Hjem
Utdanning
erasmus+

Université Paris Ouest Nanterre La Défense og Institutt for informasjons- og medievitenskap (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByNanterre
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar som går på bachelorprogramma i medievitskap, film- og tv-produksjon, journalistikk og nye medier har prioritet på å reise ut gjennom denne avtalen. Studentar frå andre studieprogram kan òg søke, og kjem til vurdering dersom det er ledige plassar

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på bachelorprogramma i journalistikk og i film- og tv-produksjon kan reise på utveksling i 4. semester. Studentar på bachelorprogrammet i medievitskap kan reise ut i 4., 5. eller 6. semester. Studentar som går på bachelorprogrammet i nye medier kan reise på utveksling i sitt 5. semester.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er fransk.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Paris Ouest Nanterre La Défense er eitt av i alt tretten universitet som blei etablerte ved splittinga av det gamle prestisjeuniversitetet Sorbonne etter studentopprøret på slutten av 60-talet, der studentane frå Nanterre spela ei sentral rolle. Universitetet blir oftast kalla Paris X eller UPX i kortform. Det har om lag 32 000 studentar, og eit breitt fagtilbod. Universitetsbygningane er samla på ein campus, 11 kilometer vest for Paris.

Paris er Frankrikes hovudstad og største by, med om lag 12 millionar innbyggarar i storbyregionen. Han ligg nord i landet, i hjartet av regionen Île-de-France. Paris er kjend for å vere ein av Europas fremste kulturbyar. Her finst statsadministrasjon, verdas mektigaste motehus og ikoniske byggverk som Eiffeltårnet, side om side med små romantiske kaféar og folkeliv.

Bustad

Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad i Paris. Dei fleste offentlege studentbustadane i Paris er administrerte av den regionale studentsamskipnaden CROUS, men kapasiteten er knapp. UPX har òg eit avgrensa tal eigne studentbustader i Nanterre. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

Oktober - januar og februar - mai/juni.

Studentrapportar

2017

Haust 2017 - Bachelor i miljø- og ressursfag, studieveg geografi

Haust 2017 - Bachelor i miljø- og ressursfag, studieveg geografi

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å kunne språket om du velger å dra på utveksling til Frankrike! Alt av organisering og informasjon blir gitt på fransk, det er vanskelig å finne fag som undervises på engelsk, og selv i de fagene som i teorien skal være på engelsk har foreleserne en tendens til å legge over til fransk i ny og ne. Det er med andre ord svært upraktisk å ikke kunne språket. Det meste av nyttig informasjon, eksamensdatoer, innleveringer osv. gis også muntlig, og det er derfor viktig å følge med i svingene og holde seg oppdatert om man er borte fra en forelesning.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er litt kompliserte å forstå seg på i begynnelsen, ettersom det er langt flere evalueringer og eksamener i hvert fag, i forhold til i Norge. Undervisningen i de ulike fagene er delt opp i to typer, CM (cours magistraux, som er vanlige forelesninger) og TD (travaux dirigés, som minner om obligatoriske seminarer). Et fag har som oftest to timers TD en gang i uken, og 2 timers CM en gang i uken. Dette er litt avhengig av hvor mange studiepoeng et fag teller, noen fag har kun TD eller kun CM en gang i uken. De fagene som har TD har ofte mye innleveringer og skolearbeid i løpet av semesteret, i tillegg til to midtsemesterseksamener i hvert fag. Skoledagene er ofte lange, og det er jevnt over semesteret mye skolearbeid. Dette innebærer derimot også at eksamenene i slutten av semesteret kun teller 50% av karakteren.

CM (cours magistraux): dette er som vanlige forelesninger som går en gang i uken, men ofte krever foreleserne at elevene bidrar litt mer muntlig enn hva vi er vant til i Norge. Dette avhenger litt av antall elever som tar faget. I slutten av semesteret har du en avsluttende eksamen. Har faget ditt TD undervisning i tillegg til CM, utgjør denne karakteren 50% av sluttkarakteren.

TD (travaux dirigés): dette er som seminarer som går en gang i uken. I løpet av et semester kan du kun være borte fra disse seminarene to ganger, er du borte flere ganger får du ikke gå opp til eksamen. Dette virker unødvendig strengt, men er du borte fra et seminar blir du fort liggende bak. I disse seminarene er det nemlig ofte innleveringer, prøver og viktig informasjon fra uke til uke, og i løpet av et semester har du vanligvis to TD-eksamener, som teller 50% av sluttkarakteren i faget. Går du glipp av undervisningen vil det derfor fort påvirke sluttkarakteren din.

Det som er mest utfordrende med undervisningen er at de fleste forelesere og seminarledere velger å gjøre ting på sin måte. Derfor varierer kravene og arbeidsmengden veldig fra fag til fag.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet har et godt tilbud av samfunnsvitenskapelige fag. Som miljø- og ressursfagstudent, med spesialisering i geografi, hadde jeg mange fag å velge mellom. Universitetet er spesielt kjent for å ha et godt tilbud når det gjelder jussfag. Mange kjente franske personligheter har tatt sin utdanning ved dette universitetet. For min del var den største utfordringen å finne fag som ikke overlappet med hverandre, og som ikke hadde undervisning på samme tid.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fant de fleste fagene mine veldig interessante og relevante for min bachelor. Et av fagene mine hadde derimot et veldig stort fokus på Frankrike på nasjonal skala, og var derfor ikke så relevant for meg.

Når det gjelder språk har læringskurven vært utrolig stor. Både på skolen, i hverdagslivet og i samtale med andre utvekslingselever foregår alt på fransk. Skoledagene er lange, ettersom det å ta 30 studiepoeng innebærer mange undervisningstimer, men fordelen med dette er at mestringen av språket kommer veldig fort.

Universitetsområdet og byen

Paris er en pulserende og spennende by. Her skjer det så mye til enhver tid, at det er umulig å oppleve alt. Etter et semester på utveksling er det fortsatt mange punkter igjen på "to-do"-listen min, og jeg skal definitivt tilbake. Nanterre ligger utenfor bykjernen, og gir deg en pause fra de store folkemengdene og støyet i sentrum. Universitetsområdet befinner seg i en bydel hvor det er store byggeprosjekter på gang. Bortsett fra på selve campus er det lite tilbud av butikker og lignende. På campus er det flere kaféer og en stor kantine. Sportstilbudet er veldig godt på universitetsområdet, med badebasseng, diverse baner for ballsport, og treningssenter.

Bustad

Det er utfordrende å finne et sted å bo i Paris. Jeg anbefaler derfor å starte tidlig. Nanterre universitet tilbyr studentleiligheter til alle utvekslingsstudenter, men for de studentene som kun blir ett semester er det ikke nok leiligheter på selve campus. Selv fikk jeg tilbud om leilighet i et område ganske langt utenfor Paris, og med lang avstand til universitetet. Jeg valgte derfor å finne noe annet, og endte opp i en bydel som heter Chatou, like ved Nanterre. Her er leien lavere enn i Paris sentrum, men mange av studentene ved Nanterre foretrekker å finne en leilighet nærmere sentrum, og heller ha lenger vei til universitetet. Ettersom Paris er en veldig stor by anbefaler jeg å undersøke tilbudet av kollektivtransport, fremfor avstanden i km fra Nanterre. En leilighet i nærheten av linje RER A er ideelt.

Sosialt miljø

Det er definitivt utvekslingsstudentene som er lettest å bli kjent med, ettersom alle er i samme situasjon. Selv hadde jeg mange fag sammen med de samme franske studentene, og ble derfor kjent med de også. For mange kan det derimot være vanskelig å bli kjent med de franske studentene fordi konkurransen om å ha gode karakterer er stor, og alle ønsker å komme inn på master. Det er ikke uvanlig at studenter nekter å dele notatene sine med deg, eller gjemmer pensumbøkene de finner på biblioteket slik at andre studenter ikke finner dem. Dette er spesielt et problem på psykologi og juss på Nanterre.

Vår 2017 - samfunnsøkonomi

Vår 2017 - samfunnsøkonomi

15.08.2016 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Til tross for å være et av Frankrikes største universitet og ha en relativ stor andel internasjonale studenter, er ikke mottaksssystemet på Nanterre helt topp. En bør være forberedt på å stå i lange køer, bli sendt fra kontor til kontor, og vente lenge på å få svar på eposter, om man i det hele tatt får svar. Innmelding skjer fysisk, og som man sier på engelsk "early bird catches the worm", så det lønner seg ikke å gjøre en "grasse matinée". Enkelte emner, spesielt franskkursene fyller seg opp raskt.

Undervisningsformer

På Nanterre har man to forskjellige typer forelesnigner - CM og TD. CM likner veldig på de forelesningene vi er vandt med på UiB - de finner ofte sted i et amfiteater, der foreleser snakker og studentene tar notater. TD linker mye mer på seminarene vi har på UiB - disse kan være mye mer interaktive enn CMene og har obligatorisk oppmøte. Emnene kan beståd av CM, CM og TD, eller bare TD. De fleste av mine fag bestod bare av TD. Men vær obs på at ekstern litteratur er ikke veldig utbredt i Frankrike, så det er gjerne bare det foreleseren sier i timene som er pensum. Ofte bruker ikke foreleserne PPT eller andre visuelle og digitale hjelpemidler, så det er om å gjøre å notere mest mulig av det foreleseren sier.

Vurdering av emnetilbodet

Nanterre har et bredt utvalg av emner. Dersom du er flink i fransk, har du mye å velge mellom. Universitetet har en del engelskemner på masternivå, men ikke like mange på bachelornivå. En bør være obs på at nivået i emner med engelsk kan være noe lavere enn det man er vandt til i Norge da franskmenn ikke behersker engelsk like godt som nordmenn.

Fagleg utbyte og språk

Undervisnigspråket på Universitetet er fransk, så en må lete hardt for å finne emner på engelsk. Også alt en mottar av informasjon er på fransk og man bør ikke ta for gitt at internasjonalansvarlig på ditt fakultet kan engelsk. Det anbefales å kunne en del fransk for å gå på dette universitetet.
Universitetet tilbyr franskkurs for nivå B1 og høyere, men disse fylles opp raskt. De tilbyr også emner i fransk kultur og sivilisasjon, men flere utflukter i Paris.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger i et av forstedene i Paris, Nanterre. Nanterre ligger fem minutter fra finansdistriketet La Défense og femten minutter unna Paris-sentrum med kollektivtransport. Nanterre er et av de få universitetene i Frankrike med et ordentlig stort campusområdet. Alle fakultetene og universitetets bygg er samlet på ett sted sted, i tillegg finnes det flere sportfasiliteter. En "fun fact" er at man ikke bruker gressklippere på Nanterre, men har i stedet en saueflokk som går beite på gresset på campus.
Paris er et av verdens største metropoler, der bykjernen har om lag to og en halv millioner innbyggere. Med så mye historie, kunst, gastronomie og uteliv som Paris har, trenger en aldri å kjede seg.

Bustad

Når du søker deg til skolen, har du mulighet til å søke på losji igjennnom Crous - den franske eksvalenten av SiB. Der får du tilbud til om å bo på campus eller på et studenthjem et lite stykke unna.
Jeg valgte å søke meg til Cité Internationale Universitaire de Paris, en internasjonal studentby i 14. arrondissment i Paris. Jeg ble tildelt plass i det norske huset på Cité U. Bor det 50 nordmenn og 50 mennesker med andre nasjonaliteter. Det finnnes 39 andre hus på cite med tilsvarende ordning. Studentbyen øsnker å fremme fred og kulturforståelse, og arrangerer med gjevne mellomrom arrangement for å gjøre dette, for eksempel "Fete de la Cité" og "Unversité de la Paix".

Sosialt miljø

Nanterre har ikke en fadderuke slik vi er vandt til i Norge, men studentorganisasjonen Nanterasmus arrangerer bli-kjent dager for utvekslingsstudenter de føste ukene.
Ellers er det veldig sosialt og internasjonalt å bo på Cité. Det er alltid noe som skjer på et eller annet hus, så det er gode muligheter for å bli andre.
Paris er som sagt en veldig stor by, så man kan lett finne sin nisje.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Informasjon