Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien og Griegakademiet - Institutt for musikk (ERASMUS+)

  • LandØsterrike
  • ByWien
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar som går på bachelor- og masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet, Institutt for musikk. For meir informasjon, sjå https://www.uib.no/kmd/111762/reise-p%C3%A5-utveksling#griegakademiet-institutt-for-musikk

Når i studiet kan eg reise

Det passar best å reise på utveksling i 3. studieår av bachelorprogrammet. Vi tilrår at studentane reiser ut for heile studieåret, altså både for haust- og vårsemesteret.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Utøvande emne som erstattar hovedinstrument (25 studiepoeng) og utøvande støttedisiplin (5 studiepoeng). Vidare kan du òg ta 30 frie studiepoeng og få desse innpassa i graden som valemne.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien blei etablert i 1817 etter modell frå musikkonservatoriet i Paris. Lærestaden er ein av dei største av sitt slag i verda, med rundt 3000 studentar. Det driv med forsking og utdanning innanfor eit breitt spekter musikalske disiplinar og utøvande kunstformer.

Wien er hovudstad i Austerrike og har om lag 1,7 millionar innbyggarar. Byen er kjend for musikarane og komponistane sine, i tillegg til meir kulinariske kulturprodukt, som Wienerschnitzel, Sachertorte og Apfelstrudel. Eit anna nemneverdig fenomen er kaffihustradisjonen. Det første kaffihuset kom allereie i 1685, og Wiener Kaffeehaus blir stadig rekna som ein viktig del av byen sin identitet og kultur.

Bustad

Universitetet har ingen eigne studentbustader. Det oppfordrar utvekslingsstudentar om å ta kontakt med den lokale studentsamskipnaden eller Austrian Exchange Service (OeAD), som organiserer utleige av studentbustader i Wien. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad privat om ein er ute i god tid.

Semesterinndeling

Oktober - januar og mars - juni.

Studentrapportar

2019

Høst 2018/vår 2019 - BA utøvende musikk

Høst 2018/vår 2019 - BA utøvende musikk

01.10.2018 - 30.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gikk på stort sett det som var av informasjonsmøter om utveksling ved UIB, og snakket også noe med andre studenter som hadde vært på utveksling. I tillegg snakket jeg en del med min hovedintrumentlærer som selv hadde studert i Wien, og kjente miljøet og skolen. Han anbefalte meg å søke. Det var nyttig å få noe bakgrunnsinformasjon på denne måten. Det er en del praktiske ting som må ordnes. Derfor vil jeg anbefale alle som vurderer utveksling å delta på informasjonsmøter i regi av universitetet. Når man har fått plass og bestemt seg for å dra, er det også lurt å være tidlig ute med bolig. Jeg begynte å undersøke dette litt sent, så jeg hadde ikke bolig da jeg kom ned til Wien. Jeg hadde imidlertid noen kontakter gjennom en kristen misjonsorganisasjon, og jeg fikk bo med dem den første måneden mens jeg lette etter bolig. Det kan være en fordel å lete når man først har kommet ned også for å se boligen, men da bør man ha en god plan på hvor man bor midlertidig.

Undervisningsformer

Undervisningen ved MDW var i hovedsak praktisk. Jeg tok noen teorifag som var musikkrelatert, men det krevde ikke veldig mye. Det var forelesninger med ganske greie tester på slutten av semesteret. Dette gjorde at man hadde god tid til å fokusere på det utøvende. I tillegg tok jeg et språkkurs i tysk ved universitetet som var noe innrettet i forhold til musikk. Dette var også forelesninger, men man jobbet også noe i grupper, og man praktiserte det man lærte ved å snakke fremmedspråket en god del av timene. Ellers hadde jeg hver uke en time med min hovedintrumentlærer og en time med henne sammen med akkompagnatør på piano. Dette ble en veldig tett og god oppfølging, og det ble en god kontinuitet i undervisningen. Jeg deltok også i kammermusikk og orkesterfag hvor vi ble instruert av professorer ved universitetet.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var bra og variert. Jeg satte pris på at man fikk så gode muligheter til å ta fag som la vekt på det utøvende. Det teoretiske krevde ikke en mengde tid og energi som gikk på bekostning av det utøvende. Jeg synes også at språkkurset ved skolen var veldig bra. Det var til dels musikkrelatert, og det var også en god avveksling å gjøre noe helt annerledes enn rene musikkfag. Det var også mulig å melde seg på fag som f. eks strakte seg over en helg hvor man gjorde noe litt annerledes. F. eks. var det en produksjon av Beatles musikk hvor man hadde et orkester med i produksjonen. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med emnetilbudet og fagene i Wien.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte veldig mye gjennom året i Wien. Jeg opplevde kulturen i Wien som ganske annerledes enn i Norge på mange måter. Blant instrumentallærere på klassiske instrumenter, er det en ganske "direkte" stil. Man får høre klart og tydelig hva som fungerer og ikke fungerer. Det kan nok av noen oppfattes som et lite kultursjokk med en gang. Det er kanskje ikke alltid bare bra, men vi som var utvekslingsstudenter snakket om at man måtte prøve å ta dette med en klype salt, og gjøre så godt man kan. Det var en kultur for å bli skikkelig "pushet" til å gjøre sitt beste, og det kan være positivt for noen, men kanskje ikke for alle. Jeg tenker at det er viktig å kjenne seg selv og ikke gjøre lærerens ord til sannhet for enhver pris. Samtidig er miljøet i Wien en mulighet til å bli skikkelig "pushet" og utfordret hvis man er klar for det.

Universitetsområdet og byen

Wien er en helt fantastisk by. Universitetsområdet var veldig bra på mange måter. Selve MDW er lokalisert på ulike steder i byen, men hovedbasen er på Anton von Webern Platz. Der hadde jeg det meste av undervisningen min. Det er fine lokaler, et godt bibliotek og en veldig bra kantine. Man kunne kjøpe seg varm lunsj hver dag for ca 3-4 Euro (som student). Det eneste som var litt uheldig er at det er en veldig stor skole, og man har ikke nok øvingsrom til alle studenter til enhver tid. Derfor måtte man ofte vente lenge hvis man ville øve på skolen. Det var litt uheldig noen ganger, men da er det et tips å kunne sette seg med annet arbeid mens man venter. Jeg hadde også mulighet til å øve der jeg bodde, så det gjorde jeg en del.
Selve byen er på en måte en slags god blanding av det franske, italienske og tyske. Den har veldig mye historie, flott arktiektur, kunst, og et veldig rikt kulturelt tilbud. Det går alltid en klassisk konsert, opera eller ballett i byen. Det er også en veldig trivelig kafekultur med gammeldagse kaffehus hvor det er utrolig mye godt bakeverk! Wienerne er skikkelig gode på kaker :) I tillegg er det en veldig rolig by. Det er en behagelig atmosfære i byen som virker ganske avslappet samtidig som det er en kultur for å jobbe hardt når man jobber. Jeg liker den kombinasjonen. Etter hva jeg har hørt (og selv opplevd), er det en by med lite kriminalitet. Det er ryddig og ordentlig de fleste steder. En ting som jeg personlig ikke merket nesten noe til, men som jeg har hørt av andre, er at folk i Wien kan virke litt lite imøtekommende og arrogante. Hvis man f. eks. drar på et tradisjonelt kaffehus, kan kelnerne kanskje virke litt arrogante og kanskje sure. Men jeg opplevde egentlig ikke dette så mye.

Bustad

Jeg var veldig heldig med bolig. Jeg fikk leie av noen som hadde en tilknytning til MDW. Jeg fikk kontakt med dem gjennom skolens facebookside hvor jeg spurte om noen visste om noe. Det var en nyrenovert bolig i nærheten av Schönbrunn palasset. Jeg kunne også øve der, så det kunne ikke blitt en bedre løsning. Jeg vet at ikke alle har vært like heldige med sted å bo. Men et godt tips er å komme i gang med prosessen tidlig, og kontakte folk ved universitetet gjennom f. eks Facebooksiden. Det kom jevnlig opp tilbud på boliger som var mulig å leie.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var bra. Jeg synes erasmusopplegget var bra. Vi hadde noen ting som ble tilbudt oss som f. eks. dansekurs, ball, turer, og julemarked. Det ble lagt opp til at man kunne bli kjent. Samtidig må man nok stå på en del selv hvis man vil bli godt kjent med nye. Et klassisk musikkstudium kan lett bli litt "individualistisk". Derfor bør man nok være litt bevisst på det. Vi i Erasmus-gjengen hadde vår egen facebookgruppe og messengerchat, slik at vi fant på ting av og til, og det var veldig trivelig. Hadde man ikke vært i et slikt opplegg, måtte man kanskje investert enda mer tid og energi på å få nye venner. Jeg var heldig som reiste sammen med kjæresten min. Derfor var jeg også en del sammen med henne naturligvis.

Informasjon