Hjem
Studentsider
erasmus+

University of Kent og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByCanterbury, Kent
  • Studieplassar4
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket ved vertsuniversitetet er engelsk.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. University of Kent opnar for at Erasmus-studentar kan ta emne på LLM-nivå. På denne nettsida finn du kurskatalogen (fag med LW-kode).

NB! Dersom du skal studere ved Kent i haustsemesteret, må du passe på å velge fag som har vurderingsforma «coursework», ikkje skuleeksamen. Dette fordi dei berre har skuleeksamen i slutten av vårsemesteret ved Kent. LLM-emne har vanlegvis vurderingsforma «coursework». Om du velger fag frå Bachelor-programmet (LLB), må du hugse å sjekke kva vurderingsform emnet har.

University of Kent nyttar eit poengsystem der 1 credit svarar til 0,5 studiepoeng. Dei opplyser òg om kor mange ECTS-credits kurset gjev. 1 ECTS svarar til eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Kent er eit offentleg forskingsuniversitet med hovudkontor i Kent. Det blei grunnlagd i 1965, og har om lag 20 000 studentar. Universitetet har tre campusar. Den største er Canterbury, eit 1,2 kvadratkilometer stort område tre kilometer unna sentrum. Medway campus er eit samarbeid med andre universitet, og ligg nord i Kent, medan Tonbridge campus ligg i Tonbridge sentrum. Universitetet kallar seg «Storbritannias europeiske universitetet», og er som einaste britiske universitet med i Santander-nettverket, eit europeisk universitetssamarbeid. University of Kent har òg «postgraduate»-senter i Brussel, Athen og Paris.

Kent er eit grevskap (county) i Søraust-England, som med sine mange frukthagar og landbruksområde blir omtalt som «Englands hage». Her blir òg den verdskjende Kent-humlen produsert, saman med noko av landets beste ale (øl). Canterbury er kjend for katedralen sin, som blei grunnlagd i år 597. Byen er godt besøkt av turistar og pilgrimar, men det har nok meir å gjere med katedralen enn at skodespelaren Orlando Bloom er fødd her.

Bustad

I Canterbury og i Medway kan ein søke om studentbustad på, eller like ved, campus.

Semesterinndeling

September-januar, januar-april og mai-juni.

Studentrapportar

2021

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Begynn tidlig med å finne ut hva du trenger, for enkelte universiteter krever at ting er klart i god tid på forhånd.

Undervisningsformer

Dette semesteret var selvsagt veldig preget av covid-19 pandemien, så all undervisning gitt digitalt over Zoom. Dette var utfordrende på flere måter, både ettersom det gjorde det litt vanskelig å holde fokus, men det krevde også mer arbeid på egenhånd for å henge med i undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange fag tilgjengelig på universitetet, dette tror jeg gjelder spesielt på høstsemesteret (jeg reiste selv på våren). Universitetet er særlig kjent for å ha en mer politisk vinkling på enkelte fag, og det er en av grunnen til at jeg valgte Reproductive Justice. Dette er et fag som tilbyr et litt annet syn på blant annet abortspørsmål, surrogati og donasjon. Faget var veldig tverrfaglig, med innslag av både medisin og bioteknologi. I tillegg tok jeg Competition Law in a Transnational Context og Trade Law and the Environment.

Fagleg utbyte og språk

I og med at det var et koronasemester, var det noe begrenset hvor mye faglig utbytte som var mulig. Man ble satt i en litt vanskelig posisjon ettersom man var litt avhengig av bøker fra biblioteket i Bergen, og den nyeste utgaven av pensumbøkene var sjeldent tilgjengelig. Selv om det var utfordrende å få et skikkelig utbytte av både fag og språk, var det uansett mulig å få det til hvis man gjorde en innsats. Språklig utbytte kom særlig i form av å bli satt "on the spot" under Zoom-undervisning.

Universitetsområdet og byen

Jeg dro ikke til universitetet.

Bustad

Jeg dro ikke til universitetet.

Sosialt miljø

Jeg dro ikke til universitetet, og det er derfor vanskelig å si noe om det sosiale miljøet.

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

17.01.2021 - 13.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

For å dra på utveksling til University of Kent er det ikke så mange forberedelser man trenger å gjøre. Jeg fikk mail at universitetet kort tid etter at UiB nominerte meg, og fikk innloggingsinformasjon til KentVision. Her måtte jeg legge inn språktest, bilde av passet mitt, Learning Agreement (signert fra UiB) etc. I tillegg måtte jeg sende inn et bilde av meg selv slik at de fikk laget et studentkort som jeg skulle få ved ankomst.

Vær obs på å følge med på e-port som sendes fra universitetet da det er her all informasjonen kommer. Dersom jeg hadde spørsmål fikk jeg raskt svar fra erasmus-kontoret på universitetet, eller undersøkte på nettsiden til Kent.

Allerede på dette tidspunktet kan det være lurt å undersøke bolig på campus, og de ulike "pakkene" en kan bestille til ankomst. Universitetet samarbeider med et firma som leverer alt fra dusjhåndklær, dyner og puter og sengetrekk til tallerkner, bestikk, brødristere og alt du måtte trenge. Dette er heller ikke så dyrt. Dersom man bestiller før en oppgitt dato står pakken med alle tingene du har bestilt klar på rommet ditt idet du ankommer campus. Dette finner du informasjon om på Kent sin hjemmeside. Men husk! Ikke bestill dette før du har fått bekreftelse på bosted.

Jeg ville virkelig anbefalt å delta på foredraget erasmus-kontoret holder noen dager før skolestart. Her får du informasjon om "moodle" (som tilsvarer mitt.uib. hos universitetet) og hvordan du bruker "turnitin" (hvor du leverer eksamenene dine).

Undervisningsformer

Jeg fikk dessverre ikke reist til England pga. covid-19, så jeg gjennomførte hele mitt utvekslingsopphold digitalt. Undervisningen i de fleste emnene besto av 1 time forhåndsinnspilt forelesning etterfulgt av 1 time seminar i uken. I enkelte av fagene er det 2 timer med seminar i uken, hvor det i seminaret er kombinert av 1 time forelesning og 1 time spørsmål. Det var et stort fokus på muntlig deltagelse, og professorene i mine fag hadde en tendens til å stille folk på spoten og ønsket svar på spørsmål som studentene skulle forberede seg på før seminaret.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et godt emnetilbud hos universitetet. Den eneste ulempen er at enkelte av fagene blir undervist på en annen campus enn Canterbury (for eksempel Brussel eller Paris). Her er det viktig å være obs slik at du velger fag som blir undervist i på riktig campus for deg. Jeg valgte fagene Competition Law in a Transnational Context, Trade Law and the Environment og Intellectual Property: Patents and Trade Marks. Jeg synes alle fagene var overkommelig, men det tok litt tid å komme inn i en rutine hvor du skal lese på tre fag samtidig, kombinert med tre seminarer i uken. I tillegg synes jeg det var svært mye lesestoff i enkelte av fagene (spesielt konkurranserett og handelsrett). Her var det 5 ulike bøker som var listet opp som kjernepensum, hvor det var 2-3 kapitler som skulle leses i hver. Enkelte av bøkene var heldigvis online, og professoren var så behjelpelig at han hadde scannet noen av kapitlene i bøkene og publiserte dette på moodle.

Fagleg utbyte og språk

Selv om jeg ikke fikk reist til England, så merket jeg likevel at engelskkunnskapene mine ble mye forbedret. Jeg hadde ganske gode kunnskaper fra tidligere, men kombinasjonen av å lese engelsk pensum og muntlig deltakelse i seminarene økte denne ytterligere. På slutten av semesteret var det helt overkommelig å skrive "formelt" engelsk i essayene som skulle leveres, uten større vanskeligheter.

Universitetsområdet og byen

-

Bustad

Bosted kan man søke på etter at man har fått tildelt plass på universitetet. Vær obs på at datoene stemmer. Jeg fikk først tildelt rom på feil datoer (semesteret startet i januar og sluttet i april - offisielt i alle fall). Jeg fikk tildelt rom i 6 måneder. Dette ble rettet opp etter at jeg tok kontakt med accommodation-mailen til Kent, hvor de justerte datoene og summen jeg skulle betale. Da det viste seg at jeg ikke kunne reise likevel, så sa de opp kontrakten min helt uten kostnader og var veldig behjelpelig med dette.

Sosialt miljø

-

2020

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

13.01.2020 - 12.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

For å dra på utveksling til University of Kent er det ikke så mange forberedelser man trenger å gjøre.

Vær nøye med å følge med på e-post som sendes ut av fakultetet, da det her kommer oppgaver man burde fullføre og nyttige tips for reisen. Vær obs på at det sendes ut en e-post før avreise der man må bestille billetter til arrangementene den første uken. Disse koster ikke penger, men man må reservere billetter for å få plass på noen av arrangementene.

Undervisningsformer

Undervisningen i de fleste emner består av 1 forelesning og 1 seminar i uken. Ved University of Kent legges det stort fokus på muntlig deltakelse. Det varierer selvfølgelig fra emne til emne, men det er en gjennomgående forventning om muntlig deltakelse. I seminarene legges det derfor opp til at studentene i størst mulig grad skal diskutere, mens professoren kun stiller spørsmål og kommer med oppklaringer.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et meget godt emnetilbud, særlig på våren. Jeg tok 2 miljørettslige emner, samt et fag som heter Reproduction and the beginnings of life. I de to miljørettslige fagene kunne det til tider være vanskelig å holde følge. Ofte ble det lagt til grunn at man hadde kunnskap om miljørettslige konvensjoner og prinsipper, noe som kunne være utfordrende. Men dette gikk seg til etter hvert, og jeg hadde godt utbytte av de faglige diskusjonene.

I faget Reproduction and the beginnings of life ble vi utfordret til å argumentere ut i fra etikk. Dette er et helserettslig fag der vi diskuterte problemstillinger som både eksisterer, men som også kommer til å oppstå som følge av den teknologiske utviklingen. Dette var ikke så utfordrende faglig, men da klassen bestod av halvparten jurister og halvparten med medisinsk bakgrunn, ble det ofte spennende diskusjoner. Her var det spesielt lav terskel for å delta i samtalen og stille spørsmål.

Fagleg utbyte og språk

Siden man er tvunget til å snakke engelsk hele tiden blir man selvfølgelig bedre. Dette gir også en trygghet når man snakker engelsk. Det som kan være utfordrende er at det ved universitetet, og særlig i de juridiske emnene, er svært mange utvekslingsstudenter. Det kan dermed være vanskelig å forstå hverandre enkelte ganger. I tillegg får man ikke et så godt utbytte av utvekslingsoppholdet språklig.

Universitetsområdet og byen

Byen Canterbury er historisk og fin. Selve sentrum var større enn jeg hadde trodd, og hadde alt man trenger for et utvekslingsopphold. I tillegg er det kort vei inn til London dersom man vil ha en storbytur. Denne korte veien gjør det også mulig å besøke andre steder i Storbritannia.

Bustad

De fleste utvekslingsstudentene bodde i Darwin Houses eller Darwin College. Darwin Houses er søte murhus, med noe gammelt interiør. Helt greit for et utvekslingsopphold.

Sosialt miljø

Når jeg var der hadde vi et veldig godt studentmiljø. Det ble i løpet av den første uken arrangert flere eventer med bare utvekslingsstudenter, og det virket som om de fleste fant seg noen de trivdes med.

2019

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

13.09.2019 - 13.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Husk å sjekke at du faktisk blir tilsendt postgraduate katalogen ved opptak (og ikke undergraduate). Jeg fikk tilsendt feil, men det var enkelt å rette opp i. Semestrene på Kent er korte, slik at man starter senere enn hva man er vant til fra UIB. Ettersom det meste av litteraturen satt opp som "essential reading" er tilgjengelig onlie, kan det være lurt å lese litt før semesteret starter også. Da får du også større frihet til å bruke de første ukene på å bli kjent med medstudenter og oppleve Canterbury osv.

Undervisningsformer

Alle fagene på postgraduate nivå undervises gjennom seminarer og/eller forelesninger. Jeg vil anslå at man er ca 10-15 studenter pr fag, så det er mindre grupper enn man er vant med hjemmefra. Det forventes at man forbereder seg til hvert seminar ved å lese angitt litteratur og besvare seminarspørsmål. Eksamen består som regel av et essay på 5000 ord, men enkelte fag har også en kombinasjon av essay og fremføringer - sjekk vurderingsform under hvert enkelt emne i kurskatalogen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet hos Kent er veldig variert, og jeg synes ikke det var vanskelig å finne noe som hørtes interessant ut. Jeg valgte "Privacy & Data protection Law", "Intellectual Property 2: Patents & Trademarks" og "Contemporary Topics in Intellectual Property Law", og er fornøyd med valgene.

Fagleg utbyte og språk

I alle fagene jeg valgte stod felles europeisk lovgvivning sentralt, og det var ikke et problem å velge essay tema som hadde relevans på EU/EØS-nivå. Tilnærmingen til jussen kan oppleves som litt fremmed, da universitet har en mye mer politisk tilnærming til rettslige problemstillinger enn hva man er vant til fra UIB. Det er likevel en god mulighet til å oppleve nye undervisningsformer og se jussen i et bredere samfunnsmessig perspektiv, så får min del var det en fin del av utveklsingserfaringen.

Universitetsområdet og byen

Canterbury er en velholdt og fin by, med et bra utvalg av restauranter, puber og butikker. På campus finner man en matbutikk, en rekke ulike restauranter, barer og cafèer, samt treningssenter - med andre ord alt man trenger i hverdagen. Det tar ca 30min å gå ned til Canterbury for et større utvalg, og det går også hyppige busser. Flott tursti fra campus til Whitstable (ca 10km hver vei) for de som er glade i å løpe (eller sykle).

Bustad

Jeg bodde i Darwin houses, som ligger på campus. Fra rommet er det ca. 5 minutter til biblioteket og KLS (Kent Law School, hvor det meste av undervisningen foregår) og 10 minutter til matbutikk og treningssenteret. Renholdet og rommet er helt OK, alle leilighetene her sliter med sølvkre/skjeggkre på badet. På grunn av beliggenheten tror jeg likevel jeg ville valgt å søke bolig gjennom Kent Accomodation. På universitetets nettsider står det at man får utlevert en tallerk, en kniv osv ved ankomst. Det gjør man ikke. Men alt av bestikk og liknende til kjøkkenet kan kjøpes billig på Wilko nede i Canterbury. Ankommer du på en søndag e.l. kan det være lurt å ta med bestikk og noen papp-tallerker hjemmefra til de første dagene. Kan også være lurt å pakke med seg et par kleshengere og slippers/sandaler til å dusje med.

Sosialt miljø

Det var veldig enkelt å få venner på campus, både gjennom de små klassene, romkamerater og erasmus-gruppen som har hyppige møter og eventer. Alle jeg traff var veldig hyggelige og imøtekommende, og jeg opplevde miljøet på universitet som svært bra! Som utvekslingsstudent på universitet i Kent får man oppleve flott natur, koselige engelske småbyer og fantastiske mennesker fra hele verden, og jeg er utrolig glad for at jeg valgte å ta valgfagene mine her.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

13.09.2019 - 13.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Ved aksept av opphold er det viktig å sjekke om du har blitt tatt opp på bachelor- eller masternivå. Jeg ble først tatt opp som bachelorstudent, noe som ikke var ønskelig da det er en del av masteren min hos UIB. Hvis dette skjer er det bare å maile skolen så hjelper de til med å få fikset det. Videre er det lurt å være i god tid ute med å søke bolig eller at du har blitt akseptert som student.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var ganske lik UIB sin. Hvert fag hadde to timer i uka, en time forelesning og en time seminar. Dette førte til at man hadde god tid til å lese seg opp før seminartimene. For min del var hvert fag på forskjellige dager, noe som førte til at jeg kunne fokusere på et fag omgangen uten å nedprioritere de andre.

Vurdering av emnetilbodet

jeg tok fagene LW844: Legal Aspects of Contemporary International, LW921 AUT: Privacy and Data Protection Law og LW906 AUT: International Environmental Law - Legal Foundations. Både i LW844 og LW921 blir karakteren gitt på grunnlag av et essay som skrives på slutten av semesteret. LW906 gir karakter på grunnlag av en liten oppgave, aktivitet i timene/ framføring på 10-15 minutter og en større oppgave. Det anbefales derfor å være raskt ute med å velge et tema i alle fagene og begynne tidlig med planleggingen.

Fagleg utbyte og språk

Kent Law School fokuserer på kritisk jus. Således var det forskjellig fra UIB. Det var litt mer politikk i fagene enn jeg hadde ønsket meg, noe som også ble fokusert på i oppgavene vi skrev. Derimot er det en god trening mot masteren fordi man ser mer kritisk på lovene, og undersøker hva som fungerer/ikke fungerer. Engelsk ble brukt både i diskusjoner og ved notering. Jeg angrer likevel på at jeg ikke valgte å bli med på det engelske språkkurset de hadde, som fokuserte på akademisk engelsk. Likevel vil jeg si at jeg føler meg tryggere på språket nå, enn da jeg dro ned.

Universitetsområdet og byen

Kent University har flere gode restauranter som ikke koster alt for mye, samt en matbutikk på campus. Det er også et bra treningssenter der med alt man skulle trenge, og flere sportsklubber. Videre er Canterbury sentrum veldig koselig og akkurat det man håper på når man tenker på engelske byer. Det er flere gamle bygninger, puber, gode restauranter og butikker der, og byen er akkurat stor nok for et semesters opphold. Hvis du blir lei av å se katedralen eller Canterbury i seg selv, er det bare en time med tog til både London og Dover. Det anbefales også å leie sykler på skoleområdet og sykle til havnebyen Whitstable, en mil unna universitetet.

Bustad

Jeg bodde på Darwin Houses sammen med resten av utvekslingsstudentene. Slik jeg har forstått det plasseres alle korttidsstudenter her. Dette er hus hvor 4 til 8 personer bor sammen, noe som går går bra for tre måneder. Soverommene er helt greie i størrelse. Du deler bad med to-tre andre og kjøkkenet med resten av huset. Det skal sies at det var noen Sølvkre/Skjeggkre i leilighetene. Disse er ikke farlige men kan være en psykisk påkjenning for noen. Skolen jobbet derimot med å få fjernet dem og det var ikke så mange at det var et stort problem.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er godt. Lærerne er flinke til å ta vare på, og hjelpe utvekslingsstudentene. Videre er det flere Erasmus-arrangementer man kan gå på om det er ønskelig. Alt i alt anbefaler jeg å dra til Canterbury og Kent University.

2017

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

18.09.2017 - 20.12.2017

Undervisningsformer

Undervisningsformen består av ett seminar i uken per fag, det seminaret starter med 1 time forelesning etterfulgt av en time seminar. Det forventes at man leser mange ulike seminarer som er oppført på leselisten per uke. Tilknyttet disse artiklene finner man ulike spørsmål som seminarleder gjennomgår i timen. Dette systemet er dermed ikke ulikt det vi har hjemme, med seminarer og oppgavegjennomgang. Den største forskjeller er at man ikke går prakrisk igjennom en sak, men holder seg til det teoretiske. Det er også forventet at man holder en presentasjon i de fleste fagene, og at man skriver et essay som også er det man får endelig karakter for.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var veldig fornøyd med to av tre av de fagene jeg tok. Både Policing og death and dying var interessant. Det faget jeg var minst fornøyd med var International Immigration law, ettersom professoren fokuserte mest på det politiske rundt det å være flyktning, fremfor å fokusere mer på det juridiske.

Fagleg utbyte og språk

Min opplevelse av det faglige utbyttet varierer. Faget Policing omfatter Policing i UK, og er kanskje ikke så relevant for en norsk juridisk utdannelse. Man lærer imidlertid om hvordan politiet fungerer, og det er snev av internasjonal policing i kurset. For min del skulle jeg imidlertid ønske det var mer av det internasjonalet politisamarbeidet. Hva angår death and dying så var mitt faglig utbyttet godt. I dette faget tar man stilling til alt vedrørende avslutning av en persons liv, slik som legalisering av aktiv dødshjelp og assistert dødshjelp. Faget er godt koblet til det juridiske, og hvordan ulike jurisdiksjoner tar stilling til de ulike spørsmålene.

Universitetsområdet og byen

Jeg ble veldig glad i universitetsområdet og campus. Da jeg søkte om opphold så kunne jeg kun velge å bo i Darwin Houses. Dette er et hus der det kun bor internasjonale studenter. Alle studentene får sitt eget rom, og deler bad og kjøkken. Soverommet var stort nok, og jeg hadde alt jeg trengte der. Jeg savnet imildertid en stue/felles oppholdsrom som ville gjort det enklere å bli kjent med de andre. Når det gjelder Canterbury by så er dette en koselig og fin by med alle butikker man skulle trenge.

Bustad

Dette nevnte jeg tidligere.

Sosialt miljø

Jeg meldte meg inn i en facebook gruppe for utveklsingsstudenter før jeg ankom universitetet. På denne siden fantes det flere som var i min situasjon, og det ble lettere å treffe andre utvekslingsstudenter gjennom denne gruppen. Det er mange ulike skoleaktiviteter og klubber man kan melde seg inn i. Jeg gikk både på dans og fotball, og er veldig glad for det ettersom det gjorde det enklere å bli kjent med nye mennesker.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

18.09.2017 - 20.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Pass på at UKC sender deg informasjon og søknadsskjema for Post Graduate studier, da jeg først fikk informasjon om fag osv. fra UKC ble jeg tilsendt fag på Under Graduate nivå, noe som var uaktuelt for meg ettersom jeg er på 5. studieår. Man og passe på at UiB sender inn en bekreftelse om at man er egenet til å ta fag på masternivå.

Et tips er også å være tidlig ute med søknaden, og da særlig learning agreement som jeg brukte en god stund på å få signert av UiB. Dette ettersom de føste som søker blir de første i køen for studentboliger.

På nettsidene til UKC ligger det gode veiledninger når det kommer til fagvalg hvor det står hva fagene går ut på og hvilke forhåndskunnskaper som kreves for at man skal kunne ta faget.

Dersom man skal bo på studentboliger der man må kjøpe inn det meste av det som skal være i boligen på forhånd anbefaler jeg å følge med på Kent Union sine sider på facebook før avreise. Høsten 2017 hadde de hvertfall et torg der man kunne hente seg ting som andre studenter har lagt igjen og da er det selvsagt førstemann til mølla.

Undervisningsformer

Vi hadde to klokketimer undervisning per fag i uken(6t til sammen med 3 fag). Dette var en blanding av forelesning og seminar, hvor det var forventet at man skulle ha lest seg opp på ukens tema slik at man kunne delta i diskusjoner. Hvert fag besto av maks. 20 personer, noen bare rundt 10 personer så det er mer en form for klasseromsundervisning man har. I noen av fagene, et av mine, var det også krav om en 20 minutters presentasjon for klassen innenfor et av temaene vi ble undervist i. Undervisningsformen var veldig annerledes enn jeg er vant til fra UiB hvor man ikke har noe personlig kontakt med foreleser. Personlig tror jeg dette gjorde at jeg lærte mer enn jeg ville gjort uten denne kontakten

Vurderingsformen på høsten på UKC, som mange andre universiteter i Storbritannia, var essay-skriving. Litt over halvveis i semesteret får man utdelt en rekke problemstillinger man kan velge mellom og skal skrive en avsluttende oppgave i hvert fag på 5000 ord.

Vurdering av emnetilbodet

Det finnes relativt mange emner man kan velge mellom, og slik timeplanen var lagt opp høsten 2017 var det omtrent ingen fag som krasjet med hverandre. I begynnelsen av semesteret var det informasjonsmøte om alle de ulike fagene man kan velge, men ettersom man må velge fag før man drar er ikke dette så relevant.

Jeg endte opp med de fagene jeg hadde valgt på forhånd: LW886 Transnational Criminal Law, LW900 Critical International Migration Law og LW871 Policing. Fagene i seg selv var lærerike, men helt ærlig var jeg litt skuffet over noen av fagene. Det var veldig ulikt juss slik vi lærer det i Norge, og noen av fagene kunne kanskje minne mer om kriminologi. De fleste fagene gikk veldig mye ut på å kritisere lover og konvensjoner heller enn å bruke de til problemstillinger slik vi kanskje er mer vant til her på UiB.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er usikker om jeg kommer til å få direkte bruk for mye av det jeg lærte, men jeg merket at forståelsen min når jeg leste artikler økte etterhvert som ukene gikk. Jeg var ikke veldig stødig i engelsken min før jeg dro, men til tross for at jeg bare var der i 3 mnd kan jeg merke at det er lettere å både snakke og lese engelsk etter oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Canterbury er en koselig liten by. Campus ligger ca. 20-25 min gåtur fra sentrum. Her får man tak i det meste både når det gjelder ting til leilighet/rom(Wilko, Poundland), matvarer og klær. Det er også muligheter til å komme seg litt rundt både i og utenfor England om man har planer om dette. Det går både billige busser og tog til bla. London. En mulig dagstur er også å ta 15-bussen fra sentrum og dra til The White Cliffs of Dover.

På Campus er det og rundt 10 ulike spisesteder, barer osv. hvor man får både mat og drikke til en grei pris.Selv var jeg der på høst semesteret men vil tro at det er veldig fint i Canterbury på våren, da det er mange fine uteområder både på Campus og rundt sentrum.

Bustad

Jeg valgte å bo i studentboliger, noe jeg tror er den letteste løsningen om man skal være i Canterbury i 3mnd.
Etter veiledning fra Universitetets Accommodation Office ble jeg, som Post Graduate, anbefalt å søke rom i Darwin Houses. Disse husene lå veldig sentralt til på Campus både når det gjaldt biblioteket, forelesninger og busstopp hvor man kan ta buss til og fra sentrum. I mitt "hus" var vi fire personer som delte en dusj, to toaletter og et kjøkken. Når man kommer får man et sett bestikk, en kopp, et glass, et fat osv. så man må kjøpe inn/ta med alt man trenger til kjøkkenet selv. Ellers var rommene relativt små med en seng, et skrivebord og litt oppbevaringsplass til klær og div. Plass til det man trenger for 3 mnd. (En negativ ting med bostedet var at man ikke får vite om man får rom før begynnelsen av September, noe som er veldig tett opptil semesterstart.)

Sosialt miljø

I starten av semesteret ble det arrangert en del samlinger for internasjonale studenter av Universitetet selv. Ellers så oppdaget jeg etter noen dager at det fantes en gruppe på Facebook hvor mange av utvekslingsstudentene på universitetet var samlet og fant på ting sammen. Bor man i Darwin Houses slik som jeg gjorde er det også en god mulighet til å møte andre utvekslingsstudenter og andre korttidsstudenter. Ellers så har man alle slags societies man kan melde seg inn i via Kent Union.

Alt i alt vil jeg anbefale å dra på utveksling til UKC!

2015

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

29.09.2014 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

I den grad det er mulig er det greit å forberede seg litt på overgangen fra norsk til engelsk. Det kan du f.eks. gjøre ved å lese og skrive engelsk og å slå av den norske oversettelsen på filmer/tv-serier der de snakker engelsk. Dertil tilbyr University of Kent et engelsk språkkurs for Erasmus studenter i uken før høstsemesteret begynner (høstsemesteret begynte den 20. september høsten 2014). Jeg deltok ikke på det, men har snakket med venner som har vært på det, og de synes at det var lærerikt.

Videre kan det også være greit å sette seg inn i det engelske rettssystemet f.eks. ved å lese i boken Introduction to the English Legal System av Martin Partington. Den første uken vil det være en rekke introduksjonsforelesninger, bl.a. om dette emnet, men det kan være greit å lese litt om dette på egenhånd også.

Ved University of Kent holdes alle eksamenene i sommersemesteret (som begynner i midten av mai), men i høst- og vår-semesteret er det innlevering av essays som utgjør en viss prosentandel av karakteren i faget, samt seminarer som krever mye forberedelse (dommer i England er generelt sett mye lengre enn i Norge).

Et år ved University of Kent er faglig sett veldig krevende, men jeg vil anbefale at du også tar deg tid til å reise litt i The UK. London er kun 56 minutter unna med høyhastighetstoget (hvis du kjøper 16-25 Railcard for 30 pund får du 1/3 av prisen i rabatt på alle togreiser) og det er gode togforbindelser i the UK. I Kent vil jeg anbefale en tur til The White Cliffs of Dover, Dover Castle, Leeds Castle (University of Kent arrangerte tur til Leeds Castle for internasjonale studenter den første uken), Walmer Castle and Gardens og Whitstable (jeg vil anbefale å gå fra University of Kent til Whitstable via Crab and Winkle way. Turen tar i underkant av 2 timer og det er greit å finne frem).

Jeg kan definitivt anbefale deg å ta et skoleår ved University of Kent!

Undervisningsformer

Jeg tok fagene LW509 Human Rights and English Law, LW555 Banking Law, LW556 Intellectual Property Law og LW601 Advanced Level Criminal Law, og i samtlige fag var undervisningsformen forelesninger og seminar. I LW601 var det to forelesninger per uke, mens i de tre andre fagene var det en forelesning per uke. I LW509 og LW556 var det seminar hver uke mens i LW555 og LW601 var det seminar annenhver uke. Forelesningene og seminarene varer vanligvis i ca 50 minutter, men seminarene i LW601 varte i to skoletimer.

Vurdering av emnetilbodet

I utgangspunktet har University of Kent et godt og variert emnetilbud, selv om noen av fagene ikke er aktuelle for utvekslingsstudenter ettersom de krever at man har tatt tidligere fag. I midten av juli i 2014 fikk jeg imidlertid beskjed fra Erasmus-koordinatene ved University of Kent at de fleste juridiske valgemnene var fulle. Jeg fikk senere vite at dette skyldtes at studentene som tar hele graden ved University of Kent fikk velge valgfag tidligere enn det de har gjort tidligere. Dette førte til at det var kun 8 fag jeg kunne velge mellom, og jeg kunne kun ta to av fagene jeg ønsket å ta.

Fagleg utbyte og språk

Det har vært svært interessant å studere engelsk rett, og det har gitt meg verdifull kunnskap om det engelske rettssystemet. Som nevnt ovenfor tok jeg fagene LW509 Human Rights and English Law, LW555 Banking Law, LW556 Intellectual Property Law og LW601 Advanced Level Criminal Law. LW509 var interessant, men det var mer filosofisk enn juridisk etter mitt syn. LW555 var utvilsomt det mest utfordrende faget jeg har tatt, spesielt ettersom det bygger på konsepter i fagene Equity and Trusts, Land Law og Company Law, som jeg ikke har hatt. Dertil vil jeg nevne at studenter som tar LLB ved University of Kent også fant LW555 veldig utfordrende. LW556 var et veldig stort, men også veldig interessant fag. LW601 var det faget jeg likte best, og det var det faget jeg i størst grad kunne sammenligne norsk og engelsk rett.

Jeg har blitt bedre i det engelske språket, men det har ikke forbedret seg så mye som jeg hadde forventet. Den største språklige forskjellen er at i begynnelsen måtte jeg oversette det jeg ville si til engelsk, mens nå snakker jeg engelsk uten at jeg må oversette først.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er i et parkområde omkring 25 minutters gange fra Canterbury city centre. Universitetsområdet har det meste, blant annet undervisningsbyggene, biblioteket, administrasjonen, accommodation, sportssenter, matbutikk (Essentials, som har det aller viktigste), bokhandel, cafeer, kantine, restauranter, kino/teater (Gulbenkian) og konserthall (Coyler-Fergusson Concert Hall). Det er gode bussforbindelser til sentrum med egne universitetsbusser og vanlige rutebusser, men i juleferien (som varer i 1 måned) og spring break (som varer i 1 måned - mellom spring term og summer term) er avgangene til universitetsbussene kraftig redusert. Du kan kjøpe busskort som varer for hele det akademiske året. Det koster 170 pund og gjelder for alle bussene i Kent. Unibus selger busskortet på plassen i nærheten av the Gulbenkian den første uken i skoleåret.

Canterbury er en vakker og sjarmerende liten by. Det er en historisk by med mange gamle bygninger. Midtpunktet i byen er vakre Canterbury Cathedral, som er hovedsetet til The Church of England. Videre er Canterbury en livlig by med mange studenter og turister. I hovedgaten, High Street, og området rundt finner du for det meste kjedebutikker, restauranter og cafeer, mens i King's Mile finner du spesialbutikker, cafeer og restauranter. Butikkene er åpne mandag-søndag utenom Bank Holidays og stenger kl. 17.00 eller 18.00. Matvarebutikkene er åpne lengre mandag-lørdag, men stenger kl. 17.00 på søndager. I sentrum finner du også vakre Westgate Gardens (inngangen er i nærheten av Westgate Towers) og Dane John Gardens (ved busstasjonen). Jeg trivdes veldig godt både på universitetsområdet og i Canterbury!

Bustad

Jeg bodde på campus i Tyler Court A. Det er på Main Campus, så det meste er maksimum 10 minutter unna. Jeg hadde rom med eget bad. Det var lite, men praktisk innredet. Vi var 8 personer som delte et kjøkken og det var litt lite for så mange personer, men det gikk greit. Et minus med kjøkkenet var at det ikke var vanlig kjøkkenbord med stoler, men barkrakker, som var litt for høye for bordet. Samlet sett var jeg fornøyd med bostedet. Tyler Court er kun accommodation, men det er noe støy fra bilveien nedenfor og litt fra Origins avhengig av hvilken side rommet ditt er på, men det gikk greit. Foruten Tyler Court, vil jeg anbefale Turring College (som stod ferdigstilt skoleåret 2014/2015), Keynes College (det kan være støy fra K-Bar hvis du bor i nærheten) og Parkwood Flats (som er ca 10-15 minutter unna Main Campus). Rommene, badene og kjøkkenene i Tyler Court B og C, Turring College, Keynes College og Parkwood Flats er større enn tilsvarende i Tyler Court A. Med unntak av internasjonale studenter, utvekslingsstudenter og studenter med spesielle behov er det kun førsteårs studenter som bor på campus, og da karakterene fra førsteåret formelt sett ikke teller ved Engelske universitet blir det festing mer eller mindre hele uken.

Det er greit å merke seg at til tross for at det stod at kjøkkenet skulle være fult utstyrt var det eneste som var der en middagstallerken, en asjett, en skål, et krus, et glass, en kniv, en gaffel, en spiseskje og en teskje per person, alt annet må du kjøpe selv. På rommet var det en pute og et laken. Du kan kjøpe det aller meste av kjøkkenutstyr og andre ting til hjemmet hos butikken Wilko (den befinner seg i begynnelsen av High Street hvis du kommer fra busstasjonen). Wilko er det billigste alternativet, men det finnes også andre butikker som har kjøkkenutstyr og andre ting til hjemmet.

Sosialt miljø

Ved University of Kent er det et svært internasjonalt miljø med studenter fra hele verden. Det er et veldig godt sosialt miljø der det er rom for alle. Dette gjenspeiler seg i det brede tilbudet av societies, der de fleste er under studentorganisasjonen Kent Union. Det er akademiske societies, kulturelle societies, sports societies, politiske societies, religiøse societies, veldedige societies og mange flere. Jeg vil særlig nevne the European Law Students' Association, the Nordic Society, UKC Tea Society, Musical Theatre Society og Hogwarts Society. I tillegg vil jeg trekke frem ANSA Kent, som ikke er en del av Kent Union, men et lokallag av Association for Norwegian Students Abroad (ANSA). Lokallaget ble startet i fjor høst og arrangerer mange forskjellige arrangementer, blant annet julefilmkveld, julebord, visning av Ski-VM og 17. Mai feiring. ANSA Kent har egen Facebook side. Jeg har fått gode venner i fra mange forskjellige land og har hatt et flott skoleår ved University of Kent.

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

29.09.2014 - 19.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

En må være nøye med å velge riktige fag, Erasmuskoordinatorene ved UKC er ikke de flinkeste på å gi veiledning når det kommer til fag, og jeg endte opp med fag som jeg ikke hadde lyst til å ta. De gir heller ingen råd og veiledning om forhåndskunnskaper en burde ha før en velger ett fag. Dette førte til at jeg tok et fag hvor professor brukte terminologier som jeg overhode ikke kunne, men som det ble forventet at studentene kunne. Det hendte også at visse forklaringer ble hoppet over fordi de andre studentene hadde hatt det fra før. Av denne grunn anbefaler jeg ingen av UiB å velge banking law, da dette er et fag hvor gode forhåndskunnskaper om det britiske rettssystemet er en nødvendighet.

Undervisningsformer

Når en velger å utveksle til UKC må en regne med mye lesing. Hver uke har en undervisning i alle fire fag, pluss seminarer hvor det forventes at en deltar aktivt. Til disse seminarene er det ofte betydelige lesemengder og det forventes at en arbeider med hvert fag i minst ti timer i uken + forelesninger og seminarer. Avhengig av hvilke fag en velger må en også holde muntlige presentasjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var meget redusert da jeg valgte grunnet endring i søkeprosessen fra UKC sin side. Dette førte til at jeg kun fikk 1 av fire fag jeg hadde ønsket meg. Det er mulig at dette er endret nå, men det anbefales å sjekke dette grundig opp og hvert fall ha noen fag som back-up. Emnetilbudet i seg selv er veldig bra og Kent Law School går for å være en av de bedre i UK. Det må også sies av professorene og seminarlederne jevnt over holder er høyt nivå.

Fagleg utbyte og språk

Da jeg ikke fikk de fagene jeg opprinnelige ønsket meg er det usikkert på om jeg får benyttet meg av den kunnskapen jeg har opparbeidet meg dette året her hjemme i Norge. Men det er klart at en lærer juridisk terminologi som en har stort utbytte av senere. Det engelske språket blir selvfølgelig mye bedre, både på det akademiske og det sosiale plan.

Universitetsområdet og byen

Canterbury er en superhyggelig by med overraskende bra shopping, mange gode restauranter og et bra uteliv. Beliggenheten er veldig bra, med kun en time til London og to til Paris. Det at byen ligger nærme kysten er også veldig deilig, da det ligger fiskelandsbyer rett i nærheten. Byen er en typisk britisk by, men med nesten 40 000 studenter og masse turister, så det skjer nesten noe der hele tiden.

Campus er også veldig koselig, med flere spisesteder og kafeer, matbutikker, bohandel, kino, natt-klubb og selvfølgelig bibliotek og "study-hubs". Campus er plassert på en høyde med flott utsikt ned mot byen og det tar ca 30 min å gå fra campus og ned til byen.

Bustad

Jeg bodde på Keynes College, et av de mange collegene på campus. Jeg hadde eget bad, noe som var veldig deilig, men delte kjøkken med 8 stk. Keynes er et av de nyeste collegene, men også et av de dyreste. Vaskehjelp vasker kjøkkenet hver og uke og badet annenhver uke, noe som er veldig deilig. Jeg anbefaler alle som skal kun være der ett år å bo på et college, da det er mye lettere å bli kjent med nye mennesker på denne måten.

Sosialt miljø

Sosialt er UKC veldig bra. De har alt en kan tenkte seg av societies og sport clubs, så det er alltid noe å finne på. Jeg fant at det var lettere å henge med andre internasjonale studenter, da britene ofte er veldig unge.

Men alt i alt anbefaler jeg absolutt UKC på det sterkeste, men en må være forberedt på å lese en del, hvert fall i starten.

Informasjon