Hjem
Utdanning
bilateral

The Norwegian Study Centre og Institutt for fremmedspråk (BILATERAL)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByYork
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for alle studentar på bachelor- og masterprogrammet i engelsk, og andre studentar som ønsker å ta emne innanfor engelsk språk, litteratur eller kultur. Det er eit krav at du må ha tatt minst 60 studiepoeng før avreise. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling.

Følgjande opptakskrav gjeld i tillegg på denne avtalen:
anten

- 50 studiepoeng (eller meir) i engelsk frå eit universitet eller høgskule med gjennomsnittskarakteren C

eller
- Mellom 30 og 50 studiepoeng i engelsk frå eit universitet eller høgskule med gjennomsnittskarakteren B eller betre.

Studentar på bachelor- og masterprogrammet i engelsk vert prioritert i fall det er fleire søkjarar enn plassar. Når innstillinga frå UiB er klar, søkjer du direkte til Det norske studiesenteret i York.

Pilotprosjekt, våren 2019:
Våren 2019 er det mogleg for studentar ved både HF og SV å søkje på denne avtalen. Opptakskravet for våren 2019 er følgjande:
- Minst 90 studiepoeng med ein kva som helst fagsamansetting frå HF og / eller SV.
- Minst B i gjennomsnitt for alle sine fag, eventuelt minst B i svært relevante enkeltfag (individuell vurdering ved opptak)
- Gode nok engelskkunnskapar til å kunne gjennomføre eit studium på engelsk (individuell vurdering ved opptak)

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i engelsk: Det passar best å reise på utveksling i løpet av dei tre siste semestera på bahcelorprogrammet.

Masterstudentar i engelsk: Det passar best å reise ut i andre semester av masterprogrammet.

Studentar på andre studieprogram: Undersøk med studieprogrammet du går på i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket ved studeisenteret er engelsk.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar:

Det norske studiesenteret i York tilbyr tre modular kvart semester som alle tilsvarar 10 norske studiepoeng. Emna du tar i York kan, etter godkjenning, inngå som 200-nivået i ein bachelorgrad i engelsk. Du kan studere emne innanfor engelsk språk og lingvistikk, engelsk litteratur og kulturstudiar. Det er også mogleg å skrive bacheloroppgåva i York. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Det er mogleg å studere i York i eit heilt år, og då tar du 30 studiepoeng i spesialiseringa di og 30 frie studiepoeng.

Masterstudentar:

Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB. Det norske studiesenteret i York tilbyr to pakkar for studentar som skal studere på masternivå.

1. YorkCourse, emne ved Det norske studiesenteret

Emna på masternivå vil vere dei same modulane som på 200-nivå, men med ekstra litteratur og arbeidskrav for å svare til det høgare akademiske nivået på master. Dette alternativet har ikkje skulepengar.

2. Emne ved University of York

Studiesenteret i York administrerer to masterprogram, eit som blir undervist av Department of Language and Linguistic Science og eit som blir undervist av Department of English and Related Literature. Begge programma er på 30 studiepoeng, og kan dermed integrerast i mastergraden din ved UiB. Du blir student ved Universitetet i York på dette programmet, og må betale skulepengar.

Studieavgift

Studentar som skal studere ved Det norske studiesenteret i York og delta på YorkCourse (både bachelor og master) betaler ikkje studieavgift.

Studentar som vil søke på masterprogramma ved Universitetet i York må betale skulepengar (cirka 4900 pund i 2018). Det er mogleg å søke om støtte frå Statens Lånekasse til skulepengar.

Alle skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er på utveksling.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

York ligg i Nord-England, og har i underkant av 200 000 innbyggarar. Byen blei grunnlagd av romarane om lag i år 70 etter vår tidsrekning. Omlag 800 år seinare fekk byen namnet Jorvik av vikingane, som i tida framover sette eit nordisk preg på byen. Forutan å vere ein by med historisk sus, er York òg ein levande by i samtida, rik på både studentkultur og gamle kulturinstitusjonar som operahus og konserthallar.

University of York er eit offentleg universitet som blei grunnlagt i 1963. Det har om lag 15 000 studentar og ligg ein 20 minutts busstur søraust for York sentrum. Universitetet i York blir rangert som eit av topp ti universiteta i Storbritannia, og dette tilbodet gjer det mogleg å studere ved to av dei beste fagmiljøa i Storbritannia innanfor britisk språk/lingvistikk/litteratur og kultur.

Bustad

Universitetet har fleire studentbustader på campus, men kan ikkje garantere plass til alle som søker. Somme av bustadene har matservering til faste tider. Bustadkontoret ved universitetet hjelper med informasjon viss ein heller ønsker å bu privat.

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt inn i trimester, med forelesingsperiodar og eksamensavvikling i tidsromma september - desember, januar - mars og april - juni.

Studentrapportar

2018

BA i engelsk - haust 2018

BA i engelsk - haust 2018

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Husk å sende inn søknadene til rett tid, og ikke bli overveldet av alt papirarbeidet. Du får hjelp til å fylle det ut hvis du trenger.
Sett opp studentmailen din ved Universitetet i York så snart det lar seg gjøre og følg med på denne. Det står og en del praktiske tips på hjemmesidene til universitetet i York spesielt rettet mot internasjonale studenter, som er verdt å lese.
Husk og å sende inn forhåndsgodkjenning før du drar, du får ingen penger fra Lånekassen før dette er gjort. Når det nærmer seg avreisedato, så husk å kjøpe togbilletter til York fra den byen du flyr til, de billigste billettene går alltid først.

Undervisningsformer

Undervisningen er delt opp i forelesninger, seminarer og tutorials. Forelesningene er som i Norge, hvor du sitter og hører på læreren. I seminarene er det diskusjoner og gruppearbeid, og bortsett fra i litteratur varer disse i en time. Litteraturen varer i to timer. I litteratur-seminarene blir du bedt om å skrive ned tre tema eller tanker om noen av de tekstene du skal ha lest, og så diskuteres dette i seminaret. Dette har for min del vært en fabelaktig måte å jobbe på, og jeg har fått mye ut av disse timene. I litteraturen er det også tutorials, da er det grupper på tre-fire personer som møtes sammen med læreren, og snakker om forberedte tekster.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig aktuelt for engelskstudiet, og jeg har fått både lingvistikken (Shell) og litteraturen forhåndsgodkjent som 200-fag på engelskfaget i Norge, mens kulturen går som frie studiepoeng. Jeg var i York på høsten og hadde Shell, Race relations in Britain og 20th century British and Irish literature, men dette er varierer fra semester til semester. Jeg vil anbefale at du får unna så mye av pensum du kan før semesteret begynner, da det er forventet at du skal gjøre mer research på egen hånd når du skriver oppgaver og essays.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte har vært stort. Alle lærerene er utrolig dyktige og kunnskapsrike, og de klarer å formidle dette til elevene på en god måte. Du får tett oppfølging gjennom hele semesteret, og er det noe du lurer på, så oppfordrer de deg til å ta kontakt. Jeg har fått kjempegod trening i å skrive essays og finne referanser og andre kilder, noe som for min del har vært veldig nyttig.

Universitetsområdet og byen

Universitet er kjempeflott. Alt er lokalisert på enten campus east eller campus west, med mange ulike kafeer og restauranter å velge mellom hvis du blir sulten eller vil ha noe varmt å drikke. Biblioteket er noe for seg selv. Det er kjempestort, med mye faglitteratur, og de har leseplasser både med stillesoner, og steder du kan sitte og prate. I Fairhurst-bygningen tilknyttet biblioteket har de eget kjøkken med kokende vann og mikro, og det er lov å både spise og drikke. De har skap du kan låne, og biblioteket er åpent hele døgnet. Det blir fort fullt i semestertiden, og det lønner seg å komme tidlig for å finne en god plass.

York er en nydelig by, med masse liv. Den er ikke veldig stor, så det tar ikke lange tiden før du blir kjent i gatene. De har mye kulturarrangementer, med flere teaterscener og kinoer, som absolutt anbefales. De har alt du kunne ønske av butikker, restauranter og puber, så du får ikke tid til å kjede deg. York har veldig gode togforbindelser, noe som gjør det lett å oppleve mer av England.

Bustad

Nsc ordnet med bolig for meg, og jeg leide et rom hos en veldig koselig eldre dame. Jeg hadde et stort rom og eget bad. Jeg betalte 110 pund i uken pluss depositum, og prisene for å bo privat ligger rundt dette, mens prisene for å bo "on campus" ligger litt høyere. Som regel får du flytte inn et par dager før semesteret starter, spesielt hvis du skal bo på campus. Skal du bo privat så er det mulig å høre om du kan komme litt før hvis du ønsker det. Anbefaler å ikke reise hjem med en gang undervisningen er ferdig, så du får tid til å jobbe med essayene som skal leveres før du kommer hjem.

Sosialt miljø

Vi var 21 norske elever som gikk sammen, så det var alltid noen å prate med. Universitetet i York har og ufattelig mange societies, som er en flott mulighet til å treffe andre engelske studenter, og gjerne prøve ut nye ting.

Informasjon