Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität des Saarlandes og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • BySaarbrücken
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er tysk og engelsk. Universitetet tilbyr tyskkurs, dette finn du opplysningar om her. Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Opplysningar om rettsvitskaplege emne finn du i kurskatalogen. Informasjon om korleis du søker i katalogen, finn du ved å følge lenka Kurswahl und Kurskataloghovudsida for innreisande Erasmus+ studentar.

Erasmus-studentar kan og ta emne som inngår i LLM-graden ved Europa-Institut ved Universität Saarlandes. Informasjon om emna/modulane i LLM-studiet, finn du på denne nettsida.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Vertsuniversitetet nyttar ECTS-systemet, der ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universitetät des Saarlandes blei grunnlagt i 1948 som eit felles prosjekt mellom franske og tyske styresmakter. Det har i alt ni fakultet og eit breitt fagtilbod, men er særskilt kjent for forsking og utdanning knytt til IKT, informatikk, nanoteknologi, biovitskapane og europastudiar. 1500 av universitetet sine 25 000 studentar held til ved den medisinske campusen i Homburg. Hovudcampusen ligg like utanfor sentrum.

Saarbrücken ligg sørvest i landet, og er regionshovudstaden i den tyske delstaten Saarland med om lag 250 000 innbyggarar. Som bynamnet indikerer, har elva Saar vore viktig for næringslivet her. Homburg ligg 30 kilometer unna, og er til samanlikning ein liten by, med rundt 45 000 innbyggarar.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader for internasjonale studentar. Dei fleste andre studentheimane i Saarbrücken og Homburg er drifta av den lokale studentsamskipnaden. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden dersom ein er ute i litt god tid.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - august.

Studentrapportar

2019

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

01.10.2018 - 30.10.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å unngå studenthjemmene som Europa-Institut setter nye studenter i kontakt med. Disse holder lav standard og er forholdvis dyre. Jeg anbefaler å finne et studio eller kollektiv i byen, særlig rundt Nauwieser Viertel, Am Staden, Mainzer Strasse eller St.Johanner Markt. Utover bo er det lite forberedelser som er nødvendig.

Undervisningsformer

Undervisningen består stort sett av lange fordragsrekker. Disse er forholdsvis krevende. Det meste av informasjon nødvendig for eksamen blir sagt, og dersom man deltar går stort sett eksamen greit. Enkelte fag går som seminarer eller gruppearbeid, hvilket gir litt variasjon.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig godt emnetilbud. Mange små fag som gir mulighet til å finne et veldig skreddersydd fagtilbud.

Fagleg utbyte og språk

De fleste fag holder høy kvalitet, men fagene vil naturligvis være ganske oversiktspreget ettersom de kun er på et par credits. Enkelte fag holder ganske lavt nivå. Min erfaring var at menneskerettighetsfagene var dårligst forberedt fra fakultetet og jeg lærte lite nytt i denne modulen.

Universitetsområdet og byen

Saarbrucken er litt mindre enn Bergen og tilbyr enkelte fine steder og greit uteliv. Enkelte steder er ganske nedslitt men folk fra Saarbrucken ansett som åpne og vennelige, sammenlignet med andre tyskere. Det er enkelt å komme seg rundt omkring i Europa. Paris, Brussels, Frankfurt, Strasbourg for å nevne noen steder det er mulig å besøke.

Bustad

Som nevnt innledningsvis.

Sosialt miljø

Ettersom det er lange undervisningstimer med tett kontakt med de andre studenter blir man en forholdvis sammensveiset gjeng. Det er et stort internasjonal student miljø i Saarbrucken og mange hyggelige og morsomme lokale folk å bli kjent med.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

01.10.2018 - 31.03.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg hadde det helt supert som Erasmusstudent ved Universität des Saarlandes, men før man velger å dra hit på utveksling er det et par ting man bør være obs på:

Bolig:
Saarbrücken er en by med rundt 200.000 innbyggere, som Bergen. Det er imidlertid mye vanskeligere å finne bolig her enn det det er i Bergen, noe som skyldes at boligmarkedet er alt for stort samtidig som mange vegrer seg for å leie ut til utvekslingsstudenter, fordi de ønsker å unngå og inngå kortere leiekontrakter. Det er mulig å leie studentbolig igjennom Studentenwerk ved UdS, men også her er det kamp om plassene og man har ingen garanti for å få bolig. Selv ble jeg tildelt studentbolig, men hadde en ganske så dårlig erfaring med dette (både dårlig standard og lite hyggelige mennesker som arbeider i administrasjonen). Dersom du ønsker studentbolig igjennom Studentenwerk, anbefaler jeg å søke på boligene ''Rotenberg'' eller Waldhaus. Standarden på disse er relativt god og lokaliseringen er, spesielt for Rotenberg, sentral. På det private markedet er det også vanskelig å finne bolig, så anbefaler å begynne TIDLIG med å lete. Her er det en fordel at du snakker tysk, og vær oppmerksom på svindlere. Det finnes enkelte utleiere som vet å utnytte seg av utvekslingsstudenter. Områdene rundt Mainzerstrasse/Nauwieser Viertel er sentrale og det bor mange studenter her, bussforbindelsene til universitetet er også gode.

Språknivå: Jeg valgte å dra til Tyskland for å lære meg tysk og mitt språknivå var relativt lavt (nivå A2) når jeg dro. Universitetet tilbyr språkkurs for alle nivå (ikke bare i tysk, så her er det gode muligheter for å lære seg flere språk!), så det er fult mulig å opparbeide seg språkkunnskaper i løpet av oppholdet. For meg var det ikke et problem at jeg ikke var så stødig på tysk når jeg kom. Å kunne noe tysk er likevel en fordel, med tanke på at du bor i Tyskland.

Undervisningsformer

Grunnen til at jeg dro til Saarbrücken på utveksling, var fordi jeg trodde de hadde et godt utvalg av fag på engelsk. I brosjyren for erasmusstudenter er blant annet fagene listet på engelsk. Undervisningen av disse foregår likevel utelukkende på tysk. Det er likevel ikke særlig komplisert tysk og professorene/lærerne er svært forståelsesfulle for at du ikke snakker særlig godt, så jeg opplevde ikke dette som et stort problem. Undervisningsformene varierer fra forelesninger med tyske studenter til klasser med andre erasmusstudenter.

Som erasmusstudent har du muligheten til å ta fag ved Europa Institut, hvor undervisningen foregår både på tysk og på engelsk. Utvalget av fag er også relativt bredt. Verdt å merke seg er at noen av fagene kun blir tilbud enten vinter- eller sommersemesteret. Tidspunktet for undervisningen ble også fastsatt etter semesterstart. Undervisningen skjer vanligvis i løpet av få dager, og nokså intenst. I tillegg tar det ganske lang tid før man får eksamensresultatene tilbake. Dette innebærer at det kan ta lang tid før du får vite om du har bestått faget eller ikke. På den andre siden er foreleserne ofte fra EU-institusjonene og har god kunnskap innenfor sitt fag, så forelesningene kan være ganske så interessante.

Vurdering av emnetilbodet

Personlig fant jeg emnetilbudet ved UdS svært bredt, og hadde ikke problemer med å finne fag tilsvarende 30 ECTS.

Negativt var imidlertid at emnekatalogen, også for erasmusstudenter, ble publisert sent. Jeg fikk ikke endelig informasjon om hvilke fag som ble tilbudt før et informasjonsmøte etter studiestart. Dette ga med selvfølgelig mye hodebry med tanke på forhåndsgodkjenning, men her ble jeg møtt med forståelse fra UiB sin side.

Fagleg utbyte og språk

Etter oppholdet mitt i Saarbrücken føler jeg absolutt at jeg har god kunnskap om det tyske rettssystemet. I tillegg har tysken min blitt betraktelig bedre.

Universitetsområdet og byen

Saarbrücken er en liten og lite pretensiøs by, noe som gir den sjarm. Byen har flere barer, klubber og en hel del kulturelle tilbud. Sistnevnte er også ofte er gratis for studenter! I tillegg er byen lokalisert helt på grensen til Frankrike, noe som blant annet muliggjør dagsturer til Luxembourg, Strasbourg eller Metz. Paris er kun 1,5 time unna med hurtigtog. Det er heller ikke langt til andre tyske byer som Mannheim, Heidelberg eller Trier. Zentrum für Internationale Studierende (ZiS) tilbyr ofte utflukter til disse stedene! Om du ønsker å se Europa er Saarbrücken en perfekt base. Her har du også gode muligheter for å være ute i naturen. Kollektivtransport er inkludert i semesteravgiften.

Universitetsområdet er ganske så stort, hvor de fleste fakultetene, med unntak av medisin, befinner seg.

Bustad

Se ovenfor.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø, med mange tilbud rettet mot internasjonale studenter.

2016

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.10.2015 - 30.10.2016

Førebuingar/praktiske tips

- Bestill språkkurs.
- Ting tar tid - særlig innmelding hos Bürgeramt og lignende byrokratiske greier. Men ofte kan man bestille time på forkant. Anbefales - sparer masse tid.
- Man må ta minst 45 CP ila året, men man kan ta flere poeng. Kun de 45 beste poengene telles i det endelige averag'et på vitnemålet. Kan være kjekt å vite på forhånd.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i blokker, slik at timeplanen bestemmes av fagkombinasjonen hver enkelt student velger. Det er ingen begrensninger på antall fag man kan velge, og undervisningsperiodene kan til tider være veldig hektiske, med undervisning fra klokka 09 til 20. Hver enkelt professor bestemmer hvordan undervisningen i hvert enkelt fag skal foregå. Majoriteten av timene er "tavleundervisning", m/u powerpoint og med vekslende grad av forventninger til deltakelse og muntlig aktivitet fra studentene. Noen fag er såkalte "Case Studies", hvor man blir delt opp i grupper og jobber med gitte problemstillinger som skal presenteres kort tid etterpå, eller hvor man i fellesskap skal produsere en oppgave. De aller fleste fag har skoleeksamen på 2 timer.

Vurdering av emnetilbodet

Europa Institut tilbyr et bredt spekter av emner innenfor modulene European Integration (basic EU rett), European Economical Law, Foreign Trade and Investment (Konkurranserett), International Dispute Resolution (Arbitration) og International and European Protection of Human Rights, med dyktige professorer og forelesere fra forskjellige relevante organisasjoner og institutter. Man må oppnå minst 45 Credit Points, og 12 innenfor samme modul for å oppnå en spesialisering. Det er ikke uvanlig å ta ganske mange flere CP's enn 45. Jeg har vært veldig fornøyd med både emnetilbudet og gjennomføringen av kursene.

Fagleg utbyte og språk

Instituttet tilbyr eget introduksjonskurs i tysk. Det varer i to uker og er sikkert et fint kurs om man er totalt nybegynner og ikke har interesse av å ta tyske fag. Universitetet (Zentrum für Internationale Studierende) tilbyr imidlertid veldig gode intensivkurs for både august og september (som også tilfredsstiller lånekassens krav) - disse kursene har et veldig sterkt faglig og sosialt tilbud, og bidro mye til at jeg ble godt kjent med Saarbrücken og omegn, og til at språket mitt kom opp på et nivå hvor jeg kunne delta i de tyske undervisningstimene som Europa Institut hadde å tilby. Har man litt skoletysk i bakhodet, så kan man komme langt om man har tid til å ta 1-2 mnd språkkurs før studiestart. Europa-Institut krever ikke noe sertifikat eller bestemt nivå på det språklige, utover at det er studentens eget ansvar å forsikre seg om at kunnskapene er tilstrekkelige (de første månedene går stort sett i pliktfag, som tilbys både på engelsk og på tysk, og man står fritt til å gå i begge undervisningene, slik at man kan teste ut om man henger med eller ikke).

Instituttet tilbyr også ukentlige (og gratis!) tysk- og franskkurs gjennom hele året. Universitetet (Sprachzentrum) tilbyr også gratis språkkurs i en mengde språk, men det er ikke alltid disse kursene tidsmessig kan kombineres med timeplanen på Europa Instituttet (som er veldig flytende).

I engelske fag var det uproblematisk for meg å følge undervisningen. Tyske fag gikk også fint, men krevde en del mer arbeid i for- og etterkant.

Universitetsområdet og byen

Saarbrücken er en rolig og studentvennlig småby (etter tysk standard), med godt tilbud av restauranter og barer for en rimelig penge. Campus ligger ca 10 minutters kjøring med buss fra sentrum i retning Dudweiler, med gode forbindelser på ukedager. Det er treningssenter på Campus, samt et bredt tilbud av studentforeninger og -aktiviteter. Rimeligere, mer sentralt og bedre åpningstider for treningssenter finner man i sentrum (kan anbefale Day and Night Sports: 24t åpent, under 20 eur/mnd, sentral beliggenhet og gunstig kontrakt).

Bustad

Instituttet videreformidler tilbud om studentboliger, som i bunn og grunn er en enkel og trygg løsning. Disse studentboligene ligger sentralt ifht både sentrum og campus. Vær obs på at internett ikke er inkludert, og at man må kjøpe sin egen madrass. Andre ting å være obs på er at boligkontrakten er på NØYAKTIG ett år, og kan forlenges med 6 mnd etter det, samt at de fleste internettilbydere (de fleste servicekontrakter generelt) har en bindingstid på 2 år, slik at det kan lønne seg å bli kjent med naboene for å gå sammen om internett og dermed spare noen kroner.
Ellers så er mulighetene for å flytte inn i kollektiv mange, men kan ofte være vanskelig å få til på forhånd, ettersom de andre i kollektivet gjerne vil møte deg før de bestemmer seg for om du får flytte inn. De fleste studentene bor i Nauwieser Viertel og områdene rundt her.

Generelt så er det en fordel å bo nærmere byen enn campus, og gjerne på sentrumssiden av elven (altså ikke Alt-Saarbrücken).

Sosialt miljø

På Europa-Institut blir man fort og godt kjent med folk i klassen, da man tilbringer mye tid i forelesninger og rundt omkring på Campus. Et tips er å bli med på alle events som blir arrangert fra begynnelsen av, både av instituttet og av andre studenter. Dra på gatefester og WG-fester og ball og kino og alle muligheter som byr seg. Siden det periodevis er såppass mye skole, så må man være litt ekstra "på hugget" selv for å bli kjent med folk utenom studiet (for dette formålet er de kostnadsfrie studentaktivitetene geniale). Saarlenderne og studentene fra UdS er som regel ikke så vanskelige å komme i kontakt med, særlig om man snakker litt tysk.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.10.2015 - 30.10.2016

Førebuingar/praktiske tips

Aller først vil jeg si at jeg absolutt kan anbefale å reise på utveksling til Europa-Institut! Tyskland er et veldig fint land å være student i, og når du reiser ut et helt år, får du dessuten litt lenger tid til å komme inn i tilværelsen i Tyskland og i selve studiet. Samtidig er ikke dette et studium som kan gjennomføres med hodet under armen, og man må være innstilt på at det til tider vil være veldig mye arbeid.

Papirer: Det er egentlig ikke så veldig mye papirarbeid å gjøre i forkant. Fakultetet ordner det meste praktiske, med unntak av ymse skjemaer som universitetet i Saarland sender deg pr post.

Leie: Det kan være lurt å søke om hybel i god tid. Europa-Institut har en liste på sine nettsider om mulige studenthybler, disse tar du kontakt med selv. Men takket være avtalen UiB har med Saarland, får UiB-studentene vite svært tidlig om de er kommet inn, og dermed burde hybeljakten gå ganske raskt og smertefritt. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte av hybelhusene krever at du er student ved universitetet når du bor der. Siden masteroppgaven skal skrives etter at de to semestrene er over, kan det være at du har lyst til å bo noen måneder til i Saarbrücken uten å være «student» ved universitetet i Saarland, og da er det ikke gitt at du får bo på samme hybel. Leie av hybel ved Brauerstraße krever fremleggelse av studentbevis og leier bare ut 6 mnd/1 år i slengen. Leie i Gaußstraße 77-79 krever ikke studentbevis, og du kan bo så lenge du vil.

Telefon og internett: I Tyskland er det nesten alltid en to års bindingstid på slikt. Vi norske studentene hadde derfor nesten alle kontantkort for å unngå et slikt telefonabonnement. Sjekk hvordan det er med internettabonnementet før du bestiller.

Bankkonto: For et år vil jeg anbefale en tysk bankkonto, både for faste utgifter, og for å få et EC-kort, tyskernes debetkort. I Tyskland vil du ikke alltid kunne betale med mastercard/visa, men kun kontant eller med EC-kort. Der er bankfilialer på campus hvor du får god hjelp til å opprette konto og få deg nettbank.

Transport: Offentlig transport innad i Saarland er gratis med studentbeviset. Men siden Saarland er den minste av de tyske delstatene med unntak av bydelstatene, kommer du ikke så veldig langt. Om du skal reise litt med tog, kan et årskort på jernbanen være noe å vurdere. Om du er heldig, kan du få et årskort som gir 50 % rabatt på alle togreiser til omlag 70 €.

Ta med hjemmefra: Jeg vil anbefale å ta med den grønne traktatsamlingen fra NIRI. Denne har alle de viktigste traktatene og avtalene til nesten alle fag som tilbys på Europa-Institut. Du kan riktignok ikke bruke den på alle eksamener, men den er gull verdt ellers og er mye bedre og mer omfattende enn de fleste traktatsamlingene som tilbys her nede.

Men generelt får du all nødvendig praktisk informasjon av Europa-Institut ved ankomst. De får studenter fra ca 50 ulike land hvert år og vet hva de skal informere om.

Undervisningsformer

På Europa-Institut tilbys det alle mulige typer fag, både vanlige forelesningsfag med skriftlig eksamen, såkalte «moot courts» som er praktiske fag der du skal simulere lovgivningsprosessen i EU eller en rettssak i EU-domstolen, der er fag med muntlige presentasjoner som eksamensform, gruppearbeid, og fag som har en skriftlig innlevering som eksamensform.

Generelt er undervisningen mest sammenlignbar med storgrupper på Dragefjellet, og mulighet til deltagelse fra studentenes side er stort sett stor, og ofte påkrevd. Dette kommer litt an på foreleserne og deres undervisningsstil. De tyske fagene har generelt færre antall deltagere enn de engelske fagene, ofte ikke mer enn 10-20 studenter. De største engelske fagene kan ha opptil 60 studenter til stede.

Forelesninger i Tyskland er vanligvis på 90 minutter sammenhengende før det er 30 minutters pause. På EI kan det likevel ikke sies å være en standard, det kommer an på foreleser, men det er sikkert at du kan vinke farvel til 2*45 minutter med 15 minutters pause i mellom. De enkelte fagene er ofte veldig små og kommer i blokker. Dvs at ett fag ofte kan gjøres unna på to eller tre dager, der undervisningen kan gå fra 09 til – på det verste – 20 om kvelden. Mange forelesninger går på ettermiddag/kveld, og også på lørdager. Dette er fordi en stor del av staben er innleide professorer som til daglig har en annen jobb, ofte i EU-institusjonene, og kommer ens ærend til Saarbrücken fra utlandet for å undervise. Dagene blir derfor ofte lange, og studiemetoden blir en helt annen enn på Dragefjellet.

EI har eget bibliotek, spesialisert i europeisk og internasjonal rett. Dette er et såkalt «Präsenzbibliothek», dvs at du ikke kan låne bøker herfra, men bruke dem på biblioteket. Det er også her lesesalen er. I Tyskland er det heller ikke så vanlig å kjøpe pensumlitteraturen, du bruker heller bøkene som står på biblioteket. Dette funker stort sett ganske bra, selv om det kan lønne seg å kjøpe de bøkene du bruker mest, idet biblioteket ikke har mer enn ett eksemplar av hver bok.

EI organiserer også et knippe utflukter i løpet av året til Brüssel, Strasbourg, Berlin og Luxemburg, blant annet med besøk hos viktige EU-institusjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er utrolig stort. Alle fagene er inndelt i fem moduler, etter temaene europarett, handelsrett, økonomisk rett, tvisteløsning og voldgift, samt menneskerettigheter. Du kan velge opptil to av modulene som «Schwerpunkt» - fordypning. Det blir oppført på vitnemålet. For å oppnå et Schwerpunkt må du ha et visst antall fag og studiepoeng innen modulen det gjelder.

EU-rett, folkerett og grunnfrihetene er obligatoriske fag og kan velges enten på tysk eller engelsk. Du må ha alle tre fagene på samme språk. Ellers er alle fagene valgfag, og du kan velge helt fritt på tvers av modulene. Det er heller ikke et krav å oppnå ett eller to Schwerpunkte. Derimot må du ta fag til sammen verdt minst 45 studiepoeng, men du står fritt til å ta flere enn nødvendig også. Personlig syntes jeg det var mer enn nok arbeid med 45 studiepoeng, men det er litt smak og behag, og det kommer også litt an på hva slags type fag du velger.

Fagene er veldig små og du vil ikke kunne fordype deg i det enkelte fag slik vi kjenner det fra Norge. Det er umulig på to dagers forelesning. Mest av alt er det uvant. Du får helst en smakebit på hvert fag. Samtidig er kvaliteten jevnt over ganske bra, selv om selvsagt noen forelesere er bedre enn andre. Men man har uansett et mye større utvalg i internasjonal rett enn det man har hjemme, og forståelsen, spesielt av Europaretten, blir mye større - særlig fordi du ser EU fra Tysklands ståsted. På samme måte som EU er viktig for Tyskland, er også Tyskland viktig for EU, og det merkes. Innen handelsrett er det flere fag innen WTO-familien, og der er en rekke fag som berører FN.

Fagleg utbyte og språk

De enkelte kursene virker ved første øyekast å være for små til at utbyttet blir noe særlig. Imidlertid passer fagene godt sammen, og grenser til hverandre. Særlig hvis du velger emner innen samme modul passer fagene sammen som brikker i et puslespill og du sitter igjen med bred og god oversikt over den delen av den internasjonale retten. Samlet sett vil jeg derfor påstå at utbyttet er godt, og når jeg ser på min egen kunnskap for eksempel om EU-retten før og etter utvekslingsoppholdet kan det knapt nok sammenlignes.

Språket er gjerne utfordringen, særlig i et ikke-engelsktalende land som Tyskland. På EI kan du likevel studere et helt år på engelsk. Fag tilbys både på engelsk og tysk, men bare de tre pliktfagene tilbys på begge språk. Du kan velge å ta alle fag på tysk, alle på engelsk, eller en blanding. Merk imidlertid at det engelske fagvalget er noe større enn det tyske.

For min egen del hadde jeg fag på begge språk, hovedsakelig fordi jeg valgte fag etter interesse og ikke etter språk. Jeg hadde hatt tysk på universitetet i Norge og valgte innledningsvis å ta pliktfagene på tysk. Generelt vil jeg si at man får en forholdsvis ok start på sin tyskspråklige universitetskarriere ved å gjøre nettopp det, fordi det aller første faget du da får er Europarett, og en del av dette er ting som man kjenner igjen fra NIRI, og man er derfor ikke helt blank. Det er klart at det er en større utfordring med tyske enn engelske fag, særlig fagterminologien er fremmed, men det er den på den annen side på begge språk. Imidlertid kommer en forholdsvis raskt inn i det, og etterhvert var det for min del hipp som happ om faget er tysk eller engelsk. Om man bare har skoletysk fra tidligere, tilbyr universitetet i Saarland språkkurs av ulik lengde rett før semesterstart. Foreleserne er også klar over at ikke alle studentene i de tyske fagene er tyskere, og tar gjerne imot spørsmål.

Oppfordringen min til dem som lurer på om de skal våge seg utpå med tyske fag er: gjør det! Om du merker det blir for vanskelig, kan du alltid melde deg av fagene igjen siden. Inntrykket mitt er dessuten at det heller ikke ses så veldig til rettskrivningen din til eksamen: så lenge det er forståelig, kan du få en karakter, og for min del har det ikke hatt noe å si på karakteren om faget var på engelsk eller tysk.

Det kan for øvrig være verdt å ha i bakhodet at hvilket språk du velger å ha de obligatoriske fagene på, kan få en viss påvirkning på hvilket språk du vil bruke mest i hverdagen senere: på vårt kull var det i mange tilfeller de studentene man tok de første kursene sammen med, og som man først ble kjent med, at man holdt seg mest med gjennom resten av året. For min egen del var det de tysktalende studentene i hovedsak, og jeg har derfor generelt snakket tysk mye mer enn jeg har snakket engelsk. Når du nesten bare snakker tysk hver dag, kommer språket seg veldig raskt. Litt tyskkunnskaper gjør også hverdagen i Tyskland mye enklere.

Universitetsområdet og byen

Campus ligger litt utenfor sentrum, men ingen avstander er store i Saarbrücken. Fra sentrum til campus på en rolig dag tar det ca 15 minutter med buss. Campus er forholdsvis stor og samler alle fakultetene. Der er stor kantine (Mensa), ymse kafeer, frisør, bankfilialer, matbutikk, idrettsanlegg og bokhandel.

Saarbrücken som by er ikke mye å skrive hjem om. Som Landeshauptstadt, hovedstaden i delstaten Saarland, og litt mindre enn Bergen, har den riktignok alt du trenger av transport, mat, butikker, utesteder osv, men den kan ikke by på de største severdighetene, og det mest positive er trolig at det er enkelt og raskt å komme seg til finere steder i både inn- og utland. Paris, Frankfurt, Strasbourg kan nås med direktetog på rundt 2 timer, og turer til Luxemburg, München, Brüssel og Heidelberg, Rhindalen osv er helt overkommelige.

Saarland er også et fint utgangspunkt særlig for sykkelturer, og for europarettstudenter er selvsagt Schengen ved Dreilandeck (trelandsgrensen FR, DE og LUX) et godt forslag i den anledning. Moselelven med sine utallige vingårder og nydelige natur er også verdt et besøk, og er bare en kort togtur unna.

Bustad

Både studenthybel og WG (studentkollektiv) er fullt mulig, men kanskje er hybel det enkleste når en skal søke om det fra Norge. Som nevnt over er dette stort sett mulig å få tak i når man har mulighet til å være ute i god tid, og prisene ligger på ca 300 €/mnd ekskl strøm og internett for en 20-25 kvm hybel. Ikke alle hybelhusene ligger i sentrum av SB, men ingen avstander er spesielt store.

Sosialt miljø

Studentmiljøet på SB er svært annerledes enn på Dragefjellet, både kulturelt – i den forstand at det er ca 80 studenter fra ca 50 land som kommer hvert år – men også fordi det er mye tettere enn man kanskje er vant til. Du blir fort kjent med svært mange av studentene. EI er ikke det samme som det vanlige juridiske fakultetet i Saarbrücken, og som EI-student får du derfor generelt sett lite å gjøre med de tyske jusstudentene, desto mer med de andre EI-studentene, som nesten alle har det til felles med deg at de i liten eller ingen grad har noe nettverk i Saarbrücken utenom EI.

EI har for øvrig en veldig aktiv alumniforening, Ever, som vil arrangere flere sosiale sammenkomster i løpet av året, blant annet julefest, sommerfest mm. EI er dessuten ganske flinke til å sende eposter med informasjon om arrangementer som kommer i Saarbrücken, slik som Fasching – karnevalet, og de typiske tyske julemarkedene. Slik får studentene mulighet til å prøve seg på de lokale arrangementene i Saarbrücken.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.10.2015 - 30.10.2016

Førebuingar/praktiske tips

Førebuingar/praktiske tips:
Et av de viktigste tipsene jeg kan gi hva gjelder utveksling er å være seg selv bevisst hvorfor en ønsker å dra på utveksling og hva en ønsker å oppnå ved utvekslingsoppholdet. Det handler altså om å bevisstgjøre seg selv. Hovedgrunnen til at jeg mener bevisstgjøring er så viktig, henger sammen med at det i dag finnes et nærmest uendelig hav av utvekslingsmuligheter. Dette er tilfellet uavhengig av om man vurderer LL.M.-programmer eller andre alternativer. Gjennom bevisstgjøring kan man "luke ut" en del alternativer, og heller fokusere innhentingen av informasjon på de alternativer som muligens møter ens egne "krav". For å ta meg selv som eksempel: Jeg hadde lenge hatt som målsetning å forbedre mine tyskkunnskaper. Videre tenkte jeg at ett semester muligens ikke var nok dersom jeg ønsket å oppnå et høyt nivå på min tysk. Jeg begynte derfor å se på LL.M.-muligheter i Tyskland samt andre utvekslingsavtaler som gjorde det mulig å bli i Tyskland to semestre. Dernest begynte jeg å sammenligne disse alternativene med hverandre og vurdere hvilket/hvilke alternativer som passet best for meg. Europa-Institut utpekte seg ganske raskt sammenlignet med de øvrige alternative. En av hovedårsakene var at Europa-Institut gjorde det mulig å studere både på engelsk og på tysk. For meg var dette et stort pluss ettersom jeg var usikker på om jeg i det hele tatt ville klare å bestå emner med tysk som undervisningsspråk. Tanken var at jeg kunne prøve meg litt frem ved å begynne litt forsiktig med færre emner på tysk. Dersom det viste seg å være overkommelig, kunne jeg gradvis øke antallet tyskspråklige emner. Slik jeg vurderte det tilbød Europa-Institut i tillegg det klart beste faglige tilbudet. Jeg kommer tilbake til dette, men helt kort tilbød Europa-Institut et veldig bredt spekter av fag hvorav samtlige fag omhandlet internasjonal rett. På den annen side tilbød de fleste andre universiteter et mer begrenset utvalg av fag som hadde internasjonal rett som sitt fokus. Så vidt jeg husker var det også slik en del steder at man måtte ta fag som utelukkende befattet seg med nasjonale tyske regler. Slik jeg så det ga ikke dette særlig mening all den tid jeg utdanner meg for å bli norsk jurist og ikke tysk jurist.

Undervisningsformer

Sammenlignet med UiB er undervisningsopplegget ved Europa-Institut svært annerledes. Hovedformen for undervisning er forelesninger. I tillegg har Europa-Institut et sterkt fokus på såkalte "soft skills". Et tredje område hvor opplegget er vidt forskjellig angår mangfoldet av fag en må ta (dette kommer jeg tilbake til i neste del). Hva angår forelesningene så er de i utganspunktet lignende forelesningene hjemme. En professor er typisk til stede og underviser om et bestemt tema. Imidlertid er forelesningene normalt en god del lenger, noe som henger sammen med at nærmest samtlige forelesere er gjesteforelesere som normalt praktiserer eller underviser andre steder (for eksempel i Brüssel, Luxembourg etc.). Et annet aspekt som er ulikt gjelder kravene som stilles til interaktivitet. Mer konkret forventes det i større grad at man aktivt deltar både med spørsmål og svar. En måte å se det på er at forelesningene og seminarene som tilbys ved UiB kombineres i ett. Som nevnt fokuseres det også i stor grad på såkalte "soft skills". Enkelt forklart betegner begrepet ferdigheter som ikke direkte gjelder juss, men som likevel er viktige ferdigheter dersom man skal lykkes med å praktisere juss i arbeidslivet. Av de mange soft skills aktivitetene som tilbys ved Europa-Institut kan nevnes språkkurs i fransk og tysk, negotiation training, presentasjoner, moot court og EUROSIM.

Vurdering av emnetilbodet

Det faglige utvalget ved Europa-Institut må beskrives som svært bredt og variert. Noen fag er obligatoriske, men stort sett kan man selv velge hvilke emner man ønsker å ta. Videre skilles det mellom såkalte "basic courses" og "special courses", hvorav de fleste fagene som tilbys er spesialemner som innebærer ytterligere fordypning i de temaer som ble behandlet i grunnkursene. Fagene er også plassert i moduler og dersom man oppnår 12 credit points eller mer fra en modul, oppnår man en spesialisering (oppnåelse av en spesialisering krever også at man har bestått grunnkursene til de respektive moduler). Selv tok jeg spesialiseringer i Europäisches Wirtschaftsrecht og International and European Protection of Human Rights. I tillegg tok jeg mange fag fra Modul 1 som omhandler European Integration, men denne modulen gir ikke en egen spesialisering. Selv om jeg tok flest fag fra disse modulene tok jeg også fag fra modul 3 og 4 som omhandler henholdsvis Foreign Trade and Investment og International Dispute Resolution. Ved siden av de mer tradisjonelle fagene tilbys også case studies hvor man fordyper seg i et bestemt og veldig spesifikt tema. Case-studiene avsluttes typisk med en presentasjon og ikke med en skoleeksamen. Oppnåelse av en LL.M.-graden krever i tillegg at man gjennomfører et seminar. Man kan velge blant flere seminarer og opplegget består av to deler: En presentasjon og et skriftlig arbeid på 20-25 sider. Selv deltok jeg på seminar som heter "Understanding EU and ECHR law on the basis of case law". Seminaret ble ledet av høyesterettsdommer Henrik Bull, noe som i seg selv var en ære, spesielt for oss norske studenter. For de av dere som ønsker å ta fag på tysk, noe man selvsagt ikke må, kan jeg spesielt anbefale fagene Wirtschaftsrecht I + II. Når jeg tok fagene ble de ledet av Prof. Dr. Waltraud Hakenberg som er dommer i the European Union Civil Service Tribunal. Undervisningen er praktisk rettet og består av forelesning og samtale/diskusjon omkring de temaer som behandles. Hver student må i tillegg gjennomføre en rundt 20 minutter lang presentasjon. Etter min mening var faget spesielt nyttig fordi jeg fikk muligheten til å diskutere juridiske problemstillinger på tysk. Dessuten var det fint å bli vurdert på bakgrunn av mitt muntlige bidrag, i stedet for en tradisjonell skoleeksamen.

Fagleg utbyte og språk

Språklig fikk jeg et stort utbytte hva gjelder både min tysk og min engelsk. Programmet er svært fleksibelt når det gjelder utvalget av fag og språk, noe som innebærer gode muligheter for de som ønsker å forbedre sine skriftlige så vel som muntlige ferdigheter. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale programmet dersom man ønsker å forbedre sine språklige ferdigheter samt sin juridiske kompetanse. Jeg kan også på det varmeste anbefale programmet, selv om man ikke allerede på forhånd behersker tilstrekkelig god tysk, fordi programmet gir en unik mulighet til å lære og forbedre sin tysk. Det samme gjelder også selvsagt forhold til engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universität des Saarlandes ligger sentralt til og gangavstanden fra byen er ca. 30 minutter. Selv om byen Saarbrücken ikke er Berlin, München eller Hamburg, bør ikke byen undervurderes. Byen har en passe fin størrelse og ligger sentralt til helt på grensen til Frankrike. Mulighetene for å reise til interessante og viktige byer er svært gode. Man kan for eksempel relativt enkelt komme seg til byer som Paris, Brüssel, Strasbourg, Frankfurt, Luxembourg og Köln. Fra Europa-Institut sin side arrangeres det også ekskursjoner til flere av disse byene, samt andre byer, i løpet av skoleåret. Jeg vil anbefale alle som velger å studere ved Europa-Institut å delta på disse. Når det gjelder Saarbrücken som by vil jeg si at byen er passe stor med sine rundt 170 000 innbyggere. Byen er også velegnet for sykkel og jeg kan anbefale å skaffe seg en sykkel på et av sykkelmarkedene som arrangeres med jevne mellomrom gjennom året. Dersom man har tilgang til sykkel finnes det også gode muligheter for å dra på sykkelturer langs elven Saar og innover i Frankrike. Man kan også ta med seg sykkel på toget, for eksempel til byen Trier, og derfra kan man sykle oppover den naturskjønne Mosel-dalen. Byen har også et yrende kulturliv med konserter, julemarkeder, samt andre arrangementer. Når det gjelder universitetet så vil jeg si at det kan minne litt om et amerikansk universitet, all den tid man har et campus hvor stort sett det meste av bygninger er samlet på ett sted. Det finnes også en Mensa, som er en slags stor mathall, hvor man kan kjøpe varme måltider fra en variert meny for en rimelig pris. På universitetsområdet finnes det også flere kaféer og restauranter og det arrangeres jevnlig fester og andre arrangementer.

Bustad

Det beste tipset jeg kan gi når det kommer til bolig, er at man bør være tidlig ute med å søke etter bolig. Tilbudet er generelt bra. Det finnes egne tilbud for studenter som tilbys av private selskap, og man har også i tillegg det private leiemarkedet. Selv om tilbudet generelt er bra, er det mange studenter om boligene. Jeg ønsker derfor igjen å presisere viktigheten av å være tidlig ute. Selv bodde jeg i et studentkompleks i Dudweilerstraße. Jeg var rimelig fornøyd med boligen som best kan beskrives som en liten leilighet hvor man har kombinert kjøkken, soveværelse og stue. Prisen som lå mellom 200-300 EUR var det heller ikke noe å si på. Et annet pluss var dessuten det faktum at man enkelt kunne ta buss direkte til campus.

Sosialt miljø

Sosialt er Europa-Institut unikt i den forstand at man kommer inn i et svært internasjonalt miljø. Studentmassen ved Europa-Institut består av studenter fra nærmere 40 ulike nasjoner. Dette i seg selv gjør Europa-Institut til et svært godt sted for interkulturell utveksling, sosial utvikling i en flernasjonal kontekst og med hensyn til språkutvikling. I løpet av det akademiske året arrangeres det også en rekke turer og ekskursjoner. Jeg anbefaler på det sterkeste å delta på så mange av disse som mulig. Spesielt i starten gir disse turene ved siden av det faglige svært gode muligheter for å skaffe seg nye venner og bekjentskaper. Universitetet har også en høy andel internasjonale studenter og jeg anbefaler å prøve og delta på litt av det som skjer rundt omkring på campus også. Gjør man det er jeg overbevist om at de fleste vil ha et godt utgangspunkt for å ha et sosialt berikende liv i løpet av sitt opphold ved Europa-Institut og Universität des Saarlandes.

2015

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

06.10.2014 - 30.09.2015

Førebuingar/praktiske tips

Alt av praktisk informasjon ble tildelt i god tid før start. Studentkortet som også gir fri bruk av alt av lokal og regional kollektivtransport i Saarland var å finne i postkassen, ferdig validert, flere uker før jeg reiste ned.

Instituttet er også behjelpelig med å anbefale studenboliger. Jeg benyttet meg selv av dette tilbudet og ble i løpet av kort tid tilbudt en en-roms leilighet med eget bad og kjøkken svært sentralt i Saarbrücken. I etterkant og avhengig av personlige preferanser, så kan det nok lønne seg å heller prøve å finne et kollektiv via f.eks. wg-gesucht.de, men dette kan fort være noe mer tidkrevende.

Undervisningsformer

Europa-Institutet tilbyr et bredt spekter av ulike emner fordelt innen de fem kategoriene 1) European Integration, 2) European Economic Law, 3) International Trade and Investment, 4) Arbitration og 5) European Human Rights. Underlagt hver av de fire spesialiseringene samt den mer generelle første blokken om European Integration finnes gjerne klassiske forelesninger, kollokvier, case-studies og mulighet for deltagelse i moot courts innen enkelte emner, både på tysk og engelsk. I tillegg tilbyr Instituttet ulike faglig relevante ekskursjoner så vel som kortere utenbys opphold i forbindelse med enkelte kurs. Uavhengig av de fem bolkene må det også skrives en større seminaroppgave på bakgrunn av et allerede gitt problemstilling/tema. Her er det mange muligheter og første mann til mølla prinsippet som gjelder.

Vurdering av emnetilbodet

Som følge av det store utvalget kan det tidvis være vanskelig å velge. De ulike spesialiseringsmulighetene gjør riktignok dette noe enklere, men man har også muligheten til å velge helt fritt, så fremt de ulike kursene ikke kolliderer, noe som sjelden vil være tilfelle. Størrelsen på de ulike fagene varierer stort, men med en bakgrunn fra juss i Norge, så vil fagene umiddelbart virke fryktelig små. Årsaken til dette er at flere av fagene, særlig innen EU-rett er svært overlappende og utfyller hverandre. Dette er egnet til å gi en bred faglig oversikt innen et gitt felt. Større dypdykk må derfor sies å være forbeholdt seminaroppgaven og/eller masteroppgaven. Det kan selvsagt også settes spørsmålstegn ved hvor hensiktsmessig grundig detaljkunnskap om snevre rettsområder vil være i et såpass dynamisk rettssystem som EU-retten er.Fagleg utbyte og språk

Slik undervisningen er lagt opp får man et veldig overblikk over den materien både Europeisk- og Internasjonal Rett utgjør. Samtidig gir det en gylden mulighet til å finne "sitt" område og hva man selv kunne tenke seg å jobbe videre med etter endte studier.

Proffessorene og øvrige forelesere holder også et generelt meget høyt nivå med lang erfaring fra både det akademiske og praktiske liv. Særlig kombinasjonen mellom teori og praksis er veldig heldig, da det er med på å gi en noe annen vinkling på enkelte problemer og deres faktiske relevans i det daglige.

Undervisningsspråket er tysk eller engelsk med mulighet for å kombinere de to eller kun velge ett. Enkelte av spesialiseringene er riktignok fullt ut på engelsk. Det tas også veldig hensyn til eventuelle manglende språkkunnskaper i et av språkene. Utenom den ordinære undervisningen tilbys også språkkurs for både tysk og fransk. Nivået på språkkursene varierer basert på etterspørselen.

Universitetsområdet og byen

Saarbrücken er ingen stor by og heller ikke et sted man kanskje ville ha reist til hvis det ikke hadde vært for kvaliteten og renoméet til Europa-Instituttet. Byen er generelt helt grei, med enkelte sjarmerende gater og strøk. Det som imidlertid gjør opp for dette er Saarbrückens sentralitet i hjerte av Europa med veldig gode transportmuligheter innad i Tyskland så vel som til Frankrike, Luxembourg, Sveits og Belgia.
Det er også relativt rimelig og bo, spise og drikke i Saarbrücken.

Universitetet selv er et såkalt campus-universitet og ligger for seg selv utenfor byen i skoglige omgivelser. Campus er veldig trivelig og man finner der alt man kan trenge. Man kan nå campus med buss, sykkel eller til fots avhenging av hvor man bor.
Universitetet er også vært internasjonalt, men den største nasjonalitetsmiksen er nok å finne på Europa-Institutet.

Bustad

Som tidligere nevnt er nok det enkleste å gå for en studentleilighet i et av leilighetskompleksene, men det er også flere kollektiver som stadig er på søken etter nye leieboere.

Sosialt miljø

Studiemiljøet og medstudentene redder Saarbrücken som by. På Europa-Institutet er det et veldig intimt og godt studentmiljø, da alt av undervisning og bibliotek befinner seg i samme bygg. Da Saarbrücken også er beskjeden av størrelse, så er det også enkelt å treffes også etter endt undervisningsdag.

Grøn campus
Foto/ill.:
© Oliver Dietze

Informasjon