Hjem
Studentsider
erasmus+

National and Kapodistrian University of Athens og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandHellas
  • ByAthen
  • Studieplassar6
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er gresk, men dei har nokre emne på engelsk, fransk og tysk kvart semester. Detaljer om kor mange emne som er tilgjengelege på dei ulike språka finn du i emneoversikten.

Universitetet tilbyr òg eit gratis språkkurs i moderne gresk for Erasmusstudentar. Informasjon om dette kurset finn du på denne nettsida.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På nettsida til universitetet finn du oversikt over kva emne ein kan ta som Erasmusstudent.

Universitetet nyttar ECTS-systemet, og 1 ECTS = 1 studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) er det største universitetet i Hellas, og eit av dei største i Europa. Det er eit offentleg universitet med over 100 000 studentar og eit svært omfattande fagtilbod, som er organisert både i fakultet og fleire delvis sjølvstyrte skular. Universitetet har fire campusar som alle ligg i, eller i nærleiken av Athen. Det administrative hovudbygget til universitetet er teikna av ein danske, og ligg rett nord for høgda Akropolis.

Athen er hovudstad i Hellas og har om lag 3,5 millionar innbyggarar. Han ligg i Attica, og er omkransa av fjell. Athen er ein av verdas eldste byar, og blir av mange rekna både som demokratiet sin fødestad og vogga til den vestlege sivilisasjon.

Bustad

Universitetet har eit eige Erasmuskontor som har ansvar for å hjelpe internasjonale studentar med å finne bustad. Det samarbeider med den lokale studentsamskipnaden i Athen. Universitetet kan òg arrangere kortvarig losji på studenthostell ved behov.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juli.

Studentrapportar

2022

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

27.09.2021 - 18.02.2022

Førebuingar/praktiske tips

Ting tar lengre tid enn man er vant til. Det oppleves som at ting er satt mindre i system enn i Norge. Merk og at tilbudene av fag som publiseres i løpet av sommeren kan endre seg. Under mitt semester fant vi plutselig ut etter semesterstart at noen av fagene som var tilbudt ikke lenger var mulig å ta dette semesteret. I tillegg tilbys det å skrive oppgaver i mange fag for ekstra credits, men dette kan og endre seg, selv uten at professorene selv er klar over det. Forhør deg derfor med studieadministrasjonen om det du har tenkt til å ta faktisk er mulig.

Undervisningsformer

Det er forelesninger i auditorium med rundt 30-40 studenter i de mest populære fagene. I mange fag er det imidlertid mye færre folk per klasse.
I de fleste fagene holder professoren en presentasjon uten at det kreves muntlig aktivitet. Unntak er forsikringsrett og maritim rett som også har muntlig eksamen. De andre fagene har skriftlig eksamen.
Ettersom det aller meste av undervisningen er forelesninger anbefales det å møte opp til alle timene og notere flittig, da dette er nyttig til eksamen. I noen fag var notatene helt avgjørende. Eksamen er veldig korte og relativt greie å komme gjennom dersom man har møtt opp og tatt notater gjennom semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

De fleste professorene er faglig dyktige. De fleste er og ganske gode i engelsk. Her finnes det imidlertid unntak i enkelte fag.
Læreplanen er mye mer omfattende enn tiden som er tilgjengelig og det er relativt dårlig tilgang til lærebøker. Det gjør at en må legge opp til en del egenstudier og research før eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte er helt ok i de fleste fag, særlig de som har et internasjonalt perspektiv. Det er likevel såpass lite undervisning at det har sine klare begrensninger, man skraper mest overflaten. Språklig er det gode muligheter for læring, spesielt skriftlig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er helt ok. Fakultetet er likevel ikke et sted man oppholder seg utenom forelesningene. Fakultetet ligger i et fint område i byen nær sentrumskjernen og de mest fasjonable gatene. Athen er veldig fint på alle turiststedene. Her kan det nevnes fine strender, gode restauranter og mye historisk og kulturelt. Når man bor i Athen får man imidlertid en litt annen opplevelse av Hellas enn man gjør som sydenturist. Det er veldig mange demonstrasjoner og generell misnøye blant lokalbefolkningen. Ble vitne til mange demonstrasjonstog og sammenstøt med opprørspoliti som stort sett alltid er på vakt. Det oppleves likevel ikke som farlig for andre, og misnøyen oppleves ikke ovenfor turister. Utenom turiststedene bærer byen også preg av dårlig vedlikehold og oppleves litt grå og trist.

Bustad

Leide en stor og fin leilighet gjennom Airbnb. Ikke spesielt billig. Ville prøvd å finne et sted som er nært det juridiske fakultetet da det ligger fint plassert, eventuelt nær Ermou Street som er shopping-gaten i Athen. Dette er også de finere områdene i Athen som man ønsker å oppholde seg i.

Sosialt miljø

Deltok lite i det sosiale miljøet, men det er et erasmus-program som flere medstudenter benyttet seg av og reiste rundt i Hellas sammen med.

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

27.09.2021 - 18.02.2022

Førebuingar/praktiske tips

Ville forberedt meg på at ting i Hellas tar en del lenger tid enn det vi er vant til i Norge, og alt av systemer og lignende er en del mer kaotisk. Vi fikk for eksempel oppgitt at undervisningen skulle starte på en viss dato, men dette ble flyttet til en uke senere dagen før vi skulle begynne. Det meste av kommunikasjonen med universitetet foregår gjennom e-post, og man bør derfor sjekke denne regelmessig. Selv om ting kan virke litt kaotisk ordner allikevel alt seg, og de fleste er hjelpsomme om man har spørsmål. Det er også greit å vite at året starter først i slutten av september, og man har eksamen rundt januar/februar.

Veldig viktig å vite at det er nesten ikke tilgang på bøker, og forelesningene blir ikke tatt opp. Det er derfor veldig viktig å møte opp i alle forelesningene og notere flittig. Eksamen er som regel et tema man har gjennomgått, og som kan være vanskelig å besvare uten å ha vært der.

Undervisningsformer

Det aller meste av undervisningen foregår i klasserom med en foreleser som underviser, men det var også noen få fag som tilbød digital undervisning. Det var veldig varierende hvor mye foreleserne forventet av oss som studenter - noen krevde mye muntlig aktivitet, mens andre bare snakket. De aller fleste fagene hadde time en gang i uken i 1-2 timer. Alle fagene vi hadde ble holdt på engelsk, men det ble også tilbudt enkelte fag på tysk og fransk. Det var veldig varierende hvor gode foreleserne var i engelsk, og dette ble også reflektert i nivået på forelesningene. Alle våre eksamener var skriftlige, men det fantes også eksamener som hadde muntlige prøver.

Det var også litt spesielt for vår del at man har mye kommunikasjon direkte med foreleserne gjennom e-post. Dette var nok fordi klassene er mye mindre i Hellas enn i Norge (typ 8-20 elever), så da ble det mye mer direkte kontakt og kommunikasjon.

Eksamen kan virke litt overveldende, men om man går i alle forelesningene og gjør en liten innsats ukene før så vil det gå veldig fint.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syntes mange av fagene jeg hadde var spennende, men emnetilbudet der bærer preg av å være veldig tilfeldige fag. De fagene jeg hadde var derfor svært ulike, og hadde lite med hverandre å gjøre. Emnetilbudet er også ganske begrenset, så for å fylle opp antall studiepoeng du trenger kan du fort ende opp med å måtte ta de fleste av de engelske fagene som de tilbyr. Merk da at du kan skrive essay i flere av fagene for ekstrapoeng. De hadde heller ikke alle fagene som stod oppført på listen i Norge, så vær også oppmerksom på at emnelisten kan variere litt avhengig av om du drar på våren eller høsten.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte jeg fikk i fagene var veldig varierte. Noen av fagene var helt nye for meg, med gode forelesere (f.eks. intellectual property law, og International Telecommunication Law) og disse følte jeg vi fikk et godt faglig utbytte av som jeg kunne ta med meg tilbake til Norge. Andre fag som f.eks. Greek Labour Law var en del mindre relevant, med forelesere som ikke var så gode i engelsk og da ble utbyttet minimalt.

Universitetsområdet og byen

Er et ganske trist universitetsområde for jussen, men andre fag har fantastisk fine universitetsområder. Vi oppholdt oss ikke så veldig mye på selve campus da dette var litt slitt og trist, men er mange andre vakre områder bare en liten gåtur unna. Athen er en nydelig by om du går på de riktige områdene, men går man litt bak "fasaden" ser man fort at en del områder er slitt og mangler vedlikehold. Du bør derfor foreta en god research før du booker bolig så du ikke ender opp i en dårligere del av byen.

Bustad

Vi leide en utrolig fin leilighet midt i byen gjennom AirBnb. Ville prøvd å finne et sted ikke alt for langt unna campus da kollektivtransporten er litt så som så. Vi bodde en halvtime unna og det var ikke noe problem.

Sosialt miljø

Jeg var ikke så involvert i det sosiale miljøet der, men det ble arrangert flere events og reiser gjennom Erasmus. De har flere Facebook-sider og lignende som man kan holde seg oppdatert gjennom.

2020

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

23.09.2019 - 14.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

Ta med papirutskrift av diverse dokumenter du trenger til registrering de første dagene, det er lite som foregår digitalt. Ellers er det bare å forberede seg på at ting tar litt lengre tid og at organiseringen av fagene og det administrative er litt mer kaotisk enn det man er vant til, men alle er veldig hjelpsomme, så ting ordner seg stort sett etter hvert. Dersom du ikke skal ta gresk språkkurs ville jeg uansett prøvd å lære meg noen grunnleggende fraser på gresk - det blir stort sett godt tatt imot.

Undervisningsformer

Undervisningen består kun av forelesninger, og tilgangen til skriftlig materiale man kan lese på egenhånd er ganske begrenset. Det anbefales derfor å møte opp i forelesninger ettersom det er notater herfra som i all hovedsak vil være det du har å jobbe med til eksamen. Det var også en digital platform (e-class), men det varierte fra professor til professor om de benyttet seg av denne for å legge ut materiale. Man kan velge mellom fag på 4 eller 6 studiepoeng. Man ender derfor opp med mange eksamener dersom man skal få tatt 30 poeng, men jeg oppdaget litt for sent at man også kan skrive essays som gir 3 poeng ekstra dersom man vil få tatt flere poeng i samme fag og slippe så mange eksamener på slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg fikk tatt alle fag på engelsk, ellers har man mulighet til å ta fag på fransk og tysk. Hvilke fag som tilbys varierer fra høstsemesteret og vårsemesteret kan variere. En oversikt over fagene ligger ute på Erasmus-sidene til universitetet, men det er ikke sikkert at listen er oppdatert. En full oversikt ble sendt ut ved semesterstart, og ettersom man har mulighet til å endre learning agreement en stund etter studiestart kan det være lurt å sjekke ut noen forelesninger før man bestemmer seg. Jeg tok blant annet maritime law, labour law og intellectual property law som var interessante fag. Personlig vil jeg anbefale å styre unna introduksjonsfaget til gresk civil law, både pga. innholdet som bare er en overflatisk gjennomgang av gresk kontraktsrett og familierett etc., altså en del grunnleggende man har hatt før, og fordi forelesningene ble holdt av professorer som leste direkte fra et ark. Men det kommer selvfølgelig an på hva man er interessert i.

Fagleg utbyte og språk

De fleste professorene er gode i engelsk, selv om dette også varierte noe. Faglig vil jeg si at det varierte veldig fra fag til fag hvor krevende de var, men generelt er det nok mer fokus på pugging enn forståelse som man kanskje er vant til, så ingen av fagene var uoverkommelige. Hele karakteren blir avgjort på eksamen (evn. essay dersom man velger dette). Ettersom det ikke var noen skandinaviske studenter som studerte juss pratet jeg engelsk hele tiden, noe som selvfølgelig gjør at man blir tryggere på engelsken. Dersom man har greie engelskkunnskaper i Norge vil man klare seg veldig fint med engelsk i Hellas. Ellers bør man også være klar over at demonstrasjoner og protester skjer ganske ofte, gjerne i nærheten av universitetsområdet, og kan påvirke undervisningen og kollektivtrafikk.

Universitetsområdet og byen

Juss-bygget ligger veldig sentralt, rett i nærheten av de gamle universitetsbygningene, mellom områdene Panepistimio, Kolonaki og Syntagma. Det juridiske biblioteket ligger ca 5 minutter unna bygget der forelesningene blir holdt og det er her man må være hvis man skal lese fordi det ikke er leseplasser (eller wifi) i bygget der man har forelesninger. Aten har massevis av kultur å by på, også utenom de mest kjente landemerkene. Dersom man er interessert i å besøke disse lønner det seg å ha skaffet seg et gresk studentbevis (de godtar ikke ditt norske) fordi man får halv pris på nesten alt av museer og andre severdigheter i tillegg til rabatt på ferjer og metro. Ellers er det et bra uteliv, og mye god og billig mat hvis man beveger seg litt unna de mest populære turistområdene. Hvis man er der mens det er strandvær ligger den nærmeste stranda ca 30 min unna med trikk. Denne er helt grei, men de fineste strendene ligger litt lenger utenfor byen og anbefales å besøke hvis man har leid bil. Anbefaler å benytte seg av metro hvis man bor i nærheten av en av stasjonene, da bussene er noe upålitelige pga. all trafikken og bruker mye lengre tid. Hvis du drar til Aten bør du selvfølgelig prøve å komme deg ut til noen av øyene. Man kan ta fly til noen av de større øyene, og ellers er ferjene billig med studentrabatt og veldig tilgjengelige fra havnen i Pireus.

Bustad

Jeg bodde i området Koukaki, som ligger i nærheten av Akropolis. Området er veldig hyggelig med mange restauranter og barer, og det tar ca. en halvtime å gå til universitetet. Mange av studentene bodde også i Exarchia, som ligger nærmere universitetet, og det er nok også lettere å finne billigere bosted her. Jeg var heldig og fikk leie privat av noen nordmenn som eier en leilighet her. Det er diverse Facebook-grupper for leie, ellers kan man prøve Airbnb, selv om det nok ofte blir dyrere. Husleien varierer selvfølgelig ut fra hvor man bor og hva slags leilighet det er, men dersom du skal finne noe i et kollektiv bør det uansett gå an å finne noe helt greit til en ganske rimelig pris sammenlignet med Norge.

Sosialt miljø

Erasmus-gruppene på universitetene inviterer til arrangementer hele tiden. Dersom man vil bli kjent med folk kan det jo være lurt å delta på disse i begynnelsen. De arrangerer også forskjellige turer, både i nærheten av byen og til øyene. Jeg ble kjent med andre utvekslingsstudenter første dagen, og selv om vi ikke så mye til de greske studentene er inntrykket at grekerne er ganske åpne og lette å komme i snakk med. Det var for det meste tyske, franske og spanske utvekslingsstudenter. De aller fleste er veldig åpne og interessert i å bli kjent siden alle er i en ny by, så hvis du tar kontakt blir du garantert kjent med noen. Universitetet tilbyr forskjellige sportslag og treningssenter, men dette ligger på en annen campus et stykke unna jussen.

Informasjon