Hjem
Studentsider
erasmus+

Università degli Studi di Cagliari og Institutt for fremmedspråk (ERASMUS+)

  • LandItalia
  • ByCagliari
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for alle studentar på bachelorprogrammet i italiensk, og andre studentar som ønsker å ta emne innanfor italiensk språk, litteratur og kultur når dei er på utveksling. Det er eit krav at du skal ha bestått minst 60 studiepoeng før utreise. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelorprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling.

Studentar på bachelorprogram i italiensk blir prioriterte i fall det er fleire søkarar enn plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor i italiensk: Det passar best å resie på utveksling i løpet av dei fire siste semestera av bachelorprogrammet.

Studentar på andre studieprogram: Undersøk med studieprogrammet du går på i kva semester du kan ta frie studiepoeng. Det er vanlegvis då det passar best å reise ut.

Språk

Undervisningsspråket er italiensk.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for meir informasjon om kva konkrete kurstilbod som finst, og eventuelt kva startdatoar som gjeld i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta delar av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universitetet ligg i Cagliari på øya Sardinia. Det blei stifta i 1620, basert på modellen frå dei spanske universiteta i Salamanca, Valladolid og Lérida. I dag har universitetet 36 000 studentar, kor av 500 er utvekslingsstudentar. Det har 11 fakultet, og fleire campusar i og utanfor byen. Den største campusen ligg i Monteserrato, rett utanfor byen.

Cagliari er sete for Sardinia si regionalregjering. Byen har om lag 300 000 innbyggarar om ein reknar med forstadane. Under byen ligg arkeologiske prov for kontinuerleg menneskeleg busetjing dei siste 5000 åra - frå den neolittiske perioden til i dag. Cagliari er ein kystby, med ei åtte kilometer lang strand og ferjesamband til Tunisia, Civitavecchia og Palermo. Det milde middelhavsklimaet og mange parkar gjer at han vert rekna som den «grønaste» byen i Italia. Den største avisa på Sardinia, L¿Unione Sarda, var den første europeiske avisa som fekk eiga internettside.

Bustad

Universitetet har ingen eigne studentbustader, og internasjonale studentar må sjølve finne husrom på den på den private marknaden. Den lokale foreininga for utvekslingsstudentar, ESN Cagliari, kan hjelpe til med dette.

Semesterinndeling

Oktober - februar og mars - juli.

Studentrapportar

2016

Haust 2015/Vår 2016 - BA i italiensk

Haust 2015/Vår 2016 - BA i italiensk

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Først av alt- det ble flere utfordringer enn antatt, og selv om det ble litt blodslit innimellom ville jeg aldri vært dette utvekslingsoppholdet foruten. Det var litt som en klesvask. Stort sett ble jeg vasket på skånsomt program ( 30 grader finvask- 30 grader og sol bidro også til dette), mens ved ett par unntak ble det 90 grader kokvask med max.sentrifugeringskraft.

Det av utfordringer eller annet som måtte oppfattes som negativt som jeg påpeker i denne rapporten er for å maksimere utbyttet til deg som kommende utvekslingsstudent.

Ett år-i et fremmed land- i en annen kultur- ble ikke akkurat slik jeg hadde forestilt meg-men det ble veldig, veldig bra!
Så bra, at jeg definitivt kommer til å reise på utveksling igjen!

TIDSPUNKT FOR AVREISE: Reis først i etterkant av at de obligatoriske emnene i din grad er fullført! Da er du atskillig bedre utrustet til å møte de faglige utfordringene....

SEMESTER VALG: Vil sterkt anbefale 2 semestre grunnet mengden papirarbeid, saksbehandlingstider, muligheter på boligmarkedet m.m. Kan du kun 1 semester- velg vårsemesteret!!!

TA ET SPRÅKKURS: Uansett om du snakker utviklingslandets språk flytende eller ei og det koster en del...( 80-150 euro). Et innførende språkkurs-gitt på dagtid er essensielt for å bli kjent med andre i edruelige omstendigheter. Vær aktiv og frempå! Stor sannsynlighet for at du er eneste skandinaviske-så her blir du fort ekskludert om du ikke er imøtekommende og tar i n i t i a t i v.

FRITIDSYSLER: På dette området hadde jeg rene " bucket-listen" av to-do aktiviteter ( skapt av urealistiske forventninger, samt ikke begrep om tid), men den forble for det meste " uavkrysset". De fleste har atskillig mindre å rutte med enn Ola Nordmann samt ikke eier begrep om ordet " fritid", da skolegang ofte er en 24-7 aktivitet i seg selv..så: ikke vent på andre. Kjip lekse lært: Ikke vent på andre. " J u s t d o i t".

PAKKELISTE:
Ta med tilstrekkelig med medisinske preparater, nødvendige dokumenter ( ifra lege, forsikring osv). Sjekk det faktiske klimaet. Boblejakke, ullundertøy er nødvendig ifra november-februar. Skaff deg en skikkelig forsikring-fort gjort at bagasjen er forsinket eller forduftet når det kanskje er 3 mellomlandinger med 3 ulike flyselskaper og i løpet av 14 timer på flyferden.BENYTT DEG AV GUNSTIGE MULIGHETER:

Ta bilsertifikatet om du snakker tilnærmet flytende italiensk eller tysk. Teoriprøven ( ala den norske utgaven)må tas i forkant av øvelseskjøring, koster 200 euro og tar ca.1 mnd å få godkjent. Du stryker for egen regning. 2-6 mnd obligatorisk oppkjøring.Studieoppholdet må vare i minst 6 mnd for å at sertifikatet skal kunne gjelde i Norge. Totalprisen kan godt ende på 6000 kr.SOSIALT SAMVÆR:
Delta på alt av aktivitetstilbud dersom du har kapasitet og mulighet til dette. Bo kollektivt-helst både ilag med lokale og utvekslingsstudenter, slik at du unngår ensidig kommunikasjon på engelsk framfor de språk(ene) du vil forbedre vesentlig…

LES BROSJYREN TIL UIB 101 GANGER

( Ha deres råd som bakgrunnskjerm på mobilen-jeg tuller ikke!) og ta spesielt innover deg hva som står der om kulturelle ulikheter! Jeg kom tilnærmet fordomsfull og med ekstrem naivitet i min Norske bagasje og returnerte atskillig mindre dumsnill og selektiv i mitt valg av bekjentskap på returen. En erfaring rikere og klokere.

UNDERVEIS

* Hold kontakt med UIB og din Erasmus koordinator. Kunne ikke vært mer fornøyd med oppfølgingen derifra! Kjappe tilbakemeldinger og fikk hjelp med alt det måtte være.

* Ha en tett dialog med ISMOKA office- de yter også ypperlig service og er veldig vennlige. Prater glimrende engelsk gjør de heldigvis også.

* Reis så lite som mulig hjem...sunt med litt avstand..og da kan du dessuten bruker hjemreise budsjettet på interrail med dine nye bekjentskaper.


ETTER UTVEKSLINGSOPPHOLDET

* Få unna alt av obligatoriske etteraktiviteter før ny semesteroppstart.

* Erasmus- ONLINE support team ( som jeg antar er kunderservice lokalisert ?).... språktesten før avreise gikk knirkefritt, men språktesten i etterkant har vært særdeles problematisk og jeg aner ikke hvorfor- og får heller ingen fornuftige svar på dette.

Hva har jeg så lært av dette?

Vær forberedt på at systemet klikker- trass 10 forsøk ( hvorav 1 gikk gjennom til fullført ( alle 5 bolkene- altså hele testen, men fikk så " feilmelding"), utprøving på 5 ulike pc-er når alle forhåndsregler er tatt ( ingen andre faner åpent parallelt med språktesten, ikke på offentlig nettverk osv..).

Blir vanskelig å gi noe tips her ( siden testen min fortsatt får feilmelding når 100% er utført...så mitt tips er vel bare..vær forberedt på ...feilmelding,,,eller kanskje heller...forvent feilmelding). Om du finner en lagringsknapp-lagre underveis og ta bilder av alle svarene dine underveis i tilfelle problemer!

Dette er utvilsomt en av de ytterst få negative erfaringene ved hele utvekslingsoppholdet...utrolig frustrerende å ikke komme i mål etter å ha brukt over en uke på å ta testen om igjen og om igjen. Her håper jeg at systemet oppdateres slik at man ikke blir satt tilbake til 0 hver gang. Ellers blir man jo aldri ferdig! ( Venter i spenning på en løsning her).


Undervisningsformer

Svært ulikt norske metoder (særlig med tanke på undervisning ved Det psykologiske fakultet) Mye mer individuelt rettet opplegg. ( som ved HF). Dessverre ingen seminaroppgaver eller andre faggrupperinger ( av det jeg fikk med meg), men gjerne en felles " whatsapp-gruppe"... for studenter innenfor en spesifikk studieretning. Spør dine medstudenter om hjelp...Utpreget bruk av muntlige forelesninger med fravær av gunstige undervisningsmetoder ( som forelesingsnotater, film, oppgaveløsning osv). Eksamensformer er stort sett muntlige, noe bruk av multiple choice. Ikke inntrykk av at det brukes skriftlige innleveringer. Dette var en brå og noe uventet overgang, men en nødvendig utfordring.

Hver eksamen har gjerne 6 ulike datoer hvor man nokså valgfritt kan velge når man vil avlegge dem innenfor hvert semester. Har blitt meddelt at man har 6 sjanser totalt til å bestå en eksamen. Strykprosenten er overraskende høy, men står til vanskelighetsgraden-definitivt.


Karakterskala gitt ved bokstav eller tall brukes ikke, men det gies heller en poengsum ut fra en max.score, f.eks 30 poeng, hvorav 18 som oftes er minimumscore. Vanskelig å omgjøre denne poengsummen til norske standarder forøvrig.

Vurdering av emnetilbodet

Variert emnetilbud på italiensk og til dels engelsk, men iflg.div. elever ved andre studieretninger ble de kursene som opprinnelig skulle vært avholdt på engelsk i emnebeskrivelsene holdt på et nyskapende språk istedet (nemlig; " italiensk-engelsk" ).
Så, de ble ett par som ble " Lost in translation" der.

Veldig mange interessante emner f.eks arabisk, men dessverre mange av førstevalgene som overlappet hverandre mht timeplanen.

Tilsvarende fag som i Norge, men hvor et fag i Norge gjerne er 5,10 eller 15 studiepoeng....operer en her med stort sett 6 studiepoeng per emne...blir derfor vanskelig å få dette til å gå opp uten å måtte ta en god del overflødige( men nyttige) studiepoeng. Bruk de første ukene på å teste ut ulike fag før du tar en endelig avgjørelse.

Syntes det var et nokså bredt utvalg av emner, men skulle gjerne sett flere praktiske emner som valgfag og gjerne da noen mindre fag ( type 3 studiepoeng).

En tilvenningssak at emnene er såpass små, men med ekstremt mye lesestoff likevel. Likevel-ingen grunn til panikk-man er jo tross alt på utviklings-utveksling:)

Fagleg utbyte og språk

FAGLIG UTBYTTET:

Godt faglig utbyttet i de fag som hadde moderne læringsmetoder. Spesielt bra med felles gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver. Svært dyktige og hyggelige professorer gav godt grunnlag for et trivelig læringsmiljø.

Nokså labert med faglig utbyttet, hvor undervisningen ikke tilrettelegger for å levendegjør faget....eller holde seg til variasjon i pensum. Eller i det minste gi studentene en pekepinn på hva som er det essensielle å fokusere på. Har forstått det slik at eksaminator her er mer fri i hvilke spørmål man kan stille til studenten og at grensene for hva som er innenfor pensum er atskillig mer flytende her.

Kort sagt er min konklusjon etter å ha forhørt meg med medelever fra andre kanter av verden og andre nordmenn på utveksling - at utdanning er "tøffere" i utlandet, bortsett i fra i Frankrike. Her kunne de skimte med 4 måneders sammenhengende ferie og en enkel skolehverdag.

har lyst til å tilføye litt til vedr.SOSIALT UTBYTTE:

Medeleven derimot var ikke særlig imøtekommende og har fått inntrykk av at det er en mer individuelt konkurransepreget kultur enn i Norge.
Her operer universitetene med offentliggjøring av resultater ved bruk av studentenes personlige opptakskode, som til tross for anonymisering kanskje ikke er så anonym når alt kommer til alt? Det ble i vertfall ikke noe rom for samarbeid, trass iherdige forsøk fra min side. Det hadde sine + og -. Jeg er hverken glad i eller flink til å samarbeid, men nettopp derfor kunne dette vært en utfordring å ta tak i.


SPRÅK:

Underbevisstheten lærte en god del som statist og diverse kulisser i ulike sosiale arenaer ( på bussen/stranda/klubb/gata/kino) osv.
Lærte en del på forelesninger. Noe forbedret grammatikk og vokabular, men dessverre ikke helt som ønsket. Klarte aldri helt å gå over den dørstokkmila p.g.a sjenanse og frykten for feilgrep.

Da flere i min vennekrets følte det på samme måte, ble det som oftest til at man pratet seg i mellom på eget morsmål og evt. engelsk.
Har i det minste forbedret vesentlig min grammatiske forståelse i et par språk. Blitt flinkere til å begrunne valg av verbtid, ending osv.
Universitetsområdet og byen

UNIVERSITETSOMRÅDET:

Fakultetet for språk er forholdsvis lite, har et mikroskopisk trivelig bibliotek og primitiv standard. Det er et nyere bibliotek en liten busstur unna, med like flotte fasilitter som i Bergen. Minst.

Fakultetet ligger midt i sentrumskjernen- ISMOKA office ( som hjelper med tilrettelegging ifl. internasjonale studenter), skolens gjestehus( overnattingssted) og ESN ( studentorganisasjon- behjelpelig med praktiske ting som boligleie) holder til i samme bygg/området,

Språkkurssenteret ( holder intensive språkkurs) ligger en ca. 5 min gange unna. En rekke bok butikker like ved. Ett par kantiner tilhørende universitet i bussavstand. Perfekt beliggenhet med andre ord.

BYEN:

Fantastisk flott by, fredelig og fornøyelig. Trivelige innbyggere. Eviglange solskinnsdager med tropisk klima i perioden April-September. "God norsk vestlandssommer"( med beskjedent nedbør) resten av året, men med kjølige kvelder. ( Ta med ull!!!).

Lange åpningstider( men med siesta-tider), uendelig utvalg i restauranter o.l og dagligvarekjeder. Et mekka for dem med spesifikke preferanser og matallergier. Shopping overalt- (bortsett ifra ull-igjen; ta med ull!)....Flere kinoer i gå avstand fra ( og i) sentrumsskjernen. Mange rimelige ( eller gratis) kulturelle aktiviteter ( utendørsfestivaler, konserter, utstillinger osv). Svært godt utbygd kollektivt nettverk.

Fenomenal milelang(1 mil +) strand med tilhørende promenade 10 min med bil i fra sentrum. ( 15-35 min med buss). Surrealistiske vakre strender og krystallklart vann 45min-1t kjøretid unna bykjernen. Et paradis for de som elsker vannsport! Små fjelltopper som kan bestiges selv for dem med vonde knær/stive rygger eller sofagris-tendenser. Mye øde og frodig natur i innlandet.

Snakk med de lokale studentene om de områdene de selv helst ikke vil bo i...dette gjelder spesielt områder med utbredt narkotika og kriminalitetssvirksomhet. ( Hver by har vel et slikt strøk?!). ( Jeg merket ingenting til dette, men mine venner som bodde der syntes det var ubehagelig). Is Mirrionis, Abruzzi etc. er områder flere helst ikke vil bo. Ofte er det finere, rimeligere og større leiligheter her, men du kan definitivt finne like rimelige leiligheter i sentrum!

Bustad

ESN er svært hjelpsomme med å finne bolig til deg. De skaffer deg en bolig innen få dager under forutsetning at kravene dine er enkle: dvs. seng-bad-kjøkken-kollektiv.

Enkle forhold, utbredt med muggsopp- meget rimelig i kollektive løsninger. Vil eller må du bo alene er det tilnærmet umulig å få noe med en akseptabel standard til en overkommelig pris i sentrumskjernen.

Jeg var heldig-og levde svært luksuriøst, på gode betingelser, men det var ikke lett! Møtte flere useriøse aktører på veien, fake annonsørar, muggsopp, svindel, svindelforsøk osv. ( Lær av min naivitet). Ta med deg lokale, voksne, pålitelige mennesker på visning.

Prisnivået for en liten leilighet er 500-700 euro eksklusivt strøm,internett, vann og eventuelle avgifter- så det er med andre ord dyrt, men det er akseptabelt å prute! Jeg ble godt ivaretatt og inkludert og bodde to steder for under ca.700 euro alt inklusivt.

Ta kontakt før avreise med tidligere studenter-så kanskje de kan tipse tidligere utleiere om at du er interessert. Ellers vil jeg anbefale å sjekke ut nettsider på forhånd f.eks subito.it så vet du litt av hva du kan forvente deg.
I slutten av september og slutten av februar er " alle" på boligjakt, så vær tidlig ute om du har spesifikke preferanser.

Sosialt miljø

DELTA:

Ikke gå glipp av velkomstuken! ( i begge semestrene)-jeg deltok ikke i 2 semestre-og gikk dermed glipp av flere muligheter til å stifte nye bekjentskap! Delta på ESN sine arrangementer for studenter for å bli kjent med dine medstudenter ( sjeldent rom for dette under forelesninger, i pausene røykes det og "lunsjen" inntas gjerne hjemme...). Spesielt lengre bussturer til områder utenfor sentrumskjernen av Cagliari var fantastiske!

Det var vanskelig å bli kjent med italienske studenter- en felles oppfatning i min omgangskrets i det minste, men de få jeg ble kjent med ( på mirakuløs vis) var veldig trivelige. Vi treffes sjeldent, seriøse italienske studenter bruker utrolige mengder på studiene.

Det at flere utleiere ikke var interessert i å leie ut bolig til Erasmus- studenter kan jo egentlig tjene som et konkret eksempel på dette. En plass måtte man faktisk også signere på hvor dedikert man var til studiene som et slags...opptakskrav til " kampen om å få leiligheten" eller et " rom i studie-kollektivet". Erasmus-studenter har tydeligvis fått et rykte på seg for å være hakke mer interessert i festing enn i studiene...


Om du kun har kapasitet til 3 sosiale aktiviteter på et år vil jeg sterkt anbefale: Den nattlige utflukten til et gigantisk karneval i den sjarmerende fiskelandsbyen Bosa! Dette var helt magisk. Halloween-feiring og Pool-party med tilhørende konsert var også supre påfunn.

Dessverre er det en utpreget drikkekultur hos overvekten av utvekslingsstudentene.... Kan uten underdrivelse kalles rene Russetiden.
Pålegg deg på å måtte betale lik pris for 3 glass vann som for 3 øl... ( " Systemet " er lagt opp for " drikkepress" ) . Var til tider veldig frustrerende, men ikke noe som skilte den kulturen i fra norsk studentkultur-så ingen direkte ubehagelige, sjokkerende overraskelser her.
Hadde bare håpt på ( i mitt utopiske sinn) på litt edruelig " folkehøyskole-stemning".

Pizza-dagen ( spis-hvor-mye-du-måtte-klare-for-10-euro) var en spennende studie i mellom menneskelig atferd og brakte frem både det verste og det beste i folk ( noen forlot nemlig restauranten skrubbsulten, mens andre var mett i dagevis..). En oppsummering av de uttallige gangene jeg, vi, de?! var lost in translation p.g.a kulturkræsj og håndtering av sosiale koder er opplevelser som er verdt et utvekslingssår alene.

GJENGKULTUR:

Flokkdyrmentaliteten var utbredt spesielt blant de som er på kortere opphold (3mnd) og ankommer Cagliari i store grupper- gjerne med ølbriller på. HInt: spanjoler.

Men fortvil ei om du er mer interessert i å få et faglig og flerkulturelt utbytte framfor høyt alkoholkonsum på CV'n.

Jeg ble kjent med veldig hyggelige mennesker på et par intensive språkkurs et par uker i forkant av semesteroppstart.
Vi ble en sammensveiset liten gjeng ifra alle verdenshjørner på tvers av kjønn og studieretninger: Tyrkia,Tyskland, Polen, Belarus, Afghanistan, Guatemala, Senegal, El Salvador,Peru, Østerrike ( og t.o.m en og annen spanjol) ++++kvalitet framfor kvantitet på vennskap ble stikkordene her...

Etter at jeg begynte å fokusere på at 10 venner er mer enn nok- og å treffes 2 ganger i måned var helt ok, ble jeg atskillig mer tilfreds av det miljømessige utbyttet. Hadde jo aldri klart å pleid kontakten med 150 nye venner uansett:)Oversikt over byen
Foto/ill.:
© Università degli Studi di Cagliari

Informasjon