Hjem
Studentsider
erasmus+

Syddansk Musikkonservatorium og Griegakademiet ¿ Institutt for musikk (ERASMUS+)

  • LandDanmark
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på bachelor- og masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet, Institutt for musikk. For meir informasjon, sjå https://www.uib.no/kmd/111762/reise-p%C3%A5-utveksling#griegakademiet-institutt-for-musikk

Når i studiet kan eg reise

Det passar best å reise på utveksling i 3. studieår av bachelorprogrammet. Vi tilrår at studentane reiser ut for heile studieåret, altså både for haust- og vårsemesteret.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Utøvande emner som erstattar hovedinstrument (25 stp) og utøvande støttedisiplin (5 stp) og 30 frie studiepoeng som inngår i graden som valemne.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (SDMK) – Danish National Academy of Music, er ein utdanningsinstitusjon som tilbyr musikk- og musikkpedagogiske utdanningar på høgste nivå i Odense og Esbjerg. Opphavet til dei to studiebyane er sammenslåinga av Vestjysk Musikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium som opphavleg var to sjølvstendige musikkonservatorier. I Odense er det om lag 150 studentar innan klassisk og rytmisk musikk. Konservatoriet i Esbjerg har om lag 110 studentar innan områda rytmisk og klassisk musikk, elektronisk musikk og lydkunst, folkemusikk og filmkomponist.

Odense er ein av Danmarks eldste byar og har om lag 200 000 innbyggarar. Dette er byen der diktaren H.C Andersen vart fødd og oppvokst. Ein stor del av befolkninga her er studentar og det finst eit mangfoldig utdanningstilbod. Esbjerg er ein by på vestkysten av Jylland. Med over 70 000 innbyggarar, er byen den femte største i landet. Dette var ein gong den største fiskarhamna i Danmark.

Studentrapportar

2022

Vår 2022 - MA utøvende musikk

Vår 2022 - MA utøvende musikk

17.01.2022 - 24.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Inför studierna i Danmark råder jag nordiska medborgare att noga kontrollera vilka regler som gäller för just dig och ditt utbyte i fråga om adressändring. Tyvärr följde jag de riktlinjer jag fick från skolan i Danmark, vilket skapade en onödigt invecklad situation då skolans råd vände sig till utomnordiska medborgare.

Undervisningsformer

Jag upplevde att undervisningen på Syddansk musikkonservatorium var avslappnad och flexibel. Arbetsbelastningen var betydligt lättare än vid tidigare skolor jag studerat på vilket gav mig mycket tid att driva egna projekt och själv administrera mina dagar.

Vurdering av emnetilbodet

Strukturen med flertalet tillresande lärare gjorde ämnesutbudet på SDMK brett men också något sparsamt i tid.

Fagleg utbyte og språk

Jag upplever att jag hade god möjlighet att utveckla mina språkkunskaper under utbytesstudierna vid SDMK.

Universitetsområdet og byen

Den lite mindre staden Esbjerg förvånade mig med sitt rika kulturliv och händelsefulla schema. Jag bodde dessutom ute på ön Fanø där möjligheten fanns att delta i en rad grupper och sammanhang som kom att bli viktiga i min vardag.

Bustad

Skolan var hjälpsam med att hitta boende till mig som utbytesstudent och jag hade flera valmöjligheter.

Sosialt miljø

Många av skolans studenter bor inte i Esbjerg vilket påverkar skolans sociala miljö.

2019

Høst 2018/vår 2019 - BA utøvende musikk

Høst 2018/vår 2019 - BA utøvende musikk

16.08.2018 - 20.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg trengte ingen spesielle forberedelser annet enn at jeg selv valgte å se litt danske tv-serier uten undertekst for å bli litt vant til språket. Ellers kom jeg fort inn i det etter en dag eller to, men dansker forstår nok litt mindre norsk enn vi forstår dansk så det kan være litt vanskelig å bli forstått av og til.
I Esbjerg måtte jeg innom rådhuset og registrere meg for å få CPR-nr (dansk personnummer) og NEM-id (dansk bank-id, brukes for å logge inn på en del digitale tjenester). Det var en litt krevende prosess med skjemaer som måtte fylles ut og besøk til rådhuset, men utvekslingskoordinatoren på skolen var veldig hjelpsom og forklarte oss hva vi måtte gjøre. Administrasjonen er også veldig hjelpsomme og svarer raskt om du har noen spørsmål, også ikke-skolerelaterte.
Kostnader er en del lavere på enkelte ting og tjenester, men omtrent det samme som i Norge på mye også. Jeg skaffet meg et Rejsekort og et Sygesikringskort som gjorde at jeg fikk betydelig billigere buss og helsetjenester.

Undervisningsformer

Jeg gikk tredje-året på klassisk linje sammen med de andre tredjeårsstudentene. Undervisningen var hovedsaklig praksis-basert, med unntak av ett pedagogikk-fag. Dette faget var derimot basert på en del gruppearbeid og diskusjon så det var ikke bare læreren som foreleste. I begynnelsen hadde jeg som regel ett fag om dagen, seks dager i uka, men etter jul ble det kun ett eller to i uka. Ellers var det prosjektuker ganske ofte, men av en eller annen grunn ble ikke vi klassiske utvekslingselever regnet med, så vi fikk ikke deltatt på dem.
Noe av undervisningen var en-til-en (som praksis-pedagogikk og hovedinstrument) mens resten var enten store eller små grupper. Vi hadde også fellestimer hvor alle de klassiske studentene på alle årstrinn deltok.

Vurdering av emnetilbodet

For meg som klassisk student ble jeg litt skuffet over undervisningstilbudet. Jeg følte de rytmiske elevene ble mye mer involvert og hadde mye mer å gjøre enn oss klassiske. De hadde også flere seminarer, konserter og timer mot slutten av oppholdet. På timeplanen min sto det Kammermusikk og valgfag, men ingen lærere fulgte opp dette, så det var noe vi måtte ordne på egen hånd. Ellers skulle jeg egentlig ha hovedfag/hovedinstrument-undervisning hver uke, men fordi læreren bodde i København og var mye opptatt fikk jeg kun time omtrent en gang i måneden. De hadde heller ikke flere lærere som kunne steppet inn som vikarer. To ganger måtte jeg også til København for å ha pianotime (ble også spurt flere ganger, men takket nei på grunn av reisetiden).
Pedagogikk-fagene var derimot veldig gode. Jeg hadde både teoretisk pedagogikk i gruppe og praksis-pedagogikk alene. Det ble derimot et problem ettersom eleven jeg fikk var et lite dansk barn som ikke forsto norsk så godt, og det ble store kommunikasjonsproblemer og læreren måtte oversette under timene.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt over er jeg svært skuffet over manglende hovedinstrument-undervisning og kammermusikkundervisning. Jeg er derimot fornøyd med det pedagogiske jeg lærte (foruten språkbarrieren), spesielt siden det ikke er noe obligatorisk fag i Bergen. Ellers synes jeg godt jeg kunne hatt flere fag og timer. Jeg føler nok at jeg lærte mer på et personlig plan enn faglig på dette utvekslingsoppholdet.
I og med at alt foregikk på dansk (utenom noe på engelsk) så har jeg lært mye dansk og er fornøyd med det.

Universitetsområdet og byen

Konservatoriet fungerer som en egen institusjon og er ikke en del av et universitet. De fasilitetene som fantes var veldig gode. Gode og store øverom og undervisningslokaler. En flott konsertsal og koselig kantine som også fungerte som bar og konsertlokale. Siden øvingslokalene også brukes til undervisning kan det bli litt vanskelig å finne et ledig rom på dagen. Det er kun lov å booke 5 timer i uka, så man må planlegge øvingen litt, men jeg har ikke opplevd det som veldig kritisk.
Esbjerg er en ganske liten by (70.000 innbyggere) men veldig koselig. Det skjer ikke spesielt mye, men det er konserter hver uke, fotball- og håndballkamper på topp-nivå. Ellers er det en stor svømmehall og flere parker i byen. Det finnes ingen studentsamskipnad på samme måte som i Norge, men det arrangeres ting for studenter av og til. De har også et lite studenthus.

Bustad

Jeg søkte bolig gjennom en organisasjon kalt Ungdomsbo og fikk svar på søknad om studentbolig under en uke etter at jeg hadde søkt. (De prioriterer utenlandske studenter foran i køen). Fikk da tilbud om mange ulike hybler, i flere av dem kan man bo alene med eget kjøkken og bad. Jeg fikk mitt andrevalg som var en relativt ny hybel (bygd 2012) hvor jeg bodde alene på cirka 30 kvm. God standard (dog umøblert) og betalte cirka 3600 DKK (4800 NOK) i måneden pluss en liten sum (i forhold til norske priser) for internett og strøm omtrent hver tredje måned. Man kan fint bo en del billigere enn dette også, men da er gjerne byggene eldre eller man deler kjøkken. Det eneste som var litt dumt var at mange av studentbolig-kompleksene lå et stykke utenfor sentrum (mitt lå 30-40 min gangavstand), men med sykkel og relativt billig og godt busstilbud gikk det greit.
Jeg vil anbefale andre som søker bolig i Danmark å søke gjennom Ungdomsbo og ikke privat, da det er mye enklere og billigere. Evt høre om noen fra studiet fremleier.

Sosialt miljø

Siden det er en liten skole blir man fort kjent med andre, men man må nok også tørre å ta litt initiativ selv. Jeg fikk en fantastisk vennegjeng i de andre utvekslingsstudentene, men syntes det var litt vanskelig å bli ordentlig godt kjent med de danske studentene. Jeg tenker en av grunnene til det var at det var lite samspill og kammermusikk, som jo er en god arena til å bli bedre kjent for musikere. Ellers er folk hyggelige og skolen legger til rette for å bli kjent/spille med folk fra alle linjer, noe jeg følte skapte et godt og åpent miljø på skolen uten noe konkurransepreg som man ofte finner andre steder.
Siste halvår ble jeg med i en fotballklubb hvor de hadde et veldig godt sosialt miljø, og jeg vil absolutt anbefale å bli med i en organisasjon/klubb utenom skolen og, for å bli kjent med folk.

Informasjon