Hjem
Utdanning
erasmus+

KU Leuven og Det medisinske fakultet (ERASMUS+)

  • LandBelgia
  • ByLeuven
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld berre for ernæringsstudentar.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på Bachelorprogram for human ernæring kan reise på utveksling i sitt 4. eller 5. semester.

Det er elles avhengig av kva for eit semester du ønsker å utveksle i, og av at emnekombinasjonen ved vertsuniversitetet kan godkjennast som tilsvarande emnekombinasjonen du har ved UiB i utvekslingssemesteret. Ein må i alle tilfelle vere i rute med studia før avreise.

Kva emne kan eg ta

Du må velje emne som samsvarar med dei emna du elles skulle ha tatt i same semester ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Katholieke Universiteit Leuven blir til dagleg helst omtalt som KU Leuven. Universitetet har historiske band til det eldste katolske universitetet i verda, etablert i 1425. Det har stadig eit sterkt fagmiljø innan katolsk teologi, men tilbyr òg eit breitt spekter andre utdanningsløp. Universitetet har over 41 000 studentar og er blant Belgias mest anerkjente universitet.

Leuven har om lag 100 000 innbyggarar. Mange av desse er studentar som bidreg til å gjere Leuven til ein by full av liv, kaféar og kulturtilbod. Byen har fleire musikkfestivalar, samt ein dokumentarfilmfestival og ein jazzfestival. Byen har òg eit filosofisk institutt som husar skriftarkivet til den tyske filosofen Edmund Husserl.

Bustad

Bustadkontoret ved universitetet hjelper internasjonale studentar med mellombels bustad i den første tida i fall dei har behov for det. Dei kan òg hjelpe til i leitinga etter ein meir varig bustad, men har ikkje eigne studentbustader til disposisjon.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juni.

Studentrapportar

2019

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

17.09.2018 - 01.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

KU Leuven fremstår som et svært ordentlig og effektivt universitet, og det var veldig lite jeg måtte ordne før avreise. Alt man trenger å gjøre står i en mail man mottar fra kontaktpersonen på Universitetet i Leuven, samt utvekslingskoordinatorene på UiB. I tillegg er kontaktpersonen i Leuven veldig behjelpelig dersom man har spørsmål, og svarte oftest i løpet av samme dag eller dagen etter. Imidlertid anbefaler jeg å finne et sted å bo tidlig, da jeg vet om flere som måtte søke mye rundt før dette kom på plass.

Undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp med forelesninger, og jeg hadde stort sett rundt 20 forelesningstimer i uken. I tillegg må man kjøpe litteratur i hvert fag. Det informeres om at studiepoeng i Norge og ECTS i Belgia er det samme, men det oppleves absolutt ikke slik. Jeg måtte ta seks fag, som hvert for seg var svært omfattende. Bortsett fra studentene fra Skandinavia hadde alle utvekslingsstudentene jeg snakket med mellom to og fire fag, hvilket var mer passende og for mange også føltes omfattende. Det samme gjelder belgiske studenter. Ettersom jeg hadde flere forelesningstimer i flere ulike fag hver eneste dag, var det ikke mulig å være forberedt til forelesningene og samtidig få lest igjennom litteraturen i alle fag. Dersom man ønsker å få en pause fra lange lesedager anbefaler jeg derfor ikke å reise til KU Leuven.

Vurdering av emnetilbodet

KU Leuven har et sterkt internasjonalt fokus og emnetilbudet er svært bredt. Uansett hvilket juridisk fagfelt man måtte interessere seg for, tror jeg at man kan finne noe man liker der. I ett av fagene hadde vi gjesteforelesere fra ulike steder i verden på besøk to ganger i uken, noe som var veldig interessant og lærerikt.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom Leuven og Belgia ligger i hjertet av Europa, hadde så å si alle fagene jeg valgte fokus på EUs og FNs rolle i det internasjonale samfunnet. Til tross for at det hele opplevdes som meget omfattende, sitter jeg derfor igjen med kunnskap og lærdom som jeg ellers ikke ville tilegnet meg- både fordi Norge ikke er medlem av EU og fordi KU Leuven har et mye større internasjonalt fokus enn det UiB har. Faglig sett har derfor et semester ved KU Leuven vært veldig lærerikt.

Universitetsområdet og byen

Leuven er en koselig by med gåavstand til alt, og det kryr av syklende mennesker. Byen har alt man kunne ønske seg av butikker, uteliv, kultur osv., men fremstår samtidig som rolig. Store og ærverdige bygninger skaper et historisk preg, og det er mange små og koselige restaurant- og butikkgater. I tillegg har Leuven et stort bar-torg med uteservering, som er det absolutte møtested frem til det blir for kaldt å sitte ute. Alt i alt en veldig fin by. Alle bygningene jeg hadde forelesninger i var plassert innenfor gåavstand, men mange leide seg sykkel for et semester for å komme seg raskere frem og tilbake mellom de ulike stedene.

Bustad

Det finnes mange studenthus med rom til leie i Leuven, men i mange tilfeller inngås det ikke kontrakt for kun ett semester. Derfor bør man være tidlig ute med å søke. Selv søkte jeg om å leie et rom i et studenthus i slutten av april, og jeg vet også om noen som søkte tidligere. For å ha gåavstand til alt anbefales det at man bor innenfor "ringen" som rammer inn sentrumskjernen (se på kart).

Sosialt miljø

Leuven er en typisk studentby, og man vil møte internasjonale studenter fra hele verden. Studentorganisasjonene organiserte ulike arrangementer i løpet av semesteret, som det er verdt å bli med på. Særlig anbefaler jeg å bli med på ”Orientation week” uken før studiestart, ettersom man slik både blir kjent med nye mennesker og byen. Det var i denne uken jeg møtte de vennene jeg tilbragte mest tid med resten av utvekslingsoppholdet.

2017

Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

13.02.2017 - 01.07.2017

Undervisningsformer

Undervisningsformen består stortsett av forelesninger på 2x45 minutter. Til forskjell fra uib forventer foreleserne stort sett at studentene deltar muntlig aktivt i timene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er godt og variert.
Fagene gir stort sett 4 eller 6 studiepoeng. Jeg tok fag som ga både 4 og 6 studiepoeng men merket liten forskjell i arbeidsmengde mellom fagene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syntes det faglige utbytte har vært godt. Skolen er relativt krevende og som gjør at en må jobbe mye med fagene.
Eksamen i Leuven skiller seg en del fra eksamen slik vi har på UIB. Det er mange korte oppgaver, ofte teorioppgaver, som skal løses innenfor korte tidsfrister.

I forhold til språk har jeg nok ikke fått noe bedre utbytte enn før jeg reiste. Forelesningen foregår på engelsk, og jeg snakket engelsk med medstudenter.

Universitetsområdet og byen

Leuven er en FANTASTISK by. Det er en liten by en 20 minutters togtur fra Brussel, hvor det hovedsaklig bor studenter. Da det bor så mange studenter i byen er det alltid noe som skjer, leuven er aldri kjedelig. I tillegg er togforbindelsene i Belgia god, og når byen ligger så nærme Brussel er det lett å reise rundt både i Belgia men også til andre deler av europa som Frankrike, Nederland, Luuxembourg osv.

Bustad

I Leuven er det mye dårlige utleieleiligheter, prisen er høy og standarden dårlig. Jeg reiste ned uten leilighet, og det løste seg fort. Så om man ikke har leilighet før man reiser så er ikke dette krise.

Hvis man reiser alene kan det nok lønne seg å søke bolig via universitetet i et studenthus, da man får helt greie rom og prisene er grei.

Sosialt miljø

Sosialt er Leuven fantastisk. Ved semesterstart er det en veldig velorganisert welcome week, tilsvarende fadderuke. Denne kan virkelig anbefales å bli med på, da man blir kjent med andre studenter både på sitt egent faktultet men også andre fakultet.

2015

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

16.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er greit å ha fikset hybel/leilighet før du drar ned der for å studere. Enkelte jeg ble kjent med dro ned en tur i juni for å finne hybel og hadde da langt mer valg enn det jeg hadde som dro ned der i august for å finne hybel. Hun fikk da klart mer for pengene enn det jeg gjorde, både mtp. standard, men også mtp. beliggenhet.

SIM-kort m/kontantkort kan kjøpes en rekke steder i handlegaten i byen og er relativt greit priset. Hvis du blir med i ESN kan du få et SIM-kort gratis med noe bruk igjen på det, som kan anbefales. Da kommer du raskt på nett på mobilen.

Styrketreningshallen til universitetet (Sportscentrum KU Leuven) er et ganske dårlig tilbud selv om prisen er lav, jeg ville absolutt anbefale å sjekke ut gymet før du betaler fordi det er dårlig utstyrt, lite plass og mye folk.

Undervisningsformer

Stort sett lik undervisningsform som ved det juridiske fakultet i Bergen, dvs. mange ordinære forelesninger. Det er lagt opp til noe mer diskusjon i forelesningene med professoren enn ved fakultetet her, men stort sett er det likt.

Enkelte emner har mer gruppearbeid og innleveringer underveis, men de fagene jeg tok hadde ingen evaluering før skoleeksamen.

Vurdering av emnetilbodet

En del ulike emner, men mye av det har man kjennskap til fra før, som f.eks EU-rett og menneskerettigheter.

Interessant at de også har en del emner som går litt på økonomi, som kan gi en et bredere perspektiv på jussen. Som f.eks: regulering av finansielle tjenester i EU, business law osv.

Fagleg utbyte og språk

Fikk noe mer forståelse av EU-retten og en viss forståelse av regulering av finansielle produkter i EU, men utbyttet kan nok beskrives som magert. Språklig fikk jeg mest trening i å snakke engelsk fordi det var stort sett det språket det gikk i hele tiden. Skriftlig fikk jeg skrevet engelsk på eksamen, men det var ikke så utfordrende ettersom det var relativt korte oppgaver og lite tid å skrive på.

Universitetsområdet og byen

Byen - utrolig sjarmerende by hvor studentene utgjør en stor del av befolkningen. Mange hyggelige kaféer og puber rundt om kring, samt en del flotte bygninger.

Universitetsområdet - spesielt det juridiske fakultet (De Valk I) er en flott bygning, med ganske god standard. Er litt varierende standard på auditorium, men stort sett bra.

Bustad

Anbefaler absolutt å bo innenfor ringen - se google maps for illustrasjon på det. Hvis man bor innenfor ringen og ikke langs ytterkantene tar det kort tid å gå til Oude Markt (hvor man går ut) og til fakultetet. Anbefaler sykkel dersom man bor litt i ytterkanten av ringen/utenfor, men stort sett er det gåavstand til alt du vil gjøre i byen.

Sosialt miljø

Veldig bra! Vil absolutt anbefale å bli med på "introduction week" som er ganske lik fadderuken på fakultetet her hjemme. Traff mange hyggelige folk og ble introdusert til utelivet i byen. Denne er en uke før studiestart slik at den ikke er noe problem med forelesninger osv i denne perioden.

ESN, Pangaea og VRG (tilsv. Juristforeningen) arrangerer alle en del events som skjer gjennom hele semesteret. De arrangerer også turer til byer i Belgia som er en kort togtur unna og i tillegg byer som er relativt nærme Leuven - f. eks. Amsterdam og Paris.

Informasjon