Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität Leipzig og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByLeipzig
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar med gyldig studierett på bachelorprogrammet i historie. Studieretten må være gyldig i den perioden du er på utveksling. Andre interesserte studentar kan og søke, men blir prioritert etter historie- studentane. Ein må ha tatt 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

Etter at ein har tatt 60 studiepoeng, kan ein tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen. God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisingsspråket er i hovudsak tysk.
Dersom du ikkje har nok tysk-kunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise, sjå uib.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Du kan enten ta deler av spesialiseringa di eller du kan velje emne som skal inngå som frie studiepoeng i graden ved dette universitetet.

Ønsker du å ta deler av spesialiseringa på utveksling må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande eitt eller fleire spesifikke emne ved UiB. Vel du å ta frie studiepoeng kan du velje fritt mellom dei akademiske emna universitetet tilbyr. Emna kan ikkje overlappe med emne du har frå før.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med studierettleiar@ahkr.uib.no

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universitetet i Leipzig blei grunnlagt i 1409, og er eit av Tysklands eldste. Det har 14 fakultet, eit breitt fagtilbod og rundt 30 000 studentar. Blant universitetets alumnar er Nietzsche, Wagner, Goethe og Merkel. Universitetet har ingen samla campus, men har bygningar spreidd rundt i byen.

Leipzig er ein tidlegare industri- og handelstad med rundt ein halv million innbyggarar. Han ligg i delstaten Sachsen, aust for Berlin. Etter at kolindustrien blei nedlagd, har det blitt etablert store grøntareal og parkar rundt om i byen. Du får kjøpt rimeleg semesterbillett til kollektivtrafikken, som stort sett går på skinner i Leipzig.

Bustad

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om å tilby bustad til internasjonale studentar i Leipzig, så langt kapasiteten rekk. Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i tida rundt semesterstart.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - juli/august.

Studentrapportar

2016

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

01.04.2016 - 01.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Tyskland er kjent for sitt byråkrati, og det er er mye papirarbeid i forbindelse med forberedelser og oppstart av utvekslingen. Mitt sterkeste konkrete tips, er å ta tidlig kontakt med Frau Jähne, koordiantoren på MedFak - hun vet alt og har oversikt. Det er fint å få en oversikt over fagene du skal ta, hvor mange poeng de gir, timeplan osv. Man blir ikke automatisk meldt opp i praksis-grupper, selv om man leverer Learning Agreement og melder seg opp i fagene. Så vær sikker på at du får en gruppe (Kursgruppe 5 f eks - ofte forkortet KG5) til hvert fag. Hvis du får oversikt over timeplanen tidlig, kan du velge gruppe i de ulike fagene, ut fra hvilke datoer som passer best. Vi hadde ikke fått tildelt noen gruppe da vi kom dit, men det var heller heldigvis ingen problem, det er alltid plass, men da med mindre valgfrihet. Det lønner også å gå og besøke Frau Jähne på hennes kontor kort etter ankomst, slik at man får enda bedre oversikt. Hun har Sprechstunde-tider for når man kan komme og prate med henne.

Jeg vil anbefale på det sterkeste å bo i et privat "Wohngemeinschaft"/kollektiv - og ikke Studnetwohnheim (Tysklands svar på SiB). Slik får man seg tyske venner, i tillegg til Erasmus-venner, og tyskkunnskapene kommer seg fort. Jeg brukte WG-gesucht.de, og fant tilslutt et sted. Jeg brukte ganske lang tid på det, og det lønner seg å ringe/skype med en gang, i stedet for å sende mail. Jeg tok rommet usett, eller "skype-sett", og det gikk helt fint.
Det lønner seg å bo nokså sentralt, og å skaffe seg sykkel. Zentrum Ost/West/Nord/Süd, Südvorstadt, Reudnitz og Schleußig er fine bydeler.

Anbefaler også å lese de to studentrapportene fra 2011 og 2012, her har du en mer Reisebrev-beskrivende form og de gir masse god informasjon som jeg ser det unødvendig å repetere her.

Undervisningsformer

Forelesninger
Dette er ca som hjemme, med evige slides og det mest sentrale av faget som blir presentert. I starten vanskelig å vende seg til, men øvelse gjør mester. Det er en litt større avstand mellom studenter og foreleser i Tyskland enn i Norge, men det påvirker ikke undervisningen betydelig. Forelesningene er alltid på ettemiddagen, og kan vare helt til kl 18. Det er litt slitsomt og nytt, men sånn er det bare.

Praksisgruppe (UaK = Unterricht am Krankenbett)
Fine runder der man enten er på poliklinikk, avdeling eller us sammen med en lege. Ofte er det uten pasienter også, og mer som små kurs i smågrupper. Viktig å få stempel, ala tjenestekortet hjemme. Disse heftene får man også hos Frau Jähne.

QSB/Seminar
Vi valgte å gå på QSB7 som tilhørte geriatri. 45 min smågruppeundervisning. En litt mer interaktiv forelesning, ofte ut fra et klinisk kasus.

Vurdering av emnetilbodet

De har større teoretisk vekt på faget enn det vi opplever hjemme. Dette er fordi de bruker flere uker av sommerferien sin til å gå Famulatur (altså praksis hver dag 8 t med en lege). Derfor får ikke vi like mye praktisk trening som studentene hjemme. Dette er synd, og man bør kanskje finne en løsning på det. Ev. bør man ta us-kurset hjemme i Norge før man drar, som det tidligere er anbefalt, men dette hadde ikke vi tid til pga språkkurs.

Den store geriatriblokken POL3 (Geriatric tutorials, MED3261) er det man er meldt opp for i geriatri. Dette er et slags PBL-kurs der man må være tilstede hver dag pga opplegget. Jeg hadde planlagt en hjemreise til Norge, og fikk dermed ikke lov til å ta kurset grunnet 4 dagers fravær, og jeg må nok ta geriatri videre i Norge. Fra de tildigere rapportene står det at POL3 er veldig bra, men krevende, siden studentene her er på 5. året. Derfor tror jeg forelesninger og QSB hadde vært en bedre erstattning for det lille 2-poengsfaget man har i Norge.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde 5 år tysk på videregående. Høsten før jeg dro, meldte jeg meg på tyskkurs på Folkeuniversitet i Bergen. Dette vil jeg på det sterkeste anbefale. Det koster noen tusenlapper, og er en gang i uken, men det gir de små grå litt forberedelse og tid til å friske opp tysken igjen - dette var verdifult. Da kommer man ikke med blankt papir til intensivspråkkurset i mars. Den måneden i mars med intensivspråkkurs var også til stor hjelp. Det finnes et Sprach- und Orientierungskurs i Leipzig, som varer i 3 uker. Det er fullt mulig å finne et annet språkkurs for en uke, slik at man får støtte av lånekassen. Vi tok derimot et språkkurs i Berlin, så vi fikk opplevd det også. Det er litt etter hva man ønkser. Man kommer "mer inn i det" hvis man er i Leipzig fra starten av, men jeg syns også det var gøy å gjøre noe annet den første måneden, når man uansett har tid i Leipzig.

Universitetsområdet og byen

Tipp topp! Alt er nytt og flott, stilige bibliotek og lesesaler, mange Mensa (kantiner) med allverdens middagstilbus til en billig penge - en herlig studentby jeg virkelig trivdes godt i i 3 mnd.

Bustad

Se Forberedelser.

Sosialt miljø

Det er ingen hemmelighet at Erasmusstudenter henger med Erasmusstudenter. Dette syns jeg er en fin ting - alle er jo litt i samme båt. Det er litt vanskelig å komme inn på medstudentene, da de på en måte har "siste året" - og skal ha Praktisches Jahr på sitt siste studieår. Men med et stort smil og litt prøvelse får man seg alltid en gruppe. De er veldig hyggelige.

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

01.04.2016 - 01.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å lete etter bolig. Ta språkkurs i forkant i Bergen (som repetisjon) for dem som ikke er helt trygge på fremmedspråkkunnskapene sine. Kom tidlig i kontakt, og hold jevn dialog, med fagansvarlig person på mottakende universitet. Sørg for å få tilgang til facebookgruppen til kullet en skal gå med, da dette er en plattform for utveksling av informasjon, bytting innad av praksis mellom studenter og annet faglig relevant

Undervisningsformer

Forelesninger i store auditorier + gruppeundervisning (ca. 10 stk) i klinikken ("Undervisning ved sykesengen)

Vurdering av emnetilbodet

Ok. Lite praksis dessverre. Man kan enkelt gå 3 måneder uten å ha undersøkt eller snakket med en pasient. De lokale studentene hadde visst i forkant gjennomført et undersøkelseskurs, og det blir derfor ikke fokus på repetisjon av undersøkelser.

Fagleg utbyte og språk

Godt språklig utbytte. Faglig utbytte OK, men ville nok vært bedre utbytte av å ta fagene hjemme

Universitetsområdet og byen

Flott by. Liten, personlig bykjerne, mye likt som Bergen. Moderne klinikker, gammeldagse auditorier.

Bustad

Jeg bodde i kollektiv med andre utenlandske, hvilket ikke anbefales. Det optimale sosialt og språkmessig er å bo i kollektiv med tyske, unge studenter.

Sosialt miljø

Ok. Vanskelig å bli godt kjent med de lokale medstudentene, da de etter mange års studium sammen har dannet de sosiale gjengene de trives godt med. For det meste er det andre ERASMUS-studenter man blir venner med, da de er i tilsvarende situasjon som en selv.

Informasjon