Hjem
Studentsider
bilateral

Shanghai Jiao Tong University og Det juridiske fakultet (BILATERAL)

  • LandKina
  • ByShanghai
  • Studieplassar6
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisera til studier ved Shanghai Jiao Tong University må ein ha eit karaktersnitt på C eller betre.

Dersom det er for mange søkjarar til dei seks plassane ved dette universitetet vil studentar som søkjer opptak til praksis og studier i kinesisk rett bli prioriterte.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår.

I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Det vanlege undervisningsspråket er kinesisk, men dei har ei rekke kurs som blir undervist på engelsk, slik at du treng ikkje å kunne kinesisk for å utveksle til Shanghai Jiao Tong University.

Kva emne kan eg ta

Ved Shanghai Jiao Tong University kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Utvekslingsstudentar kan velge mellom juridiske emne som blir underviste både på engelsk og på kinesisk dersom ein har tilstrekkeleg gode språkkunnskapar i kinesisk.

Shanghai Jiao Tong tilbyr og ei rekke juridiske emne som blir underviste på engelsk, både om kinesisk rett og internasjonal rett. Oversikt over desse finn du på denne nettsida. Nokre av dei engelskspråklege emna er berre opne for LLM-studentar, altså ikkje utvekslingsstudentar.

Jiao Tong nyttar eit creditsystem der 15 kinesiske credits tilsvarar 30 norske studiepoeng ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Studentar som reiser gjennom denne avtalen betaler ikkje skolepengar eller studieavgift ved vertsuniversitetet, men ein må kjøpe ei obligatorisk helseforsikring som kostar 400 RMB per semester.

Ein skal også registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er på utveksling.

Studentar som utvekslar til Kina får eit tilleggstipend frå Lånekassen på kr 2500 per månad. Dette er fordi nasjonale politikarar ønskjer å motivere fleire norske studentar til å studere i land som Norge særleg ønskjer å samarbeide med når det gjeld forsking og høgare utdanning.

Andreas Slettevold - utveksling Kina

Produsent:
Utdanning i verden

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Shanghai Jiao Tong University blei etablert i 1896 og har eit godt omdømme både i og utanfor Kina sine grenser. Universitetet har til saman 40 000 studentar, der rundt 1700 er internasjonale studentar.

Universitetet er fordelt på fleire ulike campusar og KoGuan Law School med sine 750 studentar held til på campusen i Xujiahui, sentralt i Shanghai.

Shanghai er den største byen i Kina med meir enn 24 millionar innbyggarar. Den har alltid vore ein av Kinas mest moderne og vestlege byar.

Semesterinndeling

Frå byrjinga av september til like før jul, og frå siste halvdel av februar til midten av juni for engelske emne. Tek ein emne undervist på kinesisk er semesterdatoane litt annleis.

Studentrapportar

2019

Vår 2019 - Praksis og studier i kinesisk rett

Vår 2019 - Praksis og studier i kinesisk rett

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Last ned appen "WeChat". Kineserne bruker den til absolutt alt. Jeg fikk hjelp i banken til å laste ned "WeChat Pay". Det fungerer da som et bankkort. Før man kan opprette WeChat Pay, må man først opprette en bankkonto. Jeg opprettet en bankkonto i China Minsheng Bank. Den lå rett ved Jiatong Xuhui. I den banken var de veldig imøtekommende og hjelpsomme.
Andre apper som er å anbefale: Pleco (oversettelsesapp), Shanghai Metro, DiDi (Kinas svar på Uber), Smart Shanghai (guide til ting som skjer i byen, barer, uteliv og restauranter).

Man er avhengig av å laste ned en VPN for å få tilgang til apper som Facebook, Instagram og Snapchat m.m. Jeg brukte Express VPN.
Det kan være et tips å laste ned den før man reiser inn i Kina, slik at man er sikker på at den fungerer.

Når det gjelder visum, kan man ikke søke om det før man får dokumentasjon fra studiestedet at man er kommet inn. Dette blir sendt til universitet først og deretter overlevert til studenten. Jag husker at dette tok litt tid. Tror gruppen fikk det i midten/nærmere mot slutten av januar. Men selv om man venter på denne dokumentasjonen; gå inn på ambassadens side for timebooking, og bestill en time i slutten av januar/starten av februar. Husk at det tar en liten uke for behandlingen av visumet.

De språkkunnskapene man tilegner seg i løpet av språkkurset kommer godt med. Enkle fraser som høyre, venstre og spørreord kommer man langt med. Dersom man også kan tall er det til god hjelp i hverdagen. I løpet av kurset fikk vi også innblikk i litt kultur, noe som jeg satt pris på da jeg ankom Kina. Man møter nok på en del kultursjokk i starten, men dette er noe man ler av nå oppholdet nærmer seg slutten.

Når det gjelder praksisoppholdet; lag en plan sammen med arbeidsgiver ganske tidlig i oppholdet og kom i gang med en gang. Da har man god tid i slutten til å reise rundt i Kina eller dra på noen utenlandsturer.

Undervisningsformer

Alle fagene jeg tok ble undervist på engelsk. Jeg valgte fag som hadde en "semsteroppgave", som måtte inn i slutten av oppholdet.
Professorene var relativt gode i engelsk. De fleste hadde selv studert i utlandet.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde fem fag, hvor hvert fag var 2 credits. Til sammen måtte vi ha 10 credits fra fag og 10 credits gjennom praksisoppholdet. 20 credits tilsvarer 30 studiepoeng.
Det var ikke alle fag som ble undervist året rundt. Enkelte fag gikk om høstsemesteret og noen om vårsemesteret. Om vårsemesteret kunne jeg velge mellom ca 8 fag. Jeg valgte litt etter vurderingsformer og hvilke fag som var tidligst ferdig med undervisning. Dette gjorde jeg også med tanke på praksisoppholdet. I tillegg hadde jeg en plan om å reise en del i slutten av oppholdet.
I fire av fagene hadde jeg en større oppgave hvor man valgte tema og problemstilling selv. I det femte faget levert vi inn en gruppeopppgave og hadde en fremføring av oppgaven foran klassen.

Jeg hadde følgende fag:
Law and Development in China.
Global Governance, Conflict and China (dette var faget hvor vi leverte inn en gruppeoppgave)
Law and Financial Market in China.
Chinese Foreign Trade Law.
Chinese Foreign Investment Law.

Fagleg utbyte og språk

Språkkurset kom godt med og jeg lærte noen nye kinesiske fraser etter at jeg ankom Shanghai. Man kommer også langt med kroppsspråket!
Jeg var litt spent på hvordan det skulle gå å skrive akademisk engelsk. Det kommer man fort inn i, så ikke la dine egne engelskkunnskaper være en hindring! Man blir komfortabel med å både skrive og snakke engelsk i løpet av noen uker, om ikke dager!

Universitetsområdet og byen

Shanghai er en fantastisk by, som har så utrolig mye å by på! Man kjeder seg ikke en dag. Her er det bare å hive seg rundt på alt av arrangementer! Ta noen kvelder på roof tops, gå på gode restauranter (det er utrolig god mat), ta en dag i parken, dra på museum, sjekk om det er noen større konserter m.m. Man får mye for pengene i byen! Det er så utrolig mye å gjøre at man rekker ikke over byen på ett semester!

Shanghai er ganske internasjonalisert, så for å se litt mer av det tradisjonelle Kina vil jeg anbefale å ta noen turer utenfor byen også!

KoGuan Law School er på campusen Xuhui. Den ligger i byen. Et annet campusområde er Minsheng. Dette ligger ca 40 min med buss utenfor byen. Dersom man ønsker å bo på campus ville jeg anbefalt Xuhui pga. beliggenheten. Likevel er det mange studenter som bor på Minsheng og det er det største campusområdet.

Bustad

Jeg bodde privat med tre andre nordmenn fra jusstudiet. Jeg kan anbefale å leie privat. Vi fikk hjelp fra en agent, som vi fikk anbefalt fra en tidligere student i Shanghai. Vi betalte rundt ca. kr. 5000 hver. Strøm og internett kom i tillegg. Vi bodde sentralt og i et veldig kinesisk nabolag, så det var en opplevelse.
Så lenge man bor nær en metrostasjon kommer man seg rundt overalt. Metrosystemet er godt utbygd og man kommer seg lett rundt.

Sosialt miljø

Flere av studentene kjente hverandre fra forrige semester da det var semesteroppstart i februar. Dette var fordi flere tok en LLM-grad. Men det var også andre utvekslingsstudenter som hadde oppstart i februar. Blant annet var det en del fra Europa. Vi møttes av og til for noen drinks på barer. Ellers er det mange arrangementer som blir arrangert rundt om i byen. Spesielt under "fadderuken" er det masse sosialt som skjer! Her kan man finne grupper på WeChat, hvor det legges ut arrangementer og møteplasser for nye studenter.

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del ting som er greit å ha unnagjort før man setter seg på flyet østover. Det mest opplagte er naturligvis å ha sikret seg en VPN dersom man ønsker å benytte diverse sosiale medier. NRK er av en eller annen grunn også blokkert i Kina, så det er flere gode grunner utenom sosiale medier å ha ordnet dette i forkant. Selv benyttet jeg UiB sin VPN-tjeneste, som fungerte utmerket og anbefales på det sterkeste. Du får og god hjelp av universitetet med å sette den opp.

Et annet tips er ordne seg noe penger før man lander på flyplassen i Shanghai. Samtlige av oss så oss nødt til å ta en egen type taxi (fordi de tok kort) som kostet det dobbelte av normal pris fordi det ikke var mulig å ta ut penger på flyplassen.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i klasserom / små forelesningssaler. Den nærmere formen er i stor grad avhengig av foreleseren selv, hvor noen er opplagt mer pedagogisk anlagt enn andre. Jevnt over var det imidlertid et høyt nivå på timene, og særlig i konkurranseretten kan man få med seg mye. Det er og åpnet for en stor del muntlige presentasjoner og diskusjoner i timene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var bra hos Jiao Tong University. Man kan fint velge å vrake blant emner, hvor særlig noen av teknologifagene fremstod som veldig interessante. Man kan og fint dra å prøve ulike forelesninger for å se hva man liker. Det er ofte forholdsvis små klasser, og dette gjør kravet om deltakelse noe større.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte avhenger i stor grad av hva man legger ned av egeninnsats. Det er gode muligheter for å lære seg mye i løpet av semesteret om man går inn for det. Personlig var nok mitt største læringsutbytte det å jobbe med de ulike innleveringene, da disse krevde at du satte deg skikkelig inn i stoffet.

Uavhengig av nivå så lærer man nødvendigvis mye engelsk i løpet av semesteret. Vi var fire nordmenn som bodde sammen, men inntrykket er at vi alle likevel satt igjen med et stort utbytte gjennom skolen og jobb.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er fantastisk, sentralt plassert midt i byen. Byen fremstår som uoversiktlig, kald og noe kaotisk til å begynne med, men det tar ikke lang tid før man føler seg godt orientert og bestiller en dumpling på kinesisk med den største selvfølge. En anbefaling er å ta seg tid til å gå en del da man får et helt annet inntrykk av byen på denne måten og mange a-ha opplevelser. Metroen er ellers et supert og enkelt alternativt.

Hvis du kommer i februar er det forholdsvis kaldt i Shanghai. Heldigvis er det mye mer behagelig temperatur innen mars.

Bustad

Vi bodde nærmere People Square, som er et stykke unna campus. Vi angret likevel ikke fordi metroen tok deg til universitetet raskt, og vi synes nabolaget var veldig ålreit. Mange vestlige studenter samler seg mer i området kalt French Concession, som er fult av barer og restauranter og hyggelig cafeer. Selv om vi trivdes godt i vårt mer lokale nabolag tror jeg man som enslig norsk student fort kan trives godt i French Consession.

Sosialt miljø

Sosialt er det noen initiativer fra universitetet, men man må ta litt tak selv og. Man kan og få god drahjelp gjennom ANSA og deres arrangementer.

Vår 2019 - Praksis og studier i kinesisk rett

Vår 2019 - Praksis og studier i kinesisk rett

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

NB! Denne rapporten handler om studier og praksis i Kina, utveksling kombinert med emnet JUS334 Chinese Law Clinical Programme http://www.uib.no/en/course/JUS334

Det er lurt å ordne visum så raskt som mulig. Det kan være lange ventetider på visumkontoret i Oslo, så det kan være lurt å booke time i god tid før avreise. Når du først har vært på ambassaden, tar det kort tid å få selve visumet.

Et must i Kina, er en god VPN. Det anbefales å ordne det også før avreise, på både mobil og data etc.

Det er veldig lurt å laste ned WeChat til telefon og bli medlem i den norske gruppen. Gruppen har mange medlemmer og nordmenn er ivrige etter å hjelpe deg. Her kan man få nyttige tips, mye hjelp og invitasjoner til ulike eventer.

Meld deg også inn i ANSA for å få kontakt med andre studenter som også bor i Kina.

Jeg anbefaler også å ha en sum kontanter evt ta ut dette på flyplassen. Det er veldig vanskelig å betale med vanlig Visa-kort. En taxitur inn til byen fra flyplassen vil måtte betales med kontanter eller med WeChat. Betaling gjennom WeChat, er kun mulig med et kinesisk bankkort, så det anbefales å skaffe seg det ganske fort.

SIM-kort burde også skaffes tidlig. Ta også med en solid powerbank, du kommer til å trenge den.

Undervisningsformer

Undervisningsformen besto av klasseromsundervisning med fremføringer og/eller innlevering som endelig vurdering. Det var en egen klasse for utvekslingsstudentene.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene var veldig rettet mot økonomi.

Fagleg utbyte og språk

Språkkurs forut avreise var gull verdt! Anbefaler alle å legge inn en liten innsats her, da du får mye nytte av det når du ankommer Kina.

Universitetsområdet og byen

Byen er fantastisk! Bruk mye tid på å vandre rundt, kikk innom lokale restauranter og besøk ulike marked. Masse spennende mat i de rareste lokalene.

Bustad

Vi bodde i en privatleid leilighet og var kjempefornøyd med dette. God standard med kjøkken og to bad.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø blant utvekslingsstudentene. På utplasseringspraksisen møtte jeg mange kule lokale folk.

Vår 2019 - Praksis og studier i kinesisk rett

Vår 2019 - Praksis og studier i kinesisk rett

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

NB! Denne rapporten handler om utveksling gjennom studier og praksis i Kina (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240), kombinert med emnet JUS334 Chinese Law Clinical Programme (http://www.uib.no/en/course/JUS334).

*Studieopphold ved Shanghai Jiao Tong University

NB! Du finner flere rapporter fra tidligere studenter på avtalenettsiden for hvert av universitetene som inngår i avtalen om utveksling gjennom praksis og studier i kinesisk rett (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240).

Før du drar bør du ha lastet ned vpn (jeg anbefaler ExpressVPN eller NordVPN), og wechat. Dette er must have apper om du skal overleve i Kina. Wechat fungerer som facebook, vipps, messenger etc, der.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var forelesninger i hver enkelt emne, hvorav jeg hadde fem. Fagene er stort sett ganske lette, og det er ikke skoleeksamen men en "term paper" som man kan levere inn når man vil. Oppgaven trenger for øvrig ikke være om noe som har vært undervist om, det trenger bare å bli godkjent av professoren som er ansvarlig for undervisningen. Utfordringen ligger i å finne noe å skrive om, men heller ikke dette er en særlig stor utfordring.

Når det gjelder utplasseringen var jeg hos Jotun hvor jeg fikk en grei mengde med relevante arbeidsoppgaver. Den største utfordringen var nok at de aller fleste av kollegaene mine ikke var særlig flinke i engelsk. Det var derfor litt vanskelig å bli kjent med dem.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde totalt fem emner, og det var åtte å velge mellom. Det hadde vært fordelaktig å kunne velge blant flere emner.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde fagene Global Governance and China, Chinese Trade Law, Chinese Investment Law, Chinese Financial Markets og Law and Development. Fagene var forsåvidt interessante, men jeg fikk ikke så mye ut av fagene som jeg ser er relevant for jussen. Mange av fagene bærer preg av å dreie seg om politikk mer enn juss. Samtidig kan det være vanskelig å skille mellom politikk og juss i Kina, så hvis man skal ha noe å gjøre med Kina i yrkeslivet så er det greit å få en innføring i det.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger midt i byen og det er et metrostopp rett utenfor campus. Selve campusområdet er fint, men jeg oppholdet meg ikke mye der ettersom jeg bodde off-campus.
Jeg har bodd i både Beijin og Shanghai, og Shanghai er definitivt en av verdens beste byer å bo i, og den beste byen å bo i i Kina. Alle slags restauranter

Bustad

Når det gjelder sted å bo fikset jeg og 3 andre et sted å bo privat, noe som kan gjøres når man ankommer Shanghai. Vi bodde i Qufu Road, ett metrostopp fra Peoples Square, noe som var ganske bra. Bor man privat må man regne med å betale minst 5000 kr hvis man vil ha noe standard. Kan anbefale å bo privat dersom du vil bestemme hvor i byen dere vil bo, men om du vil bu på campus så er Xuhui ganske sentralt og et godt utgangspunkt for ås utforske byen.

Sosialt miljø

Det er lite sosialt opplegg i klassen, så om man vil ha nye venner så må man legge inn en liten innsats. Synes folk i klassen var hyggelige og imøtekommende, men dette vil åpenbart varierere fra år til år.

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2018 - 13.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Når du skal reise til Kina er det en del ting som må fikses. Det viktigste er å søke visum i god tid. Du vil få et brev av universitetet med informasjon. Det er litt papirarbeid, men absolutt overkommelig og tar ikke mye tid i seg selv.

Dersom du ønsker å bo på dorm ved universitetet er dette noe du må søke om på forhånd. Jeg valgte å bo privat, så har derfor ikke noe informasjon om dette. Har imidlertid hørt at dorms ved Jia Tong er blant de bedre.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er veldig annerledes fra den vi har i Bergen, og det likte egentlig jeg. Greit med en forandring! Det er forelesninger i hvert i hvert fag, der 20 % deltagelse går inn i karakteren. Videre hadde vi en fremføring i de fleste fag og avsluttet med en innlevering. Framføringene og innleveringene handlet mye om å sammenligne vårt land sin rett med Kina sin rett. Vi hadde altså ikke hatt skoleeksamen slik som vi er vant til hjemme.

Noen forelesere er gode i engelsk, mens andre er ikke så gode. Dette må man nesten forvente i Kina, men det bød selvsagt på noen kommunikasjonsproblemer. Universitetet er veldig anerkjent i Kina generelt og opplegget var bra.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg trodde jeg kom til å få velge flere internasjonale fag, men endte opp med å bare ha kinesisk juss, med sammenligning til Norge. Selv om det ikke gikk helt etter planen var det likevel interessant å lære om det kinesiske rettssystemet med et komparativt blikk.

Fagleg utbyte og språk

Du kan lære mye om kinesisk juss dersom du vil det, selv om den er ganske basic. Det vanskelige er å ha juss på engelsk og ha om et rettssystem som er veldig annerledes enn det vi er vant ti.

Det handler også mye om hvor mye du engasjerer deg. Vi hadde mange gode diskusjoner i klassen og lærerne vil veldig gjerne at vi stiller spørsmål og får i gang en diskusjon. Det språklige utbyttet ble ikke like stort som forventet siden lærerne ikke alltid var så gode i engelsk. Du får likevel god trening ved å ha presentasjoner og skrive innleveringer på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Dersom du vil oppleve noe annerledes er Shanghai virkelig stedet å dra! Shanghai er en veldig kul by med mye kontraster. Her kan du oppleve et stort byliv med fancy restauranter og bygninger og med et super uteliv! På den andre siden kan du se veldig tradisjonell kinesisk kultur og spise mye god, billig og tradisjonell mat. Kineserene er ganske uhøflige og dårlige i engelsk, som gjør kommunikasjonen og livet litt vanskelig til tider. Men du kan også gjøre hva enn du vil her, noe som er ganske befriende. Du kommer til å merke at det er veldig trygt å bo her også! Dersom du er åpen for å lære om en kultur som er veldig annerledes fra den norske er Kina virkelig et land å dra til, og det handler veldig mye om hva du gjør det til selv.

Universitetsområdet ligger sentralt til i french consession som er et veldig fint området. Sammenliknet med mange andre universiteter har dette den beste beliggenheten etter min mening.

Noe av det beste med oppholdet har vært at det er god mulighet til å reise når du ikke har skole. Kina har så mange kule plasser å by på, og jeg anbefaler å sette av litt tid til å reise rundt.

Bustad

Jeg valgte å bo litt unna universitet, med tre jenter jeg ikke kjente fra før. Vi var på visning før vi valgte plass, og det er veldig lurt å gå på visning før du velger sted å bo. Jeg er veldig glad jeg valgte å bo i kollektiv. Vi har blitt veldig gode venner og det er de jeg har vært mest med.

Shanghai er en dyr by å bo i når det kommer til leige, og du må betale norske priser for å få noe greit. Det virket som om de på skolen som bodde på dorm var ganske fornøgde og hadde et sosialt miljø sammen. Dorm er et bra alternativ dersom en ikke vil betale så mye i leige.

Sosialt miljø

Jeg reiste ned alene og det var litt tøft i starten, men det gikk seg veldig fort til. Jeg har fått meg venner for livet og har møtt så mange bra folk! Det er litt tilfeldig hvordan man møter folk, men dersom man er åpen og er med på ting ordner dette seg, enten man bor i kollektiv eller på dorm.

2018

Vår 2018 - Praksis og studier i kinesisk rett

Vår 2018 - Praksis og studier i kinesisk rett

26.02.2018 - 30.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

NB! Denne rapporten handler om utveksling gjennom studier og praksis i Kina (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240), kombinert med emnet JUS334 Chinese Law Clinical
Programme (http://www.uib.no/en/course/JUS334).

*Studieopphold ved Shanghai Jiao Tong University

NB! Du finner flere rapporter fra tidligere studenter på avtalenettsiden for hvert av universitetene som inngår i avtalen om utveksling gjennom praksis og studier i kinesisk rett (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240).

- Skal du bo privat (utenfor campus) så vil jeg anbefale å ta kontakt med tidligere studenter for å få kontaktinformasjon til utleiemeglere. De er helt avgjørende for å kunne inngå leieavtaler med kinesere som ikke kan engelsk. De gjør også utleieopplevelsen tryggere da det å betale depositum til en kinesisk utleier man antagelig ikke kommer til å møte ved WeChat er fremmed for oss nordmenn. Enkelte meglere fokuserer på internasjonale studenter og er derfor gode i engelsk. God kontakt med megler kan gjøre praktiske gjøremål, som å betale strøm, gass osv. lettere, og det er dessuten mindre sannsynlig at det vil oppstå problemer med utleier. Vanlig praksis i Shanghai virker å være 1-2 måneder depositum ved signering. Pris varierer. Vi var tre personer og betalte 4500 RMB per pers. Man kan leie rom fra rundt 4000 RMB (ok standard) til det uendelige. Leilighet med korttidsleie kan være noe mer krevende å få tak i, men stort sett ikke noe problem.
- Vært forberedt på at forhåndsgodkjente fag som ligger på Jiao Tong sin hjemmeside antagelig er utdatert.
- Oppmøtetidspunkt er obligatorisk, men det ble gjort mange tiltak for de som ikke hadde anledning til å møte opp. Ta derfor kontakt med skolen om det skulle være problem.
- Skolen starter med en prøveuke, og den er uken etter obligatorisk oppmøte. Man kan delta i så mange forelesninger man vil i prøveuken(e), og deretter "shoppe" fag etter ønske.
- Last ned VPN, WeChat, Alipay, SmartShanghai, BonApp, Ofo, Mobike, google oversetter mm. før du reiser og prøv å gjøre deg kjent med disse. Uten appene er man lost.
- For å få tilgang til Alipay og WeChat sin betalingsløsning, så må man skaffe seg kinesisk bankkort og kinesisk simkort - jeg anbefateler ICBC (bank) og China Unicom (telefonselskap).

Undervisningsformer

Undervisning er på engelsk med power point og lærer-elev-interaksjon. Vær forberedt på lite pauser - en forelesning kan gjennomføres på 3 timer uten pause. Noen foretrekker en pause etter 1 1/2 time. Professorene er relativt gode i engelsk, men det er store variasjoner. Noen er velidg gode, og noen er mindre gode.
Eksamen varierer fra fag til fag - noen har innleveringsoppgaver hvor det normalt skrives 5000 ord om et bestemt tema. Andre fag har open-book exams, og andre har closed book exam - closed book exam er derimot ikke vanlig tror jeg.

Vurdering av emnetilbodet

Totalt sett synes jeg emnetilbudet er ganske greit - morsomt å kunne arbeid i Kina og møte annen kultur. Arbeidet på praksisplassen er dog litt varierende ettersom jeg ikke sitter i en juridisk avdeling, men en salgsavdeling. Hva gjelder det faglige utbyttet så er det greit. De fleste fag gjelder kinesisk rett, og jeg har vanskelig for å se at dette blir aktelt for oss når vi går inn i arbeidslivet. Jeg skulle ønske det var mer internasjonale fag. Skulle gjerne hatt kurset "Legal English", men dette var ikke tilgjengelig for oss nordmenn.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er ikke veldig høyt, og nivået på engelsken har ikke blitt så alt for mye bedre. I flere av fagene blir vi bedt om å holde muntlige presentasjoner på engelsk. Det er god trening. Ellers er klassen internasjonal, og elvenene er stort sett fra engelskspråklige land, så nivået på elvenes språkkunnskaper er høyt, og det gir selvsagt god språktrening å kommunisere med medelever.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er veldig vakkert med en flott grønn park. Det ligger sentralt plassert, og omårdet er veldig hyggelig å gå rundt i - mange hyggelige cafér og restauranter i området. Ellers er det juridiske fakultat helt nytt, og mye høyere standard enn vi er vant til hjemme på Dragefjellet. Skolen har et treningssenter som er ok - ikke SIB-standard - hvor man betaler 5 RMB per time trening. Det er også en flott løpebane og fotballbane på campus.
Skolen har både kantine og 5 restauranter - de serverer frokost, lunsj og middag. I kantinen kan du spise deg mett på 10 RMB (13 kroner) og på restuaratene kan du få en mer vestlig middag eller lunsj for 30 kroner +.

Alt i alt veldig positivt overrasket over standardene. Og Shanghai eller er en veldig kul by å bo i. Pulserende liv, med det beste av kinesisk og vestlig kultur. Det er uendelige matopplevelser, og mange turistattraksjoner. Det er også gode muligheter for å reise fra Shanghai - både ved fly og tog for å oppleve kinesisk natur.

Bustad

Jeg bodde utenfor campus med to venner fra UIB. Det fungerte bra. Vi betalte 14.500 RMB og bodde setralt på Peoples Square. Pris: 14.500 RMB med ganske god standard. Ta kontakt med utleiemegler for å arrangere visning - om ønskelig kan kontaktinfo til megler videreformidles.

Sosialt miljø

Shanghai er en by der er enkelt å være sosial i - det er uendelig med restauranter som tilbyr rimelig mat og drikk. Vi var en relativt stor gjeng fra Norge, så interaksjonen med de internasjonale studentene som bodde på dorm var mindre enn den burde.

Vår 2018 - Praksis og studier i kinesisk rett

Vår 2018 - Praksis og studier i kinesisk rett

08.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

NB! Denne rapporten handler om utveksling gjennom studier og praksis i Kina (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240), kombinert med emnet JUS334 Chinese Law Clinical
Programme (http://www.uib.no/en/course/JUS334).

*Studieopphold ved Shanghai Jiao Tong University

NB! Du finner flere rapporter fra tidligere studenter på avtalenettsiden for hvert av universitetene som inngår i avtalen om utveksling gjennom praksis og studier i kinesisk rett (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240).

Det kan være lurt å laste ned en ovelsettelsesapp på telefonen før ankomst, jeg brukte appen "pleco". Det kan også være lurt å printe ut adresse til hotellet på både engelsk og kinesisk hvis man tenker å ta taxi på flyplassen. SIM-kort kan kjøpes veldig enkelt på flyplassen, og da får man med en gang et kinesisk telefonnummer og tilgang til internett. Videre er det lurt å få skaffet et kinesisk bankkort. For min del var det kun banken ICBC som aksepterte mitt visum. Som jente var det så å si umulig å finne sko over str. 38 i butikkene.

Universitetsområdet og byen

Jeg gikk på Jiao Tong University. Campusen der law school befinner seg er i sentrum av Shanghai, og ligger veldig beleilig til. Metroen stopper rett utenfor campus. Selve området er veldig fint, og det både en park og en løpebane der. Mattilbudet på campus består av kinesiske kantiner der man får veldig billig mat, pluss en kantine med vestlig mat som også er ganske billig. Det er også flere kafeer som serverer kaffe. I området rundt campus er det massevis av spisesteder man kan velge mellom.

Shanghai er en veldig spennende by med store muligheter for å oppleve noe nytt. Jeg synes det var en kul miks av vestlig og kinesisk. Det er mange spisesteder man kan prøve ut med alt fra kinesisk mat til mer kjente retter som sushi, burger og pizza.

De største utfordringene har kanskje vært at at så få kan engelsk. Man kommer imidlertid langt med litt kroppsspråk og oversettelsesapper når språkbarrieren melder seg.

Vår 2018 - Praksis og studier i kinesisk rett

Vår 2018 - Praksis og studier i kinesisk rett

08.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

NB! Denne rapporten handler om utveksling gjennom studier og praksis i Kina (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240), kombinert med emnet JUS334 Chinese Law Clinical
Programme (http://www.uib.no/en/course/JUS334).

*Studieopphold ved Shanghai Jiao Tong University

NB! Du finner flere rapporter fra tidligere studenter på avtalenettsiden for hvert av universitetene som inngår i avtalen om utveksling gjennom praksis og studier i kinesisk rett (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240).

I starten av oppholdet kan Shanghai være ganske kaldt. Selv fikk jeg god nytte av ullundertøyet jeg hadde pakket med, og vil anbefale å ta med dette i tillegg til en lett dunjakke el. I tillegg vil jeg anbefale å skaffe seg Kinesisk simkort og bankkort så fort man har mulighet etter ankomst, da man trenger dette til alt man skal gjøre. China Unicom er det beste teleselskapet og ICBC er det vanlig valget av bank for utenlandske.

Ellers vil jeg anbefale en rekke apper: WeChat(kommunikasjon og betaling), Alipay(betaling), Baidu Translate(oversettelsesapp), Pleco(ordbok) Bon App!(beste app for å finne restauranter/barer), Didi(Kinas Uber, bedre og mer pålitelig enn taxi), Sherpas(hjemlevering av vestlig mat), Ofo(bysykkel), Epermarket(hjemlevering av matvarer). I tillegg anbefales nettsidene smartshanghai.com og timeoutshanghai.com på det sterkeste.

Undervisningsformer

Undervisningen på skolen er utelukkende forelesninger med 10-25 studenter i hver klasse. Det er en egen klasse for internasjonale studenter slik at det er ingen kinesere i klassen. Litt avhengig av engelskferdighetene til læreren legges det opp til noe mer dialog enn hva man er vant med fra UiB, men det er også helt greit å ikke si noe. Aktivitet i forelesning teller normalt 10-20% av karakteren. Alle fagene har hjemmeeksamen eller paper, i tillegg til en oblig som gjerne består i en gruppepresentasjon.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var noe dårligere enn forespeilet. Dette skyldes nok at de fleste fag bare undervises en gang i semester. Fra et utvalg på 9-10 fag måtte vi velge 5 av fag.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte har vært varierende, men tilfredstillende. Da flere av fagene har handlet om å forstå Kina på et overordnet nivå, vil jeg si at det er her utbyttet har vært størst, og jeg har i begrenset grad tilegnet meg noe detalj-juridisk kunnskap.

Universitetsområdet og byen

Shanghai er en veldig flott og moderne by. Den byr på alt man kan ønske seg av kulturelle opplevelser, shopping og matopplevelser. Det eneste man kanskje vil savne er fraværet av skog og natur, men blir savnet for stort vil jeg anbefale helgeturer ut av byen. Det er også mange flotte parker i Shanghai hvor man kan få litt pause fra storbylivet.

Universitetsområdet er veldig fint, og plassert sentralt i byen. Dette var grunnen til at jeg valgte Jiatong fremfor Fudan som ligger et godt stykke utenfor bykjernen.

Bustad

Når det gjelder bolig vet jeg at det er mulig å bo på campus for en relativt billig penge. Av det jeg har hørt kan man med litt flaks få et fint rom, men ofte er standarden etter hva man betaler. Selv endte jeg opp med å leie på privatmarkedet. Skal man gjøre dette anbefales det å gjøre det gjennom en agent som hjelper deg å finne bolig. Agenten skal ha 10-15% av en månedsleie som betaling, men til gjengjeld hjelper vedkommende deg gjennom hele oppholdet i Shanghai med praktiske ting vedrørende leiligheten, som for eksempel å sette opp Wifi, betale regninger osv. I tillegg er det mer sannsynlig at landlord er redelig og ordentlig, og det vil også være lettere å få tilbake depositum med en agent til å hjelpe deg.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra. Da vi ikke hadde noen kinesere i klassen var det dessverre litt vanskelig å omgås de, men vi var en god gjeng fra Norge som ofte fant på sosiale ting. I tillegg ble vi også kjent med flere av de andre internasjonale studentene i klassen. Det er også en rekke arrangementer i regi av ANSA Shanghai, så jeg anbefaler å følge dem på WeChat for oppdateringer om hva som skjer.

Informasjon