Hjem
Studentsider
erasmus+

University of Kent og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByCanterbury, Kent
  • Studieplassar4
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket ved vertsuniversitetet er engelsk.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. University of Kent opnar for at Erasmus-studentar kan ta emne på LLM-nivå. På denne nettsida finn du kurskatalogen (fag med LW-kode).

NB! Dersom du skal studere ved Kent i haustsemesteret, må du passe på å velge fag som har vurderingsforma «coursework», ikkje skuleeksamen. Dette fordi dei berre har skuleeksamen i slutten av vårsemesteret ved Kent. LLM-emne har vanlegvis vurderingsforma «coursework». Om du velger fag frå Bachelor-programmet (LLB), må du hugse å sjekke kva vurderingsform emnet har.

University of Kent nyttar eit poengsystem der 1 credit svarar til 0,5 studiepoeng. Dei opplyser òg om kor mange ECTS-credits kurset gjev. 1 ECTS svarar til eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Kent er eit offentleg forskingsuniversitet med hovudkontor i Kent. Det blei grunnlagd i 1965, og har om lag 20 000 studentar. Universitetet har tre campusar. Den største er Canterbury, eit 1,2 kvadratkilometer stort område tre kilometer unna sentrum. Medway campus er eit samarbeid med andre universitet, og ligg nord i Kent, medan Tonbridge campus ligg i Tonbridge sentrum. Universitetet kallar seg «Storbritannias europeiske universitetet», og er som einaste britiske universitet med i Santander-nettverket, eit europeisk universitetssamarbeid. University of Kent har òg «postgraduate»-senter i Brussel, Athen og Paris.

Kent er eit grevskap (county) i Søraust-England, som med sine mange frukthagar og landbruksområde blir omtalt som «Englands hage». Her blir òg den verdskjende Kent-humlen produsert, saman med noko av landets beste ale (øl). Canterbury er kjend for katedralen sin, som blei grunnlagd i år 597. Byen er godt besøkt av turistar og pilgrimar, men det har nok meir å gjere med katedralen enn at skodespelaren Orlando Bloom er fødd her.

Bustad

I Canterbury og i Medway kan ein søke om studentbustad på, eller like ved, campus.

Semesterinndeling

September-januar, januar-april og mai-juni.

Studentrapportar

2022

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

17.01.2022 - 09.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Foruten om de generelle forberedelsene som følger av UiB sine utvekslingssider så anbefaler jeg å søke om accommodation tidlig. Erasmus-teamet på University of Kent svarer som regel innen én dag og er veldig behjelpelige, så jeg anbefaler å spørre dem dersom du lurer på noe. I tillegg er det lurt å bestille ting fra UniKit til rommet du skal bo på; sengetøy, ting til kjøkkenet, pute og dyne osv. Det blir levert til rommet ditt før du kommer, og det er deilig å slippe å måtte dra ned til byen for å skaffe alt dette dagen du kommer.

Undervisningsformer

I fagene på post graduate-nivå er det undervisning en gang i uken per fag i form av en blanding av seminar og forelesning. Noen forelesere velger å ha en time forelesning og en time seminar hvor det forventes at studentene deltar aktivt i diskusjonen og noen velger å ha to timer med kun seminar. Man får en god del foreberedelsesmateriale, både mye lesestoff og diskusjonsspørsmål. Ettersom Kent Law School kaller seg en "critical law school" er det mye fokus på å være kritisk til kildene man leser, dommer og ulike temaer. Dette var en ny og interessant vinkling på jussen.

De fleste fagene har et essay som vurderingsform, ofte på 5000 ord. Hvis man velger disse kan man begynne å arbeidet med essayet allerede når man får problemstillingene i midten av semesteret, så dette er å anbefale.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom universitetet, selvfølgelig, er engelskspråklig har man et veldig bredt spekter av fagområder man kan velge. Jeg valgte personlig Reproductive Justice, et fag som tar for seg regler om abort, assistert befruktning, surrogati, likekjønnete ekteskap og rett til å få barn o.l.. Dette faget hadde man også med studenter som studerte biomedisin og det skapte interessante diskusjoner. I tillegg hadde jeg Intellectual Property: Patents and Trade Marks og Climate Change and Renewable Energy Law. Jeg var fornøyd med valget av alle fagene og syns gjennomgående professorene og de som var "module convenors" var gode formidlere.

Fagleg utbyte og språk

Det var interessant å tilegne seg kunnskap med enn annen tilnærming til jussen enn det vi er vant med fra UiB. Jeg fikk absolutt et språklig utbytte av å delta i diskusjoner i seminaret, samt av å skrive tre essays på 5000 ord. Man trenger imidlertid ikke å være redd for at engelskkunnskapene ikke strekker til ettersom det nesten er en majoritet av studenter fra utlandet i seminarene og dermed mange som ikke har engelsk som morsmål.

Universitetsområdet og byen

Canterbury er en veldig hyggelig og liten by som er lett å bli kjent i og som har alt man trenger av butikker, restauranter, utesteder og puber. Universitetsområdet ligger på en høyde ca. 20-30 minutters gange fra byen og er veldig hyggelig og fint. Her er det også studentpuber og spisesteder og jeg vil anbefale å ta seg en øl på K-Bar etter en dag på biblioteket. Byen ligger kun 55 minutter med tog fra London og har en rekke små hyggelige kystbyer mellom 10 og 30 minutter med buss unna. Jeg vil anbefale å besøke Whitstable, Margate og Dover.

Bustad

De fleste utvekslingsstudentene bor i Darwin Houses, og dette er også veldig nært til de fleste bygningen der jusstudentene har undervisning. Man bor med mellom 4-7 studenter og leilighetene er helt ok for et kortvarig opphold. Standarden er nok litt lavere enn det man er vant til i Norge, men rommene er helt greie og det er som regel ikke i de husene man oppholder seg mest uansett. Det blir vasket i fellesarealet én gang i måneden og det er utstyr til vask i leilighetene. Det er en del sølvkre på badene.

Sosialt miljø

Det var veldig lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter ved universitetet. Anbefaler å lage en whatsapp-gruppe med de som deltar på introduksjonsdagen til Erasmus ettersom det ikke er noe opplegg for å bli kjent utover dette. Dette var en super måte å møte folk på, og å planlegge arrangementer på. I tillegg møter man andre studenter i seminarene som ikke er utvekslingsstudenter, men min opplevelse er at du blir best kjent med andre erasmusstudenter.

2021

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

06.09.2021 - 23.12.2021

Undervisningsformer

Undervisningen besto av seminarer og forelesninger. I to av fagene jeg hadde var forelesningene tatt opp på forhånd og ble tilgjengelige ca. en uke før seminaret slik at vi kunne se de når vi ville. I seminarene var det lagt opp til at studentene skulle snakke en del. I noen av fagene fikk vi spørsmål tilknyttet ukens pensum som vi skulle forberede oss på, og i andre bare diskuterte vi pensum uten slike spørsmål.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes kanskje de kunne hatt litt flere fag med internasjonal rett da det var dette jeg i hovedsak var interessert i og som jeg tror kan komme til nytte senere.

Fagleg utbyte og språk

Fagene var veldig annerledes enn det jeg var vant med fra Bergen. Det minnet mer om samfunnsfag enn juss, så jeg er dermed litt usikker på det faglige utbyttet. Vurderingsformen i de fagene jeg valgte var essays på 5000 ord. Noe jeg til tider syntes var litt vanskelig å komme igjennom, men det gikk fint til slutt og er sikkert en fin erfaring før masterskrivingen.

Universitetsområdet og byen

Jeg likte veldig godt at alt var samlet på et campus. Det er i hovedsak førsteårsstudenter og utvekslingsstudenter som bor på campus, men det er veldig mye som skjer der for alle andre også. Det var flere studentbarer og restauranter hvor man kunne møtes, og det var ganske billig. i tillegg er det et par matbutikker og treningssenteret og diverse. Canterbury er en veldig søt liten engelsk by, og du kan lett komme deg til sentrum med buss, men det er heller ikke så langt å gå.

Bustad

Jeg bodde på campus i Darwin houses, her tror jeg alle korttidsutvekslingsstudenter på masternivå blir plassert. Husene er veldig søte fra utsiden, og standarden er kanskje litt lavere enn man er vant med fra Norge, men det var ikke noe problem. Jeg delte kjøkken og bad med fire andre, men hvor mange som deler fikk jeg inntrykket av at varierte litt i de ulike husene. Jeg synes det var veldig kjekt å bo på campus da jeg hadde kort vei til bibliotek, seminarer, trening osv.

Sosialt miljø

Jeg synes det var veldig sosialt å bo på campus. Det var veldig lett å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene på den måten. Det finnes også en rekke ulike foreninger på skolen som man kan bli med i, slik at det heller ikke bør være et problem å bli kjent med engelskmenn dersom man går litt inn for det.

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

18.09.2021 - 17.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Etter nominasjon, er det i første rekke å vente på bekreftelsesmail på at nominasjon er mottatt hos University of Kent (UKC) (kom ca. i slutten av mars). Fra den tid er det å sende søknad til UKC. Denne krevde litt vedlegg, men som UiB var veldig behjelpelig med, herunder Learning Agreement, dokumentasjon på språkferdigheter (du kan spørre UiB om bekreftelse for engelskarakteren på Vgs), og anbefalingsbrev (UiB fikser dette og). Etter å sendt søknad er det bare å vente på svar på denne. Mens jeg ventet på svar søkte jeg på bosted via campus der nede. Fikk svar på opptak i slutten av juni, mens jeg fikk svar på bosted i slutten av august/begynnelsen av september.

Noe som er et must der nede er strømadaptere til britisk stikkkontakt (jeg tok med tre). Man trenger ikke å ha med sengetøy. Man kan bestille en sånn studentpakke på dette på forhånd, men dette bør gjøres så snart du har fått tilbud om bosted, ellers er det fare for at pakken med sengetøy ikke kommer frem i tide til du ankommer (snakker av erfaring, så jeg tok med sovepose da jeg skjønte at jeg måtte klare meg uten sengetøy de første tre dagene Det er også mulig å bestille pakker for kjøkkenting og sånt, men det gjorde ikke jeg. Det var noe de jeg bodde med hadde gjort, men er like så greit å kjøpe når kommer frem det man trenger på Sainsbury eller liknende (evt. på bruktkjapper i sentrum). Dette gjelder også ting som klesstativ, kleshengere, håndkler osv. En ting jeg virkelig anbefaler er å kjøpe 16-25 Railcard, for da kan du ta tog i UK til 1/3 av originalpris. Denne tjener du fort inn etter et par turer (koster 30 pund ca). Ellers kan man kjøpe årskort på buss, men jeg så ikke behovet for det, og kjøpte det heller ikke (selv om Universitetet ligger en 25-30 min gange fra Canterbury sentrum). Man klarer seg fint uten å kjøpe et slikt kort.

Undervisningsformer

1-2 timer seminar og 1 time forelesning i hvert fag, hver uke. I seminarene var det lagt opp til at studentene skulle snakke mye, og det var diskusjon rundt spørsmål som alle skulle ha forberedt oss til før seminarene. Så det kan potensielt bli en del lesing, men man trenger overhodet ikke å komme seg gjennom alt. Det er heller ikke mulig siden det er noe lunde tilsvarende mengde lesestoff i samtlige tre fag. Det er heller kanskje mer aktuelt fokusere mest på den litteraturen som kan være relevant for essayene man skal skrive (som er vurderingsformen der nede)

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på Kent er meget variert, og det er noe for enhver smak. Fagene som jeg hadde var henholdvis LAWS9000 Critical International Migration Law, LAWS9060 International Environmental Law - Legal Foundations og LAWS9210 Privacy and Data Protection Law. Det var tre vidt forskjellige fag, men også veldig interessante alle tre.

På Kent operer de ikke så mye med skoleeksamener, men heller essayinnleveringer all the way. De fleste essayene var rundt 5000 ord, eller to innleveringer (en 1000 ord tidligere i semesteret og en 4000 ord på slutten). For min del hadde jeg to 5000 ord essay (LAWS9000 og LAWS9210) og et fag med 4000 ord på slutten av semesteret, og med 1000 ord i november (LAWS9060). Jeg var såpass "heldig" at jeg hadde samtlige av mine innleveringer (foruten om det 1000 ord essayet) i januar. Man får utlevert essaspørsmål/alternativer i midten-slutten av oktober, så man har forholdvis god tid til å planlegge hvordan man vil disponere tiden sin med skriving og research osv. De var også til stor hjelp i essayskrivingen de på KLS Skills Hub og biblioteket, så anbefaler å oppsøke dem. Emneansvarlige for fagene var også som regel meget behjelpelig, dersom man hadde spørsmål.

Fagleg utbyte og språk

I samtlige fag var det et stort fokus på kritisk juss -jo mer kritisk, desto bedre. Dette var en liten overgang for oss fra Norden som hittil i studiet har vært mer opptatt av å tolke loven istedet for å aktivt kritisere det som står der (eller det som ikke står der). Litt satt på spissen kanskje, men det er litt mer politisk- og samfunnsmessig vibe over noen av fagene, særlig LAWS9000. Man dette var ikke nødvendigvis negativt; man fikk her da sett jussen fra et annet perspektiv, og fikk ganske så interessante diskusjoner i seminarene. Ettersom alt foregikk på engelsk av diskusjon, lesing og skriving ble man naturlig nok mer rutinert i både tale og skriftlig.

Universitetsområdet og byen

Campusområde er gigantisk, med ca. 1 km2 i utstrekning, så det er god plass! Biblioteket på campus, der jeg som regel satt å studerte, fikk jeg litt Deichman vibes over. Det var mega svært, flere etasjer, store lese/studieområder, en trillion med bøker i alle slags fagområder, meget behjelpelig betjening, og ikke minst døgnåpent! Det var også flere barer på campus, samt en nattklubb. Treningsfasilitene var også helt supre, med et flott trenigsenter, squashhaller, stor gymsal, tennishall, fotballbane mv.

Selve senturm ligger 25-30 min fra sentrum å gå (5min med buss). Canterbury er en skikkelig ærverdig, koselig og fotogen engelsk by med kanal og blomsterhager (Kent kalles for «Garden of England» fordi det er så frodig der) I tillegg har man Katedralen i Canterbury som er et heftig majestetisk skue (litt som Notre Dame). I Canterbury er det flere restauranter, cafeer og mange utesteder. Koste meg skikkelig der! Men det også mange flotte kystområder og andre steder rundt byen i forholdsvis kort tog/buss avstand. Vi dro både til White Cliffs of Dover, Whitstable, Ramsgate, Margate og Herne Bay. Det er også veldig fin gå tur på noen timer langs kysten av Isle of Thanet (Ramsgate-Margate) eller å gå langs stranden fra Herne Bay til Whitstable. London er heller ikke så langt unna, så vi tok turen dit og noen ganger. VI fikk til og med en tur til Cambridge.

Så var ikke et kjedelig opphold akkurat!

Bustad

Jeg bodde på Darwin Houses, noe de fleste andre kortids-utvekslingsstudentene som skulle være der også gjorde. Det var helt greit å bo der. Det var sølvkre på badet, men det gikk greit for min del. Er vel lurt (uansett hvor man bor i UK eller andre steder) fryse koffert og sånt når man kommer hjem, noe jeg gjorde. Jeg delte kjøkken og bad med to franske jenter, en italienere og en kanadier. Det var meget sosial og kjekt å bo der, og så ble jeg godt kjent med de som bodde i de andre "darwin husene" også. Det bodde også noen britiske første årsstudenter der som hadde vært for trege med å skaffe seg bolig på de mer populære campusboligene for førstekull. Etter førstekull må studentene finnes seg bosted utenfor campus.

Sosialt miljø

Det var en haug med undergrupper der - alt for enhver. Jeg prøvde Kendo i starten, på åpne treninger (japansk kampsport med tresverd). Men jeg ble ikke med i noen undergrupper som medlem - kort tid, og gadd ikke bruke 45 pund på det per undergruppe. De har til og med Nordic Society der nede som hadde flere sosiale arrangement, og var ikke bare nordiske folk heller. Men vi ble en god gjeng utvekslingstudenter som fant på mye gøy, og dro til kysten, London, og andre steder. I tillegg hadde vi apero/aperetivo som var meget koselig. Dette er noe som er meget populært i Frankrike og Italia - vi tok med bord ut og samlet oss en stor gjeng og spiste masse god snacks, hadde godt med drikke, og satt der hele kvelden. Super trivelig, og er noe som jeg savner i Norge. Vi dro og mye ut på det glade byliv. I tillegg lagde de franske jentene ofte Crêpes som er type pannekaker, men iallfall meget gode!

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

18.09.2021 - 17.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

For å dra på utveksling til University of Kent er det ikke så mange forberedelser man trenger å gjøre. Etter at UiB har nominert deg får du mailer fra Universitet i Kent om det som må gjøres. Når du har fått vite hvilket rom du skal ha så anbefaler jeg å bestille ting til rommet fra UniKitOut. Dette er et firma universitetet samarbeider med og da vil det du har bestilt være på rommet ditt når du kommer til Kent. De selger dyner, puter, sengetøy, håndkle, tallerkner, bestikk etc. til en rimelig pris. Videre så anbefaler jeg å kjøpe 16-25 Railcard. Da får man billigere togbilletter og det kortet ble flittig brukt i løpet av semesteret.

Undervisningsformer

Alle fagene på postgraduate nivå undervises gjennom seminarer og/eller forelesninger (forhåndsinnspilt pga covid). Det er 10-15 studenter per fag, så det er mindre grupper enn man er vant med hjemmefra. I seminarene diskuterer man seminarspørsmålene man har fått utdelt på forhånd og det forventes at man kan besvare disse. Jeg anbefaler ikke å prioritere å lese all litteratur som er satt opp til hvert seminar da det er veldig omfattende. Fokuser heller på litteratur som er relevant for ditt essay og begynn å jobbe med det tidlig. De fleste fagene har et essay på 5000 ord som vurderingsform og jeg anbefaler å ta disse.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet hos Kent er veldig variert, og jeg synes ikke det var vanskelig å finne noe som hørtes interessant ut. Jeg valgte Privacy and Data Protection Law, Critical International Migration Law og Law and Economy. Jeg var fornøyd med fagene jeg valgte og hadde nok valgt det samme på nytt. Faget jeg likte best var Law and Economy. Det er lurt å bruke litt tid før man velger på å lese seg opp på innholdet av de ulike fagene på Kent sine sider.

Fagleg utbyte og språk

Kent Law School har en mer politisk tilnærming til jussen enn det UiB har. Det var interresant å diskutere hvordan jussen bør være, samtidig som det var litt uvant. Majoriteten av studentene jeg tok fag med har ikke engelsk som sitt morsmål og professorene har forståelse for dette. Essay på 5000 ord i hvert fag synes jeg var en god forberedelse til masteren.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Kent har barer og restauranter som ble mye brukt i løpet av semesteret. Der kunne man få en middag til 5 pund. Det var også veldig greit å møtes på de stedene da det var begrenset med plass hjemme hos folk. Videre er Canterbury sentrum veldig koselig og akkurat det man håper på når man tenker på engelske byer. Det er puber, gode restauranter (anbefaler Cafe Des Amis, The Ancient Raj og ASK Italian) og butikker der, og byen er akkurat stor nok for et semesters opphold. Afternoon tea på The Falstaff var også veldig hyggelig. Anbefaler også å ta dagsturer til kystbyene i området. Vi gikk blant annet kyststiene fra Dover til St. Margarets Bay, Ramsgate til Margate og Herne Bay til Whitstable.

Bustad

Anbefaler alle å bo på Darwin Houses. Det er i området undervisingen foregår. Det er også der alle andre som er på utveksling bor og det gjorde at det var veldig lett å bli kjent med folk. Standarden er derimot ikke den beste. For min del gikk det derimot fint for et semester. Anbefaler å fryse ned tingene når man kommer hjem da det er endel sølvkre/skreggkre i studentboligene.

Sosialt miljø

Veldig bra sosialt miljø. Det var lett å bli kjent med folk og mye som foregikk på campus og i Canterbury. Anbefaler å bli med på det Nordic Society arrangerer.

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Begynn tidlig med å finne ut hva du trenger, for enkelte universiteter krever at ting er klart i god tid på forhånd.

Undervisningsformer

Dette semesteret var selvsagt veldig preget av covid-19 pandemien, så all undervisning gitt digitalt over Zoom. Dette var utfordrende på flere måter, både ettersom det gjorde det litt vanskelig å holde fokus, men det krevde også mer arbeid på egenhånd for å henge med i undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange fag tilgjengelig på universitetet, dette tror jeg gjelder spesielt på høstsemesteret (jeg reiste selv på våren). Universitetet er særlig kjent for å ha en mer politisk vinkling på enkelte fag, og det er en av grunnen til at jeg valgte Reproductive Justice. Dette er et fag som tilbyr et litt annet syn på blant annet abortspørsmål, surrogati og donasjon. Faget var veldig tverrfaglig, med innslag av både medisin og bioteknologi. I tillegg tok jeg Competition Law in a Transnational Context og Trade Law and the Environment.

Fagleg utbyte og språk

I og med at det var et koronasemester, var det noe begrenset hvor mye faglig utbytte som var mulig. Man ble satt i en litt vanskelig posisjon ettersom man var litt avhengig av bøker fra biblioteket i Bergen, og den nyeste utgaven av pensumbøkene var sjeldent tilgjengelig. Selv om det var utfordrende å få et skikkelig utbytte av både fag og språk, var det uansett mulig å få det til hvis man gjorde en innsats. Språklig utbytte kom særlig i form av å bli satt "on the spot" under Zoom-undervisning.

Universitetsområdet og byen

Jeg dro ikke til universitetet.

Bustad

Jeg dro ikke til universitetet.

Sosialt miljø

Jeg dro ikke til universitetet, og det er derfor vanskelig å si noe om det sosiale miljøet.

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

17.01.2021 - 13.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

For å dra på utveksling til University of Kent er det ikke så mange forberedelser man trenger å gjøre. Jeg fikk mail at universitetet kort tid etter at UiB nominerte meg, og fikk innloggingsinformasjon til KentVision. Her måtte jeg legge inn språktest, bilde av passet mitt, Learning Agreement (signert fra UiB) etc. I tillegg måtte jeg sende inn et bilde av meg selv slik at de fikk laget et studentkort som jeg skulle få ved ankomst.

Vær obs på å følge med på e-port som sendes fra universitetet da det er her all informasjonen kommer. Dersom jeg hadde spørsmål fikk jeg raskt svar fra erasmus-kontoret på universitetet, eller undersøkte på nettsiden til Kent.

Allerede på dette tidspunktet kan det være lurt å undersøke bolig på campus, og de ulike "pakkene" en kan bestille til ankomst. Universitetet samarbeider med et firma som leverer alt fra dusjhåndklær, dyner og puter og sengetrekk til tallerkner, bestikk, brødristere og alt du måtte trenge. Dette er heller ikke så dyrt. Dersom man bestiller før en oppgitt dato står pakken med alle tingene du har bestilt klar på rommet ditt idet du ankommer campus. Dette finner du informasjon om på Kent sin hjemmeside. Men husk! Ikke bestill dette før du har fått bekreftelse på bosted.

Jeg ville virkelig anbefalt å delta på foredraget erasmus-kontoret holder noen dager før skolestart. Her får du informasjon om "moodle" (som tilsvarer mitt.uib. hos universitetet) og hvordan du bruker "turnitin" (hvor du leverer eksamenene dine).

Undervisningsformer

Jeg fikk dessverre ikke reist til England pga. covid-19, så jeg gjennomførte hele mitt utvekslingsopphold digitalt. Undervisningen i de fleste emnene besto av 1 time forhåndsinnspilt forelesning etterfulgt av 1 time seminar i uken. I enkelte av fagene er det 2 timer med seminar i uken, hvor det i seminaret er kombinert av 1 time forelesning og 1 time spørsmål. Det var et stort fokus på muntlig deltagelse, og professorene i mine fag hadde en tendens til å stille folk på spoten og ønsket svar på spørsmål som studentene skulle forberede seg på før seminaret.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et godt emnetilbud hos universitetet. Den eneste ulempen er at enkelte av fagene blir undervist på en annen campus enn Canterbury (for eksempel Brussel eller Paris). Her er det viktig å være obs slik at du velger fag som blir undervist i på riktig campus for deg. Jeg valgte fagene Competition Law in a Transnational Context, Trade Law and the Environment og Intellectual Property: Patents and Trade Marks. Jeg synes alle fagene var overkommelig, men det tok litt tid å komme inn i en rutine hvor du skal lese på tre fag samtidig, kombinert med tre seminarer i uken. I tillegg synes jeg det var svært mye lesestoff i enkelte av fagene (spesielt konkurranserett og handelsrett). Her var det 5 ulike bøker som var listet opp som kjernepensum, hvor det var 2-3 kapitler som skulle leses i hver. Enkelte av bøkene var heldigvis online, og professoren var så behjelpelig at han hadde scannet noen av kapitlene i bøkene og publiserte dette på moodle.

Fagleg utbyte og språk

Selv om jeg ikke fikk reist til England, så merket jeg likevel at engelskkunnskapene mine ble mye forbedret. Jeg hadde ganske gode kunnskaper fra tidligere, men kombinasjonen av å lese engelsk pensum og muntlig deltakelse i seminarene økte denne ytterligere. På slutten av semesteret var det helt overkommelig å skrive "formelt" engelsk i essayene som skulle leveres, uten større vanskeligheter.

Universitetsområdet og byen

-

Bustad

Bosted kan man søke på etter at man har fått tildelt plass på universitetet. Vær obs på at datoene stemmer. Jeg fikk først tildelt rom på feil datoer (semesteret startet i januar og sluttet i april - offisielt i alle fall). Jeg fikk tildelt rom i 6 måneder. Dette ble rettet opp etter at jeg tok kontakt med accommodation-mailen til Kent, hvor de justerte datoene og summen jeg skulle betale. Da det viste seg at jeg ikke kunne reise likevel, så sa de opp kontrakten min helt uten kostnader og var veldig behjelpelig med dette.

Sosialt miljø

-

2020

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

13.01.2020 - 12.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

For å dra på utveksling til University of Kent er det ikke så mange forberedelser man trenger å gjøre.

Vær nøye med å følge med på e-post som sendes ut av fakultetet, da det her kommer oppgaver man burde fullføre og nyttige tips for reisen. Vær obs på at det sendes ut en e-post før avreise der man må bestille billetter til arrangementene den første uken. Disse koster ikke penger, men man må reservere billetter for å få plass på noen av arrangementene.

Undervisningsformer

Undervisningen i de fleste emner består av 1 forelesning og 1 seminar i uken. Ved University of Kent legges det stort fokus på muntlig deltakelse. Det varierer selvfølgelig fra emne til emne, men det er en gjennomgående forventning om muntlig deltakelse. I seminarene legges det derfor opp til at studentene i størst mulig grad skal diskutere, mens professoren kun stiller spørsmål og kommer med oppklaringer.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et meget godt emnetilbud, særlig på våren. Jeg tok 2 miljørettslige emner, samt et fag som heter Reproduction and the beginnings of life. I de to miljørettslige fagene kunne det til tider være vanskelig å holde følge. Ofte ble det lagt til grunn at man hadde kunnskap om miljørettslige konvensjoner og prinsipper, noe som kunne være utfordrende. Men dette gikk seg til etter hvert, og jeg hadde godt utbytte av de faglige diskusjonene.

I faget Reproduction and the beginnings of life ble vi utfordret til å argumentere ut i fra etikk. Dette er et helserettslig fag der vi diskuterte problemstillinger som både eksisterer, men som også kommer til å oppstå som følge av den teknologiske utviklingen. Dette var ikke så utfordrende faglig, men da klassen bestod av halvparten jurister og halvparten med medisinsk bakgrunn, ble det ofte spennende diskusjoner. Her var det spesielt lav terskel for å delta i samtalen og stille spørsmål.

Fagleg utbyte og språk

Siden man er tvunget til å snakke engelsk hele tiden blir man selvfølgelig bedre. Dette gir også en trygghet når man snakker engelsk. Det som kan være utfordrende er at det ved universitetet, og særlig i de juridiske emnene, er svært mange utvekslingsstudenter. Det kan dermed være vanskelig å forstå hverandre enkelte ganger. I tillegg får man ikke et så godt utbytte av utvekslingsoppholdet språklig.

Universitetsområdet og byen

Byen Canterbury er historisk og fin. Selve sentrum var større enn jeg hadde trodd, og hadde alt man trenger for et utvekslingsopphold. I tillegg er det kort vei inn til London dersom man vil ha en storbytur. Denne korte veien gjør det også mulig å besøke andre steder i Storbritannia.

Bustad

De fleste utvekslingsstudentene bodde i Darwin Houses eller Darwin College. Darwin Houses er søte murhus, med noe gammelt interiør. Helt greit for et utvekslingsopphold.

Sosialt miljø

Når jeg var der hadde vi et veldig godt studentmiljø. Det ble i løpet av den første uken arrangert flere eventer med bare utvekslingsstudenter, og det virket som om de fleste fant seg noen de trivdes med.

2019

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

13.09.2019 - 13.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Husk å sjekke at du faktisk blir tilsendt postgraduate katalogen ved opptak (og ikke undergraduate). Jeg fikk tilsendt feil, men det var enkelt å rette opp i. Semestrene på Kent er korte, slik at man starter senere enn hva man er vant til fra UIB. Ettersom det meste av litteraturen satt opp som "essential reading" er tilgjengelig onlie, kan det være lurt å lese litt før semesteret starter også. Da får du også større frihet til å bruke de første ukene på å bli kjent med medstudenter og oppleve Canterbury osv.

Undervisningsformer

Alle fagene på postgraduate nivå undervises gjennom seminarer og/eller forelesninger. Jeg vil anslå at man er ca 10-15 studenter pr fag, så det er mindre grupper enn man er vant med hjemmefra. Det forventes at man forbereder seg til hvert seminar ved å lese angitt litteratur og besvare seminarspørsmål. Eksamen består som regel av et essay på 5000 ord, men enkelte fag har også en kombinasjon av essay og fremføringer - sjekk vurderingsform under hvert enkelt emne i kurskatalogen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet hos Kent er veldig variert, og jeg synes ikke det var vanskelig å finne noe som hørtes interessant ut. Jeg valgte "Privacy & Data protection Law", "Intellectual Property 2: Patents & Trademarks" og "Contemporary Topics in Intellectual Property Law", og er fornøyd med valgene.

Fagleg utbyte og språk

I alle fagene jeg valgte stod felles europeisk lovgvivning sentralt, og det var ikke et problem å velge essay tema som hadde relevans på EU/EØS-nivå. Tilnærmingen til jussen kan oppleves som litt fremmed, da universitet har en mye mer politisk tilnærming til rettslige problemstillinger enn hva man er vant til fra UIB. Det er likevel en god mulighet til å oppleve nye undervisningsformer og se jussen i et bredere samfunnsmessig perspektiv, så får min del var det en fin del av utveklsingserfaringen.

Universitetsområdet og byen

Canterbury er en velholdt og fin by, med et bra utvalg av restauranter, puber og butikker. På campus finner man en matbutikk, en rekke ulike restauranter, barer og cafèer, samt treningssenter - med andre ord alt man trenger i hverdagen. Det tar ca 30min å gå ned til Canterbury for et større utvalg, og det går også hyppige busser. Flott tursti fra campus til Whitstable (ca 10km hver vei) for de som er glade i å løpe (eller sykle).

Bustad

Jeg bodde i Darwin houses, som ligger på campus. Fra rommet er det ca. 5 minutter til biblioteket og KLS (Kent Law School, hvor det meste av undervisningen foregår) og 10 minutter til matbutikk og treningssenteret. Renholdet og rommet er helt OK, alle leilighetene her sliter med sølvkre/skjeggkre på badet. På grunn av beliggenheten tror jeg likevel jeg ville valgt å søke bolig gjennom Kent Accomodation. På universitetets nettsider står det at man får utlevert en tallerk, en kniv osv ved ankomst. Det gjør man ikke. Men alt av bestikk og liknende til kjøkkenet kan kjøpes billig på Wilko nede i Canterbury. Ankommer du på en søndag e.l. kan det være lurt å ta med bestikk og noen papp-tallerker hjemmefra til de første dagene. Kan også være lurt å pakke med seg et par kleshengere og slippers/sandaler til å dusje med.

Sosialt miljø

Det var veldig enkelt å få venner på campus, både gjennom de små klassene, romkamerater og erasmus-gruppen som har hyppige møter og eventer. Alle jeg traff var veldig hyggelige og imøtekommende, og jeg opplevde miljøet på universitet som svært bra! Som utvekslingsstudent på universitet i Kent får man oppleve flott natur, koselige engelske småbyer og fantastiske mennesker fra hele verden, og jeg er utrolig glad for at jeg valgte å ta valgfagene mine her.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

13.09.2019 - 13.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Ved aksept av opphold er det viktig å sjekke om du har blitt tatt opp på bachelor- eller masternivå. Jeg ble først tatt opp som bachelorstudent, noe som ikke var ønskelig da det er en del av masteren min hos UIB. Hvis dette skjer er det bare å maile skolen så hjelper de til med å få fikset det. Videre er det lurt å være i god tid ute med å søke bolig eller at du har blitt akseptert som student.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var ganske lik UIB sin. Hvert fag hadde to timer i uka, en time forelesning og en time seminar. Dette førte til at man hadde god tid til å lese seg opp før seminartimene. For min del var hvert fag på forskjellige dager, noe som førte til at jeg kunne fokusere på et fag omgangen uten å nedprioritere de andre.

Vurdering av emnetilbodet

jeg tok fagene LW844: Legal Aspects of Contemporary International, LW921 AUT: Privacy and Data Protection Law og LW906 AUT: International Environmental Law - Legal Foundations. Både i LW844 og LW921 blir karakteren gitt på grunnlag av et essay som skrives på slutten av semesteret. LW906 gir karakter på grunnlag av en liten oppgave, aktivitet i timene/ framføring på 10-15 minutter og en større oppgave. Det anbefales derfor å være raskt ute med å velge et tema i alle fagene og begynne tidlig med planleggingen.

Fagleg utbyte og språk

Kent Law School fokuserer på kritisk jus. Således var det forskjellig fra UIB. Det var litt mer politikk i fagene enn jeg hadde ønsket meg, noe som også ble fokusert på i oppgavene vi skrev. Derimot er det en god trening mot masteren fordi man ser mer kritisk på lovene, og undersøker hva som fungerer/ikke fungerer. Engelsk ble brukt både i diskusjoner og ved notering. Jeg angrer likevel på at jeg ikke valgte å bli med på det engelske språkkurset de hadde, som fokuserte på akademisk engelsk. Likevel vil jeg si at jeg føler meg tryggere på språket nå, enn da jeg dro ned.

Universitetsområdet og byen

Kent University har flere gode restauranter som ikke koster alt for mye, samt en matbutikk på campus. Det er også et bra treningssenter der med alt man skulle trenge, og flere sportsklubber. Videre er Canterbury sentrum veldig koselig og akkurat det man håper på når man tenker på engelske byer. Det er flere gamle bygninger, puber, gode restauranter og butikker der, og byen er akkurat stor nok for et semesters opphold. Hvis du blir lei av å se katedralen eller Canterbury i seg selv, er det bare en time med tog til både London og Dover. Det anbefales også å leie sykler på skoleområdet og sykle til havnebyen Whitstable, en mil unna universitetet.

Bustad

Jeg bodde på Darwin Houses sammen med resten av utvekslingsstudentene. Slik jeg har forstått det plasseres alle korttidsstudenter her. Dette er hus hvor 4 til 8 personer bor sammen, noe som går går bra for tre måneder. Soverommene er helt greie i størrelse. Du deler bad med to-tre andre og kjøkkenet med resten av huset. Det skal sies at det var noen Sølvkre/Skjeggkre i leilighetene. Disse er ikke farlige men kan være en psykisk påkjenning for noen. Skolen jobbet derimot med å få fjernet dem og det var ikke så mange at det var et stort problem.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er godt. Lærerne er flinke til å ta vare på, og hjelpe utvekslingsstudentene. Videre er det flere Erasmus-arrangementer man kan gå på om det er ønskelig. Alt i alt anbefaler jeg å dra til Canterbury og Kent University.

2017

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

18.09.2017 - 20.12.2017

Undervisningsformer

Undervisningsformen består av ett seminar i uken per fag, det seminaret starter med 1 time forelesning etterfulgt av en time seminar. Det forventes at man leser mange ulike seminarer som er oppført på leselisten per uke. Tilknyttet disse artiklene finner man ulike spørsmål som seminarleder gjennomgår i timen. Dette systemet er dermed ikke ulikt det vi har hjemme, med seminarer og oppgavegjennomgang. Den største forskjeller er at man ikke går prakrisk igjennom en sak, men holder seg til det teoretiske. Det er også forventet at man holder en presentasjon i de fleste fagene, og at man skriver et essay som også er det man får endelig karakter for.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var veldig fornøyd med to av tre av de fagene jeg tok. Både Policing og death and dying var interessant. Det faget jeg var minst fornøyd med var International Immigration law, ettersom professoren fokuserte mest på det politiske rundt det å være flyktning, fremfor å fokusere mer på det juridiske.

Fagleg utbyte og språk

Min opplevelse av det faglige utbyttet varierer. Faget Policing omfatter Policing i UK, og er kanskje ikke så relevant for en norsk juridisk utdannelse. Man lærer imidlertid om hvordan politiet fungerer, og det er snev av internasjonal policing i kurset. For min del skulle jeg imidlertid ønske det var mer av det internasjonalet politisamarbeidet. Hva angår death and dying så var mitt faglig utbyttet godt. I dette faget tar man stilling til alt vedrørende avslutning av en persons liv, slik som legalisering av aktiv dødshjelp og assistert dødshjelp. Faget er godt koblet til det juridiske, og hvordan ulike jurisdiksjoner tar stilling til de ulike spørsmålene.

Universitetsområdet og byen

Jeg ble veldig glad i universitetsområdet og campus. Da jeg søkte om opphold så kunne jeg kun velge å bo i Darwin Houses. Dette er et hus der det kun bor internasjonale studenter. Alle studentene får sitt eget rom, og deler bad og kjøkken. Soverommet var stort nok, og jeg hadde alt jeg trengte der. Jeg savnet imildertid en stue/felles oppholdsrom som ville gjort det enklere å bli kjent med de andre. Når det gjelder Canterbury by så er dette en koselig og fin by med alle butikker man skulle trenge.

Bustad

Dette nevnte jeg tidligere.

Sosialt miljø

Jeg meldte meg inn i en facebook gruppe for utveklsingsstudenter før jeg ankom universitetet. På denne siden fantes det flere som var i min situasjon, og det ble lettere å treffe andre utvekslingsstudenter gjennom denne gruppen. Det er mange ulike skoleaktiviteter og klubber man kan melde seg inn i. Jeg gikk både på dans og fotball, og er veldig glad for det ettersom det gjorde det enklere å bli kjent med nye mennesker.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

18.09.2017 - 20.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Pass på at UKC sender deg informasjon og søknadsskjema for Post Graduate studier, da jeg først fikk informasjon om fag osv. fra UKC ble jeg tilsendt fag på Under Graduate nivå, noe som var uaktuelt for meg ettersom jeg er på 5. studieår. Man og passe på at UiB sender inn en bekreftelse om at man er egenet til å ta fag på masternivå.

Et tips er også å være tidlig ute med søknaden, og da særlig learning agreement som jeg brukte en god stund på å få signert av UiB. Dette ettersom de føste som søker blir de første i køen for studentboliger.

På nettsidene til UKC ligger det gode veiledninger når det kommer til fagvalg hvor det står hva fagene går ut på og hvilke forhåndskunnskaper som kreves for at man skal kunne ta faget.

Dersom man skal bo på studentboliger der man må kjøpe inn det meste av det som skal være i boligen på forhånd anbefaler jeg å følge med på Kent Union sine sider på facebook før avreise. Høsten 2017 hadde de hvertfall et torg der man kunne hente seg ting som andre studenter har lagt igjen og da er det selvsagt førstemann til mølla.

Undervisningsformer

Vi hadde to klokketimer undervisning per fag i uken(6t til sammen med 3 fag). Dette var en blanding av forelesning og seminar, hvor det var forventet at man skulle ha lest seg opp på ukens tema slik at man kunne delta i diskusjoner. Hvert fag besto av maks. 20 personer, noen bare rundt 10 personer så det er mer en form for klasseromsundervisning man har. I noen av fagene, et av mine, var det også krav om en 20 minutters presentasjon for klassen innenfor et av temaene vi ble undervist i. Undervisningsformen var veldig annerledes enn jeg er vant til fra UiB hvor man ikke har noe personlig kontakt med foreleser. Personlig tror jeg dette gjorde at jeg lærte mer enn jeg ville gjort uten denne kontakten

Vurderingsformen på høsten på UKC, som mange andre universiteter i Storbritannia, var essay-skriving. Litt over halvveis i semesteret får man utdelt en rekke problemstillinger man kan velge mellom og skal skrive en avsluttende oppgave i hvert fag på 5000 ord.

Vurdering av emnetilbodet

Det finnes relativt mange emner man kan velge mellom, og slik timeplanen var lagt opp høsten 2017 var det omtrent ingen fag som krasjet med hverandre. I begynnelsen av semesteret var det informasjonsmøte om alle de ulike fagene man kan velge, men ettersom man må velge fag før man drar er ikke dette så relevant.

Jeg endte opp med de fagene jeg hadde valgt på forhånd: LW886 Transnational Criminal Law, LW900 Critical International Migration Law og LW871 Policing. Fagene i seg selv var lærerike, men helt ærlig var jeg litt skuffet over noen av fagene. Det var veldig ulikt juss slik vi lærer det i Norge, og noen av fagene kunne kanskje minne mer om kriminologi. De fleste fagene gikk veldig mye ut på å kritisere lover og konvensjoner heller enn å bruke de til problemstillinger slik vi kanskje er mer vant til her på UiB.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er usikker om jeg kommer til å få direkte bruk for mye av det jeg lærte, men jeg merket at forståelsen min når jeg leste artikler økte etterhvert som ukene gikk. Jeg var ikke veldig stødig i engelsken min før jeg dro, men til tross for at jeg bare var der i 3 mnd kan jeg merke at det er lettere å både snakke og lese engelsk etter oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Canterbury er en koselig liten by. Campus ligger ca. 20-25 min gåtur fra sentrum. Her får man tak i det meste både når det gjelder ting til leilighet/rom(Wilko, Poundland), matvarer og klær. Det er også muligheter til å komme seg litt rundt både i og utenfor England om man har planer om dette. Det går både billige busser og tog til bla. London. En mulig dagstur er også å ta 15-bussen fra sentrum og dra til The White Cliffs of Dover.

På Campus er det og rundt 10 ulike spisesteder, barer osv. hvor man får både mat og drikke til en grei pris.Selv var jeg der på høst semesteret men vil tro at det er veldig fint i Canterbury på våren, da det er mange fine uteområder både på Campus og rundt sentrum.

Bustad

Jeg valgte å bo i studentboliger, noe jeg tror er den letteste løsningen om man skal være i Canterbury i 3mnd.
Etter veiledning fra Universitetets Accommodation Office ble jeg, som Post Graduate, anbefalt å søke rom i Darwin Houses. Disse husene lå veldig sentralt til på Campus både når det gjaldt biblioteket, forelesninger og busstopp hvor man kan ta buss til og fra sentrum. I mitt "hus" var vi fire personer som delte en dusj, to toaletter og et kjøkken. Når man kommer får man et sett bestikk, en kopp, et glass, et fat osv. så man må kjøpe inn/ta med alt man trenger til kjøkkenet selv. Ellers var rommene relativt små med en seng, et skrivebord og litt oppbevaringsplass til klær og div. Plass til det man trenger for 3 mnd. (En negativ ting med bostedet var at man ikke får vite om man får rom før begynnelsen av September, noe som er veldig tett opptil semesterstart.)

Sosialt miljø

I starten av semesteret ble det arrangert en del samlinger for internasjonale studenter av Universitetet selv. Ellers så oppdaget jeg etter noen dager at det fantes en gruppe på Facebook hvor mange av utvekslingsstudentene på universitetet var samlet og fant på ting sammen. Bor man i Darwin Houses slik som jeg gjorde er det også en god mulighet til å møte andre utvekslingsstudenter og andre korttidsstudenter. Ellers så har man alle slags societies man kan melde seg inn i via Kent Union.

Alt i alt vil jeg anbefale å dra på utveksling til UKC!

2015

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

29.09.2014 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

I den grad det er mulig er det greit å forberede seg litt på overgangen fra norsk til engelsk. Det kan du f.eks. gjøre ved å lese og skrive engelsk og å slå av den norske oversettelsen på filmer/tv-serier der de snakker engelsk. Dertil tilbyr University of Kent et engelsk språkkurs for Erasmus studenter i uken før høstsemesteret begynner (høstsemesteret begynte den 20. september høsten 2014). Jeg deltok ikke på det, men har snakket med venner som har vært på det, og de synes at det var lærerikt.

Videre kan det også være greit å sette seg inn i det engelske rettssystemet f.eks. ved å lese i boken Introduction to the English Legal System av Martin Partington. Den første uken vil det være en rekke introduksjonsforelesninger, bl.a. om dette emnet, men det kan være greit å lese litt om dette på egenhånd også.

Ved University of Kent holdes alle eksamenene i sommersemesteret (som begynner i midten av mai), men i høst- og vår-semesteret er det innlevering av essays som utgjør en viss prosentandel av karakteren i faget, samt seminarer som krever mye forberedelse (dommer i England er generelt sett mye lengre enn i Norge).

Et år ved University of Kent er faglig sett veldig krevende, men jeg vil anbefale at du også tar deg tid til å reise litt i The UK. London er kun 56 minutter unna med høyhastighetstoget (hvis du kjøper 16-25 Railcard for 30 pund får du 1/3 av prisen i rabatt på alle togreiser) og det er gode togforbindelser i the UK. I Kent vil jeg anbefale en tur til The White Cliffs of Dover, Dover Castle, Leeds Castle (University of Kent arrangerte tur til Leeds Castle for internasjonale studenter den første uken), Walmer Castle and Gardens og Whitstable (jeg vil anbefale å gå fra University of Kent til Whitstable via Crab and Winkle way. Turen tar i underkant av 2 timer og det er greit å finne frem).

Jeg kan definitivt anbefale deg å ta et skoleår ved University of Kent!

Undervisningsformer

Jeg tok fagene LW509 Human Rights and English Law, LW555 Banking Law, LW556 Intellectual Property Law og LW601 Advanced Level Criminal Law, og i samtlige fag var undervisningsformen forelesninger og seminar. I LW601 var det to forelesninger per uke, mens i de tre andre fagene var det en forelesning per uke. I LW509 og LW556 var det seminar hver uke mens i LW555 og LW601 var det seminar annenhver uke. Forelesningene og seminarene varer vanligvis i ca 50 minutter, men seminarene i LW601 varte i to skoletimer.

Vurdering av emnetilbodet

I utgangspunktet har University of Kent et godt og variert emnetilbud, selv om noen av fagene ikke er aktuelle for utvekslingsstudenter ettersom de krever at man har tatt tidligere fag. I midten av juli i 2014 fikk jeg imidlertid beskjed fra Erasmus-koordinatene ved University of Kent at de fleste juridiske valgemnene var fulle. Jeg fikk senere vite at dette skyldtes at studentene som tar hele graden ved University of Kent fikk velge valgfag tidligere enn det de har gjort tidligere. Dette førte til at det var kun 8 fag jeg kunne velge mellom, og jeg kunne kun ta to av fagene jeg ønsket å ta.

Fagleg utbyte og språk

Det har vært svært interessant å studere engelsk rett, og det har gitt meg verdifull kunnskap om det engelske rettssystemet. Som nevnt ovenfor tok jeg fagene LW509 Human Rights and English Law, LW555 Banking Law, LW556 Intellectual Property Law og LW601 Advanced Level Criminal Law. LW509 var interessant, men det var mer filosofisk enn juridisk etter mitt syn. LW555 var utvilsomt det mest utfordrende faget jeg har tatt, spesielt ettersom det bygger på konsepter i fagene Equity and Trusts, Land Law og Company Law, som jeg ikke har hatt. Dertil vil jeg nevne at studenter som tar LLB ved University of Kent også fant LW555 veldig utfordrende. LW556 var et veldig stort, men også veldig interessant fag. LW601 var det faget jeg likte best, og det var det faget jeg i størst grad kunne sammenligne norsk og engelsk rett.

Jeg har blitt bedre i det engelske språket, men det har ikke forbedret seg så mye som jeg hadde forventet. Den største språklige forskjellen er at i begynnelsen måtte jeg oversette det jeg ville si til engelsk, mens nå snakker jeg engelsk uten at jeg må oversette først.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er i et parkområde omkring 25 minutters gange fra Canterbury city centre. Universitetsområdet har det meste, blant annet undervisningsbyggene, biblioteket, administrasjonen, accommodation, sportssenter, matbutikk (Essentials, som har det aller viktigste), bokhandel, cafeer, kantine, restauranter, kino/teater (Gulbenkian) og konserthall (Coyler-Fergusson Concert Hall). Det er gode bussforbindelser til sentrum med egne universitetsbusser og vanlige rutebusser, men i juleferien (som varer i 1 måned) og spring break (som varer i 1 måned - mellom spring term og summer term) er avgangene til universitetsbussene kraftig redusert. Du kan kjøpe busskort som varer for hele det akademiske året. Det koster 170 pund og gjelder for alle bussene i Kent. Unibus selger busskortet på plassen i nærheten av the Gulbenkian den første uken i skoleåret.

Canterbury er en vakker og sjarmerende liten by. Det er en historisk by med mange gamle bygninger. Midtpunktet i byen er vakre Canterbury Cathedral, som er hovedsetet til The Church of England. Videre er Canterbury en livlig by med mange studenter og turister. I hovedgaten, High Street, og området rundt finner du for det meste kjedebutikker, restauranter og cafeer, mens i King's Mile finner du spesialbutikker, cafeer og restauranter. Butikkene er åpne mandag-søndag utenom Bank Holidays og stenger kl. 17.00 eller 18.00. Matvarebutikkene er åpne lengre mandag-lørdag, men stenger kl. 17.00 på søndager. I sentrum finner du også vakre Westgate Gardens (inngangen er i nærheten av Westgate Towers) og Dane John Gardens (ved busstasjonen). Jeg trivdes veldig godt både på universitetsområdet og i Canterbury!

Bustad

Jeg bodde på campus i Tyler Court A. Det er på Main Campus, så det meste er maksimum 10 minutter unna. Jeg hadde rom med eget bad. Det var lite, men praktisk innredet. Vi var 8 personer som delte et kjøkken og det var litt lite for så mange personer, men det gikk greit. Et minus med kjøkkenet var at det ikke var vanlig kjøkkenbord med stoler, men barkrakker, som var litt for høye for bordet. Samlet sett var jeg fornøyd med bostedet. Tyler Court er kun accommodation, men det er noe støy fra bilveien nedenfor og litt fra Origins avhengig av hvilken side rommet ditt er på, men det gikk greit. Foruten Tyler Court, vil jeg anbefale Turring College (som stod ferdigstilt skoleåret 2014/2015), Keynes College (det kan være støy fra K-Bar hvis du bor i nærheten) og Parkwood Flats (som er ca 10-15 minutter unna Main Campus). Rommene, badene og kjøkkenene i Tyler Court B og C, Turring College, Keynes College og Parkwood Flats er større enn tilsvarende i Tyler Court A. Med unntak av internasjonale studenter, utvekslingsstudenter og studenter med spesielle behov er det kun førsteårs studenter som bor på campus, og da karakterene fra førsteåret formelt sett ikke teller ved Engelske universitet blir det festing mer eller mindre hele uken.

Det er greit å merke seg at til tross for at det stod at kjøkkenet skulle være fult utstyrt var det eneste som var der en middagstallerken, en asjett, en skål, et krus, et glass, en kniv, en gaffel, en spiseskje og en teskje per person, alt annet må du kjøpe selv. På rommet var det en pute og et laken. Du kan kjøpe det aller meste av kjøkkenutstyr og andre ting til hjemmet hos butikken Wilko (den befinner seg i begynnelsen av High Street hvis du kommer fra busstasjonen). Wilko er det billigste alternativet, men det finnes også andre butikker som har kjøkkenutstyr og andre ting til hjemmet.

Sosialt miljø

Ved University of Kent er det et svært internasjonalt miljø med studenter fra hele verden. Det er et veldig godt sosialt miljø der det er rom for alle. Dette gjenspeiler seg i det brede tilbudet av societies, der de fleste er under studentorganisasjonen Kent Union. Det er akademiske societies, kulturelle societies, sports societies, politiske societies, religiøse societies, veldedige societies og mange flere. Jeg vil særlig nevne the European Law Students' Association, the Nordic Society, UKC Tea Society, Musical Theatre Society og Hogwarts Society. I tillegg vil jeg trekke frem ANSA Kent, som ikke er en del av Kent Union, men et lokallag av Association for Norwegian Students Abroad (ANSA). Lokallaget ble startet i fjor høst og arrangerer mange forskjellige arrangementer, blant annet julefilmkveld, julebord, visning av Ski-VM og 17. Mai feiring. ANSA Kent har egen Facebook side. Jeg har fått gode venner i fra mange forskjellige land og har hatt et flott skoleår ved University of Kent.

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

29.09.2014 - 19.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

En må være nøye med å velge riktige fag, Erasmuskoordinatorene ved UKC er ikke de flinkeste på å gi veiledning når det kommer til fag, og jeg endte opp med fag som jeg ikke hadde lyst til å ta. De gir heller ingen råd og veiledning om forhåndskunnskaper en burde ha før en velger ett fag. Dette førte til at jeg tok et fag hvor professor brukte terminologier som jeg overhode ikke kunne, men som det ble forventet at studentene kunne. Det hendte også at visse forklaringer ble hoppet over fordi de andre studentene hadde hatt det fra før. Av denne grunn anbefaler jeg ingen av UiB å velge banking law, da dette er et fag hvor gode forhåndskunnskaper om det britiske rettssystemet er en nødvendighet.

Undervisningsformer

Når en velger å utveksle til UKC må en regne med mye lesing. Hver uke har en undervisning i alle fire fag, pluss seminarer hvor det forventes at en deltar aktivt. Til disse seminarene er det ofte betydelige lesemengder og det forventes at en arbeider med hvert fag i minst ti timer i uken + forelesninger og seminarer. Avhengig av hvilke fag en velger må en også holde muntlige presentasjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var meget redusert da jeg valgte grunnet endring i søkeprosessen fra UKC sin side. Dette førte til at jeg kun fikk 1 av fire fag jeg hadde ønsket meg. Det er mulig at dette er endret nå, men det anbefales å sjekke dette grundig opp og hvert fall ha noen fag som back-up. Emnetilbudet i seg selv er veldig bra og Kent Law School går for å være en av de bedre i UK. Det må også sies av professorene og seminarlederne jevnt over holder er høyt nivå.

Fagleg utbyte og språk

Da jeg ikke fikk de fagene jeg opprinnelige ønsket meg er det usikkert på om jeg får benyttet meg av den kunnskapen jeg har opparbeidet meg dette året her hjemme i Norge. Men det er klart at en lærer juridisk terminologi som en har stort utbytte av senere. Det engelske språket blir selvfølgelig mye bedre, både på det akademiske og det sosiale plan.

Universitetsområdet og byen

Canterbury er en superhyggelig by med overraskende bra shopping, mange gode restauranter og et bra uteliv. Beliggenheten er veldig bra, med kun en time til London og to til Paris. Det at byen ligger nærme kysten er også veldig deilig, da det ligger fiskelandsbyer rett i nærheten. Byen er en typisk britisk by, men med nesten 40 000 studenter og masse turister, så det skjer nesten noe der hele tiden.

Campus er også veldig koselig, med flere spisesteder og kafeer, matbutikker, bohandel, kino, natt-klubb og selvfølgelig bibliotek og "study-hubs". Campus er plassert på en høyde med flott utsikt ned mot byen og det tar ca 30 min å gå fra campus og ned til byen.

Bustad

Jeg bodde på Keynes College, et av de mange collegene på campus. Jeg hadde eget bad, noe som var veldig deilig, men delte kjøkken med 8 stk. Keynes er et av de nyeste collegene, men også et av de dyreste. Vaskehjelp vasker kjøkkenet hver og uke og badet annenhver uke, noe som er veldig deilig. Jeg anbefaler alle som skal kun være der ett år å bo på et college, da det er mye lettere å bli kjent med nye mennesker på denne måten.

Sosialt miljø

Sosialt er UKC veldig bra. De har alt en kan tenkte seg av societies og sport clubs, så det er alltid noe å finne på. Jeg fant at det var lettere å henge med andre internasjonale studenter, da britene ofte er veldig unge.

Men alt i alt anbefaler jeg absolutt UKC på det sterkeste, men en må være forberedt på å lese en del, hvert fall i starten.

Informasjon