Hjem
Studentsider
bilateral

City University of Hong Kong og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandHong Kong
  • ByKowloon
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtala er i prinsippet ope for alle UiB-studentar på lågare grad, men under føresetnad av at ein får emna førehandsgodkjende av instituttet sitt. Ein bør ha minst C-snitt for å søke på denne avtala.

Det juridiske fakultet har ein eigen avtale med CityU, og jusstudentar skal difor søke gjennom den avtala: City University of Hong Kong og Det juridiske fakultet (BILATERAL) | Universitetet i Bergen (uib.no)

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregående skule treng ikkje å avleggje TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Det er eit relativt stort utval engelskspråklege emne for utvekslingsstudentar. Emneoversikta er tilgjengeleg på CityU sine nettsider. Det er emne på undergraduate-nivå som er tilgjengeleg for UiB-studentar.

Studieavgift

Avtalen med City University of Hong Kong inneber gjensidig utveksling av inntil 4 studentar i eitt semester kvart år, med fritak for studieavgift.

Studentar må også semesterregistrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er på utveksling.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

City University Hong Kong (CityU) vart etablert i 1994 og har dei siste åra gjort det sterkt på internasjonale universitetsrankingar. CityU er blant topp 10 i Asia and i topp 50 i verda. Det er eit universitet som veks raskt med 20 000 studentar, 6500 av dei på masternivå, og om lag 1000 vitksapleg tilsette.

Hong Kong har om lag 7 millionar innbyggarar og er ei fascinerande blanding av det kinesiske og det britiske, det austlege og det vestlege. Studentar som reiser til Hong Kong vil oppdage at byen har langt meir å by på enn skyskraparane på Hong Kong Island.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustader men etterspurnaden er større enn tilbodet, slik at dei kan ikkje tilby bustad til alle utvekslingsstudentar. Informasjon både om studentbustadene og korleis ein kan finne bustad på den private marknaden finn du på denne nettsida.

Semesterinndeling

September til desember og januar til mai.

Studentrapportar

2024

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 3. studieår i studieordningen av 2021.* Prøv å få tak i et såkalt Octopus Card allerede på flyplassen. Dette kortet benyttes som betalingsmiddel for alt av offentlig transport, og kan også brukes i enkelte butikker/kiosker, samt kantinen på skolen. Merk likevel at man per i dag ikke kan benytte dette kortet til å betale for drosje (her er det kontanter som gjelder).

Videre ville jeg anbefalt å laste ned appen "MTR Mobile"- denne appen gjør det svært enkelt å navigere MTR-systemet.

Vær obs på behovet for kontanter. Man trenger som sagt kontanter for å betale for drosje. I tillegg er det enkelte mindre butikker/restauranter som kun godtar kontant betaling. Selv om Hong Kong er kjent for å være en moderne storby er det altså IKKE slik at man kan klare seg helt uten kontanter.

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk i seminarer bestående av rundt 20-30 studenter. Hvert seminar varte i tre timer. Professoren underviste i de første to timene, og i den siste timen ble det holdt presentasjon av en gruppe studenter.

Karakteren fastsettes på bakgrunn av gruppepresentasjonen, deltakelse i timen samt eventuelle andre oppgaver, og en avsluttende eksamen. Hvor mye hver enkelt vurderingssituasjon "veier" kan variere fra fag til fag.

Vurdering av emnetilbodet

Professorene mine var dyktige, og jeg opplevde ingen store språkvanseker med de lokale foreleserne.

Undervisningsopplegget falt likevel ikke helt i smak- det er ganske "seigt" med 3 timer lange seminarer, og jeg syntes det var vanskelig å holde fokus i hele undervisningsperioden. Dessuten opplevde jeg at det var et nokså begrenset læringsutbytte fra studentpresentasjonene, og disse tok opp mye undervisningstid. I tillegg var eksamensformen (såkalt "open book") ukjent, og jeg syntes det var vanskelig å venne meg til denne prøvingsformen. Deres versjon av LovdataPro er også ganske ulik (og etter min mening dårligere) enn den vi bruker- det er ikke mulig å lage utvalg, legge inn kommentarer eller markere tekst.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning/ alle vurderingssituasjoner foregikk på engelsk, og jeg merker definitivt at min "juridiske engelsk" har forbedret seg. Hva angår det lokale språket (kantonesisk) er det neppe realistisk å lære mer enn et par enkle fraser.

Ellers vil jeg si at det faglige utbyttet jevnt over var godt, om enn noe varierende. I enkelte fag, slik som IP law og Human Rights and Civil Liberties, kan man bygge litt på kunnskap man allerede har opparbeidet seg, hvilket gjorde læringsprosessen noe enklere.

Universitetsområdet og byen

Hong Kong er en utrolig kul og interessant by! Her finner man det aller meste- det vestlige, det østlige, det tradisjonelle og det mer moderne, samt et levende uteliv og imponerende natur. Med andre ord er dette en by som har noe å tilby til de aller fleste! Dessuten er det lett å komme seg rundt i byen. MTR-systemet dekker alle sentrale deler av byen, og togene går med et par minutters mellomrom fra 06 om morgenen til ca 01 på kvelden. I tillegg er det mulig å ta seg rundt med buss, trikk og drosje.

Skal jeg likevel trekke frem noe negativt, så vil det først og fremst være at Hong Kong er en nokså dyr by, selv sammenlignet med prisnivået i Norge. Så skal du komme hit må du være forberedt på at det går med en del penger. I tillegg kan værforholdene til tider være litt slitsomme. At man kan få høye temperaturer er én ting, men det som virkelig kan bli plagsomt er den til tider svært høye luftfuktigheten.

Bustad

Mitt vertsuniversitet (City University of Hong Kong) tilbyr studentboliger til studenter på bachelornivå. En slik bolig koster omtrent kr 15 000 for hele semesteret (altså 3-4000/mnd i gjennomsnitt) og dette betales som en engangssum før semesteret starter.

Universitetet sier selv at de ikke kan garantere at alle som søker kan få plass, men mitt inntrykk er at nær sagt alle som søker får tildelt et rom. Rommet har en helt OK standard. Det mest nevneverdige forholdet er nok at man får en romkamerat. Det sier seg selv at dette blir en "enten/eller"-situasjon- man kan være heldig og bli god venn med romkameraten sin, men man kan også være mindre heldig. Selv ble jeg god venn med min romkamerat, og opplevde det å dele rom som noe sosialt og positivt.

Dersom man ikke ønsker å bo på campus (med en romkamerat som bokstavelig talt sover en halv meter unna deg) så må man prøve å finne noe på det private markedet. Dette kan jeg imidlertid ikke anbefale, ettersom det private leiemarkedet i Hong Kong er blant de dyreste i verden.

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent kommer du lett inn i et sosialt miljø, men først og fremst med andre utvekslingsstudenter. Selv hadde jeg svært lite kontakt med de lokale studentene, og mitt inntrykk er at dette også var tilfellet for de andre utvekslingsstudentene.

Jeg opplevde at folk jevnt over var åpne og imøtekommende (særlig i begynnelsen av semesteret) så her er det bare å slenge seg med og si ja til å bli med på ting. Blant utvekslingsstudentene var det særlig populært å dra på hesteløp (dette arrangeres hver onsdag), og det var også mange som dro på diverse utenlandsturer sammen.

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 3. studieår i studieordningen av 2021.* Vær tidlig ute med visumsøknad! Denne er omfattende og må sendes med brevpost, så start prosessen med å søke om dette så fort du får godkjent valget ditt. Anbefaler også å fyre løs med det du har av spørsmål til studentkoordinatorene på CityU, de svarer raskt og har løsninger på det meste. Opplevde at det var enklest å forholde seg til disse gjennom mesteparten av utvekslingsoppholdet sammenlignet med UiB, fordi de har mer kunnskap om oppholdet ditt som utvekslingsstudent der nede generelt. I Hong Kong kan alt betales med Octopus-kort, som er et verdikort man kjøper og fyller på med kontanter. Anbefaler å gå til innkjøp av et slikt så fort som mulig, og disse kan kjøpes på alle MTR-stasjoner. For SIM-kort er mobildekningen god, de har 5g fra enkelte leverandører, og det finnes veldig rimelige løsninger for e-sim som man kan kjøpe på 7-eleven overalt. Hvis man får lett hjemlengsel så kan det være greit å ta med litt lokal snacks og godis hjemmefra, da det er enkelte ting det er vanskelig å finne tilsvarende av i Hong Kong. Brødmat blant annet er det ikke kultur for der, så om man er glad i brød og pålegg bør man være forberedt på å avvenne seg det i en periode. (Maten i Hong Kong er uansett bedre enn brød og pålegg, så det er ikke et stort problem). Ellers er det viktig å følge med på og overholde frister i søknadsprosessen, da dette er noe de er strenge på der borte.

Undervisningsformer

Timene i mine fag varte gjerne 3 timer, hvor det var studentpresentasjon og diskusjon 1 time og 2 timer undervisning av en lærer. Alle fagene hadde minst ett gruppeprosjekt i form av en presentasjon eller innlevering - men disse var veldig overkommelige. Kan være ålreit å få fordelt disse litt jevnt utover semesteret om du får mulighet til å velge tidspunkt selv, så det ikke blir for mye i perioder og for lite i andre. Lærerne er ofte kunnskapsrike, men nivået på formidling er varierende. Noen er svært gode i engelsk, mens andre ikke er like gode. De fleste bruker presentasjoner under timene som man kan lese av, og disse publiseres for alle som tar faget. Jeg brukte disse presentasjonene mye selv til å forberede til eksamen osv, da omtrent alt relevant står i disse. Klassemiljøet er mer intimt enn i Bergen, og man er gjerne 30 studenter og en professor i timen. Dette gjør at man blir godt kjent med professorene, og det er lav terskel for å stille spørsmål og delta aktivt i timene. Enkelte professorer inviterte også klassen med på middag et par ganger (på professorens regning), noe som kanskje er litt uvant for oss - men allikevel veldig hyggelig.

Vurdering av emnetilbodet

CityU har et svært bredt og godt emnetilbud, med mye spennende å velge i. Jeg valgte selv Mediation, international financial law, intellectual property law og Human Rights and civil liberties of Hong Kong. Synes alle disse var spennende og utdypet fag vi har tilbud om her hjemme med nye perspektiver og innhold.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet i Hong Kong opplevde jeg som godt, men ikke like grundig som hjemme på fakultetet hos UiB. Fagene man tar er på undergraduate nivå om man utveksler på 3.året, noe som tilsvarer et litt lavere nivå enn på 3. året hjemme. Allikevel lærte jeg masse jeg ikke ville lært ved å bli på UiB, og synes spesielt menneskerettighetsfaget var interessant å lære om fra et østlig perspektiv. Man tar også flere fag der enn man gjør i løpet av et vanlig semester her, så per fag er nivået dermed litt lavere enn på UiB. Professorene der er svært kyndige i fagene de har, så dersom man er litt nysgjerrig og stiller spørsmål på egenhånd er det mye kunnskap å hente også utenfor pensum. Synes alt i alt at det faglige utbyttet var godt i løpet av oppholdet, og det var passe krevende.

Universitetsområdet og byen

Selv om undervisningen og fagene er bra, så er det byen generelt som er det soleklart største argumentet for å dra til Hong Kong. Universitetsområdet er stort, men samtidig ganske komprimert, så man har alt man trenger av akademiske ressurser på mer eller mindre ett sted. Universitetet er velholdt og fint, og det foregår ofte events og messer av ulike slag som man kan delta på. Ellers er Hong Kong en helt fantastisk by å utforske over ett eller flere semestre. Severdigheter, mat, aktiviteter og kultur finnes i mengder man kunne brukt en livstid på å oppdage, og selv de lokale der finner nye og spennende spisesteder eller turer å gå på en ukentlig basis. Byen er delt inn i områder, hvor fastlandet oppleves som veldig østlig og mer likt Kina kulturelt sett enn Vesten. Selve Hong Kong øya derimot tilsvarer et Manhattan-aktig område med skyskrapere og glassfasader som lyser opp på kveldstid. Skylinen rundt Causeway Bay og Victoria Harbour områdene er på verdensnivå, og virkelig unik for Hong Kong. Universitetsområdet ligger på fastlandet, og oppleves som et mer stille og rolig område enn midt i sentrum. Alt er allikevel tiknyttet med et av verdens beste metrosystemer - så man kommer seg lett rundt i hele byen med dette, og på veldig kort tid. Om du er av typen som liker å oppleve nye ting, fremfor det samme gamle vanlige - så er Hong Kong en perfekt blanding av nytt og spennende, samtidig som det ikke er så fremmed at man føler seg helt lost. Infrastruktur og generelle samfunnssystemer fungerer godt, og byen er en av verdens tryggeste med tanke på kriminalitet. Anbefaler på det sterkeste å søke til Hong Kong, selv om du er litt i tvil! Har ikke angret et sekund selv, selv om jeg var veldig på vippen da jeg søkte. Man får oppleve storbyliv, natur og friluft, strender og bading, fest og morro, spennende mat - og alt i mellom, alt innenfor en times reisevei i alle retninger.

Bustad

Jeg bodde på student-residence, som ligger tvers over veien fra universitetsområdet. Det var svært rimelig, og man bor med en roommate og deler bad med et annet rom med to personer. Standarden er helt ok, men det er lett verdt for prisen sammenlignet med å leie privat. Det er også en billig kafeteria som serverer varmmat store deler av døgnet, også i helgene - inne på studentboligområdet, som man kan leve av til de fleste måltider. Muligheten er der for å kunne lage mat selv, men det koster nesten det samme som å spise ute og er ikke alltid ledig fordi man deler kjøkken med en hel gang. Jeg gjorde sjeldent dette selv. Trivdes svært godt med å bo her, og det er mange andre utvekslingsstudenter som bor der - så det er et godt sosialt miljø og fine muligheter for å dele Uber hjem fra byen.

Sosialt miljø

Mesteparten av tiden var jeg med andre utvekslingsstudenter, og det er det svært mange av i Hong Kong. De lokale får man litt kontakt med om man er heldig, men det er et lite skille. Folk flest jeg møtte av utvekslingsstudenter er åpne, lette å bli kjent med, og veldig ivrige på å benytte seg av alle de mulighetene tilbyr. Du finner garantert noen med felles interesser som deg, og det ender gjerne opp med at man blir en stor gjeng som møter opp hver gang man planlegger å gjøre noe i fellesskap. I Hong Kong kan man gjøre noe nytt hver eneste dag om man vil, og det er alltid noen som har tid og planer til å gjøre noe som man kan slenge seg på om man kjeder seg. Jeg fikk selv mange gode venner som jeg har jevnlig kontakt med etter oppholdet mitt, og skal besøke rundt om i verden i ettertid. Det sosiale miljøet i Hong Kong opplevde jeg som både inkluderende og aktivt, og jeg trivdes bedre enn jeg har gjort noe annet sted.

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 3. studieår i studieordningen av 2021.* Jeg anbefaler virkelig å dra til Hong Kong hvis du har lyst å oppleve noe nytt, oppleve asiatisk kultur, spise god mat og ha muligheten til å reise rundt. Visumprosessen gikk veldig greit, bare husk å sende det tidlig. Det var flere utvekslingsstudenter som fikk visum sent, men så å si alle fikk det før studiestart.

Når man kommer til Hong Kong anbefaler jeg å kjøpe Octopus-kort ved flyplassen. Man får beskjed om at man ikke kan søke på student Octopus-kort hvis man kun er på utveksling et halvt år, men det kan være verdt å søke om dette tidlig ettersom flere fikk det innvilget likevel. Man får mye bruk for det kortet i løpet av oppholdet, så her kan det være noen kroner å spare. I tillegg anbefaler jeg å skaffe SoSim sitt simkort som man får ved butikken Watsons eller Taste på kjøpesenteret ved universitetet.

Jeg anbefaler å søke visum til fastlandskina relativt tidlig hvis man tenker å ta en tur dit, da det kan ta lengre tid. Jeg gjorde det ikke og reiste med transit-visum, noe som også går fint, men da må man ha et tredje fly til et annet sted enn Hong Kong. Jeg har likevel hørt at visumkontoret har sluttet å gi ut multiple entries for studenter fra Hong Kong til Kina, så det kan være verdt å sjekke opp i og planlegge tur ut fra det. Men man kan dra på dagstur til Shenzen i Kina med eget dagsvisum.

Undervisningsformer

Hvert fag har undervisning til samme tid hver uke i ca. 12 uker. Timene varer i 3 timer, hvorav 2 av timene er forelesning av professoren og siste timen er vanligvis en presentasjon fra medstudentene. Det er ikke tilfellet i alle fagene, men i flesteparten. I noen av timene har det heller ikke vært pause, så det kan være litt tungt i forhold til det man er vant til hjemme. Det er varierende hvorvidt et fag har obligatorisk oppmøte eller ikke. To av fagene hadde ikke oppmøte, mens det ene hadde 100% og den siste hadde 70% oppmøte. Til tross for at ikke alt er obligatorisk anbefaler jeg likevel å dra i timene og følge med da det ofte er dette man blir prøvd i på eksamen.

Prøvingsformen er ofte en skoleeksamen på 2-3 timer som teller en stor prosent av karakteren. Alle skoleeksamene jeg hadde var åpen bok, så man kunne printe ut notater og ta med. I tillegg har man gjerne en mindre gruppepresentasjon, samt muntlig aktivitet i forelesningene som teller en mindre del av sluttkarakteren. Dette var tilfellet i alle fagene mine foruten Mediation, hvor man skal ha en "mock mediation" i form av en video på 2 timer. Eksamen er noenlunde annerledes enn det man er vant til i Norge, og har gjerne mer samfunnsfaglig preg enn rene praktikumsoppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Det kan være litt begrenset med emnetilbud for jusstudenter på bachelornivå på våren, men man kan velge mellom ulike fag for Hong Kong-rett, men og internasjonal rett. Noen fag ble også fullt raskt, og som det ikke gikk an å bytte til. Man har likevel et lite utvalg og jeg anbefaler å dra i timene til tross for at man ikke er meldt opp i alle første uken for å se hvilke fag man liker og eventuelt bytte under add/drop perioden der det er ledig.

Jeg hadde fagene Mediation, International Financial Law, Intellectual Property Law og Law of Human Rights and Civil Liberties of Hong Kong. De to sistnevnte fokuserer mer på rettssystemet i Hong Kong, men det var ikke særlig nødvendig med forkunnskaper om dette.

Fagleg utbyte og språk

Forelesningene foregår på engelsk og foreleserne er gode i språket til tross for at det ikke er morsmålet deres. Jeg vil si at jeg har fått utvidet begrepsapparatet mitt i juridisk engelsk. Som sagt har undervisningen og eksamensmodellen mer samfunnsfaglig preg, men man lærer å reflektere rundt jussen på en annen måte enn det vi gjør i Norge hvor metode er mer i fokus.

Jeg vil si at kvaliteten på forelesningene er av noe lavere kvalitet enn det vi er vant til i Norge, men jeg tror også forelesningsstilen er en tilvenningssak. Personlig fikk jeg stort faglig utbytte av å ha noen av fagene om Hong Kong sitt rettssystem, da det ga meg større forståelse av Common Law-systemet. Human Rights-faget ga også større innsikt i rettstilstanden i Hong Kong for tiden, noe som var veldig spennende å lære om.

Universitetsområdet og byen

Hong Kong er en helt fantastisk by som tilbyr alt man kan tenke seg. Man har tilgang til flere ulike strender, mange fine fjellturer og ulike øyer man kan dra på dagsturer til. I tillegg er det mye gøy å finne på i byen, og det er et hav av restauranter, kafeer, shoppingmuligheter o.l. Det som også er fint med Hong Kong er plasseringen i Asia og jeg har selv fått reist en god del i løpet av utvekslingsoppholdet grunnet den korte distansen til andre steder i Øst-Asia og billige flybilletter. På våren hadde vi Chinese New Year-ferie og noen fridager i påsken hvor man kan benytte seg av muligheten til å reise rundt. Jeg reiste til fastlandskina under Chinese New Year, men jeg har hørt mye bra om feiringen i Hong Kong så det kan være verdt å undersøke.

Universitetsområde er svært, men kompakt, og det er et stort bibliotek der. Det kan også være mye Air Condition inne i klasserommene, så jeg ville anbefalt å ta med en del varmere gensere da man lett kan bli kald. Universitetet henger sammen med et kjøpesenter hvor man får tak i det meste man ønsker. Hvis man føler for et miljøskifte er det dessuten et hav av kafeer i hele byen man kan sitte på og studere, og et bibliotek i Causeway Bay som også er fint, til tross for litt lengre reisevei. På universitetet er det også flere kantiner med rimelige priser som er verdt å sjekke ut. Man har både en del kinesisk mat, men også en god del internasjonale retter.

Bustad

Jeg bodde i studentdorm ved universitet noe som fungerte veldig greit. Det ligger rett ved universitet, og tar ca. 10 minutter å gå til metroen. Det er en del lavere standard enn det man er vant til i Norge, og det er også annerledes å bo på rom med noen andre, men det venner man seg til raskt. De setter sammen folk fra samme land på rom sammen, noe som gjør at det kanskje føles tryggere ut. I tillegg deler man bad med to andre til, som for min del var fra et annet land. Studentboligene har lav kostnad så det er absolutt verdt det, til tross for standarden på boligen. Særlig vil jeg anbefale det med tanke på hvor dyrt leiemarkedet er i Hong Kong. Hvis man derimot skal bo på det private markedet ville jeg anbefalt å bo rundt Prince Edwards/Mong Kok, da det ligger i grei avstand fra universitetet men også fra sentrum av byen.

En ting å merke seg er at CityU har bygd nye studentboliger i utkanten av byen. Jeg har hørt rykter om at de skal sette utvekslingsstudenter dit ved høsten 2024, men dette er ikke noe jeg vet sikkert. Plasseringen for de nye studentboligene virker en del mer ubeleilig i forhold til de eldre studentboligene hvor vi bodde, og det tar et stykke å reise inn til Universitetet og til byen. Ut fra bildene ser standarden likevel noe bedre ut. Dette kan være verdt å sjekke opp i for å vurdere om det er verdt plasseringen.

Sosialt miljø

Vi var kun norske utvekslingsstudenter og en jente fra Tyskland som hadde jussfag, og utenom det er resten lokale fra Hong Kong og fastlands-Kina. Vi hadde ingen felles "fadderuke" for utvekslingsstudenter, spesielt ikke for jusstudentene siden vi var så få. Utvekslingsstudentene som hadde business-fag hadde egne utflukter første uken, så det er litt kjipt at de ikke har noe felles opplegg. Men i starten får man mulighet til å dra på handletur til IKEA og campus-tour i regi av universitetet, så dette er noe jeg anbefaler å være med på for å bli kjent med nye. Det er en god del utvekslingsstudenter fra alle mulige land og det er lett å bli kjent med andre. Utvekslingsstudentene har mange møteplasser i løpet av semesteret. Ellers kan det være veldig interessant å bli kjent med lokale hvis man får muligheten til det.

2020

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

13.01.2020 - 16.05.2020

Førebuingar/praktiske tips

Hong Kong er en veldig stilig by å studere i, og jeg anbefaler det på det varmeste. Jeg opplevde kommunikasjonen med CItyU på en god måte før jeg kom, og de svarte raskt og godt på mine spørsmål. Det var litt tungvint registrere seg i systemene til universitetet, men dette hjelper utvekslingsrådgiverne til med på e-post om man spør. Det som er viktig å være obs på er at de er veldig opptatt av at all dokumentasjon skal være original og ha original signatur, noe som betyr at dette må sendes i post. Det tar tid, så vær tidlig ute med å sende dokumentasjon og dobbeltsjekk at alle skjema er utfylt riktig før du sender.

Undervisningsformer

Undervisningen skjer som regel med ukentlige forelesninger/seminarer i hvert fag gjennom hele semesteret (ca. 4 stk. i uka) som er rundt tre timer lange med pauser. Disse er i hovedsak ikke obligatoriske, men siden noen fag vektlegger deltakelse i den endelige karakteren og det er den eneste undervisningen deltok jeg på de fleste forelesningene. Man vurderes typisk gjennom en avsluttende eksamen på 2-3 timer som vektes 50% på den endelige karakteren kombinert med en presentasjon og/eller en oblig som utgjør resten av den endelige karakteren i faget.

Undervisningen er litt annerledes enn her hjemme, og jeg opplevde at det var litt mer "puggete" fokus i Hong Kong enn på UiB hvor det er større fokus på metode og praktikumsoppgaver. Jeg syntes ikke det var et stort problem ettersom at det er sånn de fleste steder i utlandet og alle hjelpemidler er tilatt på eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Det tilbys mange ulike fag og disse endrer seg fra semester til semester. Noen fag er perspektivfag, mens de fleste gjelder "praktisk" juss på spesifikke rettsområder som feks immaterialrett, eiendomsrett, maritim rett osv. Det tilbys en del fag om kinesisk rett som undervises av kinesiske professorer på engelsk, noe som er interessant siden det er mye kinesisk handel og finans som går via Hong Kong.

Siden fagene endrer seg fra semester til semester kan det være vanskelig å vite hvilke som vil bli tilbydt i ditt semester. Da er det bare å spørre utvekslingsrådgiverne på e-post, og så vil de sende deg listen. Man trenger heller ikke å bekymre seg for å velge feil fag, siden man kan bytte fag i løpet av den første uken etter semesterstart. Jeg gjorde det, og jeg fikk hjelp av utvekslingsrådgiveren min.

Universitetsområdet og byen

Den virkelig store grunnen til å studere i Hong Kong er byen. Det er en veldig spennende by å bo i med folk fra hele verden. Kjernen av byen er fordelt på to sider av Victoria Bay, med Kowloon-siden på fastlandet (som er der de fleste bor og mer kinesisk) og Hong Kong-øya (som er mer preget av engelsk/vestlig innflytelse). Det er tusenvis av resturanter og butikker rundt omkring i byen som man kan utforske, og det er et meget godt kollektivtilbud, særlig med metroen (MTR) som går ca hvert tredje minutt. Man kan finne alt man ønsker av mat og kulturtilbud og det er et yrende natteliv i byen. Prisnivået er generelt billigere enn i Norge, men ikke super-billig (ca på nivå med en storby i Vest-Europa).

Rundt byen er det massevis av natur, og det er mye kupert terreng man kan gå tur i. Det er mange flotte fjelltopper man kan bestige og det er endeløst med strender man kan oppdage. Jeg anbefaler å overnatte på en strand for å se soloppgangen. Det er også hundrevis av små øyer rund Hong Kong som man kan nå med ferge. Hong Kong er også nært Shenzen i Kina, og det er fine muligheter for dagsturer dit. Hong Kong er også godt tilknyttet andre steder i Øst-Asia med fly, og studiet er ikke så intenst at at man ikke har tid til å reise til utlandet. Man kan reise til Filippinene, Sør-Korea, Japan, Vietnam osv for en ganske billig penge. Jeg fikk ikke mulighet til det pga covid-19, men Hong Kong er såpass stort at man vil fortsette å oppdage nye ting gjennom hele oppholdet, selv om man ikke reiser til utlandet.

Universitetet er plassert ganske sentralt i Kowloon og det er lett å komme seg til CityU med MTR. Det er et moderne universitet med fine studieplasser, selv om det ikke er så mange lesesaler som man er vant med fra Dragefjellet. Det er også veldig god sikkerhet der, så man behøver ikke å bekymre seg for protester på campus.

Jeg opplevde ikke protestene som et nevneverdig problem i hverdagen, selv om jeg bodde rett ved hovedpolitistasjonen i Kowloon. Protestene varsles ofte på forhånd, og de er lette å unngå. Noen ganger kan det ha en påvirkning på kollektivtrafikken, men det er lett se hvor det er protester og så styre unna. Politet og demonstrantene er heller ikke å være voldelige mot forbipasserende som ikke deltar eller roper.

Bustad

Den store ulempen med å reise til Hong Kong er boligkostnader. Hong Kong er blant verdens dyreste boligmarkeder, og det er vanskelig å finne seg helt det man ønsker. Jeg bodde i en 70kvm leilighet som jeg delte med to andre veldig sentralt i Kowloon, to MTR-stopp unna universitetet. Det kostet 7000 HKD i måneden, som tilsvarer rundt 7800 kroner i normale tilstander (kronefallet pga. covid-19 gjorde det i praksis dyrere for meg). Det er generelt mye billigere å bo på Kowloon-siden enn på Hong Kong-øya, men noen steder som er langt ute på øya (som Quarry Bay eller Kennedy Town) kan være rimelige.

Universitetet tilbyr studentbolig rett ved campus for en veldig billig penge, ca. 3500 kroner i måneden, hvor man deler rom med en annen og deler kjøkken og stue med en etasje. Jeg fikk beskjed om at master-studenter ikke kunne bo der, så jeg søkte ikke. Da jeg kom dit viste det seg at det var mange masterstudenter fra utlandet som bodde der, og at det ofte ikke er fullt i boligene etter semesteret har startet. Det kan være lurt å undersøke denne muligheten før man reiser om man vil spare litt penger.

Måten jeg fant bolig på var at jeg bestilte rom på et herberge for halvannen uke helt i begynnelsen da jeg kom, og så lette jeg etter bolig og dro på visninger mens jeg bodde på herberget. Det er en del utleiere som bruker vidvinkel-linse på bildene og det er ofte faktorer som lyd og lukt som kan være dårlige i boliger. Derfor anbefaler jeg ikke å leie bolig på forhånd, usett. De andre jeg snakket med som var i Hong Kong gjorde det på samme måte som meg. Jeg brukte nettsiden "findyourroominHongKong" for å finne boligen min. Hvis man lager en profil som viser at du leter etter bolig der, vil du få mange tilbud fra utleiere ettersom at vestlige studenter anses som attraktive leietakere.

Sosialt miljø

Mitt semester var veldig annerledes på grunn av covid-19 og protestene. Det var mye færre utvekslingsstudenter pga protestene i november(jeg var den eneste utvekslingsstudenten på det juridiske fakultetet der), men utvekslingsstudentene som kom holdt godt sammen og fant på mye morsomt. Det er massevis av muligheter for å spise, drive med sport, dra ut og mye mer.

Jeg fikk ikke så god kontakt med de lokale studentene siden undervisningen gikk over til å være på Zoom allerede i januar, så det var litt vanskelig å bli kjent med dem. Studentene fra Hong Kong er generelt gode i engelsk, mens studentene fra fastlands-Kina slet litt mer med kommunikasjonen. Likevel er det mye gruppe arbeid som gir anledning til å bli kjent med folk, og de er som regel interesserte i å bli kjent med utvekslingsstudenter. Det var veldig gøy å være med lokalfolk i byen siden de kunne fortelle om ting jeg ikke visste eller forsto, og jeg fikk se steder jeg ikke hadde oppdaget på egenhånd.


Jeg trivdes virkelig godt i Hong Kong, og jeg anbefaler veldig å tilbringe utvekslingssemesteret sitt der.

2019

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Etter du har fått plass er det lurt å være litt rask med å søke om visum, da det kan ta tid. Jeg fikk beskjed om at det kunne ta opp til 8/10 uker. All nødvendig informasjon sendes i posten til universitetet så stiller de som garantist for at du har fått plass, og sender det videre til visumkontoret. Når søknaden er ferdigbehandlet får man beskjed, og visumet blir sendt hjem til deg med ekspresspost.

Jeg anbefaler å reise ned en uke før oppsatt semesterstart, sånn at man får tid til å bli litt kjent og være med på introduction week på Universitetet. Jeg hadde selv ikke mulighet til å være med på dette. Tror opplegget hovedsakelig var for bachelorstudenter, men at det uansett er en fin måte å møte andre utvekslingsstudenter og bli kjent! Når man kommer ned er det første man burde gjøre å kjøpe seg et lokalt simkort + Octupus Card (metrokort som og fungerer som betalingskort)

Undervisningsformer

Det var klasseromsundervisning. Man har fire fag, med forelesning en gang i uken hver, og som varer i 3 timer.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet syntes jeg var greit. Den første uken er add/drop period, slik at man kan endre fag om man ønsker. Det er da lov til å gå i alle timer man ønsker, så man kan få et innblikk i fagene og professorene før man velger endelig. Jeg valgte selv fag slik at jeg bare hadde undervisning mandag,tirsdag og onsdag. Jeg hadde fagene Human Right responsibilities of business, Law and society in China, Internatinal contracts of sale of goods (CISG), og Admirality Enforcement Law. Det siste var litt komplisert når man ikke hadde vært borte i maritime Law før, men ellers var jeg fornøyd med de tre andre. De fleste fag er lagt opp slik at man har en innlevering som teller 50% av karakteren, og eksamen som teller 50% av karakteren.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning foregår på engelsk slik at man får et godt språklig utbytte, i tillegg til et godt faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Hong Kong er en helt fantastisk by, som virkelig har alt! Det er uendelig med restauranter og kule steder, i en herlig symfoni av moderne og tradisjonelt. Rett utenfor byen er det mange fine turmuligheter, og øyer man kan ta dagsturer til. I tillegg har du fine strender og mulighet for å surfe. Anbefaler på det sterkeste å reise på utveksling til Hong Kong for en annerledes og spennende utveksling!!

Bustad

Siden vi er på Postgraduate nivå får man ikke mulighet til å bo på doorms på Universitetet, og må derfor finne bolig selv. Universitetet har noen tips for alternativer på sin hjemmeside. Ellers brukte jeg en gruppe som het findaroominhongkong på facebook og airnbnb for å lete etter leilighet. Husk at Hong Kong er et av de dyreste boligmarkedene i verden, sånn at man må forvente en leie noe høyere enn i Norge, med litt lavere standard. Jeg anbefaler på det sterkeste og avvente å binde seg til en leilighet før man er der nede, da det er fint å få en feeling på området og eventuelle roomates først. Jeg reiste selv ned uten leilighet, bodde på hostel de fire første nettene, og ente etter tips fra en ny bekjent opp i et helt supert kollektiv med andre utvekslingsstudenter!

HK er en stor by med mange forskjellige områder det er kult å bo i. Skolen ligger på Kowloon siden (rett ved MTR stoppet som heter Kowloon Tong), og her finer du et litt mer lokalt preg. Noen anbefalte områder å bo i her Prince Edward, Jordan og Tsim Sha Tsui.

Jeg bodde på Hong Kong Island i et område som heter Causeway Bay, noe jeg var utrolig fornøyd med. Her er det kort vei til barer, utesteder, resturanter, hikes, osvosv. Det tok 40 minutter til skolen med MTR, selv om det kan være ganske tettpakket i rushtiden, gikk reiseveien fint. Andre områder jeg anbefaler på Hong Kong Island er Wan Chai, Sheung Wan, Sai Ying Pun, og Kennedy Town.Sosialt miljø

Det er hovedsakelig lokale og mainland China studenter som tar postgraduate Law fagene, og ikke så mange utvekslingsstudenter. Men det er mange utvekslingsstudenter på universitetet og i byen generelt, så det er ikke vanskelig å bli kjent med folk!

2018

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

03.09.2018 - 22.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Kjøp LonelyPlanet-boken om Hong Kong. Bla litt i denne, bli kjent med byen, finn ut hva du har lyst til å gjøre og begynn å glede deg!

Det tar cirka seks uker å skaffe seg studentvisum, så der gjelder det å ikke være for sent ute.

Ellers er matvanene i HK annerledes enn i Norge, og særlig godt brød er det vanskelig (om ikke klin umulig) å få tak i. Man kan derfor vurdere å ta med f. eks. knekkebrød fra moderlandet.

Man bør skaffe seg et såkalt Octopus-kort rimelig umiddelbart etter ankomst Hong Kong. Det er et kort som fungerer som (eneste) betalingsmiddel på MTRen (Mass Transit Railway), som er Hong Kongs T-bane. Kollektivtilbudet i HK er svært bra, og så å si alle av det sentrale HKs innbyggere er daglige brukere av den nevnte MTRen. Man kan også bruke kortet til å betale i de fleste kiosker og butikker, noe som går veldig kjapt og er et stort pluss når man bor i en så folketett by som HK.

Kjøp studenttilgang på ordboken "clue", som har en overkommelig kostnad/mnd. Det hjelper veldig på fremgangen i juridisk engelsk og er en mye mer presis oversettelse enn f. eks. google translate dersom man kommer over et juridisk uttrykk som man er usikker på betydningen av.

Ellers kan man kjøpe eller leie Kindle-versjon av bøkene som trengs i de ulike fagene på Amazon. Det sparte jeg rimelig mye penger på. Husk å skriv at du holder til i HK og ikke Norge, for da blir det som regel enda billigere. Et minus med å leie bok på Amazon er at man antageligvis ikke får lov til å ha med seg PC dersom det er såkalt "open book-exam", dvs. at man får lov til å ha med alle hjelpemidler utenom elektroniske. Det gikk fint for min del - jeg hadde med komprimerte notater og savnet ikke læreboken - men det kan vel tenkes at man sitter der på eksamen og gjerne skulle hatt denne.

Undervisningsformer

Med relativt få unntak er det pliktig oppmøte i fagene. Man har fire fag, omfanget per fag er cirka 3 timer i uken, og man må dukke opp på minimum 75 %. I tillegg bestemmes karakteren ofte av løpende "Coursework Assignments" i tillegg til en avsluttende eksamen.

Med litt variasjon fra fag til fag, var det som regel mer interaktive "classes" sammenlignet med forelesning i Norge. Graden av deltakelse fra studentenes side lå generelt et sted mellom forelesninger og seminar/storgruppe ved UiB.

Av de fire fagene jeg hadde, så var det obligatoriske presentasjoner i to av dem. Samtidig som dette er god øving i muntlig juridisk engelsk, opplevdes settingen som veldig ufarlig.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er forholdsvis bredt, og man kan ta fag på både undergraduate- og postgraduate-nivå. Personlig gikk jeg utelukkende for sistnevnte, og synes for så vidt fagene hadde en god balanse mellom overkommelig nivå og rikt læringsutbytte. Man kan velge både PRC (Fastlands-Kina) juridiske fag, en rekke ulike HK-fag og også et rimelig bredt spekter av internasjonale jussfag.

En fare ved å velge HK-fag er imidlertid at en da har disse fagene sammen med de som studerer juss i HK, og det er vanskelig å hamle opp med HKere som f. eks. studerer juss på tredje året. For å sette det litt på spissen: se for deg at en utvekslingsstudent i Norge skulle hatt forvaltningsrett II sammen med oss f. eks. Jeg tror nok det er mer overkommelig for UiB-studenter å ta "lokale" fag i HK pga det er tilrettelagt for det og nivået er lavere, men det er verdt å være oppmerksom på at man kjemper litt i motbakke mht forkunnskaper både materielt og metodisk.

Fagleg utbyte og språk

Pesonlig er jeg godt fornøyd med det faglige utbyttet. Det viktigste mht til dette er nok å velge "riktig" fag. Da bør man lese emnebeskrivelsen og syllabusen som finnes tilgjengelig på CityU sine hjemmesider for de ulike fagene som tilbys og velge ut fra dette. Min erfaring var at syllabusen ble fulgt til punkt og prikke.

Fagene var praktiske og det var stort sett lagt opp til diskusjon, hvilket var utviklende og inspirerende.

Universitetsområdet og byen

Mest fornøyd er jeg med byen: Hong Kong er en fantastisk by, med varmt klima, fine strender og natur. Byen er en fascinerende blanding av kinesisk kultur og en moderne storby, som simpelthen må oppleves! Hong Kong er også en veldig bra hub å reise til andre steder i Asia fra. Det er veldig billig å dra til omkringliggende land slike som Japan, Singapore, Vietnam, Filippinene, Thailand m. fl. og det er også veldig billig å leve i en del av disse landene.

På minussiden må nevnes at det er kolossalt mye folk. Dette avhenger riktignok av hvor man bor, men det er ganske slitsomt å leve et hverdagsliv der man til tider må stå veldig mye i kø. Så det er et "must" at man i alle fall takler det. Og selv om det er slitsomt, så blir man på sett og vis vant til det.

Universitetsområdet er for så vidt ganske moderne og fullt fungerende. Det er ikke et eget juridisk fakultet. Studering skjer vel helst på biblioteket, hvor det kan være ganske fullt til tider. Et annet minus er at man ikke har lov til å ha med kaffe inn med mindre man har den i en lukket termos eller lignende. Dette er de veldig strenge på, så kjøp en termos!

Kantinene på skolen er ok sett i forhold til pris. Det er flere kantiner, der en får frokost, lunsj og middag både Western og Chinese style.

Bustad

Et annet relativt stort minus er at Hong Kong har verdens høyeste boligpriser. Med mindre man er heldig og får plass på campus, må man nok som regel ut med minst 7000 NOK i måneden for eget rom(/kott) i kollektiv eller lignende. Så det er viktig å være obs på!

Først leide jeg en leilighet gjennom Airbnb, men den var nok noe overpriset per natt sammenlignet med alminnelig leie. Jeg fant deretter et nytt sted som var billigere på Facebook-siden FindYourRoominHongKong.

Ellers kan såkalte co-living-steder være et godt alternativ, se f. eks. Weave, som ligger i et område (Prince Edward) som kan anbefales å bo i dersom man går på CItyU. Jeg vil i alle fall anbefale de som er sosiale å bo sammen med andre - ikke nødvendigvis på samme rom, men bo i kollektiv eller lignende.

Sosialt miljø

Sosialt sett var det et minus at det ikke var så mange internasjonale studenter som tok jussfag (i alle fall de samme som meg) og som ikke var fra Kina. Var vel rundt fem franskmenn per fag cirka, og en og annen fra diverse andre land. Men majoriteten av studentene var helt klart fra Kina/Hong Kong. Dette er for all del fine folk, og jeg var også sammen med en del av kineserne på fritiden. Likevel er kulturen og interessene såpass forskjellige at det er kjekt å ha noen fra den vestlige kultur å være sammen med også.

I denne sammenheng må nevnes at det er en egen facebookgruppe for internasjonale studenter på skolen, og der er det sånn 1600 medlemmer, så det er veldig enkelt å få venner gjennom den kanalen. Denne brukes til å spørre om andre vil være med ut og spise/drikke, spille fotball, dra til Tokyo etc., og her er det viktig å være på hugget i begynnelsen da aktiviteten er størst og de sosiale gruppene til en viss grad formes. Ellers pleier ANSA Hong Kong å starte semesteret med en såkalt "Semesterbrus", og der traff jeg også fine folk. En del av disse studerer i HK permanent, mens de fleste er der for ett semester.

Informasjon