Hjem

Utdanning

erasmus+

University of York og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByYork
  • Studieplassar4
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar som går på samanliknande politikk og administrasjon og organisasjonsvitskap har fortrinn på å reise ut gjennom desse avtalane før studentar frå andre samfunnsvitskapelege fagområde. Det er krav om at du må ha tatt minst 60 studiepoeng før utreise.

University of York sitt studieår er delt inn i trimester. Det er mogeleg å søke for haust, vår og sommar, eller for eit heilt år.

Når i studiet kan eg reise

Normalt passar det best å reise ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Det er anbefalt at du har engelskkunnskapar tilsvarande B2-nivå etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse (CEFR).

Kva emne kan eg ta

Som utvekslingsstudent ved Department of Politics kan du ta ei rekke ulike emne i statsvitskap innanfor tema som politisk teori og filosofi, internasjonale relasjonar, politisk økonomi eller sikkerheitspolitikk. Her finn du ei oversikt over emna i statsvitskap og korleis desse er bygd opp. Ein står fritt til å velje mellom dei tilgjengelege emna og kan òg ta emne frå eitt eller to andre institutt. På denne nettsida finn informasjon om alle modular og universitetet sin emnekatalog.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS (120 credits) per år. Kvart emne svarer til 5-15 ECTS.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of York er eit offentleg universitet som blei grunnlagt i 1963. Det har om lag 15 000 studentar og ligg ein 20 minutts busstur søraust for York sentrum. Kvar student høyrer til eit av åtte kollegium, som utgjer små samansveisa samfunn innad på universitetet, med særeigne tradisjonar, bygg og faglege fellesskap.

York ligg i Nord-England, og har i underkant av 200 000 innbyggarar. Byen blei grunnlagd av romarane om lag i år 70 E.v.t. Sirka 800 år seinare fekk byen namnet Jorvik av vikingane, som i tida framover sette eit nordisk preg på byen. Forutan å vere ein by med historisk sus, er York òg ein levande by i samtida, rik på både studentkultur og gamle kulturinstitusjonar som operahus og konserthallar.

Bustad

Universitetet har fleire studentbustader på campus men kan ikkje garantere plass til alle som søker. Somme av bustadene har matservering til faste tider. Bustadkontoret ved universitetet hjelper med informasjon viss ein heller ønsker å bu privat.

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt inn i trimester, med forelesingsperiodar og eksamensavvikling i tidsromma september - desember, januar - mars og april - juni.

Studentrapportar

2017

Høst 2017 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

Høst 2017 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg var på utveksling ved universitet i York, her hadde jeg et utrolig bra opphold og jeg vil anbefale alle som har muligheten til det å reise hit. Det var veldig mye papirarbeid og søknader å sette seg inn i før avreise. Jeg anbefaler derfor å være godt oppdatert på ulike frister og å sjekke mailen ofte slik at man får med seg alt informasjon. Universitetet i York var også veldig behjelpelige med informasjon og flinke til å svare på mail dersom man hadde spørsmål.

Undervisningsformer

Undervisningformene var veldig like som ved UiB. Det var en forelesning i uken i hvert av fagene i tillegg til et tilhørende seminar. Forelesningen foregikk mer i klasserom enn i forelesningssaler, men dette hadde nok en sammenheng med at vi var færre enn jeg tidligere har vært vant til som tok de ulike fagene. Det var foreleser som også hadde seminargruppene noe som også var annerledes enn hva jeg er vant til.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var veldig bra. Det var en rekke ulike fag man kunne velge mellom. Jeg anbefaler at man på forhånd melder seg opp til flere fag enn man har tenkt å ha, og så å bestemme de endelige fagene når man kommer fram. Dette var de veldig behjelpelige med på universitet i York slik at det ikke ble noen overlappinger mellom fagene.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var veldig bra og foreleserne var flinke. Det at alt av undervisning og kommunikasjon foregikk på på engelsk førte til at mine engelsk kunnskaper ble betraktelig bedre og jeg følte jeg lærte masse på mitt semester på utveksling.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var plassert ca 10 minutter med buss utenfor sentrum i York. Campus var utrolig stort og det tok opp i mot 25 minutter å gå fra den ene enden av campus til den andre, det gikk derfor en buss fra den ene enden til den andre som man kunne ta gratis på campus. På campus var det en rekke ulike fasiliteter som kafeer, spisesteder, butikk og utesteder det var i tillegg også egen frisør. Sentrum i York var utrolig koselig og fint. Her var det mange ulike butikker og en rekke gode spisesteder. I helgen var det alltid mange mennesker i byen da det var veldig populært å ta toget til York for å handle.

Bustad

På campus var det en rekke studentboliger. Jeg hadde eget soverom og bad, men delte kjøkken sammen dem 15 ander. Alle disse var internasjonale noe som var veldig positiv, da inntrykket jeg hadde var at de fleste som bodde på campus var veldig unge og kom rett i fra videregående skoler. Universitet i York var veldig behjelpelige med boliger, og dersom man hadde noen ønsker kunne man bare komme med det.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var utrolig bra. Som nevnt bodde jeg bare med andre internasjonale studenter. Dette var et stort pluss, alle var på utveksling og derfor veldig interessert i å bli kjente med andre. Det var alltid noen som hadde lyst til å finne på noe. I helgen og på fritiden dro vi derfor ofte inn til byen eller tok toget til steder i nærheten av York. Det var også mange sosiale arrangementer man kunne ta del i rundt omkring på campus.

2015

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser er det en del praktisk å gjøre i tilknytning til Erasmus. Dette står det om på UiB sine nettsider, i tillegg til at man får tilsendt informasjon via mail. Når man blir godtatt ved York vil man få muligheten til å 'enroll' gjennom nettsidene deres, i tillegg til å få en online account (York sin versjon av MiSide) og mail. Dette er det veldig lurt å gjøre så fort som mulig ettersom dette blir viktige kommunikasjonsverktøy. Ellers er det lurt å søke tidlig om bolig om man skal bo på campus ettersom de behandler søknadene etter når de vart sendt inn.

Undervisningsformer

Undervisningsformene jeg hadde minnet mye om de vi har ved Universitetet i Bergen. Jeg hadde blant annet både seminar og forelesning. Vil tørre påstå at det forventes mer av studentene under seminarene i York enn i Bergen. Vi hadde tydelige oppgaver til hver uke. Viktig å påpeke at arbeidsmengden varierte noe mellom fagene. Det var også mindre 'avstand' mellom student og foreleser ettersom foreleseren også var seminarleder.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom jeg bare var på utveksling et semester var det begrensninger på hvilke fag jeg kunne ta, men synes likevel det var gode fag å velge mellom. Veldig fornøgd med de tre fagene jeg valgte. Generelt interessant å lære i fra en noe annen synsvinkel enn den jeg er vandt med hjemmefra.

Fagleg utbyte og språk

York et veldig godt universitet og det merker man tydelig på den faglige kvaliteten. Alle foreleserne mine var utrulig dyktige i fagene sine og ekstremt behjelpelige. All undervisning foregår naturligvis på engelsk, men dette var ikke problematisk. Det er klart at britene vil ha et visst større ordforråd, men dette påvirket ikke selve forståelsen av fagene.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetsområdet er veldig fint. Er generelt korte avstander til tross for at det kan se lenger ut på kartet. Avhenger så klart litt etter hvor man bor på campus, men bor man på Heslington West (Campus er delt inn i to: West og East) så bor man generelt nærme det meste. Campus tilbyr også mye sosialt. Det er alltid noe som foregår og alltid noe for enhver smak. I tillegg får man tak i det mest nødvendige på campus i Market Square hvor det er blant annet matbutikk, frisørsalong, minibank, postkontor.

York er en veldig fin og sjarmerende by. Det går busser fra/til campus og inn til/fra byen regelmessig (som regel hvert 5-7 min) og det tar omtrent 10 min. Veldig praktisk. York har mye å tilby når det kommer til historie og kultur med fantastisk godt bevarte bygninger og gater fra middelalderen. I tillegg er det også mange muligheter når det kommer til spisesteder, shopping, uteliv m.m. Er også godt utbygd med tog fra York, så det er enkelt og forholdsvis billig (om man bestiller i god tid) å reise til andre steder i Storbritannia. Leeds er blant annet bare en 20 min togtur fra York.

Bustad

De fleste som er førsteårsstudenter, i tillegg til utvekslingsstudenter bor i Campus Accommodation. Dette må man søke om på forhand og det er lurt å gjøre dette i god tid ettersom de behandler søknadene etter når man søker. Standarden på rommene varierer. Jeg var heldig og fikk et fint rom i en relativt ny blokk, og hadde eget bad. Når man søker etter bolig kan man velge preferanser, men det er ikke garantert at desse blir oppfylt dersom du ikke har et spesielt behov for det. Det kan virke ut som om man studerer her et helt år, er det større sannsynlighet for at man får et rom med bedre standard. Romstandard vil nok også variere i fra college til college, så det kan være lurt å sjekke ut de ulike collegene på forhand på York sine nettsider.

Sosialt miljø

University of York har et veldig godt studentmiljø. Universitetet har et college-system som betyr at alle studenter blir tildelt et college som de hører til. Det sosiale miljøet blir dermed svært tett knytt til dette ettersom hvert college har sin egen fadderuke, egne oppholdsrom, studierom, events m.m. I tillegg har universitetet et stort antall av societies som man kan bli medlem av, alt i fra akademiske societies til andre hobbyer som for eksempel musikk, dans, sport, yoga, Taylor Swift, Tolkien. Altså litt av hvert og noe for alle! Ellers foregår det alltid noe på Campus eller i byen.

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye papirarbeid som må gjøres når man søker om utveksling, men hvis man gjør så mye man kan så fort som mulig og ikke venter med alt til siste liten, blir det overkommelig. Man må jo selvfølgelig også finne ut av hvilke universiteter man har mulighet for å reise til, hvilke kriterier universitetene krever, osv. Det beste man kan gjøre er å være godt forberedt før fristen slik at man ikke ender opp med å måtte ta beslutninger i siste liten.

Undervisningsformer

Undervisningsformen ved Universitetet i York er relativt sett ganske likt det jeg var vandt med i fra UiB, med forelesninger og seminarer. Den største forskjellen er at de deler skoleåret opp i tre semestre, og siden jeg bare skulle være her i et høstsemester ble oppholdet ganske kort.
Noe annet som var litt ulagelig var at jeg måtte ta 30 studiepoeng for å få oppholdet godkjent, og siden universitetet her deler skoleåret i tre, måtte jeg ta et ekstra fag. Det var på ingen måte problematisk, og universitetet i York tilrettela alt for meg, men jeg kjente at det ble litt tungt mot slutten.
I de fagene jeg tok (og en god del andre fag) har de ikke vanlig skoleeksamen, men en innlevering som skal leveres inn enten før semesterslutt eller innen begynnelsen av andre semester (som vil da si i begynnelsen av januar).

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i York hadde et veldig spennende tilbud av fag, og jeg var veldig fornøyd med de fagene jeg valgte. Som utvekslingsstudent var valgmulighetene litt begrenset, men det var ikke noe problem. Jeg søkte på fag samtidig som jeg søkte om utveksling, og selv om jeg ble godkjent ble ikke disse fagene registrert til å begynne med. Jeg tok kontakt med universitet, og alt ble ordnet med en gang.

Fagleg utbyte og språk

Det var spennende å komme et sted der de tenkte annerledes, kom med andre vinklinger, og andre teorier enn det jeg var vant med. Det er professorene som har forelesningene og som leder seminarene, så jeg føler at jeg fikk mye ut av begge.
De professorene jeg hadde var veldig forståelsesfulle ovenfor utvekslingsstudentene, og de tilrettela og hjalp hvis jeg trengte det. Siden jeg reiste til England var det ikke så problematisk med tanke på språk, og etterhvert ble det enklere og enklere å snakke og forstå språket i alle slags situasjoner.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var utrolig fint, det meste er sentralt og lett tilgjengelig. Jeg bodde på campus, så jeg hadde ingen problemer med å komme meg rundt.
York er en av de fineste byene i Storbritannia, og det ligger en gammel sjarm over hele byen. Universitetet ligger litt på utsiden av byen, så man kan fint gå eller sykle inn hvis man vil, eller man kan ta kollektivtransport. York er helt spesiell, og ganske liten i forhold til mange andre engelske byer. Jeg syns nesten at byen føltes hjemlig ut, så man kan føle et slags fellesskap.

Bustad

Som sagt bodde jeg på campus. Universitetet har ni forskjellige colleges, og noen av dem ligger mer sentralt enn andre. Jeg bodde på James College som er et av de mest sentrale collegene. Alle collegene har flere boligblokker og standarden på disse blokkene kan variere. Det er heller ikke likt på hvor mange man bor sammen med, om man har eget bad, og om man er catered (det vil si at frokost og middag i kantina i ukedagene er inkludert i leia). Jeg var såpass uheldig at jeg ble plassert i den eldste blokka i James, med en ganske lav standard. Vi var 17 stykker som delte et kjøkken, to dusjer, og til sammen fire toaletter (et av dem var separert fra de andre, mens resten var båser i samme rom). Heldigvis var jeg catered, så det gjorde noe opp for resten. Rommet mitt i seg selv var ganske plain, men det var helt greit for den lille perioden jeg var der. De andre blokkene på James haren høyere standard enn det min blokk har, og det er planer om forbedringer på denne blokka, så forhåpentligvis vil det bli bedre for fremtidige utvekslingsstudenter. Hvordan det er i de andre collegene vet jeg dessverre ikke, men jeg vil tro det er tålig likt James College.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved universitetet var veldig bra med mange ulike tilbud. De hadde en slags fadderuke for alle de internasjonale studentene og førsteåringene, og her kunne man velge om man ville gå ut på byen eller bli med på en filmkveld/eller spillkveld, så det var godt med tilbud for de fleste.
Universitetet har også en rekke studentforeninger man kan melde seg inn i, både faglige og ikke-faglige, så det var noe for alle.

2014

Vår 2014 - BA Sosiologi

Vår 2014 - BA Sosiologi

05.01.2014 - 26.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Jeg hadde satt pris på om jeg hadde fått mer informasjon om boforhold før jeg reiste på utveksling. Jeg valgte å bo på campus via universitetet. Dette var det enkleste, i og med at jeg ikke fikk noe informasjon om hvordan finne ut av det engelske boligmarkedet. Det fungerte fint å bo på campus. Men det som heller ikke ble informert om var at omtrent alle som bor i disse husene er førsteklassingene. Jeg ble plassert i ett hus med 11 andre personer som var 2 år yngre enn meg. Dette hadde vert fint å vert klar over før jeg bestemte meg for å bo på universitetes hus på campus.

Undervisningsformer

Er veldig fornøyd med fagene jeg hadde på university of York. Professorene var dyktige, seminargruppene var veldig givende.

Vurdering av emnetilbodet

Fikk lister med fag jeg kunne velge mellom før jeg reiste ned til York, England. Hadde valgt 3 fag, men når jeg kommer dit får jeg beskjed om at disse fagene ikke fungerer pga de går over mer enn 1 semester. Dette var det heller ingen informasjon på. Så var litt stress i starten med å bytte fag. Endte opp med å måtte ta 3 års fag, selv om jeg var en 2 års student pga poengsystemet. Men etter dette var jeg veldig veldig fornøyd med fagene mine.

Fagleg utbyte og språk

Føler jeg har fått lært meg veldig mye når det kommer til språk. Både på det skriftlige og muntlige.

Universitetsområdet og byen

York i England var en helt fantastisk sjarmerende by. Noe upraktisk at universitetet lå såpass langt fra sentrum.

Bustad

Bodde som tidligere nevnt i hus tilhørende universitetet på campusområder. Jeg hadde det veldig fint her. Menneskene var smilende og imøtekommende. Merket en del til aldersforskjellen. Når det kom til rengjøring og husholdning var det gale. I tillegg var det 1 dusj på 12 personer.. Denne ble kun vasket hver 2 uke.

Sosialt miljø

Fått meg en hel haug med internasjonale stundeter som venner. De lokale var ikke så interessert for å bli kjent med meg som internasjonal stundet.

Flott bygning
Foto:
© University of York

Informasjon