Hjem
Studentsider
bilateral

Fordham University og Det juridiske fakultet (BILATERAL)

  • LandUSA
  • ByBronx
  • Studieplassar5
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisere til studier ved Fordham University må ein ha eit karaktersnitt på sterk C eller betre.

NB! Utveksling til Fordham University er kun mogleg i haustsemesteret.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregående skule treng ikkje å avleggje TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap.

Ein følgjer eit skreddarsydd semesterprogram som heiter Legal English Institute der ein følgjer følgjande seks førehandsbestemte emne: Introduction to the U.S. Legal System and Law Study, Foundations of Private Law, Working with Contracts, Fundamental Lawyering Skills, Legal Professional Identity og Communication Pragmatics for Lawyers.

Meir informasjon om Legal English Institute finn du på universitetet sine nettsider.

NB! Utveksling til Fordham University er kun mogleg i haustsemesteret.

Studieavgift

Gjennom denne avtalen må ein betale skolepengar. UiB-studentar vert tekne opp til "non-credit option" som normalt kostar 6000 USD (pr 2020/2021), men får 33% rabatt på skulepengane og betaler dermed 4000 USD i skulepengar.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Fakultetet gjer særskilt merksam på at sjølv om skulepengane er innanfor Lånekassen sine stønadsrammer, så må ein rekne med at leve- og bukostnadene i New York vil vere langt høgare enn basisstønaden frå Lånekassen.

Merk at når ein vert teken opp på "non-credit option" vil ein ikkje kunne overføre emna frå Legal English Institute-semesteret inn i ein eventuell framtidig LLM-grad dersom du skulle ønskje å søkje opptak til ein LLM-grad ved Fordham University på eiga hand på eit seinare tidspunkt. For å kunne benytte emna frå Legal English Institute-semesteret i ein eventuell framtidig LLM-grad må ein betale ordinære skulepengar som er på om lag 30 000 USD pr semester.

Om forsikring:

Ved amerikanske universitet er det oftast eit krav at studentane kjøper helseforsikring gjennom universitetet. Prisen på helseforsikringa ved vertsuniversitetet ditt finn du på nettsidene til vertsuniversitet ditt. Dersom du har kjøpt eiga forsikring for studentar i utlandet, slik UiB på det sterkaste anbefaler alle å gjere, kan du prøve å søke om fritak (insurance waiver) frå universitetet si forsikring. Det er den enkelte student sitt ansvar å skaffe eiga forsikring og søke fritak (insurance waiver) ihht instruksane som blir gitt ved vertsuniversitetet.

Krava for å få fritak kan variere frå år til år, og det er ikkje sikkert at ein søknad om fritak blir innvilga sjølv om det har blitt gjeve «waiver» tidlegare. Studentar som ikkje får fritak, må sjølve betale for forsikringa ved vertsuniversitetet eller ei anna helseforsikring med dekning på same nivå. Lånekassen gir ikkje ekstra støtte til å dekke denne forsikringa.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Fordham University School of Law, oftast kjend berre som Fordham Law, ligg sentralt på Manhattan i New York, berre eit steinkast frå Colombus Circle og Central Park. Fordham University vart etablert i 1841 medan Fordham Law vart etablert i 1905. Universitetet som heilskap har litt over 15000 studentar, og 1500 av desse tilhøyrer Fordham Law.

Som student ved Fordham Law Legal English Institute kan du studere ved ein god Law School samstundes som du opplever det pulserande storbylivet i verdsmetropolen New York, kultursentrum og USAs største by med sine 11 millionar innbyggjarar.

Bustad

Universitetet tilbyr ikkje studentbustader men bistår med tips til kvar og korleis ein kan byrje å leite etter bustad.

Semesterinndeling

Frå byrjinga av august til midten av desember, og frå midten av januar til midten av mai.

Studentrapportar

2020

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

02.01.2020 - 28.04.2020

Førebuingar/praktiske tips

I tillegg til søknadsprosessen gjennom UiB (nominasjonen) krever Fordham University at du sender inn en søknad til universitetet bestående av en CV på engelsk, et motivasjonsbrev, etterfulgt av et Skype-intervju. Dette er en relativt enkel prosess, men det er lurt å starte tidlig ettersom at man er avhengig av bekreftelse av opptak for å kunne starte visumprosessen.
Det samme gjelder for visumprosessen som for søknadsprosessen til skolen - start tidlig - det kan være lang behandlingstid.
Ellers anbefales det å spare en del penger før oppholdet. New York er en dyr by å bo i, og det er morsomt å kunne være med på det som skjer uten å måtte føle seg hindret av et stramt budsjett. Om du har 10 000 kr å leve for i måneden etter betalt månedsleie skal du klare deg fint, men det går fort mye penger, så det kan være lurt å spare litt ekstra.

Undervisningsformer

Undervisningen er obligatorisk og det registreres oppmøte før hver time. Oppmøtekriteriene er strengt håndhevet og mangel på oppmøte kan føre til at man settes ned i karakter. Undervisningen starter som regel kl. 9 og varer til kl. 12 eller 14 hver dag.
Undervisningen består av forelesninger, men i motsetning til forelesningene på UiB forventes det at man tar del i timene og er aktiv. Flere av timene består hovedsaklig av presentasjoner og samtaler mellom studentene og professorene. Klassen er imidlertid liten, og min erfaring er at det blir et godt miljø innad i klassen som igjen gjør at man blir komfortabel med å snakke foran klassen på engelsk.
Ellers består undervisningen av ukentlige innleveringer, presentasjoner holdt av elever og eksamener i noen av fagene.
Karakterene reflekteres av av oppmøte, aktivitet i timen, innleveringer, presentasjoner, i tillegg til eksamen i noen av fagene.

Vurdering av emnetilbodet

Programmet består av syv fag som er forhåndsbestemt av Fordham University, for beskrivelse av fagene vises det til Fordham sine nettsider: https://www.fordham.edu/info/26808/legal_english_institute under "Course Descriptions".

Programmet har som formål å gjøre studentene kjent med det amerikanske rettssystemet, samtidig som at det er med på å forbedre studentenes juridiske vokabular på engelsk. Det er ikke et program hvor du kan velge fag for å spesialisere deg, men heller et program som gir et mer generelt innblikk i det amerikanske rettssystemet. Det er mange innleveringer hvilket innebærer at du blir kjent med å skrive om både det norske og det amerikanske systemet på engelsk. Selv var jeg veldig fornøyd med emnene som programmet besto av.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er godt til tross for at man ikke spesialiserer seg innen et område. Man lærer mye på kort tid og sitter igjen med et stort faglig utbytte innen ulike rettsområder innen det amerikanske rettssystemet. I tillegg til dette får man mulighet til å forbedre engelsken sin både muntlig og skriftlig.

Hva gjelder det språklige utbyttet er dette også veldig godt. Som nevnt er min erfaring at det blir et godt miljø i klassen som igjen gjør at man får snakket masse engelsk. Det er få som snakker samme morsmål som deg og du blir utfordret til å skape et internasjonalt nettverk ved hjelp av engelsk som kommunikasjonsspråk. Videre er undervisningen lagt opp slik at man får snakket mye engelsk i timene.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger svært sentralt, rett ved Colombus Circle på Upper West Side. Dette innebærer at det er enkelt å komme seg til å fra universitetet uavhengig hvor man måtte velge å bosette seg. Videre er universitetet relativt nytt og moderne med gode fasiliteter, herunder treningsrom, serveringssteder, bibliotek og leseplasser.

New York er en unik by med uendelige muligheter. Du har mulighet til å gjøre noe nytt hver eneste dag, hvilket også anbefales! Ha som mål å utforsk en ny del av byen hver uke, og forhåpentligvis vil du finne din favorittdel av byen. Selv anbefaler jeg å ta subwayen til et område og deretter ta bena fatt og bli kjent med byen, besøk steder som Greenwich Village, Soho, Brooklyn, Williamsburg, og Chelsea. Om du er glad i mat kan jeg anbefale blant annet Time Out Market i Dumbo, Brooklyn etterfulgt av en tur opp på takterrassen på 1 Hotel for å få med seg solnedgangen.
Videre anbefaler jeg å sette av noen helger og reise ut av byen, etter noen uker i en av verdens mest travle by kan det være godt å komme seg litt bort å oppleve noe nytt. Ta buss eller tog til Philadelphia, Washington DC, Buffalo eller Boston, eller lei et sted via AirBnB enten det skulle være utover på Long Island eller et annet sted. Via MegaBus får man veldig rimelige bussbilletter fra Manhattan til ulike spennende steder.

Bustad

Utleieprisene i New York er generelt høye og ligger på et sted mellom $ 1,300 - $ 2,400. Prisene varierer etter hvor du velger å bosette seg og hvilken standard du ønsker på leiligheten. Selv leide jeg via NewYorkNext og bodde på Times Square, leiligheten hadde et fint kjøkken, bad og fellesområder med god standard, i tillegg til vaskemaskin og oppvaskmaskin. Videre hadde man tilgang på både treningsrom og andre fellesområder. Jeg betalte $1750 for et lite rom med fin utsikt, inkludert strøm og internett. Merk imidlertid at det kan være litt slitsomt å bo midt på Times Square, men du venner seg fort til det og det er fint å bo så sentralt for en kortere periode på fire måneder. Fra Times Square tar det ca. 10-15 å gå til skolen på Colombus Circle og du sparer mye penger på å ikke være avhengig av å ha månedskort for å komme deg til skolen. Om du leier via NewYorkNext må du lese kontrakten godt på forhånd - ikke forhåndsbetal mer enn du må da det blant annet ikke er mulighet til å få tilbakebetalt penger du alt har betalt om du skulle flytte ut før avtalt tid (hvilket var tilfellet for meg da jeg flyttet hjem pga. coronaviruset). Ellers kan det være en ide å prute litt på prisen og forhandle seg frem til litt bedre vilkår dersom det lar seg gjøre (de som driver firmaet er norske).
Hva gjelder hvilket område man burde bosette seg i vil jeg nok heller anbefale å bosette seg på nedsiden av skolen, 59th street og nedover, enn lenger opp på Manhattan. Det er muligens billigere å bo lenger opp, men det er sjeldent man er i dette området og det er kjedelig å bo lengre opp når det som regel er mer å finne på lenger ned på Manhattan.
Ellers anbefaler jeg å finne et sted med vaskemaskin. Selv om det kan være en opplevelse å vaske klær slik man har sett på film, blir det tidkrevende, dyrt og kjedelig å vaske klær på denne måten i lengden.
Til sammenlikning: Selv om $1750 er mye veldig mye penger måneden for et lite rom i et kollektiv, ender man kanskje opp med å betale det samme om du opprinnelig kun betaler $1400 i måneden uten strøm og internett, om du i tillegg må betale for kollektivtrafikk og treningssenter, og eventuelt taxi etter en tur hjem fra byen.

Ellers finnes det grupper på Facebook for å finne rom og leiligheter - bli medlem av både norske, svenske og danske sider, så får man litt alternativer.

Sosialt miljø

Det blir et veldig godt sosialt miljø i klassen, du får muligheten til å bli kjent med mennesker fra hele verden og det anbefales å ta initiativ for å finne på ting med de andre studentene. Til tross for at studentene varierer i alder er de fleste i samme situasjon som deg, alene eller tilnærmet alene i en helt ny by, som alle ønsker å bli kjent med nye mennesker.
Professorenes erfaring er at LEI studentene blir en fin gjeng hvor mange danner vennskap for livet på tvers av kontinenter.

2019

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

05.08.2019 - 12.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å starte så tidlig som mulig med søknadsprosessen for å få unnagjort mest mulig i starten. I tillegg til søknadsprosessen gjennom UiB, er det en egen søknadsprosess med Fordham. Etter man blir nominert av fakultet må man sende CV (på engelsk) og motivasjonsbrev/personal statement til Fordham. I tillegg skal man ha et Skype-intervju med en av de ansatte på Fordham. Intervjuet gjennomføres for å teste engelskkunnskapene, og er en betingelse for å kunne få studentvisa til USA. Intervjuet varer ikke lenge, ca. 5-10 min, og består for det meste av høflighetsfraser og noen få spørsmål. Her kan man også benytte muligheten til å spørre representanten spørsmål om det er noe man lurer på. Etter intervjuet får man tilsendt noen viktige dokumenter av Fordham som må fylles ut og sendes tilbake for behandling. Dokumentene får man sendt tilbake igjen i posten, og er essensielle for visumsøknaden. Man kan ikke starte visumsøknaden uten dokumentene. Behandlingstiden til Fordham på dokumentene er ca. 3-4 uker. I mellomtiden anbefaler jeg at du starter å se etter et sted å bo. Etter du har fått visumdokumentene av Fordham bør du starte med visumsøknaden på ambassaden sine nettsider, og booke tid hos ambassaden for intervju.

Undervisningsformer

Undervisningsformene består av forelesninger, seminarer, og klassedeltakelse med presentasjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Vi som utveksler til Fordham Law er ikke som andre utvekslingsstudenter fordi vi utveksler til et program som heter Legal English Institute (LEI). Dette betyr at vi får en skreddersydd fagpakke som er håndplukket til internasjonale studenter og jurister. Det spesielle med programmet er at det ikke kun er for studenter, men også for allerede utdannende advokater og jurister som ønsker å bli bedre i juridiske og akademiske engelsk, samt ønsker å få kjennskap til det amerikanske rettssystemet og advokatpraksisen i USA.

1) Introduction to U.S. Legal Systems and Law: Dette faget gir en overordnet og noe detaljert oversikt over amerikansk statsrett og dens historie. Faget er ekstensivt og man forventes å ha lest pensumboken før programmet starter (man vil få tilsendt link for å kjøpe boken i velkomstbrev). Pensumboken er skrevet av foreleser - som også er lederen av LEI-programmet. Det er det første faget i kurset og er veldig intensivt; man starter med forelesninger fra de første dagene og forelesningene varer hele dagen, fra 0900-1700. Dette er noe annerledes fra undervisningene hjemme fordi man får få og korte pauser. Videre er det strenge krav til atferd under forelesningen og det fokuseres veldig mye på profesjonell atferd. Man får ikke kommunisere med venner eller sidemenn under forelesninger, og blir tilsnakket eller vist ut dersom man bryter reglene. Mitt tips er å komme i god tid, være forberedt, og spare kommunikasjon med venner til pausene. Undervisningsformen i dette faget består av kun forelesninger. Vurderingsform er skriftlig eksamen.

2) Communication Pragmatics for Lawyers: Enkelt og greit er dette et fag i engelsk. Faget består av å skrive ukentlige written assignments/essay om ulike juridiske tema. Essayet skal kun være på rundt 3 sider og det tar derfor relativt kort tid å skrive. Temaene er knyttet det man lærte i Intro to U.S. Law and Legal System, og ofte gjør man en komparativ analyse av det norske rettssystemet vs. det amerikanske. Man får individuelle kommentarer og tips til forbedring av læreren for hver oppgave. Veldig lav terskel for å spørre om alt mulig relatert til engelsk. Undervisningsform: forelesning/seminar. Vurderingsform: midterm + skriftlig eksamen. Karakteren i faget bedømmes også ut fra progresjon i skrivingen av de ukentlige essay.

3) Contract Drafting and Negotiations: Her ligger fokuset på de kommersielle kontraktene. Faget består av at man går steg for steg gjennom de ulike elementene og provisjonene som er essensielle for slike kontrakter. Det fokuseres på utforming og valg av språk. Mye mindre fokus på forhandlinger og forhandlingsteknikker enn kontraktsutforming. Undervisningsform er forelesninger. Vurderingsform: deltakelse i timen.

4) Foundations of Private Law: Dette faget er det nærmeste man kommer et substantiv fag med et omfattende juridisk innhold. Her blir man introdusert til kontraktsrett, erstatningsrett og eiendomsrett. Man går gjennom de juridiske temaene i overnevnte rekkefølge. Ikke pensumbok i dette faget, men professoren sender en liste med dommer som man må lese for å forberede seg til timen. Spennende fag med mange interessante domsavgjørelser og diskusjoner. Enkelt å følge med og delta i timene fordi rettsreglene minner veldig mye om de vi har hjemme. Undervisningsform: forelesninger. Vurderingsform: deltakelse i timen + skriftlig eksamen.

5) Legal English Tutorial: Faget består kun av muntlige presentasjoner som fremføres av klassen. Fra første time velger man ett tema hvor man alene skal ha en presentasjon foran klassen. Formålet med dette faget er å praktisere engelsk tale + snakke foran andre. Presentasjonen skal vare i ca. 20 min, og etterfølges av en diskusjon og spørsmål fra klassekamerater og professor. Lærerikt og nyttig fag hvor man lærer mye av sin egen og medstudentenes presentasjon. Undervisningsform: klassepresentasjoner. Vurderingsform: deltakelse i klassediskusjon + presentasjon.

6) Becoming a Lawyer: Fag som fokuserer på å lære studentene om profesjonalitet og forberede dem til arbeidslivet. Typisk amerikansk fag som lærer studentene om normer, oppførsel og atferd i profesjonelle settinger og "do's and don'ts". Det er veldig rettet mot den amerikanske studie-og jobbkulturen, og har som formål å introdusere studentene til sin fremtidige arbeidsstilling. Faget undervises av lederen av LEI-programmet, og hovedpensum er vedkommendes bok "Becoming a Lawyer". Undervisningsformer består av klassediskusjoner og presentasjoner av gjesteforelesere. Vurderingsform: skriftlige innleveringer + deltakelse i timen + selvstendig muntlig presentasjon.

7) Fundamental Lawyering Skills: Generelt kan dette beskriver som Becoming a Lawyer i praksis. Dette faget er muntlig og veldig artig. Faget har samme mål som Becoming a Lawyer, og har som formål å ruste studentene til arbeidslivet og advokatpraksisen i USA. Timene består av forelesninger og rollespill med medstudenter. Her får man egne saker og klienter som man skal veilede, overbevise og hjelpe. Morsomt hvor man har rollespill foran klassen som etterfølges av kommentarer fra medstudenter og professor. Undervisningen består av forelesninger og klassediskusjoner. Vurderingsform er rollespill og deltakelse i timen.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er som nevnt over ganske bra. Selv om man ikke fokuserer på noen spesielle fagområder og går i dybden på de ulike fagene, lærer man mye om det amerikanske rettssystemet og den amerikanske kulturen - og ikke minst får testet ut hvordan livet som jurister og advokater er i praksis.

Det språklige utbytte er fantastisk bra. Det er få skandinavere som deltar på programmet og man er tvunget til å snakke engelsk hele tiden/hver eneste dag. Dette kan dog avhenge av hvor mange andre nordmenn/skandinavere deltar på programmet, men lærerne oppfordrer studentene til å snakke engelsk med hverandre i alle fag. Engelskfaget, Communication Pragmatics for Lawyers, er et veldig pedagogisk fag, og professorene er utrolig dyktige. Dersom man gjør alt man skal det umulig å ikke gjøre det bra eller bli bedre.

Universitetsområdet og byen

Fordham Law ligger ved Lincoln Center på Upper West Side, og ligger dermed midt på Manhattan. Det er utrolig sentral beliggenhet som er veldig lett tilgjengelig via gange, buss eller subway. Fakultetet er veldig nytt og moderne, og kan tilby bl.a. stort bibliotek og lesesaler/grupperom, flere spisesteder, og treningssenter. Ettersom fakultetet ligger midt i byen, er det en kort gåavstand til alle severdigheter i byen.

New York er en verdensmetropol og det er helt unikt å være student der. Det er en by som byr på alt, og jeg vil tro at enhver kan trives der.

Bustad

New York er en veldig dyr by å bo og være student i! Leieprisen er to-tre doblet i forhold til Norge, og jeg anbefaler derfor å starte å spare penger så snart som mulig.

Det finnes et norsk/amerikansk utleiefirma som heter New York Next. De leier ut leiligheter "all inclusive" med alle utgifter inkludert i leieprisen. Leilighetene er i veldig bra standard og har sentral beliggenhet. New York Next har dyre leilepriser, men ligger noe under markedspris i byen. Man leier et rom i en leilighet, og bor da i et kollektiv med andre studenter. Rommene som kan leies ligger i fine og moderne høyblokker, og kan bl.a. tilby 24h doorman, treningssenter, lounge, rooftop m.m. Jeg tror at prisene stater fra $1300 dollar/mnd. Dersom man skal til NY vil jeg på det sterkeste anbefale å leie med disse da man ikke trenger å bekymre seg for andre uforutsette/kjipe avgifter som skatt, kommunale avgifter, varmtvann++. Prisen man betaler inkluderer alle slike utgifter og leilighetene er alle møblert. Selv bodde jeg i et av firmaets leiligheter i Midtown. Jeg bodde i 19 etg., delte leilighet med 4 andre studenter, og hadde en gåavstand på 10 min. til Fordham Law. Jeg betalte $1700/mnd.

Det finnes også litt billigere leiligheter som man kan finne privat, men disse er ofte vanskeligere å få tak på. Det er litt mer ork fordi man må vise til god "credit score" (betalingsdyktighet) dersom man skal leie privat i NY. Dette er vanskelig å vise til når man ikke bor permanent i USA. Jeg vil derfor anbefale at interesserte studenter melder seg inn i facebook-gruppen som heter "Nordmenn i New York". Her legges det ut mange leiligheter for leie m.m, dersom man ikke vil leie gjennom et utleiefirma.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på skolen blir hva man ønsker å gjøre det til. Det er veldig lett å bli kjent og knytte kontakt med andre utenlandske og amerikanere. En ting som må nevnes er at LEI programmet er ikke kun for jusstudenter, men også for allerede ferdigutdannende jurister og advokater med mange års erfaring. For høstsemesteret 2019 var vi 20 stk i klassen, og aldersspennet var fra 21-45 år. Alle var veldig imøtekommende, snille, og veldig gira på å knytte kontakt. Folk tok initiativ til å finne på noe nesten hver dag, noe som resulterte i at vi ble veldig gode venner med alle sammen. Det at vi også ble mer kjent med klassen gjorde det også lettere å bli bedre i engelsk (!), delta i timen og det ble mindre skummelt å ha presentasjon alene. Klassene er veldig mangfoldige med mange ulike nasjonaliteter. For høstsemesteret var vi studenter fra Norge, Danmark, Brasil, Spania, Italia, Albania, Sveits, Den dominikanske rebublikk, Saudi Arabia, Russland og Kina.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

06.08.2019 - 12.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Etter mottatt nominasjon fra UiB, må man gjennom en enkel søknadsprosess hvor man sender inn en CV/resumee og personal statement. Deretter vil administrasjonen på Fordham ta kontakt for et kort Skype-intervju for å sjekke engelskferdigheter. Dette er imidlertid ikke spesielt formel, og tok rundt 10 minutter.

På dette tidspunktet må man også betale $500 i ikke-refunderbart depositum, for å holde av plassen sin ved universitetet. Dette går i fratrekk fra skolepengene man skal betale senere, men det er verdt å merke seg at denne utgiften påløper allerede på dette tidspunktet.

Etter at depositum er betalt og skype-intervju er gjennomført får man tilsendt et inntaksbrev med litt nærmere informasjon. Her må man blant annet fylle ut et skjema hvor man dokumenterer at man har økonomisk ryggdekning for å kunne betale for seg. Skjemaet var enkelt å fylle ut - og det holdt å legge ved en forhåndsuttalelse fra Lånekassen som dokumenterer hva man får i studielån. Dette måtte sendes inn for at man senere skulle få utstedt opptaksbrevet (I-20).

Etter dette er det bare å vente på opptaksbrevet som ble klart noen uker etter at all dokumentasjon var innsendt. Denne dokumentasjonen måtte imidlertid Fordham sende pr. post, som man betaler selv. Dette gikk relativt fort, og jeg fikk alle dokumentene innen slutten av april. Da er det bare å begynne med visumsøknad og søke lån hos Lånekassen.

Etter mottakelse av opptaksbrevet per post, er det som nevnt bare å begynne med visumsøknaden. Prosedyren er godt beskrevet på ambassadens hjemmesider. Det kan være lurt å gjøre dette så fort som mulig for å få booket en intervjutime ved den amerikanske ambassaden i Oslo.

Videre er det lurt å undersøke bomuligheter og flybilletter så tidlig som mulig, samt å søke forhåndsgodkjenning så fort det åpner. Sistnevnte er gjort på to minutter, og mottatt på to dager.

Om helseforsikring
I likhet med alle andre amerikanske Universiteter så tilbyr Fordham en egen helseforsikring som er kjempedyr (tilsvarende 12.000 NOK mener jeg å huske). Det står på Fordham sine hjemmesider at man har mulighet til å waive denne dersom man har tilstrekkelig dekning gjennom andre ordninger. Når jeg kontaktet Fordham i forkant av oppholdet, så fikk jeg beskjed om at jeg måtte gjennom denne waiving-prosedyren ved studiestart etter ankomst ved Fordham.
Når vi kom spurte jeg administrasjonen (Bernard) om hvordan vi skulle gjøre dette med waiving. Da fikk jeg beskjed om at jeg ikke behøvde å tenke på det. Det hadde seg slik at for oss på LEI så måtte vi melde fra dersom vi ville ha forsikringen. Dermed slapp vi hele prosedyren og slapp noe om helst styr.
Jeg regner med at det kommer til å løse seg tilsvarende for de som kommer i fremtiden, men det er jo selvsagt ikke noe garanti. Vi slapp heldigvis unna den unødvendige utgiften det ville innebære.
Kan forøvrig snakke på vegne av oss begge og flere andre utvekslingsstudenter jeg kjenner, når jeg sier at ANSA sin forsikring for utvekslingsstudenter var helt fantastisk å ha ved siden av. Så den anbefales uansett.

Undervisningsformer

Som utvekslingsstudent ved Fordham deltar du ved et program som heter Legal English Institute. Dette programmet er et kurs med fokus på å forbedre ferdigheter i legal english, og mange tar dette som et forkurs før de tar en LL.M-grad. Du er derfor kun med resten av kursdeltakerne og undervisningen skjer som klasseromsundervisning. Høsten jeg gikk der bestod gruppen av 21 studenter med 12 forskjellige nasjonaliteter.

Vurdering av emnetilbodet

Siden dette er et "kurs" er fagkombinasjonen satt, og du har ikke muligheten til å velge noen fag. Jeg skal likevel gi noen kommentarer til de enkelte fagene, slik at det er mulig å få et overblikk over arbeidsmengde, arbeidsform og arbeidstrykk.

Introduction to U.S. legal system and Law Studies: Dette er faget man starter med, og dette faget må sies å være det mest intensive. Undervisningen i faget har man sammen med LL.M-studentene, og det er Professor Jaeger-Fine som har undervisningen - en utrolig artig og dyktig dame som man har mye å gjøre med i løpet av oppholdet. Pensum er en lærebok hun har skrevet selv, samt en rekke dommer som hun gjerne krever at er lest og forberedt før timene. Faget i seg selv er spennende og veldig nyttig. Jeg synes det var svært interessant med en innføring i det amerikanske rettssystemet. Vurderingen i dette faget er en 3-timers skriftlig eksamen. Eksamen avlegges ganske tidlig i løpet av semesteret slik at man får ferdigstilt dette faget rimelig kjapt. Selv om det er litt å lese, er ikke dette et spesielt vanskelig fag.

Foundations of Private Law: Dette faget er en innføring i noen ulike privatrettslige dimensjoner i det amerikanske rettssystemet. Man tar for seg det grunnleggende innenfor "contracts", "torts" og "property". Det er ikke noe pensum i dette faget, foruten å lese case-law til hver time. Også i dette faget er det en 3-timers skriftlig eksamen. Jeg synes nok dette var det tørreste og mest krevende av fagene, men materielt sett er det ikke spesielt vanskelig.

Communication Pragmatics for Lawyers: Dette er faget vi endte opp med å kalle for "language class", nettopp fordi dette kun er en språkklasse. Til hver time skal man skrive et essay på 3 sider om et gitt tema fra de andre fagene man har. Professorene retter disse tekstene, slik at man får gode og grundige tilbakemeldinger på arbeidet sitt. Det er språket som står i fokus, og man gjennomgår feil og får forklaringer i timene. Dette faget tok litt tid siden vi hadde ukentlige innleveringer, men var på ingen måter vanskelig. Utbyttet var for min del stort, og en mulighet til å få personlige tilbakemeldinger på sitt skriftlige arbeid er ganske unik - dette var nok et av de fagene jeg fikk mest igjen for. I dette faget vurderes man etter de fremskritt man gjør underveis, samt en final exam på 3 timer hvor man løser en case. Nok en gang er det kun språket og ikke innholdet som står i sentrum.

Becoming a Lawyer: Dette er et fag som ikke er så lett å forklare. Det er Professor Jaeger-Fine som har faget, og det er i stor grad et fag som handler om hvordan man skal oppføre seg som en profesjonell i arbeidslivet. I faget skal man lese en bok som er pensum, og av lekser får man questionnaires som man skal fylle ut angående det man har lest. Videre er det tidvis gjesteforelesere innom fra ulike felt som forteller om sine karrierer, og etter disse forelesningene er det ofte hjemmelekse å skrive et "reaction paper". I dette faget vurderes man på bakgrunn av delaktighet i timen, innleveringer og en avsluttende presentasjon man holder om et valgt tema. Faget er på ingen måte vanskelig, og er man engasjert og pliktoppfyllende så kommer man godt ut uansett.

Contract Drafting and Negotiations: Dette faget er en gjennomgang av hvordan man forfatter kontrakter etter en amerikansk modell. Dette er et veldig interessant fag om hvordan amerikanske kontrakter utformes, og dette er et svært praktisk fag

Legal English Tutorial: Dette er egentlig en "class" med mye fokus på å senke terskelen for å prate. Timen er lagt opp slik at én student har en presentasjon på opp mot 20 minutter, med en påfølgende diskusjon om tematikken hvor resten av klassen er involvert. Presentasjonen er om et tildelt rettslig emne.

Fundamental Lawyering Skills: Dette er etter min mening et utrolig interessant og kult fag. Man vurderes på bakgrunn av innsats i timen og hvordan man gjør det på simuleringsøvelser man får i timen. Her får man rett og slett en drilling på hvordan man skal utføre vitne- og klientintervjuer, samt forhandle. Dette kan nok sies å være en veldig "amerikansk" tilnærming, men jeg likte dette faget godt. Det var både morsomt og følte jeg fikk et godt utbytte.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tror at dette programmet som Fordham tilbyr er ganske unikt med tanke på det språklige utbyttet man får. For min del opplevde jeg en stor forbedring i både min muntlige og skriftlige engelsk. Både fordi man får god oppfølging på sine skriftlige arbeider, men også fordi man blir tvunget til å prate mye og være delaktig i timene. Materielt sett gir kurset en god overfladisk innføring i det amerikanske rettssystemet og amerikansk rett. Alt i alt er jeg strålende fornøyd med utbyttet, samtidig som jeg ikke kjente meg overarbeidet med tanke på arbeidsmengde eller vanskelighetsgrad.

Universitetsområdet og byen

Det juridiske fakultetet ligger sentralt ved Colombus Circle på Upper West Side, med gode subwayforbindelser. Både bygningen og omgivelsene er helt fantastiske. Det er nytt, rent og moderne. Det er slik sett ikke noe å utsette på fasilitetene.

Bustad

Det er dyrt å bo på Manhattan og det er ikke noe særlig billigere å bo i Brooklyn. Når man må bruke mye penger på å bo, så synes jeg det var vel verdt å bo så nærme skolen som mulig. Dette både med tanke på de store avstandene i NY, men også fordi man er på skolen fire dager i uken.

Fordham opplyser om at man må påregne minst § 2000/mnd, men ut i fra hva jeg har sett ligger nok markedsleie et sted mellom § 1300 og § 1800/mnd - alt avhengig av lokasjon og standard.

Et tips er å melde seg inn i FB-gruppene UNG i New York og Norwegians i New York. Her går det an å legge ut post og høre om det er noen andre nordmenn som har et ledig rom - kommer man seg inn i et kollektiv, ser det ut til å kunne være litt billige enn hva jeg måtte ut med. Foruten dette er det mange utleiesider, men det er ofte dyrt.

Selv endte jeg opp med å leie et rom via firmaet New York Next. De har en norsk avdeling som kan hjelpe til å finne rom. Da bor man i et av deres leilighetskomplekser i en delt leilighet hvor man får sitt eget rom. Jeg bodde i området ved Times Square, på Broadway.

Leiligheten min var fult møblert og godt fasilitet, rommet var romslig med dobbeltseng og sengetøy ol. Leilighetskomplekset hadde doorman 24/7, treningssenter, lounge-område og en takterrasse. Jeg betalte § 1550/mnd med tillegg av § 45/mnd for utilities. Med tanke på at det var 20 min å gå til skolen, så var dette absolutt verdt det. Det var relativt ryddig opplegg og scam-fritt, så jeg var i alle fall fornøyd med dette.

Sosialt miljø

Jeg var utrolig heldig med mine medstudenter, og vi ble en veldig fin og sammensveiset gjeng. Det var enkelt å få seg venner, og det internasjonale miljøet ved Fordham er stort siden det også er mange LL.M-studenter der. Jeg hang likevel for det meste med nordmenn, studentene fra LEI-programmet, samt venner fra leilighetskomplekset der jeg bodde. Å møte nye mennesker eller å skaffe seg venner var virkelig ikke noe problem og man har gode muligheter for å skaffe seg venner fra hele verden!

Det var dessuten helt fantastisk å bo i New York. Det er så uendelig mye å gjøre, og man går aldri tom for steder å se eller ting å finne på.

Det må nevnes at dette er et ganske dyrt utvekslingsopphold, med tanke på at byen er dyr å bo og leve i. For min del var det imidlertid verdt hver eneste krone. Av den grunn vil jeg oppfordre alle som kunne tenke seg å bo i New York å til å søke seg til Fordham. Jeg hadde en helt utrolig opplevelse!

Gate og bygg
Foto/ill.:
© Ingrid E. Tøsdal

Informasjon