Home
Student Pages
erasmus+

University of Leipzig and Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownLeipzig
  • Number of exchange places1
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universitetet i Leipzig blei grunnlagt i 1409, og er eit av Tysklands eldste. Det har 14 fakultet, eit breitt fagtilbod og rundt 30 000 studentar. Blant universitetets alumnar er Nietzsche, Wagner, Goethe og Merkel. Universitetet har ingen samla campus, men har bygningar spreidd rundt i byen.

Leipzig er ein tidlegare industri- og handelstad med rundt ein halv million innbyggarar. Han ligg i delstaten Sachsen, aust for Berlin. Etter at kolindustrien blei nedlagd, har det blitt etablert store grøntareal og parkar rundt om i byen. Du får kjøpt rimeleg semesterbillett til kollektivtrafikken, som stort sett går på skinner i Leipzig.

Accommodation

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om å tilby bustad til internasjonale studentar i Leipzig, så langt kapasiteten rekk. Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i tida rundt semesterstart.

Semester duration

Oktober - mars og april - juli/august.

Information