Hjem
Studentsider
bilateral

University of Waterloo og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandCanada
  • ByWaterloo
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Det krevst eit karaktersnitt på C eller høgare for å kome til vurdering for utveksling gjennom denne avtalen. Det er òg ein føresetnad at du har tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise ut.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/fakultetet du høyrer til for informasjon om dette. Vanlegvis vil det passe best å reise ut i eit semester når du kan ta emne som frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket ved UW er engelsk. Du må kunne dokumentere karakter 4 eller høgare i engelsk frå vidaregåande skole for å få fritak frå kravet om engelsktest.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Avtalen er i utgangspunktet open for studentar frå dei fleste fagområde, men UiB-studentar kan primært få plass på Faculty of Arts, Faculty of Science og Faculty of Mathematics (der blant anna også Computer Science høyrer til). Emna du vel kan ikkje overlappe i innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

UiB har omtrent tre friplassar i året ved University of Waterloo, ein på Facuty of Arts, ein på Faculty of Science og ein på Faculty of Mathematics (som blant anna også fagmiljøet for Computer Science held til).

Dei som ikkje får tilbod om ein av desse plassane, men stadig ønsker å reise ut gjennom avtalen må betale ei studieavgift.

Som norsk student vil du sleppe å betale University of Waterloo si obligatoriske sjukeforsikring, ettersom norske borgarar er dekt av Folketrygdas ordningar. Studentar må så snart som mogeleg etter ankomst levere inn dokumentasjon på dette til vertsuniversitetet.

I uttaket med frist 1. februar 2024 har vi 3 ledige friplasser.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Waterloo (UW) har sidan det blei grunnlagt i 1957 kome til å vere eit av dei mest anerkjente universiteta i Canada. 13 av dei siste 15 åra har det blitt rangert som det beste «comprehensive university» i Canada av tidsskriftet Maclean's. Mykje av dette skuldast den store suksessen med sokalla co-op-program, der studentane har ei blanding av ordinære emne og utplassering i arbeidslivet. UW har omlag 20 000 lågaregrads- og 2 200 høgaregradsstudentar, og rundt 1 500 av dei er internasjonale. Dette inkluderer sirka 200 studenter som har kome gjennom eit av universitetet sine 91 utvekslingsprogram.

Tvillingbyen Kitchener-Waterloo har om lag 200 000 innbyggarar, og rundt 55 prosent av dei er av tysk herkomst. Byen husar ein av dei største oktoberfestane utenfor Tyskland. Det er ein times køyretur til Niagara Falls og Toronto, og ein time til New York med fly. Sjølv om byen er relativt liten, set dei to universiteta sitt preg på byen. University of Waterloo og Wilfred Laurier University ligg omtrent rett over gata for kvarandre. Sjølv om UW okkuperer eit stort parklignande område, er det kort vei ned til sentrum. Det går dessutan ofte buss til og frå universitetet.

Bustad

Universitetet har ei rekke ulike bustadsalternativ på campus, alt frå tradisjonelle studentbustadar med 25 dobbeltrom per etasje, via en leilighetsvariant der fleire studentar deler bad og stove, til «townhouses» der fire studentar bur saman i eit hus. Nokre av studentbustadane har måltid inkludert, nokre har ein kafeteria, mens andre igjen har kjøkkenfasilitetar der studentane lager maten sjølv. Alle studentar har tilgang på fellesområde med tv-stove, pc-fasilitetar og vaskemoglegheiter. For nokre av bustadsalternativa vil dette ligge i eit anna bygg. Det finst eigne rådgivarar tilknytt dei enkelte einingane.

Semesterinndeling

Det akademiske året ved UW er inndelt i to semester. Haustsemesteret varer frå september til desember, og vårsemesterer varer frå januar til april.

Studentrapportar

2022

Informasjonsvitenskap - hausten 2022

Informasjonsvitenskap - hausten 2022

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å finne seg et bosted en stund i forkant om du skal til Waterloo. Jeg tenkte ikke på dette da jeg reiste, så det ble veldig "finne noe i siste liten" sted jeg kunne være. Temperaturene i Canada varierer veldig gjennom årstidene, så det er lurt å pakke med seg både sommerklær og vinterklær uansett om du har tenkt til å være her om våren eller høsten.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er alt fra forelesninger, seminarer og labs. I noen fag er det obligatorisk oppmøte hver time mens i andre fag er det frivillig oppmøte.

Vurdering av emnetilbodet

University of Waterloo tilbyr et stort utvalg av emner på tvers av alle studier, selv om hovedfokuset der er IT-greinen. Det er både rene online-emner og fysiske emner.

Fagleg utbyte og språk

Etter å ha snakket og skrevet på engelsk hver dag i 4 måneder så har jeg blitt bedre når det gjelder uttalelse i engelsk og fått et bredere spekter av ordforråd i språket. Det er noe med at du snakker fullt engelsk i hverdagen og sosiale settinger (i butikken, på restauranten, på skolen) at det blir mer naturlig å kommunisere på engelsk.

Universitetsområdet og byen

University of Waterloo ligger i byen Waterloo, litt over 1 time med bil unna Toronto (den største byen i landet, og en av de største i hele Nord-Amerika). Universitetsområdet har alt av fasiliteter til rådighet for studentene, fra treningssenter, basketballbane, tennisbane, flere lesesaler og bibliotek, matsaler med et mangfold av utvalg i ulike bygg rundt om i hele universitetsområdet, bare for å nevne noen. Universitetsområdet er ganske svært, og det kan ta nærmere en time å gå fra den ene enden til andre (så det finnes busser som kjører rundt om i universitetsområdet). Busskort får alle studentene utdelt av skolen første skoledag (kortet kan også brukes for kollektivtransporten i hele byen). Byen er en av de største studentbyene i landet og består av 3 ulike universiteter, så du vil møte på flere studenter enn ikke-studenter i Waterloo.

Bustad

Er vanskelig å finne bolig i siste liten, men er ganske lettvint om du sjekker ut i god tid på forhånd. Da jeg var i Waterloo leide jeg privat og fant leietakerne på facebookgruppen "Waterloo Student Housing" (men er må du være rask når en annonse legges ut, ettersom mange andre også leter etter bosted/bolig).

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Waterloo er utrolig bra. På kampdager der et av skolelagene spiller er det nærmest fullsatt med flere tusen på stadionene på universitetsområdet (her selger de alt av t-skjorter og gensere til mat og snacks under kamp). I tillegg er det alt av klubber av alle hobbyer som du kan melde deg inn i om du ønsker. I byen er det alt å gjøre fra bowlinghaller, kinosaler, barer, arkade spillehaller, parker og mye mer som du kan bruke tiden din på. I tillegg er byen utrolig nærme både byene Toronto og Niagara (her ligger Niagara Falls) som du kan ta dagsturer til med busser når du har tid.

BA Digital kultur - høsten 2022

BA Digital kultur - høsten 2022

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å holde kontakt med familie og venner med tanke på at noen kan føle hjemlengsel når man er så langt vekke fra de man er glad i. Det anbefales å gjøre en innsats for å bli bedre kjent med andre, og heldigvis er det mye sosiale ordninger for det før skolen har startet. Når det kommer til skole, så kan det være lurt å lese opp i de ulike fagene med tanke på at det kan være ulike former for undervisning osv..

Undervisningsformer

Undervisningsformer er alt fra vanlige seminarer, til gruppeoppgaver, video undervisning, Powerpoint og timer med veiledning, i tillegg til at det er online-diskusjoner i fagene.

Vurdering av emnetilbodet

Du har et bredt utvalg av mange forskjellige fag fra ulike fakulteter.

Fagleg utbyte og språk

Alle fagene foregår på engelsk som garantert vil styrke engelskspråket ditt når det kommer til kommunikasjon, skriving og lesing.

Universitetsområdet og byen

Byen jeg studerte i, Waterloo, var stort sett kjent for studentlivet. Det er en by som domineres av studenter. Heldigvis er du nærme storbyen Toronto som tar ca 2 timer med buss, så attraksjonene er ikke langt unna hvis du skulle ønske det. På universitet er det mye liv og studenter som er på skolen fra morning til kveld. Det er ofte arrangmeneter på skolen og dermed mye å utforske. Waterloo er som en by skal være, med store matbutikker, kjøpesentre, fine resturanter og fast food resturanter, og busser som går i de fleste områder.

Bustad

Det anbefales sterkt at man har klart bosted før man har reist.Nå var jeg heldig med å finne bosted 3-4 uker før min ankomst til Canada. Det gjorde at jeg heller kunne bruke tid på å finne ut av andre ting. Jeg og en kompis hadde leid ut av en vennlig familie med to små barn som tok oss godt i mot. Nabolag var trivelig og ganske rolig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er muligens noe av det beste fra universitet i Waterloo. Det er en haug med arrangmenter gjennom hele skoleåret, men spesielt uken før skolestart. Utvekslingselever har sine arrangementer og ofte blir det arrangert ting for utvekslingselever så de kan bli kjent med hverandre. Som sagt så er denne byen kjent for sitt studentliv.

Informasjon