Hjem
Studentsider
erasmus+

Université Toulouse 1 Capitole og Institutt for informasjons- og medievitenskap (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByToulouse
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar som går på bachelorprogramma i medier og kommunikasjon, journalistikk og medie- og interaksjonsdesign har prioritet på å reise ut gjennom denne avtalen, men andre interesserte kan òg søke, og vil bli vurderte dersom det er ledige plassar.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon kan reise på utveksling enten i 4., 5. eller 6. semester av studiet. Studentar som går på bachelorprogramma i medie- og interaksjonsdesign og journalistikk kan reise på utveksling i sitt 5. semester.

Studentar ved andre studieprogram: Ta kontakt med studierettleiaren for programmet du går på for råd og informasjon om utveksling. Vanlegvis vil det passe best å reise på utveksling i eit semester når du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er fransk.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Toulouse 1 Capitole (UT1) er ein av tre arvtakarar til Frankrikes nest eldste universitet, som blei grunnlagt i 1229, og splitta i 1968. Det tilbyr studieløp innan rettsvitskap, økonomi og leiing, kommunikasjon, politiske og samfunnsvitskaplege emne. UT1 har i dag 21 000 studentar, og er medlem i paraplysamarbeidet Université de Toulouse. Hovudcampusane ligg i dei gamle fakultetsbygga i Toulouse, i eit ombygd arsenal og i ein ombygd tobakksfabrikk litt utanfor byen.

Toulouse ligg i regionen Midi-Pyrénées, sør i Frankrike, midt mellom Atlanterhavet og Middelhavet. Byen har litt i underkant av 1,3 millionar innbyggarar i storbyområdet, og er dermed den fjerde største byen i Frankrike. Toulouse blir òg kalla «den rosa byen» fordi dei fleste bygningane her er laga med ein lokal, rosafarga teglstein. Han er òg ein viktig by for europeisk romfartsindustri.

Bustad

Universitetet samarbeider med studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - januar og januar - mai/juni.

Studentrapportar

2015

Vår 2015 BA Samfunnsøkonomi

Vår 2015 BA Samfunnsøkonomi

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er alltid en fordel å kunne litt fransk på forhånd før man drar. Universitetets internasjonale avdeling er begrenset i sin kommunikasjon på engelsk utover det aller mest grunnleggende. Oppstarten var litt kaotisk rent administrativt med en del papirer og skjemaer som skulle fylles ut, men dette gikk ikke utover undervisningen. Man må bare smøre seg med tålmodighet og følge opp på egen hånd for å forsikre seg om at alt av papirer er på plass.

Undervisningsformer

Undervisningen var i form av forelesninger og gruppetimer med oppgaveløsing. I forhold til UiB var det relativt mange forelesninger sammenlignet med antall studiepoeng i et fag, og det var gruppetimer ukentlig. Dette gjorde at det ikke ble like mye tid til selvstudium, men fulgte man undervisningen dekket dette pensum i sin helhet. Det var derfor mindre behov for selvstudium.

Vurdering av emnetilbodet

På masterstudiet i økonomi hadde de et relativt bredt utvalg av fag å tilby. Enkelte emner var ikke tilgjengelig for utvekslingsstudenter, men utover disse var det flere spennende fag å velge. Fagbrosjyren publiserers på universitetets hjemmeside, og det kan anbefales å navigere rundt på de franske sidene, da versjonen på engelsk kan være mangelfull.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen var på engelsk på masterfagene i økonomi, mens bachelorstudiet undervises på fransk. Kommunikasjon med andre erasmusstudenter foregikk hovedsakelig på engelsk, men noe fransk der man møtte andre med franskkunskaper. I dagliglivet utenfor skolen var det naturlig å praktisere så mye fransk som mulig. Personlig var målet med oppholdet det faglige innholdet i økonomifagene, mens språkterpingen ble en bonus ved siden av.

Universitetsområdet og byen

Toulouse er en koselig by som preges av studenter og utelivet. Universitetsområdet er koselig langs elven Garonne, og byen er passe stor slik at man kan komme seg rundt i bykjernen til fots. Byen i seg selv er kanskje ikke en turistperle, men en flott studentby. Byen ligger midt i mellom Bordeaux, Montpellier og Barcelona, som alle er ca 3 timer unna med bil eller tog i hver sin retning.

Bustad

Jeg valgte å leie en hybel privat, men det var tilbud om bolig i regi av universitetet på et av de ulike campus. Disse lå på litt ulike steder med ulik avstand til universitetet. Standarden privat er ofte noe høyere enn på campus, men fordelen med campus er nok nærheten til medstudenter.

Sosialt miljø

På utveksling treffer man mange hyggelige medstudenter fra hele verden. ESN arrangerer Erasmuskvelder og andre arrangementer, i tillegg til blant annet turer til Bordeaux, Montpellier og skitur i januar Pyreneene for å nevne noe. I tillegg var det lett å bli kjent med studentene og arrangere egne turer.

Informasjon