Hjem
Studentsider
bilateral

Tsinghua University og Det juridiske fakultet (BILATERAL)

  • LandKina
  • ByBeijing
  • Studieplassar4
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisera til studier ved Tsinghua University må ein ha eit karaktersnitt på C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Det vanlege undervisningsspråket er kinesisk, men dei har ei rekke kurs som blir undervist på engelsk, slik at du treng ikkje å kunne kinesisk for å utveksle til Tsinghua University.

Kva emne kan eg ta

Ved Tsinghua University kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. I tillegg til emne underviste på kinesisk, tilbyr Tsinghua og fag som blir underviste på engelsk, både om kinesisk rett og internasjonal rett.

Det varierer frå semester til semester kor mange emne som blir tilbydde på engelsk. Det vil normalt vera tilstrekkeleg antal emne til å fylla eit semester, men likevel ikkje slik at ein har stor valfridom når det gjeld kva emne ein skal ta. Kvart semester er også eitt til tre av emna i LLM-gradene ved Tsinghua University opne for utvekslingsstudentar.

Tsinghua University nyttar eit poengsystem der 12 kinesiske credits svarer til 30 norske studiepoeng ved Det juridiske fakultet ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Studentar som reiser gjennom denne avtalen betaler ikkje skolepengar eller studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

To know more about: Our Tsinghua

Produsent:
Tsinghua University
1/2

Andreas Slettevold - utveksling Kina

Produsent:
Utdanning i verden
2/2

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Tsinghua University vart grunnlagt i 1911 og har 47 000 studentar, blant desse om lag 3500 internasjonale.

Ved Law School er det om lag 1300 studentar.

Beijing har om lag 20 millionar innbyggarar og er Kinas politiske og kulturelle sentrum. I Beijing kan du besøke ei rekke viktige kulturminne. Mest kjende er Den himmelske freds plass, Den forbudte by og Sommarpalasset. Like utanfor Beijing kan du besøke Den kinesiske mur.

Informasjon