Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität Graz og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (ERASMUS+)

  • LandØsterrike
  • ByGraz
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar på bachelor- og masterprogrammet i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium (FOF). Andre interessert kan og søkje, men blir prioriterte etter studentar med opptak til bachelorprogrammet i filosofi dersom det er fleire søkjarar enn ledige plassar.

Du må ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile perioden du er på utveksling. I tillegg må du ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar: Etter at du har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng studiepoeng, kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen din. Vi tilrår at du reiser ut i 5 og/eller 6 semester.

Masterstudentar:

Er du student på eit anna bachelorprogram? Ta kontakt med din studierettleiar for å finne ut når det er best å reise på utveksling.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta delar av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB. Vi anbefaler at du tar emne på 200-nivå på utveksling, då det er lettare å finne emne som kan innpassast på 200-nivå enn på 100-nivå.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av mastergraden.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Lenke til emnetilbodet: http://www.uni-graz.at/en/studying/for-prospective-students/international-students/

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Karl-Franzens-Universität Graz blei grunnlagt i 1585 og er eit av dei største i landet med om lag 31 500 studentar. Universitetet har seks fakultet og eit breitt fagtilbod. Det samarbeider mykje med andre universitet i området om forsking, særskilt innanfor humaniora og samfunnsvitskap. Universitetet har ein samla campus, som ligg aust i byen.

Graz er den nest største byen i Austerrike med om lag 270 000 innbyggarar. Han er regionshovudstad i Steiermark, som ligg søraust i landet. Gamlebyen er på UNESCO si verdsarvliste og er kjent for ein integrert arkitektur frå mange ulike tidsepokar og stilartar. Byen har eit stort kulturtilbod, som blant anna rommar fleire musikkfestivalar, ein eigen dokke- og gateteaterfestival og verdas største samling middelalderrustningar.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader både på campus og andre stader i Graz, men oppmodar nye studentar om å søke så tidleg som mogleg, fordi det fort blir fullt.

Semesterinndeling

Oktober - mars og mars - september.

Studentrapportar

2024

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

07.02.2024 - 15.07.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 5. studieår i studieordningen av 2003*

Det er en fordel å sette seg inn i de ulike fagene som tilbys og se når disse starter og slutter, da enkelte fag kan kræsje. Hvis det skulle være tilfellet er det allikevel enkelt å få endret på fagene.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierer. Man har hovedsakelig enten "kurs" eller "seminar". Førstnevnte innebærer at det er klasseromsundervisning, presentasjoner og normalt en kort eksamen, mens sistnevnte innebærer at man har mest fokus på muntlige presentasjoner og muligens en innlevering på 2000-3000 ord.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er godt og bredt, og det er ikke noe problem å endre fag, selv om man har påbegynt det. De aller fleste fag er på engelsk.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet varierer fra fag til fag, da de ulike foreleserne har ulike læringsmetoder. Enkelte har ren klasseromsundervisning, mens andre kombinerer det med gruppearbeid, osv. Generelt er utbyttet godt, men velg fag som interesser deg.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint, og sammen med gamlebyen, så er det den fineste plassen i Graz. Anbefaler på det sterkeste å bo i området rundt skolen, da dette er veldig fint.

Bustad

Jeg bodde i OEAD sine boliger. OEAD er offentlig og likner på Sammen i Bergen. Jeg bodde i Zinzendorfgasse og var veldig fornøyd med boligene. Her må man søke på forhånd, så det gjelder å være tidlig ute.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er godt. Hvis man ønsker å bli kjent med utvekslingsstudenter er det lurt å bo, f.eks. hos OEAD, og velge fag som er seminarbasert.

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

07.02.2024 - 15.07.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 5. studieår i studieordningen av 2003.* Det lønner seg å forsøke å få oversikt over de fagene som UniGraz tilbyr. Nettsidene er ikke like pedagogiske og enkle som i Norge, men helt på linje med annet rundt om i Europa. Uansett om man finner fag, så er skolen og foreleserne behjelpelig med å endre fag underveis i oppholdet.
Det er ikke så lett å planlegge alt på forhånd, men det ordner seg alltid etterhvert, ettersom det er likt for alle. Universitetet i Graz har mer enn nok fag på engelsk til at man får fylt opp antall studiepoeng med engelske fag.

Følg ESN på insta for sosiale aktiviteter. Hvis man liker å være aktiv, anbefaler jeg å ha med sportsutstyr. Spesielt sykkel har vært en gave for oppholdet. Og god reiseforsikring!

Undervisningsformer

Mye klassisk undervisning som kjent fra videregående. De fagene jeg tok, var alltid 5 ECTS poeng. Enten klassisk videregåendeundervisning eller seminarbaserte timer. I de seminarbaserte timene forventes det at man bidrar, samtidig er listen veldig overkommelig. Men de seminarbaserte minnet også mye om videregående undervisning. De fleste fagene har at man skal skrive en tekst på fem-ti sider og presentere mot slutten av kurset eller seminaret. Jeg har enda ikke fått tilbakemelding på mine tekster eller presentasjon, så hvor terskelen for karakter eller godkjent ligger, er vanskelig å si. De fleste fagene har oppmøtekrav, men det ligger som regel på 75% og opp. Det er veldig greit å klare.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene jeg tok var alltid 5 ECTS poeng, så jeg hadde 6 ulike fag. Alle fagene hadde et juridisk utgangspunkt med gode innslag av historie og filosofi. Det er gøy og et godt avbrekk å kunne lære mer om feks FN på en annen måte enn i Bergen, enn bare de juridiske sidene.
Universitet i Graz har svært mange fag å velge mellom, slik at kabalen er relativt enkel å få til å gå opp. Selv hadde jeg fulle dager tirsdag og onsdag, mens resten av uka gikk med til egenstudier. I starten ble det derfor mye fritid til å se mer av Graz, Østerrike og resten av Europa.
Kan anbefale de fleste fagene. Det er enklere å heller nevne fag som jeg mener krever mer enn de 5 studiepoengene man får:
International Climate Change er et av de. Skrive en paper 7500 ord, presentasjon på 30 minutter og at vi måtte levere inn fullstendig manus til presentasjonen var for mye. Dette i tilegg til obligatoriske workshops på flere dager, tilegg til forelesning. Heldigvis fikk jeg byttet bort dette faget, selv om vi var 2 måneder inn i studiet.
Et annet er Comparative Contract Law, som i utgangspunktet høres interessant ut. Dessverre er det ikke tilfellet (personlig erfaring) og det er krever mye mer enn antall studiepoeng skal tilsi.
På den andre siden kan jeg varmt anbefale Criminology and Criminal Law (U.S. Perspectives on Punishment, Human Rights, and Reentry) og Innovation Law. Fagene er ulike, men den amerikanske foreleseren i Criminology and Criminal Law underviste slik at det var artig å høre og lære, samt delta i diskusjoner.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er hva man gjør det til selv. Det var helt klart morsomst å være forberedt til til timene, spesielt i de seminarbaserte timene. Det faglige var størst på de områdene som ikke var ren juss, men mer historie og filosofi. Her var det studenter med ulik studiebakgrunn, som gjorde fagene og diskusjonene svært interessante.
Språklig fikk jeg mye trening i engelsk og terskelen for å snakke ble mye lavere i løpet av oppholdet. Tyskegenskapene fikk ikke utviklet seg så mye. Delvis på grunn av egne tyskkunnskaper som et utgangspunkt, delvis fordi østerrikerne snakker tysk med dialekt.

Universitetsområdet og byen

Graz er en stor studentby! Her finnes alle studieretninger. Og det samme gjelder for norske studenter. De kommer fra hele Norge og fra ulike universiteter og ulike studieretninger. Det ble et godt samhold blant mange av oss norske og vi feiret også 17. mai sammen. Her fikk vi også med oss noen svensker.

Bustad

Jeg bodde i OeaD sin studentbolig rett ved Karl Franzen Universitetet, Zinzendorfgasse 19. Det var ok rimelig og ordnede forhold. Veldig steril leilighet, men alt vi trengte. Som sagt, relativt rimelig slik at vi hadde økonomi til å være med på aktiviteter eller reise, når vi hadde tid. Det var også sentralt, så vi kunne gå til og fra både forelesning og nærmeste vannhull.

Sosialt miljø

Graz er en by med mange studenter og stort tilbud. Enten via studentorganisasjoner, eller ved at man kan avtale mellom seg. Jeg var mest med de andre fra Norge, men fra ulike studier. Samtidig var mye sosialt med de andre nasjonalitetene som bodde samme sted som oss. Det ble også tid til både løping og en pils eller to med andre de studentene fra Europa og resten av verden.
ESN har mange studentaktivteter som man kan være med på, hvis man ønsker å ta del i den type aktiviteter.

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 3. studieår i studieordningen av 2021.* Universitetet i Graz er et seriøst Universitet og jeg synes vi fikk god informasjon i forkant av oppholdet. Det er noen digitale møter hvor de informerer om det vi trenger å gjøre.

Jeg deltok på intensivkurset i tysk i forkant av oppholdet. Dette varte ca 3 og en halv uke og vi hadde undervisning 3 timer hver dag. Jeg vil personlig anbefale å melde seg på kurset om man har mulighet. Jeg møtte mange andre utvekslingsstudenter på kurset fra hele verden. Jeg fikk også nytte av den tysken jeg lærte til hverdagslige ting. De fleste i Østerrike kan engelsk, men de foretrekker gjerne å snakke på tysk. Bare vær obs på at tyskkurset er ganske intensivt og det var faktisk litt jobb med det, men absolutt overkommelig.

Jeg ville sterkt anbefale å skaffe seg en sykkel. Graz er en veldig veldig bra sykkelby og de fleste sykler der de skal. Det er en super måte å komme seg rundt på og nesten alt i Graz og området rundt er tilgjengelig med sykkel. Jeg kjøpte min brukt og solgte den igjen før jeg dro.

En annen ting jeg vil tipse om er USI. Dette er idrettsorganisasjonen til Universitetet. De tilbyr kurs i så å si alle sporter som finnes mot en liten avgift. Jeg var med på volleyball og CrossFit dette semesteret. Kursene går på tysk, men dette er ikke et stort problem selv om du ikke kan tysk. Instruktørene forklarer gjerne på engelsk om du ber om det og ellers kan de andre deltagerne oversette til deg. Her møtte jeg en del lokale studenter og ikke bare utvekslingsstudenter. Kursene fylles opp veldig fort, så følg med på datoen de legges ut og sitt helt klar for å melde deg på.

Østerrike stiller krav om at man registrerer ankomsten sin. Dette må gjøres innen 3 dager etter du ankommer. Studentbolig eller utleier hjelper deg gjerne med dette.

Undervisningsformer

Undervisningsformene på UniGraz er ganske annerledes enn i Bergen. Jeg hadde alle fagene mine i mindre klasser (alt fra 10-40 personer). Det kan ligne mer på storgruppene som vi har i Bergen. Her er det en blanding av forelesning, presentasjoner av studenter og aktiv diskusjon.

Vurderingene varierer også veldig fra fag til fag. Jeg har hatt 3 dagers hjemmeeksamen, 90 minutters eksamen, presentasjon og levering av tekster. Vurderingene er mye lettere enn i Bergen og det kreves mindre for å få gode karakterer.

Jeg har ikke skrevet en eneste praktikumsoppgave hele semesteret, noe vi gjør veldig mye av i Bergen. Man lærer på en veldig annen måte og jeg vil si undervisningen og det man lærer er mer fakta om ulike ting, enn juss på den måten vi lærer i Bergen.

Jeg tok 6 5-poengs fag. De aller fleste fagene er mellom 3 og 6 poeng. Man må dermed belage seg på å ta en del fag. Dette er litt uvant, men går helt fint. Jeg har generelt vært fornøyd med å ha intensivfag som går over en kortere periode. Da har man blitt helt ferdig med faget. Det kan også være lurt å tenke på å bli ferdig med noen fag tidlig, slik at man har litt mindre mot slutten når de fleste fagene har eksamen.

Det er veldig stor forskjell på arbeidsmengde i de ulike fagene, til tross for at de har samme mengde poeng. Jeg ville dermed anbefalt å melde seg opp i flere fag enn du tenker å ta, og gå i første time av faget for å høre hva vurderingsformen er.

Vurdering av emnetilbodet

UniGraz har mer en nok fag på engelsk å velge mellom. Det er ikke et problem. Det kan være en god del kollisjoner mellom fagene. Spessielt siden noen fag går til et fast tidspunkt hver eneste uke, mens andre fag er intensivfag som går hele dager over en kortere periode. Dette er likevel noe som professorene er godt klar over og det går helt fint å droppe en time her og der om man heller må gå i et annet fag. Jeg greide å få en timeplan helt uten kollisjoner til slutt så det er også mulig.

Jeg synes fagene i Graz har vært spennende. De har veldig bra utvalg med fag og jeg har lært om ting vi ikke lærer i Bergen.

Jeg vil anbefale fagene: Criminology and Criminal Law, International Humanitarian Law and Human Rights in Armed Conflict, International Organisations and Human Rights, og United Nations Law, Policies, and Practice.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har forbedret engelsk kunnskapene mine, når det kommer til juridisk engelsk.

Fagene er mye mer på overflaten enn i Bergen og vi har lite juridisk metode og oppgaveløsning av caser.
Jeg har likevel tatt med meg kunnskap om FN, humanitærrett, økonomijuss, menneskerettigheter og strafferett.
Arbeidsmengden er mindre enn i Bergen og vurderingene er mye lettere.

Universitetsområdet og byen

Jeg elsker Graz og anbefaler å dra her på det varmeste.

Jeg synes at byen er akkurat passe stor for å være der et halvt år. Størrelsen er ca det samme som Bergen. Jeg har likt veldig godt at man kan gå eller sykle uansett hvor man skal. Man rekker også å bli veldig godt kjent i byen, uten at den blir for liten. Byen er som Bergen i størrelse og Trondheim som studentby. Byen er en skikkelig studentby og det skjer masse studentaktiviteter her hele tiden. Byen er også veldig livlig og det er festivaler og masse som skjer hele tiden.

Universitetet ligger nærme sentrum og det er ganske fint. Jeg anbefaler RESOWI biblioteket da det er betydelig bedre luft der enn på hovedbiblioteket ved universitetet.

Noe av det beste med Graz er at det er i hjertet av Europa. Østerrike grenser til 8 land og du kan komme deg rundt i Europa veldig lett. Det går gode tog og bussforbindelser. 4 timer på buss og man er i en italiensk havneby for eksempel. Ungarn, Slovenia, Slovakia, Kroatia, Tsjekkia og Tyskland er også lett tilgjengelig.

Dersom du liker turgåing og ski vil jeg også anbefale Graz på det sterkeste! Jeg har gått masse masse turer i alpene og Østerrike er fantastisk å gå fjellturer i. Dette er det jeg ser tilbake på som det beste med å være i Graz. Det er også gode skimuligheter ca. 2 timer unna.

Graz ligger i Steiermark som er det grønne hjerte i Østerrike. Det er veldig fine områder rundt byen, med blant annet mange vingårder og fjell.

Bustad

Bolig er ikke et problem i Graz. Studentboliger er en stor ting i Østerrike og veldig mange av utvekslingsstudentene og de vanlige studentene bor i studentboliger. Alternativet er å leie privat. Dette er også en mulighet, men jeg har inntrykk av at det er litt vanskeligere å få tak i og at en del utleieboliger leies ut umøblert. Jeg har inntrykk av at alle fikk tak i sted å bo, og det finnes mange studentboliger.

Jeg bodde i Home4student Neutorgasse. Her hadde jeg eget rom, delte bad med to andre og hadde felleskjøkken med rundt 12-14 andre. Jeg synes felleskjøkken gikk overraskende bra. Jeg betalte 402 Euro i måneden, strøm og internett inkludert. Så det er en del billigere enn i Bergen.
Jeg anbefaler Home4student sine 2 ulike boliger (en ligger midt i sentrum og en ligger veldig nærme universitetet).
Eller har jeg hørt at de som bodde i OeAD Zinzendorfgasse og OJAB-Haus var fornøyd. Universitetet har en side med alle studentboligene i Graz, dette kan man også bruke som utgangspunkt. Prisene for et rom i studentbolig ligger på rundt 400-500 euro i måneden (inkludert i strøm og internett). Jeg anbefaler å søke flere studentboliger litt tidlig, så har du muligheten til å velge den du vil ha. Jeg ville anbefalt å bo enten i nærheten av Universitetet eller i sentrumskjernen. Stadtpark ligger sentralt i byen og nærme universitetet og områdene rundt denne parken er fin å bo i.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Graz er bra. Jeg vil anbefale å bli med på masse ESN-arrangementer. De arrangerer veldig gøye turer. Jeg har vært med på skitur til Alpene, spa- og sjokoladefabrikk tur, og orientering blant annet. De er populære så vær rask med å melde deg på.

ESN har også en buddy-ordning som kan være verdt å sjekke ut. Disse går også raskt, så vær tidlig ute.
De mindre klassene gjør det også enklere å komme i kontakt med folk gjennom undervisningen.

Det kommer normalt også andre norske fra NTNU og arkitekthøyskolen til Graz.

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 3. studieår i studieordningen av 2021.* Mange anbefaler å melde seg på intensivkurset i tysk dersom man har muligheten til det. Dette gir gode muligheter for å lære seg språket, samt bli kjent med andre utvekslingsstudenter. Jeg derimot valgte å ikke melde meg på, noe som ga meg litt lenger ferie og mer fritid. Ettersom de er veldig flinke i engelsk i Østerrike har jeg ikke møtt på problemer med å ikke kunne mye tysk. I tillegg får man ikke godkjent tyskkurset som en del av de 30 studiepoengene man må ta hvert halvår via UiB, noe som i realiteten betyr at man ender med å ta mer enn 30 studiepoeng.

Et annet tips er å delta på diverse ESN-aktiviteter som arrangeres jevnlig. Her får man også gode muligheter til oppleve alt Graz og nærliggende byer har å tilby, samt bli kjent med andre studenter. I tillegg har den lokale puben 2 Brothers Erasmus-kveld hver onsdag hvor alle utvekslingsstudenter møtes og har det hyggelig sammen.

Et tredje tips er å få forhåndsgodkjent flere fag enn nødvendig for å oppnå 30 studiepoeng. Dette gjør at du har en større sikkerhet for at timeplanen din går opp. Heldigvis har Universitetet i Graz mange engelske fag å velge mellom som også er forhåndsgodkjent av UiB. Derfor er det mulig å velge fag som ikke overlapper hverandre.

Undervisningsformer

Gjennom første undervisningsuke gis beskjed om hvilken undervisnings- og eksamensform hvert enkelt fag har. Noen av fagene er forelesningsbasert, mens andre fag er seminarbasert. Eksamensformen kan også variere fra fag til fag. Jeg hadde eksempelvis faget UN Law, Policies and Practices som hadde en 90 minutters skriftlig skoleeksamen og International Space Law som hadde en presentasjon som eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet til Universitetet i Graz er veldig variert og kan tilby mange spennende fag vi ikke har mulighet til å velge hjemme, fra mange ulike rettsområder. Det er med andre ord enkelt å finne fag som virker interessante. I tillegg er det mulig å fylle hele timeplanen med engelske fag.

1 ECTS i Østerrike er det samme som 1 studiepoeng i Norge. Derfor trenger man fag som til sammen gir 30 ECTS. Ettersom de fleste fag er mellom 3 og 6 ECTS, med et fåtall av fag med 10 ECTS, trengs ca. fem fag på et semester. Dette kan virke som mye, men fordi arbeidsmengden er mindre enn hva som kreves på UiB, går dette veldig greit.

Et tips angående fag og timeplan er å gå i første time til alle fagene du ønsker å ta for å få et inntrykk av faget og arbeidsmengde. Gjerne gå i første time til flere fag enn nødvendig, slik at du har mer valgmuligheter dersom et fag virker bedre enn et annet og samtidig kan få timeplanen til å gå opp. Når man endelig bestemmer seg for fag kan man avregistrere seg fra de man ikke lenger ønsker.

Fagleg utbyte og språk

Når det kommer til språk er folkene i Østerrike generelt gode i engelsk noe som gjør det enklere å kommunisere med folk. Innimellom er det noen som ikke er like sterke i språket, men det løser seg alltid. Professorene er også veldig flinke i engelsk, noe som gjør læringsutbyttet bra. Likevel er det uvant å ha all undervisning på engelsk, men dette blir man fort vant til.

Universitetsområdet og byen

Graz som by er utrolig fin og koselig med fin arkitektur og koselige gater og plasser. Byen er ikke altfor stor og det er enkelt å komme seg rundt, enten til fots eller med sykkel. I tillegg er kollektivtilbudet veldig bra. Graz kan også tilby flere fine parker, spesielt Stadt Park, restauranter, kaféer, barer, utesteder, markeder, muséer og litt shopping. En veldig koselig lørdagsaktivitet er for eksempel å besøke Kaiser-Josef-Platz der det arrangeres bondens marked. Her møtes lokale for å handle alt fra lokal vin og oljer til ost og diverse kjøtt. I tillegg er det vanlig å kombinere besøket med en Aperol Spritz i sola ved serverings-bodene rundt markedet. En annen morsom ting å få med seg er karnevalet, kalt "fasching", som arrangeres i februar. Graz har også et yrende studentliv med flere universiteter som har både lokale studenter og utvekslingsstudenter. Dette gjør at det er alltid mye som skjer og at det er mye liv i byen.

Graz har også en fin plassering i Østerrike. Byen ligger ca. 2 timer fra Wien som er verdt et besøk, samt de Østerrikske alpene. Det er heller ikke altfor mange timer til diverse land som Italia, Kroatia, Slovenia eller Ungarn.

Selve universitetsområdet tilknyttet Karl-Franzens-Universität Graz er utrolig fint med flere herskapelige og gamle bygninger. Universitetet er godt vedlikeholdt og rent, samt oversiktlig å orientere seg i. I tillegg har det flere lesesaler og biblioteker man kan benytte seg av. Gatene rundt er også koselige med flere kaféer, butikker og spisesteder.

Bustad

Jeg leide rom i en studentbolig som heter home4students i Neutorgasse. Disse leilighetene ligger veldig sentralt i byen og jeg hadde dermed gangavstand til de aller fleste steder jeg oppholdt meg. I tillegg kunne boligen tilby vaskehjelp i leiligheten og byggets fellesområder, samt musikkrom, fest-rom, treningsrom med diverse apparater og tredemøller, og vaskerom. Det eneste minuset var at de fleste rommene de tilbyr har felleskjøkken som man deler med ca. 12 andre personer. Dette høres veldig mye ut, men gikk overraskende bra. Det er sjeldent folk på kjøkkenet, og det er relativt rent ettersom vi har vaskehjelp.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Graz er veldig bra og det arrangeres sosiale settinger hver uke med ESN. Her blir man kjent med mange forskjellige studenter, så lenge man er delaktig. Arrangementer som tilbys gjennom semesteret er blant annet den ukentlige onsdagspuben, piknik i parken, alpeturer, bar til bar eller besøk av sjokoladefabrikk etterfulgt av spa.

2023

Vår 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2023 – Integrert master i rettsvitskap

15.02.2023 - 29.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Om du har muligheten anbefaler jeg å melde seg på intensivkurset i tysk. Her kan man både forbedre sine tyskferdigheter etter nivå og bli kjent med andre utvekslingsstudenter.

Benytt deg av ESN sin Buddy-ordning, både for hjelp med det praktiske og det sosiale. Delta også på ESN-aktiviteter og skaff deg et ESN-kort. Det er mange gode arrangementer som gjennomføres og det dukker alltid mange opp.

Bruk WhatsApp og Telegram, og meld deg inn i de Erasmus-chattene som dukker opp. Selv om det tidvis kan være mange meldinger som sendes der, så dukker det også opp informasjon om arrangementer og sosiale greier.

Når det gjelder forhåndsgodkjenning av fag så vil jeg anbefale å få forhåndsgodkjent så mange som mulig, heller enn for få. Dette fordi timeplanen kan være vanskelig å legge opp og da er det greit å vite at alternativene dine allerede er forhåndsgodkjent. For de fagene som jeg måtte få forhåndsgodkjent i Graz, så var likevel UiB veldig raske med å gi tilbakemelding på dette og professorene i Graz var også behjelpelige.

Undervisningsformer

Universitetet har flere ulike undervisningsformer som man får innføring i under introduksjonsuken. Noen av fagene er forelesningsbasert, hvor man er mange studenter og hvor faget avsluttes med en eksamen. Andre fag har forelesninger i mindre grupper, mens andre er seminarbaserte. Mye av forskjellen på undervisningsformene er hvor mange studenter man er og hvor mye deltakelse som forventes av studenten.

Fag som er seminarbaserte har gjerne krav om oppmøte og deltakelse i timen kan stille inn på avsluttende vurdering. Vurderingen består gjerne av deltakelse/oppmøte, eventuell presentasjon og en avsluttende eksamen eller oppgave. Noen av fagene foregår ukentlig gjennom hele semesteret, mens andre har mer intensive uker hvor man har flere fulle dager med seminaret.

For noen utvekslingsstudenter var det helt nytt å skulle delta på seminar og være med i diskusjonen, men der følte jeg at undervisningsformen ved Dragefjellet var god forberedelse og gjorde det veldig overkommelig å delta i alle mine valgfag.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet har mange fag å velge mellom. For å ta tyske valgfag anbefales det språknivå B2 eller bedre. Det er likevel fullt mulig å fylle timeplanen med engelskspråklige fag, da det juridiske fakultetet har nok å velge mellom. Mange av disse er klassiske folke- eller EU-rettslige, for eksempel Human Rights in Practice og Law of Armed Conflict. Men de har også flere fag som var nye for meg, for eksempel International Space Law, Climate Change Law og Legal Skills med fokus på møtevirksomhet, forhandling og språk.

1 ECTS i Østerrike tilsvarer 1 studiepoeng i Norge, noe som innebærer at man må velge fag som til sammen gir 30 ECTS. De fleste av fagene gir mellom 3 og 6 ECTS, mens et fåtall gir opptil 10 ECTS. Det betyr at man gjerne ender opp med å ta minimum fem fag på et semester. Det høres mye ut, men det gikk overraskende greit.

Selv om universitetet har et bredt fagtilbud, hvor UiB forhåndsgodkjente mange av fagene, så krevde det litt arbeid å velge fag og få timeplanen til å gå opp. Noen av fagene har faste undervisningstidspunkt gjennom hele semesteret, mens andre varierer veldig. Det kan derfor være greit å sette opp en oversikt over all undervisning gjennom semesteret i de fagene man er interesserte i når man kommer til Graz og skal velge fag endelig. Fordi oppmøte er obligatorisk i mange fag vil det være greit å få oversikt over eventuelle kollisjoner, slik at man kan ta kontakt med professorene i de aktuelle fagene og høre om eventuelt fravær pga. fagkollisjon er okei. De fleste godkjenner dette et par ganger, særlig når man er tidlig ute med å forhøre seg om det.

I tillegg til å lage en oversikt over undervisning, så anbefaler jeg også å dra i de første timene til alle fag som er aktuelle å ta før man tar det endelige valget. Slik får man snakket med professoren om man har noen spørsmål, man får et inntrykk av hvordan faget er og man får gjerne mer informasjon om undervisningsform og vurderingsform. Merk at man må melde seg opp til fag på forhånd og her anbefales det at man melder seg opp til langt flere enn man ender opp med å ta, så kan man heller avregistrere seg når man bestemmer seg for fag. Dersom man ikke møter opp til første time vil man ofte miste plassen sin. Nærmere informasjon om dette gis også i velkomstuken.

Fagleg utbyte og språk

Universitetet i Graz har veldig gode professorer, som bidrar til godt faglig utbytte. I tillegg er diskusjonene med både utvekslingsstudenter og lokale studenter gode, noe som bidrar til et godt læringsmiljø. Særlig interessant har det vært å ha juridiske fag, hvor også studenter som studerer andre fagområder deltar. Dette bidrar til nye perspektiver på juridiske problemstillinger, men har også gitt muligheten til å jobbe med egen evne til å formidle juridisk tankegang på en forståelig måte.

Selv om det kan være uvant å ha alle fag på engelsk, så er det absolutt overkommelig og jeg har merket en klar forbedring i egen evne til å lese og skrive jus på engelsk. Jeg har også merket en klar forbedring i mine tyskkunnskaper ved å stadig ha mindre samtaler enten på butikken eller markedet.

Universitetsområdet og byen

Graz er en flott by å bo i og en veldig god studentby! Den er akkurat passe stor, noe som betyr at det er enkelt å komme seg rundt enten med å gå, sykle eller benytte seg av kollektiv transport. Slik som mange europeiske byer midt på kontinentet, så er den preget av fin arkitektur og mye historie. Men det er også en veldig moro studentby med flere universiteter og både lokale studenter og utvekslingsstudenter.

I "gamlebyen" finnes det mange koselige kafeer og bakerier, mange handlemuligheter, gode restauranter (her finner du både schnitzel og gresk mat blant annet) og barer med gode uteserveringer. Ikke minst har byen et par markedsplasser, anbefaler blant annet Kaiser-Josef-Platz, hvor bønder selger sine egne varer og hvor de lokale gjerne stopper for en kaffe eller aperol spritz tidlig lørdag formiddag.

Men i og rundt byen er det også nok av kulturelle opplevelser å velge mellom. Schloss Eggenberg er å anbefale, spesielt til familiebesøk, for både omvisning i slottet og vandring i hagen. I sentrum er det også noen museum å velge mellom, i tillegg til at et besøk i operaen er å anbefale (like før forestilling kan man få kjøpt billetter som student til kun 8 euro). Graz er også kjent for morsomme folke- og studentfester som "fasching", altså karneval, USI-Fest i tilknytning til Kleeblattlauf, Lendwirbel og Strassenfest i Zinsendorfgasse. Også byens gamle borg brukes for konserter, både oppe på toppen og nede i berget.

En annen fordel med byen er den store byparken (Stadtpark) og den litt mindre kjente Burggarten. Disse blir flittig brukt på varmere dager for både pikniker, spill og løpeturer.

Graz ligger i delstaten Steiermark/Styria, helt sør-øst i Østerrike. Styria er kjent for å være det grønne hjertet i Østerrike og har en rik mat- og vinkultur. Det er enkelt å reise rundt i Østerrike og Graz har mange gode tog- og bussforbindelser. Man kan lett komme seg med tog til Schladming for ski- eller fjellturer og med litt lengre togreiser kan man fint ta helgeturer til Innsbruck, Salzburg og Øst-Tirol. Ikke minst bruker mange studenter muligheten til å reise til Slovenia, Italia, Slovakia, Ungarn og Kroatia på helgeturer.

Graz har flere universitetsområder (fordelt på de ulike universitetene). Som jusstudent har man alle fagene sine ved Karl-Franzens-Universität Graz, som ligger sentralt med kort gangavstand til gamlebyen og byparken. Universitetsområdet er veldig fint, særlig med flere gamle og flotte bygninger. Campus er ikke så stort at man mister oversikten og det er enkelt å møte på kjente eller avtale å møtes for en kaffe eller lunsj. Bygningene fremstår som godt vedlikeholdte, det nye biblioteket er moderne og luftig, mens det gamle har et historisk sus over seg. Selv om fasilitetene generelt sett er gode, så fungerer ikke ventilasjonen helt optimalt på varme dager og da gjelder det å finne seg en god leseplass.

Universitetet er ikke lagt opp slik som ved UiB, ved at man har mange lesesaler med avgrensede leseplasser for studentene. I perioder kan det derfor være vanskelig å finne seg et sted å lese f.eks. på 24/7. Anbefaler å vandre litt rundt for å finne gode leseplasser som man selv liker. Kan likevel tipse om 24/7, biblioteket i Resowi (som bl.a. tilhører juridisk fakultet) og 3 og 4 etasje i Resowi, helt i enden av juridisk fakultet.

Universitetsområdet er omringet av både restauranter, kafeer og barer, noe som gjør det til et veldig sosialt område. Innen et par minutters gangavstand finner du både matbutikk, flere barer, gode bakerier, is-bar, kaffebar, god ramen, god kebab, fine bakgårder, falafel og døgnåpen automat med blant annet godt laget lasagne til oppvarming. Det er derfor nok av valgmuligheter når man enten skal avtale kaffe- eller lunsjpause, trenger noe raskt på veien til forelesning eller skal møtes på kveldstid.

Bustad

I motsetning til mange andre så leide jeg bolig privat. Selv la jeg ut en post med kort informasjon om meg selv og et bilde i noen av Facebook-gruppene for Erasmus-studenter og var heldig med å komme i kontakt med en lokal student som skulle ut i praksis og derfor leide ut rommet sitt i leiligheten hennes. En slik løsning er nok litt dyrere enn noen studentboliger, men ikke nødvendigvis. Til gjengjeld fikk jeg en fullt møblert leilighet, "hjemmekoselig" følelse og færre å dele kjøkken med. Det er mange studenter som selv skal på utveksling som leier ut sine rom i kollektiv mens de er borte. Disse legges ofte ut på Facebook-sider for Erasmus-studenter, i ulike Erasmus-chatter på WhatsApp eller på fora som wg-gesucht.de. Noen av de koster litt mer, men andre har ganske lik pris som studentboliger. Disse vil ofte være fullt møblert og du vil nok gjerne da bo med lokale studenter.

Samtidig er studentboliger (dorms) er stor greie i Graz og veldig mange utvekslingsstudenter bor her. Fordelen med disse er at de er ekstremt sosiale og det er lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter og få med seg hva som skjer. Disse har ofte sikre leieavtaler, alt er tilrettelagt og systematisert for utvekslingsstudenter og de har ofte fellesarealer som alle kan bruke (f.eks. gym, hage eller takterrasse). De kan likevel være litt mer hektiske og støyete, man må gjerne kjøpe nødvendigheter til kjøkken og rom selv og man bor gjerne litt mindre og tettere på flere andre. Det varierer likevel også her, noen deler kjøkken med to andre, mens andre deler kjøkken med tolv andre. Studentboligene jeg har hørt mest godt om og som ligger veldig sentralt til (kun noen få minutter unna universitetsområdet) er home4students Leechgasse, OeAD student housing Graz (Zinsendorfgasse) og ÖJAB-Haus Graz.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Graz er veldig bra og det er gode muligheter for å bli bedre kjent med både andre utvekslingsstudenter og lokale studenter, så lenge man deltar på aktiviteter og tar initiativ.

ESN arrangerer mange arrangement gjennom semesteret, både ukentlig onsdagspub, piknik i parken og en veldig moro skitur (som anbefales på det sterkeste). Man kan også delta i Buddy-ordningen til ESN, hvor man velger seg en slags faddergruppe før ankomst. Din buddy kan både hjelpe deg med praktiske ting, men også arrangere sosiale møter og aktiviteter.

Vår 2023 - Master i filosofi

Vår 2023 - Master i filosofi

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

I Graz er det ikke en studentskipnad slik som Sammen som tilbyr studentboliger. Det er heller mange forskjellige selskaper som driver et eller flere bygg i byen og du må dermed søke på flere forskjellige i håp om å få et tilbud et sted. Det er derfor lurt å søke om studentbolig så tidlig som mulig, jeg søkte i november og fikk tilbud ett sted. Det er stor variasjon i både pris og fasiliteter i boligmarkedet. Studentboliger rett ved siden av hverandre kan ha en stor prisforskjell og studentboliger rett ved universitetet kan være billigere enn enkelte som er lengre unna. Så undersøk hvor boligen er og hva de tilbyr. Send e-poster dersom du lurer på noe. Det er generelt sett best å bo nært universitetet eller Hauptplatz.

Det er lurt å reise til Graz på en dag slik at du har et par arbeidsdager etterpå slik at du kan melde flytting til Graz. Normalt sett skal huseier hjelpe deg med å bestille time til dette og gi deg det nødvendige dokumentet (Meldezettel). Dette må du ha fylt ut og levert til myndighetene i Graz innen tre dager etter ankomst, hvis ikke må du betale et gebyr på noen hundre euro.

Butikker er også stengt på søndager slik som i Norge, men det er bare én søndagsåpen dagligvarebutikk som er en Spar på togstasjonen.

Undervisningsformer

Jeg tok kun masteremner i filosofi og alle disse var basert på seminarer. I starten av semesteret får man en plan over hva slags tekster som skal diskuteres under hvilke seminarer. Det er da forventet at man har lest teksten og deltar i diskusjonene. Det er også vanlig at man må velge seg en eller flere tekster man enten skal holde en presentasjon, ha skrevet et kort essay om, eller som en har lest ekstra nøye gjennom og kan si litt om før diskusjonen begynner.

Underviserne har mye frihet til å legge opp emnene slik man vil så det kan være stor variasjon i hvordan emnene blir undervist.

Karakteren er basert på forskjellige ting i de forskjellige emnene. Noen av emnene har en semesteroppgave som utgjør omtrent 50% av karakteren, resten er basert på presentasjonen(e) dine og hvordan du deltar i diskusjonene. Andre emner har ingen endelig eksamen, karakteren var kun basert på deltakelse under diskusjonene og presentasjonen(er). Dette vil komme an på underviseren.

Vurdering av emnetilbodet

Hvis en skal ta emner på tysk er det anbefalt å ha tyskkunnskaper tilsvarende B2 eller bedre. Men det tilbys mer enn nok emner på engelsk til å ta alle 30 studiepoeng på engelsk. Alle emnene jeg endte opp med å ta var 5 ETCS, men det er ikke uvanlig at emnene er mellom 1-8 ETCS.

Innen filosofi har instituttet mer fokus på praktisk filosofi, spesielt moralfilosofi, politisk filosofi og rettsfilosofi.
Det er derfor litt forskjellig fra emnetilbudet på UiB der det er mer fokus på teoretisk filosofi.

Siden emnene ofte har færre ETCS og underviserne har mye frihet, så er master-emnene ofte mer begrenset enn på UiB. Så i stedet for å ha et bredt emne om moralfilosofi eller politisk filosofi, så er emner om filosofien bak menneskerettigheter eller sivil ulydighet.

Jeg har vært fornøyd med emnetilbudet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har fått mye faglig utbytte fra emnene. Underviserne har vært flinke til å velge ut interessante tekster, stille gode spørsmål under diskusjonene og forklart begreper og idéer på en enkel måte når vi har trengt det. Siden underviserne har mye frihet til å gjøre det de vil pleier de å være ganske engasjert i det de underviser om. Flere av emnene jeg tok var helt nye og veldig spesialiserte fordi underviseren hadde en interesse for temaet og hadde jobbet med det nylig, det gjorde emnet mye mer engasjerende og interessant.

Jeg tok et intensivt tyskkurs før semesteret begynte. Dette var ikke veldig nyttig for meg i å lære tysk ettersom kurset hadde mest fokus på grammatikk og gjøre oppgaver som vi normalt sett får på ungdomsskolen eller vgs. Men det var nyttig for å treffe andre utvekslingsstudenter og få meg venner. Jeg har lært mye mer tysk av å snakke tysk med tyskspråklige venner.

Engelsken min har også forbedret seg en del, spesielt den dagligdagse engelsken. På UiB snakker jeg en del engelsk under seminarer, men da dreier det seg om fagtekster og slikt. Ikke fortelle hva man har gjort i helgen og dra vitser.

Universitetsområdet og byen

Karl-Franzen Universität Graz (ofte bare kalt Uni Graz) ligger 10-15 min gange fra gamlebyen og hovedplassen (Hauptplatz). Mange av bygningene på campus er enten helt nye eller nylig oppusset. Det er mange fine steder for selvstudier, noen av disse er åpen døgnet rundt alle dager i uken. Campus har egne kafeteriaer (kalt Mensa), kafé og mat/drikke boder. Men det er også en matbutikk, flere restauranter, kaféer, og barer få minutters gange unna campus. Hvis du kun skal ha kaffe/te nært universitetet er kaféen Beanary å anbefale.

Hvis du bor sentralt (enten nærme universitetet eller hovedgaten (Hauptplatz eller Jakominiplatz) er det fullt mulig å klare seg uten offentlig transport eller sykkel dag til dag. Det er generelt sett en by som er grei for fotgjengere. Men om du bor litt lengre utenfor byen kan det være en god idé å kjøpe/leie en sykkel og eller kjøpe et semesterkort til offentlig transport (topticket/klimaticket). Den offentlige transporten fungerer godt så det er enkelt å komme seg rundt med buss og trikk. Skal du reise lengre er det enkelt å ta en Flixbuss fra sentrum eller å komme seg til togstasjonen.

Byen er kjekk å bo i og alt du trenger er å finne nærme Hauptplatz. Men det finnes også kjøpesentre og IKEA 15 min med trikk unna sentrum. Det finnes mange muligheter for å bedrive sport. Det er lett å komme seg til fjell i nærheten, det er mange fine steder å løpe, en friidrettsbane, flere klatrehaller, mange sportshaller for fotball, volleyball og andre innendørsaktiviteter. Det er flere parker i byen som er fine å løpe i og slappe av i når det er fint vær. Det er et bredt utvalg av kaféer, restauranter og barer.
Byen har bare litt flere innbyggere enn Bergen, men den føles mye større og kompakt. Likevel er ikke byen et stort turistmål så den er sjeldent fullt av turister.

De unge Østerrikerne kan engelsk, selv om de ikke alltid er like flinke som i Norge. Blant de eldre er det noen som kan brukbar engelsk, andre kan ikke eller nekter å snakke engelsk.

Det er stort sett mulig å betale med kort, men det er lurt å alltid ha kontanter på seg siden det er ikke alltid mulig. Spesielt utesteder og barer foretrekker at du betaler kontant, noen tar bare kontant.

På vinteren kan det bli omtrent like kaldt som i Norge, men på sommeren er det generelt sett over 20 grader og sol.

Bustad

Jeg har bodd i studentboligen Home4Students i Leechgasse 1. Dette er bokstavelig talt rett over gaten for uni graz. Jeg har vært fornøyd med dette.

Bygget er nytt og moderne. Jeg har bodd i et kollektiv hvor jeg har mitt eget rom men deler leilighet med to andre hvor vi deler et lite kjøkken, et bad og et toalett. Det er et treningsrom i første etasje med tredemølle, sykler, et vektstativ, og et greit utvalg manualer. I kjelleren er det et "party room" som er tilgjengelig for alle utstyrt med kjøleskap, sofaer, bordtennisbord og en bardisk. Det er også to lydisolerte musikkrom en kan benytte. Det er også en innendørs sykkelparkering i kjelleren.

I første etasje er det to vaskemaskiner, to tørketrommler og et strykebrett. Dette er nok for hele bygget og det koster €2,50 for å bruke en vaskemaskin i to og en halv time, tørketrommlene er gratis i bruk.
De som driver studenthjemmet har vært ordentlige. Før jeg reiste avtalte vi hvordan jeg kunne plukke opp nøklene mine, og i konvolutten fikk jeg informasjon om hvordan bygget fungerer og en "meldezettel" som må signeres av deg selv og de som driver bygget, og som må leveres til myndighetene i Graz senest tre dager etter du ankommer Graz. Dette hjalp de som driver bygget meg med og det var ingen problemer.
De som driver bygget er gode på kommunikasjon og 08:00-12:00 har de "office hours" i nærheten av inngangen hvor du kan komme innom og snakke med de hvis du trenger det. Når ting på rommet mitt har blitt ødelagt har jeg tatt kontakt med huseier og vaktmesteren har kommet å fikset dette raskt.

Hver tredje uke får vi besøk av vaskepersonale som vasker fellesarealene våre, gitt av vi har ryddet.

Av andre studentboliger vet jeg om OEAD. Disse boligene har vært større, men det har vært problemer med ting som ikke har blitt fikset av huseier og det har vært dårlig kommunikasjon med huseier til tider.Sosialt miljø

Jeg har forsøkt å komme i kontakt med lokale studenter, men dette har vært vanskelig siden de tar som oftest kun emner på tysk og det er ikke like enkelt for utvekslingsstudenter å bli med i studentorganisasjoner (utenom organisasjoner for sport).

Men jeg har møtt mange andre utvekslingsstudenter gjennom språkkurset og ESN sine arrangementer. Jeg vil anbefale å bli med i ESN sitt buddy program der du får kontakt med en lokal student som kan hjelpe deg med ting eller bare gjøre sosiale ting med. Jeg vil også anbefale å kjøpe et ESN kort som gir deg rabatt på ESN arrangementer og delta på disse. Det et bredt utvalg av aktiviteter som er lavterskel og veldig gøy. Pluss at det er mulig å møte mange kjekke folk. Høydepunktet for meg var da de arrangerte en helgetur til Alpene hvor vi stod på ski og festet.
Det sosiale miljøet blant utvekslingsstudenter har vært flott og jeg har fått mange gode venner. Men jeg vil anbefale å ikke ankomme byen mye senere enn andre utvekslingsstudenter og bli med på arrangementer for utvekslingsstudenter tidlig i semesteret. Fordi det er lettere å bli kjent med folk når de ikke kjenner mange allerede.

2022

Sivilingeniør havbruk - haust 2021

Sivilingeniør havbruk - haust 2021

01.09.2021 - 31.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg meldte meg på intensivkurs i tysk og anbefaler det sterkt. Det blir holdt i tre uker før skole semesteret starter. Her får man både lært litt tysk, noe som er ekstremt hjelpsomt siden alle østerrikere ikke er like gode i engelsk, og mann før møte mange av de andre studentene som er på utveksling. Du vil bli plassert i et kurs som passer ditt nivå slik at det er ikke spesielt tungt faglig. Dette gjorde at vi hadde masse tid til å sosialiseres på fritiden og ble derfor veldig godt kjent. Noen av de beste vennene jeg har fått her møtte jeg på intensivkurset.

Det blir også holdt en welcome week der man blir informert om alt man trenger å vite.

Undervisningsformer

Fagene består for det meste av 4 ECTS der 1 ECTS tilsvarer 1 credit i Norge. Det kan være litt krevende å finne fag som passer sammen og godkjenner ett fag ved uib. Det er også viktig å sjekke om det er bachelor eller master fag.

Felles for fagene jeg hadde var at det var mye gruppe arbeid og innleveringer underveis. Dette gjorde at eksamenen på slutten var ganske liten og ikke telte så mye på den endelige karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Kan man tysk vil man ikke slite med å finne fag. På engelsk er det de mest generelle fagene som tilbys men det er mye å velge her og. Jeg hadde bare fag på engelsk og fikk det til å passe med fagene mine på uib.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har blitt bedre i både engelsk og tysk.

Universitetsområdet og byen

Graz er en fantastisk studentby!

Her er det alltid noe spennende som skjer og utelivet er supert med masse ulike klubber og barer. Ekstremt mange gode spisesteder og kebabene er noe jeg kommer til å savne i Bergen.

Universitetet består av flere campus som ligger i nokså samme område.

Graz ligger også veldig sentralt hvis man har lyst å reise rundt i europa mens man er på utveksling.

Bustad

Jeg bodde i en privat leilighet med en annen utvekslings student fra uib og ei brasilianer. Det har vært helt supert men de fleste bor i studentboliger som er spredt rundt i sentrum.

Hvis du er litt introvert vil jeg anbefale å bo på studentbolig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er helt fantastisk. Alle er imøtekommende og ønsker å finne nye venner. Det er lett a finne på aktiviteter og det er alltid noen som er interessert i å værer med på noe sprell.

Jeg ble kjent med mange på intensivkurset og ved å delta på ESN sine arrangementer. ESN arrangere ukentlige arrangementer for utvekslings studenter.

2016

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

02.03.2016 - 06.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Meld deg på intensivkurset som tilbys i Tysk før den offisielle studiestarten. Der blir man kjent med andre utvekslingsstudenter, og kursene var av veldig god kvalitet!

Benytt deg av Buddy-ordningen som ESN tilbyr. Buddyen hjelper deg med alt en skulle trenge hjelp til - fra organisatoriske ting til festligheter og nattåpne apotek.

En trenger ikke særlige tyskkunnskaper i forkant for å reise på utveksling til Graz, men det er en fordel da de lokale sin engelskferdigheter ikke er så veldig gode.

Undervisningsformer

De vanlige undervisningsformene var forelesninger med skoleeksamen eller seminarbasert med skoleeksamen og/eller en større innleveringsoppgave. Enkelte seminarfag bestod av to timers økter over flere uker, og andre seminarfag bestod av intensiv seminarundervisning over 2-3 dager. For seminarfagene var det obligatorisk deltagelse i seminarundervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange valgfag å velge mellom, både tysk og engelskspråklige. Universitetet i Graz anbefalte språknivå B2 eller bedre hvis en ønsket å ta tyske valgfag. Det var fullt mulig å fylle 30 studiepoeng med engelske valgfag hvis en ikke ønsket tyske valgfag. De engelske fagene var hovedsakelig folkerettslige eller EU-rettslige fag eller rettsfilosofiske.

Ett studiepoeng i Norge er tilsvarende en credit i Østerrike. De fleste valgfagene var på mellom 3-6 studiepoeng. Å ta 4-6 fag på ett semester kan virke overveldende, men var etter min erfaring overkommelig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har forbedret mine engelskkunnskaper og tyskkunnskaper etter et semester i Graz.

Universitetsområdet og byen

Univeritetsområdet består av flere campus i nærheten av hverandre. Fine lesesalplasser, gode bibliotekressurser og fine forelesningssaler og seminarrom. Flere cafeer og barer både på campus og i umiddelbar nærhet til campus. Det er alltid noe som skjer på campus, både faglige arrangementer og fester.

Graz var en fantstisk bra by å være utvekslingsstudent i. Byen er middels stor og kan minne litt om Bergen, og er en skikkelig studentby på lik linje med Trondheim. Det er alltid noe spennende som skjer, og byens natteliv var veldig bra. Bor en i sentrum har man alt en trenger i umiddelbar nærhet. Graz ligger i Steiermark, et område med flott natur og god lokal vin. Det er lettvint å reise til både Wien og Alpene, og gode forbindelser til andre Europeiske storbyer. Prisnivået i Graz er mye lavere enn i Norge og andre europeiske storbyer som Wien. Det var vanlig å spise både lunch og middag ute flere ganger i uken. En typisk lunch ute kostet ca 50-60 kroner inkludert drikke. Graz har en bar og vinkultur, og det er mye spennende å prøve ut!

Bustad

Jeg leide studentbolig gjennom organisasjonen www.housing.oead.at. Jeg betalte ca 400 Eur for eget rom i et kollektiv hvor jeg måtte dele kjøkken og bad med 5 andre utvekslingsstudenter. Jeg vil anbefale på det sterkeste å leie gjennom en slik organisasjon, for det har mange sosiale fordeler. Det var alltid noe som skjedde enten i festrommet eller på plenen utenfor, og det var "lettvint" måte å bli kjent med andre utvekslingsstudenter på. En får ikke den samme sosiale tilgangen når en leier privat. Organisasjonen jeg leide gjennom var dog ikke særlig bra organisatorisk, med inkonsekvente rutiner på alt fra innsjekk til utsjekk, sinna vaskedamer, og rot med papirer. Jeg endte opp med å måtte betale for en skade på rommet mitt som var der da jeg flyttet inn. Hvis en skal leie gjennom denne organisasjonen, vær nøye på å få kvittering på alt og dokumenter absolutt alt, og vær tidlig ute med å avtale utsjekk.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet jeg fikk i Graz var så utrolig bra. Det var lett å bli kjent med både utvekslingsstudenter og østerriske studenter, og jeg fikk meg en veldig stor og trygg gjeng som jeg hadde det utrolig morsomt sammen med.

Jeg ble kjent med mange på det intensive språkkurset før studiestart, på forelesninger, og igjennom ESN eventer. ESN arrangerte flere arrangementer og turer jeg vil anbefale å være med på. Fantastiske opplevelser, og en lett måte å bli kjent med andre utvekslingsstudenter på.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Karl-Franzens-Universität Graz

Informasjon