Hjem
Studentsider
erasmus+

Université Lumière - Lyon 2 og Det juridiske fakultet (ERASMUS+ - 3. og 5. studieår)

  • LandFrankrike
  • ByLyon
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen kan nyttast av studentar både på 3. studieår og på siste studieår av masterprogrammet i rettsvitskap.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som starta på det femårige masterprogrammet hausten 2021 eller seinare kan reise på utveksling i vårsemesteret på tredje studieår. Under utanlandsopphaldet tek du valfrie juridiske emne i staden for emna du ville studert om du var i Bergen.

I tillegg kan alle jusstudentar, både dei på femårig og dei på toårig masterprogram, reise på utveksling i sitt siste studieår. Under dette utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva.

Under overskrifta "kven kan søke" finn du ut om utvekslingsavtalen gjeld for studentar på tredje eller på femte studieår, eller begge.

Språk

Undervisningsspråket er fransk. Det finst òg nokre få emne som blir underviste på engelsk, med det er ikkje nok emne til å fylle eit heilt semester med berre emne som har engelsk som undervisningsspråk. Studentar som ønsker å reise ut gjennom denne avtalen må vere førebudde på å ta emne på fransk for å kunne oppnå full semesterbelasting. Gode franskkunnskapar er derfor nødvendig.

Informasjon om fransk språkkurs finn du på denne nettsida.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som valemne på 3. studieår (2021-studieordninga) eller spesialemne på siste studieår i masterprogrammet i rettsvitskap (2003-studieordninga og 2021-studieordninga).

nettsida til universitetet finn du oversikt over kva emne ein kan ta som Erasmus-student.

Studentar som utvekslar på 3. studieår kan velje blant emne på bachelornivå ("licence") og nokre emne på masternivå.

Studentar som utvekslar på siste studieår skal velje blant emne på masternivå.

Universitetet nyttar ECTS-systemet, og ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Lumière er medlem i det regionale paraplysamarbeidet Université de Lyon. Det er eit offentleg universitetet med rundt 28 000 studentar. Fagtilbodet er størst innanfor humaniora, samfunnsvitskapane og kunstfag. Universitetet har to campusar. Den eine, Berges du Rhône, ligg i sentrum av Lyon, den andre, Porte des Alpes, ligg søraust for byen, i Bron.

Lyon ligg søraust i Frankrike, i regionen Rhône-Alpes, og er den nest største byen i landet etter Paris, med om lag 1,2 millionar innbyggarar i storbyområdet. Lyon blir rekna for å vere Frankrike sin gastronomiske hovudstad. Frå Lyon tek det om lag to timar med tog å reise til Paris.

Bustad

Universitetet sitt internasjonale kontor samarbeider med studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Det er òg mogleg å bu hos ein vertfamilie, eller finne bustad på den private marknaden i Lyon. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2022

Vår 2022: BA i geografi

Vår 2022: BA i geografi

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

I Frankrike er det en del ting som må gjøres fysisk og det er derfor ikke alt man kan ha klart før man drar. Blant annet er det for de aller fleste fakulteter ikke mulig å melde seg opp til fag på nett. Det er likevel mulig å finne de fleste fagkalendere på nett eller sende e-post til sitt fakultet for å få det tilsendt slik at man kan gjøre seg opp en ide om hva man ønsker å ta før man kommer dit. Selv om man kanskje ikke er 100 prosent sikker på hvordan timeplanen kommer til å se ut vil jeg likevel anbefale å sende inn Learning agreement så tidlig som mulig. Dette er fordi man ikke får lån og stipend før denne er fylt ut. Learning agreement kan uansett endres senere når du kommer ned, dersom man ender opp med andre fag.

Dersom man ønsker å ta noen av fagene som er ment kun for utvekslingselever gjelder det å melde seg opp så tidlig som mulig da de er veldig populære og blir fort fulle. Hvordan man søker på dette og mer praktisk informasjon får man vite på et online infomøte før jul. Anbefaler absolutt å få med seg dette!

I tillegg er det smart å bruke uib sine sjekklister for utveksling for å være sikker på at man har gjort det som trengs å gjøres før man drar.

Undervisningsformer

På Lyon 2 deles det inn i to ulike undervisningsformer - Forelesninger og seminarer. I motsetning til i Norge er disse ikke en del av det samme faget og teller som to separate fag, selv om et ofte anbefales å få med seg begge innenfor ulike emner. Forelesningene foregår i større grupper og har som regel kun en eksamen på slutten. Det varierer hvor lette disse er å følge da noen forelesere velger å ikke bruker power point og det som regel heller ikke er noe pensum å lese da eksamen baseres på det foreleseren sier. Heldigvis er franskmenn snille når det kommer til å dele notater! I mange tilfeller er det likevel lettere for utvekslingsstudenter å følge seminarene. Her er det vurderinger i form av innleveringer og muntlige presentasjoner underveis.

Det er også mulig å ta timer som bare er ment for utvekslingsstudenter og det var disse jeg valgte å ta flest av da de er lagt opp så de skal være lette å følge selv om man ikke er så stødig i fransk. Disse emnene er i flere tilfeller de samme som tilbys ellers på universitetet. Noen av emnene finnes på engelsk men de fleste er på fransk. I tillegg gir universitetet deg også muligheten til å få studiepoeng for en sportsklasse dersom ditt norske universitet tillater det.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syntes emnetilbudet var bra og det var mye variert å velge i, men ettersom jeg tok fag fra ulike fakulteter i tillegg til fag for utvekslingsstudenter var det litt vanskelig å få kabalen til å gå opp. Spesielt siden jeg ikke viste når de ulike geografifagene gikk da jeg meldte meg til timene for utvekslingsstudenter. Det var derfor noen emner som ikke lot seg gjøre å ta da de enten krasjet eller lå rett etter hverandre på ulike campus.

Jeg anbefaler å prøve ut så mange forelesninger og seminarer som mulig den første uken da universitetet legger opp til dette og man har litt tid på å bestemme seg for fag. På den måten får du et inntrykk av hvilke temaer du syntes er mest interessante og i hvilken grad du tror du klarer å følge timene.

Fagleg utbyte og språk

Når det kommer til språklig utbytte avhenger det av hvordan man velger å gjennomføre oppholdet. Bor man med franskmenn, velger franske emner og er flink til å bruke fransk med de man blir kjent med er utbyttet stort. For min del føler jeg at jeg lærte mye av å bo i kollektiv med andre franske og fra de seminarene jeg tok der man blir «tvunget» til å snakke i diskusjoner og under presentasjoner. Jeg ble derimot kjent med flest andre utvekslingsstudenter og her gikk praten stort sett på engelsk, så om vi hadde snakket mer fransk sammen ville nok utbyttet vært enda større.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er delt i to campus. Et som ligger så godt som midt i sentrum og et som ligger et godt stykke utenfor byen (i det som heter Bron) . Geografifakultetet befinner seg i Bron og jeg hadde derfor et par forelesninger i uka her. Siden jeg hadde timer på begge måtte jeg passe på hvilke forelesninger jeg meldte med til så jeg hadde tid til å komme meg fra A til B da det tok nesten 40 min å reise mellom de to campusene.

Bustad

Lyon er en relativt stor by og det er mange steder litt lenger unna sentrum der man kan bo litt billigere. Jeg valgte å bo midt i sentrum i 2. arrondissement ved Perrache (en av byens togstasjoner) og leien ble derfor litt dyrere, men det var absolutt verdt det for å bo sentralt. Det skal nevnes at jeg var ganske sent ute og at man antakelig kan få det en del billigere dersom man begynner tidlig. Det er mange gode nettsider man kan bruke for å finne en leilighet og jeg leide gjennom Chez nestor. Dette var veldig praktisk da man bare kan booke et rom direkte på nettsiden deres og slipper f.eks. å ha en kausjonist klar for å leie (noe man må med de fleste andre steder). Det er også andre gode nettsider som monbelappart.com, lacartedescolocs.fr eller ulike facebook-sider der de legger ut ulike leiligheter.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet bland utvekslingselevene er veldig bra og det er nesten ukentlige arrangementer man kan bli med på. Dette er alt i fra språkcafeer til utflukter til fester. Disse postes på facebook, instagramsiden «erasmuspartyinlyon» eller sendes på mail og gjør at det er lett å bli kjent med andre i samme situasjon som deg. Det kan kanskje føle litt rart å dra på noen av disse arrangementene i starten når man ikke kjenner noen, men siden alle er i samme situasjon er folk veldig ivrige etter å bli kjent med folk.

Jeg syntes det var litt vanskeligere å bli kjent med franskmenn, men å flytte inn i et kollektiv med andre franske eller ta seminarer på universitet er et godt sted og starte. I tillegg tilbyr Université Lumiére Lyon 2 ulike sportsklasser (der de aller fleste er gratis) man kan melde seg på og det er her jeg ble kjent med flest franskmenn da settingen er litt mer avslappet.

2019

Haust 2022 - BA i arbeids- og organisasjonsteori

Haust 2022 - BA i arbeids- og organisasjonsteori

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

- Ikke søk på denne utdanningsinstitusjonen med mindre du har et høyt nivå i fransk. De har veldig få fag på engelsk.

- Det er ikke noe poeng i å gå på språkkurset som de tilbyr før semesterstart, fordi dette er ganske dårlig. Da ville jeg heller anbefalt å gå på det språkkurset som de tilbyr som et eget fag i løpet av semesteret.

- Ikke forvent å få svar på e-poster. Man er veldig avhengig av å møte opp på kontorene. Forvent å bli sendt vekk et par ganger før man får hjelp.

- Vær forberedt på at det kommer til å være protester og generell misnøye på campus blant de franske studentene. Dette er derimot litt interessant dersom man er interessert i politikk og historie.

- Lyon 2 informerer ikke internasjonale studenter om at en mest sannsynlig kommer til å ha fag på en annen campus enn den som er i byen. Dette er ikke så ille i seg selv, men forvent at man må bruke en del tid på å flytte seg inn og ut av sentrum. Denne campusen heter Port des Alpes (PDA). De fleste emner som internasjonale studenter tar er på denne campusen.

Undervisningsformer

Den eneste undervisningsformen som jeg hadde var ganske standard forelesninger, men uten PP. Man er derfor avhengig av å notere direkte fra foreleser uten ekstra kontekst. Dette er naturligvis vanskelig når alt foregår på fransk, så det jeg selv ikke noterte, det fikk jeg av franske klassekamerater (Tu peux taxer mes notes).

Jeg opplevde at foreleserene ikke var spesialt pedagogiske, og de var også til veldig lite hjelp når jeg hadde mer praktiske spørsmål som f.eks. når vi har eksamen. Jeg fikk ikke vite når jeg skulle ha eksamen før 4 dager før den skulle bli tatt. Dette var til tross for at jeg brukte mye tid på å oppsøke informasjon.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er ganske bredt, men det er vanskelig å vite hvilke emner man skal ta før man har reist ned. Det står lite informasjon om tilgjengelige emner på nettsidene. Det er interessante fag, men de fleste er veldig fransk-sentriske. Det vil si at uansett hvilken vinkling de mener faget har, så vil det alltid handle om hvordan dette fungerer i Frankrike. Dette vil si at noen fag vil bli litt nisjé eller litt vel kompliserte når man egentlig bør forstå den franske konteksten før man tar kurset.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk et helt ok faglig utbytte, men et veldig godt språklig utbytte. Som man kanskje allerede har skjønt ut i fra det jeg allerede har skrevet, så er jeg ikke spesielt imponert over Lyon 2 som utdanningsinstitusjon. Noe av dette kan derimot ikke forhindres ettersom dette gjelder de fleste universiteter i Frankrike, men jeg opplevde at de andre internasjonale jeg traff på andre universiteter hadde bedre kontakt med universitetet enn vi som gikk på Lyon 2. Jeg ville derfor anbefalt Lyon 3 og IEP Lyon over Lyon 2.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet består av samtlige universiteter (Lyon 2, Lyon 3, INSA, IEP Lyon). Her er det gode restauranter og skolekantiner med veldig rimelige priser. På resturante universitaire (Le Crous), så får man en 3-retters lønsj til 3,3 euro.

Lyon er en helt fantastisk by, og kan på mange sies å være en litt mindre versjon av Paris med færre turister og mindre kaos. Det er mye å se, og man befinner seg nesten midt i landet, så det er godt utgangspunkt for å besøke andre franske og europeiske byer. Jeg reiste også på høstferie til Marocco, hvorav det går direkteflyvninger. Det er også veldig lett å komme seg rundt i Lyon til fots, på sykkel eller ved hjelp av kollektiv trafikk. De har buss, t-bane og trikk, og dette fungerer ganske godt.

Nord-øst i Lyon ligger parken "Parc de la tête d'or", og denne er helt fantastisk dersom man ligger å dra på piknik, sole seg eller bare ønsker å komme seg litt bort fra by og trafikk.

Bustad

Det var vanskelig å finne bosted i Lyon, men noe av det er selvforskyldt. Jeg valgte å ikke søke om studentbolig, fordi jeg var redd for at disse var langt unna byen. Derfor måtte jeg finne private kollektiv, og jeg endte opp med å betale en del mer enn det jeg hadde dersom jeg hadde valgt studentbolig. Det var derimot mange som hadde problemer med å finne bolig, og jeg hørte om folk som bodde hele oppholdet sitt i AirBnB.

Jeg ville derfor anbefalt folk å søke om studentbolig. Standarden er ikke veldig høy, men det er billig og som regel i nærheten av universitetsområdet.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet og tilbudet av aktiviteter var høydepunktet med utvekslingsoppholdet mitt. Lyon 2 tilbyr kurs innenfor mange forskjellige idretter og man kan velge å gå på disse som et kurs med eller uten studiepoeng. Jeg spilte håndball som kurs i tillegg til at jeg spillte på en av skolelagene. Dette var en god måte å treffe lokale, franske studenter.

Ellers så er det også et godt studentmiljø blant de internasjonale studentene, og dette er lett å finne.

2017

Haust 2016 - Vår 2017 BAHF FRAN

Haust 2016 - Vår 2017 BAHF FRAN

15.08.2016 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Vær foreberedt på at ting tar tid fordi det er slik Frankrike er, men det blir man vandt til.
Ellers er det veldig bra kollektivtransport med både buss, trikk og metro. Det koser rundt 31 euro per måned for en student, og da kan man bruke alle transportmidler så mye man vil. Det finnes også bysykler man kan kjøpe eget abonnement til som er veldig rimelig.
Det er noe som heter CAF som gir deg en sum penger tilbake for husleien du betaler. Det er mye papirarbeid, men det er verdt det. Du trenger en fransk bankkonto for å gjøre dette, og jeg anbefaler Société Générale som var veldig hjelpsomme.

Undervisningsformer

Det er to typer undervisningsformer: CM (forelesning) og TD (seminar).
I en CM er det ofte et stort auditorium med mange studenter og en professor som står og snakker. Ofte er det ikke noen powerpoint og det kan være vanskelig å få med seg alt professoren sier, men det blir bedre ettersom man utvikler forståelsen. Om man har venner i forelesningen så kan man jo gi hverandre notatene sine for å fylle ut hullene.
I en TD er det mindre grupper og det er ofte forventet å være aktiv i timen, hvor i en CM man bare sitter og hører på. Det er ofte mer arbeid i en TD, men det hjelper til å forbedre fransken.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet har nok mye å tilby, men det var ganske vanskelig å finne fag man kunne ta (ikke alt var tilgjengelig for utvekslingsstudenter) og hvilke fag som var overkommelige. Det var ikke så mye informasjon å få tak i, og heller ikke så mye hjelp å få. Men jeg fikk tilslutt fylt ut alle studiepoengene mine, men ikke med de fagene jeg egentlig kunne tenke meg å ta. Jeg fant likevel andre fag som jeg aldri hadde tenkt på å ta som utfordret meg på andre måter.
Man har rundt 2-3 uker før man må bestemme seg for fag så da er det lurt å gå i så mange forelesinger som mulig for å finne det man synes er mest interessant.

Fagleg utbyte og språk

I begynnelsen var det selvfølgelig litt slitsomt at alt var på fransk, men det vender man seg fort til ettersom at franskkunnskapene utvikler seg fort. Jeg føler at min fransk har blitt veldig mye bedre og jeg føler meg mer komfortabel med å snakke fransk etter mitt opphold i Lyon.
Jeg syns det hjalp å ha fag på fransk om andre ting enn feks grammatikk. Da lærer man mer vokabular om andre ting og man ser ulike måter å uttrykke seg på, på fransk.

Universitetsområdet og byen

Det er to campuser: ett i sentrum av byen ved elven Rhône og ett i Bron som er et lite stykke uten for Lyon.
Selv foretrakk jeg campuset i sentrum, mye fordi det var flotte gamle franske bygninger og fordi det ikke var så langt unna der jeg bodde. Campuset i Bron er ganske stort og ble bygget på 70-tallet og har derfor en annen arkitektur enn det ved elven.
Jeg var heldig i det første semesteret og hadde de fleste av mine forelesninger i sentrum, men i det andre hadde jeg så og si alle i Bron. Man blir vant til reisen ut dit på ca 40 min, og man har da tid til å lese eller høre på musikk på trikken.

Bustad

Det var ganske vanskelig å finne sted å bo gjennom de franske nettsidene hvor de tilbyr kollektiver etc. Fikk lite svar, men det var fordi jeg ikke var fransk og har dermed ikke en type "garanti" som man trenger.
Men det er andre som leier ut til utvekslingsstudenter så jeg ville prøvd å finne en facebook-gruppe for feks Erasmusstudenter i Lyon det året du skal dra, for der finner man ofte mye informasjon og det er mye lettere å finne en som er villig til å leie ut til en ikke-fransk person.
Man finner seg alltids et sted å bo, så er ingen grunn til å fortvile.

Sosialt miljø

Jeg fikk mange venner hvor flesteparten var andre utvekslingsstudenter.
Det er ofte Erasmus-arrangementer og andre arrangementer hvor man kan treffe både franske og utenlandske studenter.
Ellers er det viktig å være åpen for å treffe nye mennesker og si ja til "alt" i begynnelsen for det er da du legger grunnlag for det sosiale resten av oppholdet. Si alltid hei til sidemann på ulike samlinger.
Selv syns jeg det var litt vanskelig å bli godt kjent med de franske blant annet fordi de ofte dro hjem i helgene og hadde sine egne gjenger. Sett bort fra det, så var det et godt sosialt miljø i Lyon.

2016

Vår 2016 - Lektorutdanning med master i framandspråk

Vår 2016 - Lektorutdanning med master i framandspråk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Hvis man ikke har skaffet sted å bo før man drar ned, vil jeg anbefale å begynne oppholdet hos vertsfamilie gjennom Lyon Expat Services. Jeg bodde den første måneden hos en vertsfamilie og det var helt supert!

Undervisningsformer

Det finnes to ulike undervisningsformer - CM og TD. CM (Cours Magistral) er som en forelesning, mens TD (Travaux Dirigés) ligner mer på seminarene som vi har på universitetet i Norge.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syntes det var litt vanskelig å finne ut av hvilke fag jeg kunne ta gjennom å se på nettsidene til universitetet. Men dersom man finner ut det passer bedre med noen andre fag når man kommer ned dit kan man bytte disse ut. Man får en uke i begynnelsen av semesteret til å gå i de timene man er interessert i og til å bestemme seg, og man får tilbud om veiledning noe jeg absolutt vil anbefale!

Fagleg utbyte og språk

Man lærer gradvis språket bedre gjennom timene. Ofte bruker ikke lærerne powerpoint og man må notere ned så mye man kan mens de snakker, så det er viktig å være til stede i timene og være konsentrert. I ett av fagene jeg synes kunne være vanskelig fikk jeg tilsendt notater av en annen student, det hjalp!

Universitetsområdet og byen

Lyon er en utrolig fin by som man blir glad i! Det er to universitetsområder ved Lyon 2. Et av dem ligger i sentrum av byen (Le Campus Berges du Rhône) og det andre ligger i Bron (Le Campus Porte des Alpes) ca. 40 minutter med tram fra sentrum. Hvor man har timer avhenger av hvilke fag man har.

Bustad

Jeg bodde i studentbolig (Résidence André Allix), men jeg tror det er en god idé å finne et kollektiv både for det sosiale og språkliges skyld.

Sosialt miljø

Det arrangeres sosiale arrangementer, turer osv. av flere Erasmus-organisasjoner, så man treffer mange internasjonale studenter. Selv syntes jeg det var litt vanskelig å bli kjent med de franske man har timer sammen med, men jeg møtte noen gjennom språktandem noe som var veldig hyggelig!

Pernille Grimeland Røsvik - BA i geografi

Pernille Grimeland Røsvik - BA i geografi

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Ettersom jeg er en kontrollfreak, ville jeg ha alt klart til jeg reiste ned. Det viste seg å være relativt forgjeves, da Frankrike er et land der man må ta det litt som det kommer. Dette er imidlertid noe du blir vant til, så slapp av og ta deg en kaffe mens du venter på at franskmennene kommer tilbake fra lunsj. Jeg reiste ned en måned før undervisningen startet (midt september), slik at jeg fikk tatt et språkkurs (Alliance Français er å anbefale) og fikset det nødvendigste.

Undervisningsformer

Universitetsformen i Frankrike er relativt annerledes enn i Norge, og føles mer som en slags videreføring av videregående. Du har undervisning enten i TD (travail dirigé = seminar) eller CM (cours magistral = forelesning) eller ofte en blanding av de to som til slutt ender opp som norsk vgs. Man skulle tro at undervisning à la TD betydde elevmedvirkning, men man lærer seg raskt å holde hånden nede og heller sette pris på at professoren husker at du er norsk og sender et nikk i din retning når det foreleses om norske fjorder. De blir veldig sjarmert, derimot, hvis du kommer bort ETTER at timen er over for å stille spørsmål. Karakteren forøvrig, er et resultat av alle evalueringene du har hatt i semesteret som kan inkludere en contrôle continu (prøve)/un dossier (innlevering) og en partiel (eksamen).

Vurdering av emnetilbodet

Franskmenn er gode innen geografi. Alle husker Vidal de la Blache fra GEO100, vel han var fransk. Ved Lyon 2 har de et stort tilbud av geografifag være seg natur eller samfunn. Som erasmusstudent kan du stort sett velge og vrake blant de to spesialiseringene (environnement og gouvernance), i tillegg til fag ved alle Lyon 2 sine fakulteter! Jeg tok fag på institutt for urbanisme og kunsthistorie. Et tips er å melde seg på alt som heter feltkurs. Disse finner du ikke nødvendigvis på nettsidene, så vær obs når du kommer ned. Når jeg sier vær obs, mener jeg virkelig oppmerksom da professorene er elendige på å gi beskjeder. For å få tilstrekkelig informasjon er du helt avhengig av å være tilstede der professoren er i det øyeblikk de bestemmer seg for å gi beskjeder. Hvis ikke får du dra erasmuskortet, noe jeg gjorde for å le vekk det faktum at jeg faktisk ikke var klar over at jeg hadde skriftlig eksamen i GIS den dagen. Til tross for vanskelig kommunikasjon, fikk jeg være med på feltkurs i lokalområdet på høsten og i Marokko på våren, noe som var helt fantastisk!


Fagleg utbyte og språk

Undervisningsspråket er utelukkende fransk, noe som gjør at antallet erasmusstudenter er relativt lavt. Vi var 4 på høsten (av 70 studenter) og kun meg på våren. Dette gjør at professorene ikke helt vet hva de skal gjøre med oss. Derfor er det viktig at du selv tar initiativ til å forhandle deg frem til spesialavtaler. Hvis du velger eller er nødt til å ta de skriftlige eksamenene, må du være obs på å opplyse om at du er erasmus og deretter krysse fingrene for at de respekterer det. Skrekkhistorien er å få 9,13 av 20, der 10 er godkjent. Géomorphologie på fransk var hardere enn forventet. Nøl ikke med å spørre om notater av medelever. Franskmenn er rå på notatskriving, og fører ofte ordrett ned det som skrives.

Universitetsområdet og byen

Lyon er en fantastisk deilig by. Det er det imidlertid få skandinavere som har oppdaget, noe som er litt rart i og med at byen er landets andre/tredje største by (intern konflikt med Marseille). I motsetning til Paris bærer byen mer preg av å være full av unge hippe kaffedrikkende entreprenører og studenter. Byen er tett på grunn av de naturlige geografiske avgrensningene med elvene Rhône og Saône og høydene Fourvière og Croix Rousse. Da er en by som har vært gjenstand for mange industrielle epoker finner du alle mulige slags kvartaler med hver sin distinkte arkitektur, noe som gjør byen kompleks.

Universitetet er delt mellom to campus, ett langs Rhônekaien, og ett i forstaden Bron. Geografifakultetet ligger dessverre i Bron, noe som ga meg 45 minutters skolevei. Selv om jeg naturligvis syntes dette var relativt utfordrende, må jeg si at det var interessant å se hvordan et kompakt campus fungerer, i motsetning til UiB som ligger integrert i byen. Hvis du synes at Bron er litt vel desentralt, kan du prøve å finne noen kurs som går på sentrumsfakultetet, slik at du iallefall får litt avveksling fra pendlerlivet.

Bustad

Lyon er full av kollektiv, noe jeg anbefaler på det sterkeste. Siden lacartedescolocs.fr er ekvivalent til hybel.no. Dette er selvsagt en fordel med tanke på språk og det sosiale. Personlig bodde jeg i en liten leilighet som jeg fant på ekvivalenten til finn, leboncoin.fr, men i lengden tror jeg jeg kunne spart en del penger på å ha noen samboere.

Sosialt miljø

Som sagt er byen full av studenter, og barer og annet uteliv finnes overalt i byen. Min favoritt er kaiene langs de to elvene. Med en gang solen skinner kan man sitte med bare ermer uansett hvilken sesong. Erasmusmiljøet er stort i Lyon, og teamet arrangerer 3 fester i uken! Hver lørdag er det fest på Ayers Rock Boat, en av de mange husbåtene (péniche) langs Rhônen. Dette kan være en selsom opplevelse (det koster minimum 10 euro og du risikerer å få rockeringer rundt hodet og ansiktsmaling i fjeset), men en ypperlig anledning til å finne deg en erasmusgjeng. Jeg har blitt godt kjent med franske også, men det må sies at erasmusstudentene er mer festglade og "karpe diem" preget enn de franske. Ellers er det bare å venne seg til apéro-begrepet, legge vekk engelsken og forberede deg på et herlig år med baguette, côtes-du-Rhône, comté og deilige Lyon.

2015

BA i geografi

BA i geografi

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Når det gjelder praktiske tips både før og under utvekslingsopphold vil jeg si at å være forberedt på den praktiske fronten gjør livet en god del enklere når man først kommer til mottakerlandet, og mottakerlandet er Frankrike. Byråkratiet her kan være overveldende. I tillegg kan man spare en god del penger på å være forberedt. Dette gjelder da ting som hvor skal man bo. Hva er muligheten? Campus eller privat? Jeg valgte å bo privat og føler jeg var veldig heldig med leiligheten jeg endte opp med. Her må man være årvåken fordi det er en del useriøse aktører som prøver å få utbetalt et slags depositum på forhånd, og hvis man går litt i sømmene på person og adresse viser det seg å være svindel. noe annet er transportmuligheter. Studenter (28 års-grense) har fordeler på månedskort på offentlig transport. Det finnes bysykler, som jeg personlig tok mye i bruk for å komme seg rundt i byen. Å ha noen passbilder av seg selv kan være lurt, da det ofte skal lages en god del nye identitetskort som studentkort, offentlig transportkort, bankkort, sykkelkort, osv. Mye av dette får man informasjon om i oppstartsuken på et Erasmus-orienteringsmøte. De små praktiske delene løser man når man kommer ned, men før avreise er det spesielt lurt å tenke på bosituasjonen.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er rimelig like de vi kjenner til i Norge med vanlig undervisning i auditorium, seminarer og feltkurs i noen fag. Du kan i tillegg velge mellom mange typer sportsaktiviteter som du kan, om ønskelig, bli vurdert i og få godkjent 5 credits.

Vurdering av emnetilbodet

Som Erasmus-student hadde jeg ganske frie tøyler til å velge i det brede og høye fra emnekatalogen. Utvalgte spant seg fra "musicology" til byplanlegging. Jeg tok nok mer relevante fag for min bachelorgrad i geografi, som feks urbanismens historie, geografi i USA, osv. I en vurdering av fagene må jeg si at lærerne var ekstremt kunnskapsrike og gode formidlere. De var i tillegg veldig hjelpsomme med Erasmusstudenter som ikke behersket fransk like godt som medstudenter.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var godt, selv om det selvsagt var en begrensning at fagene gikk på fransk. Det gjaldt å forberede seg godt og etterarbeide med "nøkkelord" og setninger man forsto underveis. Når det gjelder språket må man forvente å bli frustrert, spesielt i sosiale sammenhenger der det prates mest på fransk. Men man føler etterhvert at ting går lettere. Det kan også være en god idé å ta fransk som fag. Universitetet tilbyr fransk på alle nivåer. Et av mine hovedmål med utveksling var å utvikle språkferdighetene, og det målet har jeg absolutt nådd.

Universitetsområdet og byen

Jeg hadde emner på tre forskjellige institutt. To av instituttene lå i sentrum, mens Instituttet for geografi lå litt utenfor sentrum. Det er en stor kantine tilknyttet universitet og en liten bar/kiosk/restaurant rett ved universitetsområdet. Et veldig trivelig sted med gode pannekaker (!).
Lyon er verdens gastronomiske hovedstad med utrolig mye god mat på hvert hjørne. Bakeren, slakteren og ostehandleren får du godt brukt for. Er du glad i vin så har du ei kommet feil. Jeg fikk mine forventninger om byen innfridd og mer til.

Bustad

Jeg bodde privat i det 5.arrondissement med utsikt over Sâonen, en av de to elvene som renner gjennom Lyon. Vil absolutt anbefale å bo sentralt i Lyon for å få nærheten til storbylivet og alle tilbudene som ligger i bykjernen. Transportnettet er ganske bra og man har enkel tilgang til universitetet og de forskjellige instituttene med trikk eller metro. Om man finner ut at man vil bo privat, kan det være lurt å sette i gang i god tid før man reiser.

Sosialt miljø

Tilbudene på den sosiale fronten er mange, men først og fremst i form av Erasmus-samlinger. For min del var partyfaktoren litt for høy når det gjaldt disse arrangementene. På Instituttet for geografi i Lyon var de flinke til å integrere utveklsingsstudentene. Det er mye å hente på både det faglige og språklige ved å danne relasjoner med medstudenter.

Lektorutdanning med master i fransk

Lektorutdanning med master i fransk

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Begynn tidlig med forberedelser til utvekslingen. Det er lurt

Bustad

Det var en veldig spesiell ordning med at de aller fleste av studentene ikke fikk mulighet til å flytte inn på Universitetsresidensen før 1. februar. Dette førte til en del problemer hos noen av Erasmusstudentene, siden de ikke hadde mulighet til å kjøpe seg sted å bo for januarmåneden. Jeg var heldig som hadde noen fjerne franske slektninger boende ikke langt fra byen.

I februar kom jeg altså inn på Universitetscampusen, som så mange av de andre Erasmusstudentene. Stedet vi bodde på var veldig greit! Man kunne velge mellom å bo i noe tilsvarende et kollektiv, eller å ha alt på rommet (bad med do og dusj og kjøleskap, i tillegg til seng, pult, hyller..), men å måtte dele kjøkkenet med ca 50 andre i korridoren.

Sosialt miljø

På det sosiale planet blir alle Erasmusstudenter veldig sammensveiset. "Une grande famille" som vi kalte oss, og det var utrolig koselig! Siden jeg ikke kjente noen andre på forhånd som skulle studere ved Universitetet mitt, var jeg veldig nervøs for hvordan dette ville gå. Det viste seg imidlertid å bli helt ut av forventningene.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Université Lumière Lyon 2

Informasjon