Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität Graz og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (ERASMUS+)

  • LandØsterrike
  • ByGraz
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar på bachelor- og masterprogrammet i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium (FOF). Andre interessert kan og søkje, men blir prioriterte etter studentar med opptak til bachelorprogrammet i filosofi dersom det er fleire søkjarar enn ledige plassar.

Du må ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile perioden du er på utveksling. I tillegg må du ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar: Etter at du har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng studiepoeng, kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen din. Vi tilrår at du reiser ut i 5 og/eller 6 semester.

Masterstudentar:

Er du student på eit anna bachelorprogram? Ta kontakt med din studierettleiar for å finne ut når det er best å reise på utveksling.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta delar av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB. Vi anbefaler at du tar emne på 200-nivå på utveksling, då det er lettare å finne emne som kan innpassast på 200-nivå enn på 100-nivå.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av mastergraden.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Lenke til emnetilbodet: http://www.uni-graz.at/en/studying/for-prospective-students/international-students/

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Karl-Franzens-Universität Graz blei grunnlagt i 1585 og er eit av dei største i landet med om lag 31 500 studentar. Universitetet har seks fakultet og eit breitt fagtilbod. Det samarbeider mykje med andre universitet i området om forsking, særskilt innanfor humaniora og samfunnsvitskap. Universitetet har ein samla campus, som ligg aust i byen.

Graz er den nest største byen i Austerrike med om lag 270 000 innbyggarar. Han er regionshovudstad i Steiermark, som ligg søraust i landet. Gamlebyen er på UNESCO si verdsarvliste og er kjent for ein integrert arkitektur frå mange ulike tidsepokar og stilartar. Byen har eit stort kulturtilbod, som blant anna rommar fleire musikkfestivalar, ein eigen dokke- og gateteaterfestival og verdas største samling middelalderrustningar.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader både på campus og andre stader i Graz, men oppmodar nye studentar om å søke så tidleg som mogleg, fordi det fort blir fullt.

Semesterinndeling

Oktober - mars og mars - september.

Studentrapportar

2022

Sivilingeniør havbruk - haust 2021

Sivilingeniør havbruk - haust 2021

01.09.2021 - 31.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg meldte meg på intensivkurs i tysk og anbefaler det sterkt. Det blir holdt i tre uker før skole semesteret starter. Her får man både lært litt tysk, noe som er ekstremt hjelpsomt siden alle østerrikere ikke er like gode i engelsk, og mann før møte mange av de andre studentene som er på utveksling. Du vil bli plassert i et kurs som passer ditt nivå slik at det er ikke spesielt tungt faglig. Dette gjorde at vi hadde masse tid til å sosialiseres på fritiden og ble derfor veldig godt kjent. Noen av de beste vennene jeg har fått her møtte jeg på intensivkurset.

Det blir også holdt en welcome week der man blir informert om alt man trenger å vite.

Undervisningsformer

Fagene består for det meste av 4 ECTS der 1 ECTS tilsvarer 1 credit i Norge. Det kan være litt krevende å finne fag som passer sammen og godkjenner ett fag ved uib. Det er også viktig å sjekke om det er bachelor eller master fag.

Felles for fagene jeg hadde var at det var mye gruppe arbeid og innleveringer underveis. Dette gjorde at eksamenen på slutten var ganske liten og ikke telte så mye på den endelige karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Kan man tysk vil man ikke slite med å finne fag. På engelsk er det de mest generelle fagene som tilbys men det er mye å velge her og. Jeg hadde bare fag på engelsk og fikk det til å passe med fagene mine på uib.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har blitt bedre i både engelsk og tysk.

Universitetsområdet og byen

Graz er en fantastisk studentby!

Her er det alltid noe spennende som skjer og utelivet er supert med masse ulike klubber og barer. Ekstremt mange gode spisesteder og kebabene er noe jeg kommer til å savne i Bergen.

Universitetet består av flere campus som ligger i nokså samme område.

Graz ligger også veldig sentralt hvis man har lyst å reise rundt i europa mens man er på utveksling.

Bustad

Jeg bodde i en privat leilighet med en annen utvekslings student fra uib og ei brasilianer. Det har vært helt supert men de fleste bor i studentboliger som er spredt rundt i sentrum.

Hvis du er litt introvert vil jeg anbefale å bo på studentbolig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er helt fantastisk. Alle er imøtekommende og ønsker å finne nye venner. Det er lett a finne på aktiviteter og det er alltid noen som er interessert i å værer med på noe sprell.

Jeg ble kjent med mange på intensivkurset og ved å delta på ESN sine arrangementer. ESN arrangere ukentlige arrangementer for utvekslings studenter.

2016

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

02.03.2016 - 06.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Meld deg på intensivkurset som tilbys i Tysk før den offisielle studiestarten. Der blir man kjent med andre utvekslingsstudenter, og kursene var av veldig god kvalitet!

Benytt deg av Buddy-ordningen som ESN tilbyr. Buddyen hjelper deg med alt en skulle trenge hjelp til - fra organisatoriske ting til festligheter og nattåpne apotek.

En trenger ikke særlige tyskkunnskaper i forkant for å reise på utveksling til Graz, men det er en fordel da de lokale sin engelskferdigheter ikke er så veldig gode.

Undervisningsformer

De vanlige undervisningsformene var forelesninger med skoleeksamen eller seminarbasert med skoleeksamen og/eller en større innleveringsoppgave. Enkelte seminarfag bestod av to timers økter over flere uker, og andre seminarfag bestod av intensiv seminarundervisning over 2-3 dager. For seminarfagene var det obligatorisk deltagelse i seminarundervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange valgfag å velge mellom, både tysk og engelskspråklige. Universitetet i Graz anbefalte språknivå B2 eller bedre hvis en ønsket å ta tyske valgfag. Det var fullt mulig å fylle 30 studiepoeng med engelske valgfag hvis en ikke ønsket tyske valgfag. De engelske fagene var hovedsakelig folkerettslige eller EU-rettslige fag eller rettsfilosofiske.

Ett studiepoeng i Norge er tilsvarende en credit i Østerrike. De fleste valgfagene var på mellom 3-6 studiepoeng. Å ta 4-6 fag på ett semester kan virke overveldende, men var etter min erfaring overkommelig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har forbedret mine engelskkunnskaper og tyskkunnskaper etter et semester i Graz.

Universitetsområdet og byen

Univeritetsområdet består av flere campus i nærheten av hverandre. Fine lesesalplasser, gode bibliotekressurser og fine forelesningssaler og seminarrom. Flere cafeer og barer både på campus og i umiddelbar nærhet til campus. Det er alltid noe som skjer på campus, både faglige arrangementer og fester.

Graz var en fantstisk bra by å være utvekslingsstudent i. Byen er middels stor og kan minne litt om Bergen, og er en skikkelig studentby på lik linje med Trondheim. Det er alltid noe spennende som skjer, og byens natteliv var veldig bra. Bor en i sentrum har man alt en trenger i umiddelbar nærhet. Graz ligger i Steiermark, et område med flott natur og god lokal vin. Det er lettvint å reise til både Wien og Alpene, og gode forbindelser til andre Europeiske storbyer. Prisnivået i Graz er mye lavere enn i Norge og andre europeiske storbyer som Wien. Det var vanlig å spise både lunch og middag ute flere ganger i uken. En typisk lunch ute kostet ca 50-60 kroner inkludert drikke. Graz har en bar og vinkultur, og det er mye spennende å prøve ut!

Bustad

Jeg leide studentbolig gjennom organisasjonen www.housing.oead.at. Jeg betalte ca 400 Eur for eget rom i et kollektiv hvor jeg måtte dele kjøkken og bad med 5 andre utvekslingsstudenter. Jeg vil anbefale på det sterkeste å leie gjennom en slik organisasjon, for det har mange sosiale fordeler. Det var alltid noe som skjedde enten i festrommet eller på plenen utenfor, og det var "lettvint" måte å bli kjent med andre utvekslingsstudenter på. En får ikke den samme sosiale tilgangen når en leier privat. Organisasjonen jeg leide gjennom var dog ikke særlig bra organisatorisk, med inkonsekvente rutiner på alt fra innsjekk til utsjekk, sinna vaskedamer, og rot med papirer. Jeg endte opp med å måtte betale for en skade på rommet mitt som var der da jeg flyttet inn. Hvis en skal leie gjennom denne organisasjonen, vær nøye på å få kvittering på alt og dokumenter absolutt alt, og vær tidlig ute med å avtale utsjekk.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet jeg fikk i Graz var så utrolig bra. Det var lett å bli kjent med både utvekslingsstudenter og østerriske studenter, og jeg fikk meg en veldig stor og trygg gjeng som jeg hadde det utrolig morsomt sammen med.

Jeg ble kjent med mange på det intensive språkkurset før studiestart, på forelesninger, og igjennom ESN eventer. ESN arrangerte flere arrangementer og turer jeg vil anbefale å være med på. Fantastiske opplevelser, og en lett måte å bli kjent med andre utvekslingsstudenter på.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Karl-Franzens-Universität Graz

Informasjon