Home
Student Pages
bilateral

City University of Hong Kong and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryHong Kong
  • TownKowloon
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

City University Hong Kong (CityU) vart etablert i 1994 og har dei siste åra gjort det sterkt på internasjonale universitetsrankingar. CityU er blant topp 10 i Asia and i topp 50 i verda. Det er eit universitet som veks raskt med 20 000 studentar, 6500 av dei på masternivå, og om lag 1000 vitksapleg tilsette.

Hong Kong har om lag 7 millionar innbyggarar og er ei fascinerande blanding av det kinesiske og det britiske, det austlege og det vestlege. Studentar som reiser til Hong Kong vil oppdage at byen har langt meir å by på enn skyskraparane på Hong Kong Island.

Accommodation

Universitetet tilbyr studentbustader men etterspurnaden er større enn tilbodet, slik at dei kan ikkje tilby bustad til alle utvekslingsstudentar. Informasjon både om studentbustadene og korleis ein kan finne bustad på den private marknaden finn du på denne nettsida.

Semester duration

September til desember og januar til mai.

Information