" men lett å komme seg inn til byen dersom man vil det. (Ikke at det skjer alt for mye der nede utenom baseball og hockey). Andre områder som The Loop, CWE og Clayton er koseligere.

Det er enkelte steder man ikke skal oppholde seg rundt i STL, likevel er skolen flink til å ta forhåndsregler og informere studentene dersom noe skjer. Jeg opplevde aldri noe negativt eller skremmende. Så i mine øyne er det helt trygt og fint så lenge man tar noen forhåndsregler.

Bustad

Skolen hjelper ikke til med dette. Dette er noe du må fikse selv. Det er mange nettsider som kan hjelpe deg. Skolen gir det også et informasjonsskriv om mulige steder å kontakte.

Ett tips kan være å bo på Airbnb den første mnd mens man går på visninger andre steder. Noen ganger kan også der man bor på Airbnb bli gjort om til fulltidsleie om begge parter liker det.

Sosialt miljø

Jeg storkoste meg sosialt. Mange bra amerikanere og andre utvekslingsstudenter.
For at du skal ha det bra og få venner må du legge inn en innsats. Så det er litt som at "du får tilbake det du legger inn". Du får ingen venner om du bare møter opp i timen og ikke oppsøker kontakt med noen.

Likevel er folk gjennomgående imøtekommende.

Vår/Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår/Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2018 - 19.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

St. Louis er en by som har mye kriminalitet, noe man fort finner ut ved å søke litt på byen. Vi fikk en del mailer fra skolen angående diverse kriminalitet på og utenfor campus. Det er viktig å tenke på hvor man oppholder seg, spesielt etter det har blitt mørkt. Når det er sagt så har jeg ikke selv opplevd noe skummelt, og opplevde byen som hyggelig. Det viktige er at man ikke oppsøker de typisk skumle strøkene og ikke går rundt alene etter det har blitt mørkt. Skolen har et gratis transporttilbud "Campus to Home", som alle som bor innenfor en viss radius kan benytte seg av. Denne minibussen kjører deg fra skolen og helt til din egen dør, og venter med å kjøre videre til sjåføren ser at du har kommet deg trygt inn. Skolen er veldig opptatt av studentenes sikkerhet, og derfor følte jeg meg godt ivaretatt og trygg til enhver tid. Et annet tips er at St. Louis kan ha helt sinnsyke temperaturforandringer som man bør være obs på - så ha med klær for alle sesonger. I sommermånedene ligger det stabilt på mellom 30-40 grader (mai-sept) og i vintermånedene på rundt 0 grader, men dette kan variere veldig. Det blir iskaldt når det først blir kaldt, men dette kan snu seg fra dag til dag. For eksempel var det en dag midt i februar hvor det var +27 grader, mens februar ellers lå på rundt 5 grader.

Undervisningsformer

Hva slags undervisningsform du har varierer ut ifra hvilke fag du tar. Siden jeg tok LLM med spesialisering i forhandling og tvisteløsning hadde jeg flest praktiske fag, der forhandling var en stor del av faget. I for eksempel Mediation så var opplegget typisk at man hadde mellom 50-100 sider å lese fra uke til uke i et gitt tema, som første delen av undervisningen tok utgangspunkt i. Da WashU praktiserer Sokrates' læringsmetode må man være forberedt på å kunne bli spurt om å forklare begreper eller å stille kritiske spørsmål til det du har lest. Siste delen av timen går ut på at man skal forhandle med en medstudent eller i team, hvor man ofte har fått både rollebeskrivelse/faktum og teamene utdelt før timen. I de mer teoretiske jussfagene (for eksempel contracts, constitutional law, corporations etc.) så vil hele timen være en ren forelesning der professoren som regel velger ut en student hver time som skal forklare en dom eller lignende. I de praktiske fagene skriver man ofte et forberedelsesnotat til forhandlingen før timen, og et refleksjonsnotat etter timen som teller som en del av karakteren. I de teoretiske fagene er det som regel bare en avsluttende skriftlig eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Washington University sitt tilbud innen forhandling og tvisteløsning er et av de beste i USA (fagtilbudet er bredere enn for eksempel Harvard sitt i følge lederen for programmet). Kvaliteten er høy og professorene er flinke til å formidle og engasjere.

Fagleg utbyte og språk

Da det er såpass høy intensitet og det stilles høye krav til studentene uavhengig av nasjonalitet og bakgrunn så får man et naturlig stort faglig utbytte. Det er et krav om å være godt forberedt til de obligatoriske timene hver uke, der du selv må delta aktivt i både forelesninger og forhandlinger. Undervisningsspråket er engelsk, og noen av de juridiske begrepene kan være uvante i starten, men man kommer fort inn i det og er derfor ikke noen spesielt stor utfordring.

Universitetsområdet og byen

Campuset der jussbygningen ligger er helt fantastisk. Byggene kan ta pusten fra deg rent estetisk, og utover det har skolen et bredt tilbud av foodcourts og kafeer, inkludert Starbucks, Subway etc. Ellers er skolen moderne og har alle nødvendige fasiliteter for studenter. Selve byen har mye å by på dersom man utforsker de forskjellige bydelene. Byens stolthet er de store severdighetene som er gratis, inkludert dyrepark, kunstmuseum, historiemuseum, kirker osv. Av ting som ikke er like gratis, men absolutt verdt å bruke tid på, er baseball (St. Louis Cardinals) og ishockey (St. Louis Blues). Steder som definitivt bør besøkes er strøkene The Loop, Central West End og Clayton. Disse områdene har et bredt tilbud av restautanter og barer, og er relativt nærme skolen. Ellers ligger byen "midt i smørøyet" og dersom man kjøper eller leier bil er det lett å komme seg rundt til andre byer. I spring break kjørte vi til Memphis og New Orleans, og til Chicago på St. Patricks day (som sterkt anbefales da dette er en av byene i USA med størst innvandring av irer, og har den største feiringen i landet).

Bustad

Områdene Clayton, Central West End og The Loop er der de fleste studenter ved WashU velger å bosette seg. Selv har jeg bodd både nedenfor Clayton og på The Loop (første semester) og Central West End/DeBaliviere (andre semester). Jeg vil definitivt anbefale DeBaliviere/Central West End da det er et fint og trygt område hvor det er lett å komme seg til og fra skolen med kollektivtransport (ca. 10 min) eller gå (ca 30-40 min). Jeg fant leilighet gjennom apartmentfinder, og valgte å bo i leilighetskomplekset "275 on the park" som tilbyr short term lease. De hadde treningssenter, utendørs svømmebasseng med koselig bassengområde, fellesrom med spill og arrangementer, samt felles courtyard med griller og solsenger. Jeg leide egen leilighet på ca. 30 kvm for $780 pr. mnd.

Sosialt miljø

Jeg begynte på WashU midt i skoleåret (vårsemesteret), og vi var derfor ganske få studenter som var nye og det var ikke noe opplegg for oss utover en introduksjonsuke hvor vi fikk omvisning på skolen og lignende. Til tross for dette så var det lett å komme i kontakt med folk da spesielt de utenlandske studentene er veldig kontaktsøkende og opptatt av å få nye bekjentskaper. Jeg opplevde det internasjonale miljøet som veldig inkluderende. Utover dette er det mange sosiale arrangementer i regi av skolen, for eksempel bar-torsdag, der alle jusstudenter blir oppfordret til å møte på forskjellige barer gjennom semesteret. På høstsemesteret er det et mye større sosialt opplegg for nye studenter, og det er nærmest umulig å ikke bli en del av det inkluderende miljøet på jussen. Videre er det er mye mer obligatorisk oppmøte på jussen i USA enn i Bergen, og mye mindre klasser (ca. 20 studenter i de praktiske fagene og ca. 100 i de teoretiske), og da man i tillegg skal forhandle med disse studentene så blir man lett kjent med de man går i klasse med.

Bygningar på campus
Foto:
© James Byard

Informasjon