Hjem
Studentsider
erasmus+

National and Kapodistrian University of Athens og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandHellas
  • ByAthen
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er gresk, men dei har nokre emne på engelsk, fransk og tysk kvart semester. Detaljer om kor mange emne som er tilgjengelege på dei ulike språka finn du i emneoversikten.

Universitetet tilbyr òg eit gratis språkkurs i moderne gresk for Erasmusstudentar. Informasjon om dette kurset finn du på denne nettsida.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På nettsida til universitetet finn du oversikt over kva emne ein kan ta som Erasmusstudent.

Universitetet nyttar ECTS-systemet, og 1 ECTS = 1 studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) er det største universitetet i Hellas, og eit av dei største i Europa. Det er eit offentleg universitet med over 100 000 studentar og eit svært omfattande fagtilbod, som er organisert både i fakultet og fleire delvis sjølvstyrte skular. Universitetet har fire campusar som alle ligg i, eller i nærleiken av Athen. Det administrative hovudbygget til universitetet er teikna av ein danske, og ligg rett nord for høgda Akropolis.

Athen er hovudstad i Hellas og har om lag 3,5 millionar innbyggarar. Han ligg i Attica, og er omkransa av fjell. Athen er ein av verdas eldste byar, og blir av mange rekna både som demokratiet sin fødestad og vogga til den vestlege sivilisasjon.

Bustad

Universitetet har eit eige Erasmuskontor som har ansvar for å hjelpe internasjonale studentar med å finne bustad. Det samarbeider med den lokale studentsamskipnaden i Athen. Universitetet kan òg arrangere kortvarig losji på studenthostell ved behov.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juli.

Studentrapportar

2020

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

23.09.2019 - 14.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

Ta med papirutskrift av diverse dokumenter du trenger til registrering de første dagene, det er lite som foregår digitalt. Ellers er det bare å forberede seg på at ting tar litt lengre tid og at organiseringen av fagene og det administrative er litt mer kaotisk enn det man er vant til, men alle er veldig hjelpsomme, så ting ordner seg stort sett etter hvert. Dersom du ikke skal ta gresk språkkurs ville jeg uansett prøvd å lære meg noen grunnleggende fraser på gresk - det blir stort sett godt tatt imot.

Undervisningsformer

Undervisningen består kun av forelesninger, og tilgangen til skriftlig materiale man kan lese på egenhånd er ganske begrenset. Det anbefales derfor å møte opp i forelesninger ettersom det er notater herfra som i all hovedsak vil være det du har å jobbe med til eksamen. Det var også en digital platform (e-class), men det varierte fra professor til professor om de benyttet seg av denne for å legge ut materiale. Man kan velge mellom fag på 4 eller 6 studiepoeng. Man ender derfor opp med mange eksamener dersom man skal få tatt 30 poeng, men jeg oppdaget litt for sent at man også kan skrive essays som gir 3 poeng ekstra dersom man vil få tatt flere poeng i samme fag og slippe så mange eksamener på slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg fikk tatt alle fag på engelsk, ellers har man mulighet til å ta fag på fransk og tysk. Hvilke fag som tilbys varierer fra høstsemesteret og vårsemesteret kan variere. En oversikt over fagene ligger ute på Erasmus-sidene til universitetet, men det er ikke sikkert at listen er oppdatert. En full oversikt ble sendt ut ved semesterstart, og ettersom man har mulighet til å endre learning agreement en stund etter studiestart kan det være lurt å sjekke ut noen forelesninger før man bestemmer seg. Jeg tok blant annet maritime law, labour law og intellectual property law som var interessante fag. Personlig vil jeg anbefale å styre unna introduksjonsfaget til gresk civil law, både pga. innholdet som bare er en overflatisk gjennomgang av gresk kontraktsrett og familierett etc., altså en del grunnleggende man har hatt før, og fordi forelesningene ble holdt av professorer som leste direkte fra et ark. Men det kommer selvfølgelig an på hva man er interessert i.

Fagleg utbyte og språk

De fleste professorene er gode i engelsk, selv om dette også varierte noe. Faglig vil jeg si at det varierte veldig fra fag til fag hvor krevende de var, men generelt er det nok mer fokus på pugging enn forståelse som man kanskje er vant til, så ingen av fagene var uoverkommelige. Hele karakteren blir avgjort på eksamen (evn. essay dersom man velger dette). Ettersom det ikke var noen skandinaviske studenter som studerte juss pratet jeg engelsk hele tiden, noe som selvfølgelig gjør at man blir tryggere på engelsken. Dersom man har greie engelskkunnskaper i Norge vil man klare seg veldig fint med engelsk i Hellas. Ellers bør man også være klar over at demonstrasjoner og protester skjer ganske ofte, gjerne i nærheten av universitetsområdet, og kan påvirke undervisningen og kollektivtrafikk.

Universitetsområdet og byen

Juss-bygget ligger veldig sentralt, rett i nærheten av de gamle universitetsbygningene, mellom områdene Panepistimio, Kolonaki og Syntagma. Det juridiske biblioteket ligger ca 5 minutter unna bygget der forelesningene blir holdt og det er her man må være hvis man skal lese fordi det ikke er leseplasser (eller wifi) i bygget der man har forelesninger. Aten har massevis av kultur å by på, også utenom de mest kjente landemerkene. Dersom man er interessert i å besøke disse lønner det seg å ha skaffet seg et gresk studentbevis (de godtar ikke ditt norske) fordi man får halv pris på nesten alt av museer og andre severdigheter i tillegg til rabatt på ferjer og metro. Ellers er det et bra uteliv, og mye god og billig mat hvis man beveger seg litt unna de mest populære turistområdene. Hvis man er der mens det er strandvær ligger den nærmeste stranda ca 30 min unna med trikk. Denne er helt grei, men de fineste strendene ligger litt lenger utenfor byen og anbefales å besøke hvis man har leid bil. Anbefaler å benytte seg av metro hvis man bor i nærheten av en av stasjonene, da bussene er noe upålitelige pga. all trafikken og bruker mye lengre tid. Hvis du drar til Aten bør du selvfølgelig prøve å komme deg ut til noen av øyene. Man kan ta fly til noen av de større øyene, og ellers er ferjene billig med studentrabatt og veldig tilgjengelige fra havnen i Pireus.

Bustad

Jeg bodde i området Koukaki, som ligger i nærheten av Akropolis. Området er veldig hyggelig med mange restauranter og barer, og det tar ca. en halvtime å gå til universitetet. Mange av studentene bodde også i Exarchia, som ligger nærmere universitetet, og det er nok også lettere å finne billigere bosted her. Jeg var heldig og fikk leie privat av noen nordmenn som eier en leilighet her. Det er diverse Facebook-grupper for leie, ellers kan man prøve Airbnb, selv om det nok ofte blir dyrere. Husleien varierer selvfølgelig ut fra hvor man bor og hva slags leilighet det er, men dersom du skal finne noe i et kollektiv bør det uansett gå an å finne noe helt greit til en ganske rimelig pris sammenlignet med Norge.

Sosialt miljø

Erasmus-gruppene på universitetene inviterer til arrangementer hele tiden. Dersom man vil bli kjent med folk kan det jo være lurt å delta på disse i begynnelsen. De arrangerer også forskjellige turer, både i nærheten av byen og til øyene. Jeg ble kjent med andre utvekslingsstudenter første dagen, og selv om vi ikke så mye til de greske studentene er inntrykket at grekerne er ganske åpne og lette å komme i snakk med. Det var for det meste tyske, franske og spanske utvekslingsstudenter. De aller fleste er veldig åpne og interessert i å bli kjent siden alle er i en ny by, så hvis du tar kontakt blir du garantert kjent med noen. Universitetet tilbyr forskjellige sportslag og treningssenter, men dette ligger på en annen campus et stykke unna jussen.

Informasjon