Hjem

Utdanning

bilateral

McGill University og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandCanada
  • ByMontreal
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen er i utgangspunktet open berre for bachelorstudentar. Studentar på masternivå som ønsker å reise ut gjennom denne avtalen må undersøke om fakultetet/instituttet deira vil godkjenne siste års bacheloremne eller honours-emne ved McGill University som del av mastergraden ved UiB.Jusstudentar kan ikkje søkje på denne avtalen.

McGill krev at søkarar har eit karaktersnitt på B eller betre. Studentar med karaktersnitt mellom B og C kan i enkelte tilfelle òg kome til vurdering. UiB vil spørje i slike høve spør McGill om dei ønsker å behandle søknadane frå studentar med karaktersnitt mellom B og C.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/fakultetet du høyrer til for informasjon om utveksling, og råd om når det passar å reise ut på ditt studieprogram. Vanlegvis vil det passe best å legge utvekslingopphaldet til eit semester når du kan ta emne som fries studiepoeng.

Språk

Undervisninga ved McGill University foregår på engelsk. Du må kunne dokumentere karakter 4 eller høgare i engelsk fra vidaregåande skole for å få fritak frå kravet om engelsktest.

Kva emne kan eg ta

McGill tilbyr ei lang rekke emne ved sine 14 ulike fakultet. Ver merksam på at det kan vere få eller ingen tilgjengelege plassar innanfor enkelte fagområde, som blant anna biologi, mikrobiologi, biokjemi m.m. Jusstudentar kan ikke søkje på denne avtalen.

Heltidsstudiar tilsvarer 15 credits per semester. Kvart emne utgjer vanlegvis 3 credits, og har ei estimert arbeidsmengd på rundt tre timar undervisning og seks timar eigenstudium per veke.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivå- og innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

UiB har ein eller to friplassar ved McGill University kvart år, avhengig av kor mange studentar McGill sender til UiB.

Vi har ingen plassar i uttaket med frist 1. september 2018.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

McGill University er eit prestisjetungt universitet i Montreal. Universitetet har i dag om lag 30 000 studentar og kan tilby eit internasjonalt miljø med studentar og tilsette frå meir enn 140 land. Rundt ein femtedel av studentane ved universitetet kjem utanfrå Canada. Litt over halvparten av studentane har engelsk som morsmål, 20 prosent snakkar fransk, mens dei resterande 25 prosenta har andre språk som morsmål. McGill University ligg plassert i sentrum av Montréal, men har likevel klart definerte campusområde. Hovudcampusen ligg vakkert til i eit grøntområde midt i Montreal, rett ved byens finansdistrikt. Ein kort køyretur vest for bykjerna ligg Macdonald Campus i landlege omgjevnadar. denne campusen husar Faculty of Agricultural and Environmental Sciences og School of Dietetics and Human Nutrition. Universitetet har eit godt utbygd velferdstilbod for studentane, og kan tilby hjelp med alt fra å finne bustad til å skrive CV og søke jobb etter avslutta studium. Dei har eiga helseteneste for studentane, eit breitt tilbod av ulike studentforeiningar og sportsaktivitetar og god datatilgang på campus. International Student Service skal sørgje for at studentane blir tatt godt imot og finn seg til rette både fagleg og sosialt.

Montreal ligger i provinsen Québec og har fransk som hovedspråk. Byen er ein av Canadas eldste og har omlag 3,5 millioner innbyggarar. Den er relativt kompakt og har eit studentvennleg levekostnadsnivå til å vere ein storby. Montreal er ein internasjonal by, med både europeisk og nordamerikansk preg. Byen har eit aktivt kulturliv og kan blant anna skilte med eigen humor- og filmfestival. I tillegg blir den regna for å vere eit kraftsenter for forsking, og den husar ei rekke farmasøytiske og biokjemiske selskap.

Bustad

Universitetet har ei eiga velferdsteneste som kan bistå internasjonale studentar med å finne bustad.

Semesterinndeling

Haustsemesteret varer frå september til desember. Vårsemesteret varer frå januar til april.

Studentrapportar

2018

Elin Marie Gjeraker

Elin Marie Gjeraker

15.08.2017 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig at visum er i orden før du drar, og det kan ta flere måneder å få godkjent, så det er lurt å være ute i god tid. Det er også viktig at du undersøker fagene slik at du vet hvilke fag du ønsker å ta. Disse må godkjennes av UiB, og dersom du reiser om høsten kan det hende at de som godkjenner fag er på sommerferie (noe som skjedde i mitt tilfelle, så jeg måtte ta fag som ikke hadde noe med graden min å gjøre), så pass på å være ute i god tid med dette. Send spørsmål til veileder om alt du lurer på, og du må være forberedt på å finne ut av det meste selv. Du kommer dessverre ikke til å få særlig mye informasjon med mindre du spør om det. Når det gjelder registering av fag på McGill, kan det hende at mye er fullt når du begynner å registrere deg, men det er en "add-drop period" i begynnelsen av semesteret så du kommer sannsynligvis til å få de fagene du ønsker deg. For å få visum må du være registrert på minst ett fag, så dersom fagene du ønsker deg er full, er det bare å registrere deg på noe tilfeldig. Det kan du endre på senere. Som utvekslingsstudent er det noen fag som ikke kan meldes på uten godkjenning, så da må du kontakte veileder på det aktuelle fakultetet. Det samme gjelder dersom et fag du trenger er fullt. Dersom du forteller veilever at du virkelig trenger det, får du som oftest plass selv om det er fullt.

Undervisningsformer

All undervisning er på Engelsk, bortsett fra språkfag. Språkfag på nybegynnernivå er gjerne på både Engelsk og det aktuelle språket, mens mer avanserte nivå er kun på det språket.

Vurdering av emnetilbodet

McGill har utrolig mange fag å velge mellom, og mediefagene deres virket veldig interessante. Det var mange av de jeg ville ta men som sagt var det ikke mulig for meg. De fagene jeg tok i stedet for var også veldig interessante. De har fag som er veldig generelle og noen som er veldig spesielle, så det er noe for alle.

Fagleg utbyte og språk

Jeg kunne allerede Engelsk flytende, men når man bor i Norge får man selvfølgelig ikke brukt det noe særlig. Så i begynnelsen var det veldig uvant å skulle snakke Engelsk med folk, men man kommer veldig fort inn i det. Montréal er en tospråklig by, de snakker også Fransk der, så du må være forberedt på at folk snakker Fransk til deg. Folk er generelt forståelig for det, men drar du utenfor byen er det ikke mange som snakker Engelsk. I butikker og restauranter begynner de som oftest på Fransk, men som sagt er de forståelig for at ikke alle kan det. Det er altså veldig gode muligheter for å lære seg Fransk!

Universitetsområdet og byen

McGill campus ligger så og si midt i byen, og det er kort vei til masse restauranter og kaféer, pluss den store handlegaten St. Catherine. Bak campus er det også er lite fjell, Mont Royal, der det er veldig fint å gå tur eller trene. Det er flere turløyper i området. Det er også verdt å nevne at McGill er det beste universitetet i Canada.

Bustad

Jeg bodde ikke i studentbolig i regi av skolen, men en annen studentbolig. Det bodde masse studenter der og de hadde flere sosiale eventer gjennom året slik at man kunne bli kjent med de man bodde med. Det heter Parc Cité og ligger på Parc Avenue. Det tok 5-7 minutter å gå til campus. Det lå matbutikk rett over veien, og det er mange koselige kaféer og restauranter på Parc Avenue så det er veldig fint å bo der. Det er en del uteliggere i Montréal, og en del kriminalitet, så det er ikke lurt å være ute alene om kvelden for sent. Jeg anbefaler på det sterkeste å ha en romkamerat for etter fadderuken blir det gjerne mye studering og lite tid til å være sosial, spesielt i uken, og da kan det være greit å ha en romkamerat å være med.

Sosialt miljø

Jeg anbefaler på det sterkeste å delta i fadderuken for det er der du kommer til å møte de du sannsynligvis kommer til å være med resten av studietiden. På McGill har de flere fadderuke-grupper, der du kan velge det som passer best for deg. De har et opplegg for hvert fakultet, et for religiøse grupper, en for friluft, osv. Utenom fadderuken er det alltid arrangementer på skolen og utenfor, så det er masse sosialt å finne på. Det er også flere studentorganisasjoner og klubber som er verdt å sjekke ut.

2016

Vår 2016 - Bachelor i administrasjon og organisasjonsvitskap

Vår 2016 - Bachelor i administrasjon og organisasjonsvitskap

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye som kan og må ordnes før man drar på utveksling. UiB tilbyr en liste over mye av det som må blir gjort, og det er greit å forholde seg til denne før man reiser. I tillegg er det ofte flere fra UiB som skal på utveksling til samme universitet, og da er det en fin mulighet til å ordne praktiske ting sammen før man reiser. Dette er for eksempel å søke om skoleplass, melde seg opp til fag, skaffe forsikring og finne bolig.

Jeg valgte å skaffe både canadisk bankkonto og mobilabonnement, selv om jeg kun skulle være der i 4 måneder. Bankkonto og bankkort ordnet jeg på RBC (Royal Bank of Canada). Dette var veldig fort gjort og det var utrolig god service. I tillegg ligger det en RBC rett ovenfor Campus, og det var lurt å ha en canadisk konto da det ble lett å overføre leie. Mobil abonnement kjøpte jeg på Koodo, som også finnes flere steder i sentrum.

Undervisningsformer

Undervisningen er veldig annerledes fra UiB, i hvert fall sammenlignet med de fagene jeg har hatt. I tillegg har man flere fag, da fem fag tilsvarer 30 studiepoeng, og det var også totalt sett mer pensum. I alle de ulike fagene er det flere vurderingsformer som har hver sin prosentandel av den totale karakteren.

Ofte var det flere mindre vurderingsformer, en mid-term og enten en avsluttende eksamen eller et avsluttende prosjekt. De mindre vurderingsformene kunne være map-quiz, fremføring og deltakelse, enten i form av oppmøte eller svare på spørsmål i løpet av forelesningen og essay innlevering. Mid-terms innebar ofte multiple choice spørsmål kombinert med essay spørsmål. Avsluttende eksamen som ble holdt i løpet av de to siste ukene av april telte alt fra 25% til 60 % i de ulike fagene, avhengig av hvor mange vurderinger man hadde hatt og hvor mange prosent de utgjorde.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange emner å velge mellom på McGill. Noen emner kan det være vanskelig å få plass på, så det kan være lurt å sette opp en del ekstra emner man kunne tenke seg i tilfelle det er fullt på de emnene man helst vil ha eller hvis noe overlapper. I tillegg er det lurt å sette seg på venteliste, men da må man følge med på mailen for å se om man får plass. Det ordner seg når man kommer ned dit, men da undervisningen begynner nesten umiddelbart er det best å ha avklart hvilke emner man skal ha så tidlig som mulig så man ikke blir hengende etter fra første uken. De har en periode i starten som heter add/drop-period, men i mange fag starter undervisningen som normalt likevel i denne perioden.

Fagleg utbyte og språk

Det er mange fag og mye pensum på McGill, men man lærer hvert fall utrolig mye. I tillegg er mange av foreleserne veldig flinke og engasjerende. På McGill snakker de både fransk og engelsk, men jeg som ikke kan fransk hadde kun emner på engelsk. Jeg var bekymret for at det skulle bli vanskelig å få med seg alt i forelesning, men det tok ikke lang tid før man ble vant til det.

Universitetsområdet og byen

Hoved-campus ligger midt i sentrum. Det er fine bygninger og hvis man har forelesningene på downtown campus er alt veldig nærme hverandre. Montreal er en fin by, men det kan bli veldig kaldt på vinteren. Det er mange fine cafeer i nærheten av campus, og det er populært å studere på cafeer. I tillegg er det bra shopping, mange bra barer og fint å trene eller gå tur til det lille "fjellet", Mont Royal, i byen.

Bustad

Jeg bodde i det som heter McGill ghettoen, og vil anbefale det. Da bor man veldig sentralt, nærme campus, cafeer, barer og flere hovedgater med shopping og utesteder. I tillegg bor det både mange studenter fra Canada og mange utvekslingsstudenter i dette området.
Vi kom i kontakt med de vi leide av gjennom hjemmesiden til McGill. Der legger de ut aktuelle boliger. I tillegg kan det være lurt å melde seg inn i ulike facebook- grupper, der legger mange ut boligannonser. Veldig mange fremleier da de selv er på utveksling, og det er et godt alternativ hvis man selv bare skal være i Montreal for ett semester.

Sosialt miljø

Da vi begynte semesteret i januar var det ikke så veldig mye opplegg for nye studenter. Men det var et informasjonsmøte med litt sosialt opplegg og et arrangement på en skøytebane. Det er veldig lurt å delta på dette slik at man kan møte andre studenter som også er nye, og så må man ta litt initiativ selv. I tillegg er det en god mulighet til å møte andre studenter hvis man bor i kollektiv. De internasjonale studentene var veldig imøtekommende og hyggelig, og vi ble fort en gjeng med folk fra alle mulige land som fant på ting. Det arrangeres også ulike turer av organisasjoner på McGill der det også er mulig å bli kjent.

Vår 2016 - Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi

Vår 2016 - Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser til Montreal kan det være lurt å melde seg opp i fag på McGill, fagene kan fort fylles opp og i noen fag er det stor konkurranse blant plassene. Man kan melde seg på og av fag selv etter semesterstart og derfor kan det være lurt å melde seg opp i litt flere fag enn nødvendig og melde seg av etter hvert.

Undervisningsformer

Undervisningen på McGill er helt lik som på UiB, hvor man har både forelesninger og seminarer til hvert fag hver uke. I noen fag kan det være opptil 500 studenter i forelesningene noe som er uvant for en student fra Bergen, men dette blir man også vant til.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg gikk på Faculty of Arts og til hadde et veldig stort og bredt tilbud av fag. Som økonomistudent ønsket jeg i utgangspunktet å ta økonomifag, men siden disse lå under Faculty of Management endte jeg opp med å ta for det meste politikk og sosiologi, noe jeg er veldig glad for i ettertid. Jeg vil anbefale å ta fag man ikke har muligheten til å ta på UiB og gripe denne sjansen.

Fagleg utbyte og språk

Montreal ligger i Quebec og har fransk som hovedspråk, men alle innbyggere snakker flytende engelsk i tillegg, dette gjør at det ikke er noe problem å komme seg rundt uten noen franskkunnskaper. McGill regnes som et veldig godt universitet noe man også merker godt, professorene er veldig flinke til å forelese og de er utrolig interesserte i både faget sitt og å lære bort. Det er også veldig vanlig å kontakte professoren direkte hvis man har noen spørsmål etter en forelesning.

Universitetsområdet og byen

McGill ligger midt i sentrum av Montreal på en stor og flott campus blant skyskraperne downtown. Campusområde er stort, men rommer også alle bygninger tilknyttet universitetet, noe som er veldig praktisk. I tillegg er treningssenter tilknyttet universitetet også veldig nært. Montreal er en storby med mye spennende å tilby, både forskjellige kulturer og spennende områder som alle burde besøkes.

Bustad

De aller fleste studentene på McGill bor enten i området Plateau eller i et område som kalles McGill Ghetto, begge områdene er veldig nært campus. Jeg bodde i et kollektiv i McGill Ghetto noe som var utrolig praktisk og både Campus og Downtown lå bare en 15 minutter gåtur unna. Jeg vil anbefale og undersøke rundt på forskjellige Facebook grupper og craigslist før ankomst i Montreal for å prøve og finne en leilighet. Det er veldig stort tilbud så dette ordner seg alltid.

Sosialt miljø

McGill er et stort universitet med over 20% internasjonale studenter inkludert utvekslingssstudenter, dette gir rom til å møte mange spennende mennesker fra hele verden. Det er ikke noe spesielt opplegg for utvekslingsstudenter ved ankomst og man blir litt kastet ut i alt selv, men det ordner seg. Det er utrolig stort utvalg av grupper og organisasjoner som tilbyr alle mulige aktiviteter både for medlemmer og ikke-medlemmer. Man må engasjere seg og aktivt oppsøke grupper, men man vil finne et utrolig godt sosialt miljø på McGill.

Haust 2015 - BA i biologi

Haust 2015 - BA i biologi

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Siden jeg skulle tilbringe to semester i Montreal, skaffet jeg meg både canadisk bankkonto og mobilabonnement. Begge deler var fort gjort å ordne. Jeg hadde bankkonto hos Bank of Montreal (BMO) og mobilabonnement hos Fido, og er fornøyd med begge. De krever to typer ID når du skal sette opp konto, så ta med pass,førerkort, student ID, eller lignende. Å ha en canadisk bankkonto gjør det enklere å betale leie, og du slipper dyre avgifter hver gang du er ute og handler.

Undervisningsformer

Få fag har en siste eksamen som teller 100%. De fleste har flere vurderinger underveis, i form av innleveringer, quizer, fremføringer og en eller flere midtsemesterdeksamener. Dette kan til tider være litt stress, men det hjelper deg også til å holde deg ajour med fagene. McGill har mange veldig flinke forelesere, så du har muligheten til å ta fag med professorer som er de fremste forskerne i sine felt.

Vurdering av emnetilbodet

På McGill må du ta 15 credits (tilsvarende 30 studiepoeng på UiB) per semester. De aller fleste fagene gir 3 credits, som vil si at du må ta 5 fag i semesteret. Det er også mulig å ta intensive fag, som gir 6 credits. 5 fag i semesteret kan fort bli mye, og til tider veldig hektisk. Det er derfor en fordel å velge seg ett eller to enkle fag (100 eller 200 - nivå) fag, så du ikke helt drukner i arbeidsmengden.
McGill har 11 fakulteter, som tilsammen tilbyr over 300 studieprogram. Du kan altså finne fag innen nesten hva som helst her, og de har garantert noe som vil interessere hvem som helst. Fagene

Fagleg utbyte og språk

Fransk og engelsk brukes om hverandre i Montreal. De fleste snakker begge språk, noen bruker gjerne begge språk i en og samme setning. I Montreal, som i resten av Quebec, er det fransk som er det offisielle språket. Dette vil du merke best de få gangene du må forholde deg til offentlige instanser, for å ordne med helseforsikring, legebesøk, eller lignende. Jeg dro til Montreal uten å egentlig kunne noe fransk, og det var aldri noe problem. Alle du møter snakker gjerne engelsk til deg, og ting som skilt og menyer er som regel på begge språk. McGill er et engelskspråklig universitet, så alle forelesninger vil foregå på engelsk, og alt arbeid kan leveres på engelsk (eller fransk hvis du vil det).
Alt dette gjør Montreal til et veldig trygt og fint sted for å lære seg litt fransk, om du skulle ha lyst til det. Universitetet tilbyr fransk på alle nivåer, fra helt nybegynner til veldig viderekommen. De lokale er også veldig tålmodige med deg om du vil teste ut fransken din når du for eksempel bestiller deg en kopp kaffe.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har to campuser, Downtown og MacDonald. De aller fleste fag og fakulteter er på Downtown campus, som ligger midt i Montreal sentrum. En del biologi-, økologi- og landbruksfag foreleses derimot ute på MacDonald campus, som ligger et stykke utenfor sentrum. Det går helt fint å ta fag på begge campuser, så lenge du har no tid til å komme deg frem og tilbake mellom forelesningene. McGill har en gratis shuttlebuss som kjører minst en gang i timen.

Bustad

Det er veldig vanlig å bo på hostel de første dagene i Montreal, for så å finne bolig i byen. Jeg hadde ikke nok is i magen til det, så jeg fant bolig før jeg dro til Montreal. Jeg brukte https://offcampuslistings.ca/ , som er McGill sin nettside, og fant et kollektiv i området kalt McGill Ghetto. Selv om navnet kanskje virker noe tvilsomt, er dette et veldig fint og trygt område. Det ligger rett over gaten fra McGill University, og det tok meg under 5 minutter å gå til de fleste forelesninger. Det kostet meg $659 i måneden, med strøm, internett og ukentlig vask av fellesarealer inkludert, og standarden var god.

Sosialt miljø

McGill har Frosh Week, som tilsvarer fadderuka vil har hjemme. Hvert fakultet har sitt eget Frosh, i tillegg til noen studentorganisasjoner. Dette er en veldig god mulighet til å bli kjent med folk, og bli kjent med campus og utelivet i Montreal.
Det er også en rekke studentorganisasjoner man kan melde seg inn i, alt fra politiske grupper, til foto- eller skigrupper. McGill International Student Network (MISN) er en organisasjon for internasjonale studenter som organiserer helgeturer til skisteder og byer i området. De organiserer også tur til Cuba i "reading week", som er en ukes ferie i februar/mars.
Hvis du har mulighet, så må du oppleve sommeren i Montreal! Alle som drar hjem rett etter eksamen i april angrer bittert, for sommeren er virkelig den beste tiden i Montreal. Det blir endelig varmt, og det er musikk, festivaler, uteservering og kunst på hvert gatehjørne.

2015

Vår 2015 - BA i samfunnsøkonomi

Vår 2015 - BA i samfunnsøkonomi

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før du drar er det lurt å få med seg hvilke fag man kan velge i, og når det åpnes for oppmelding i fagene. Om du tar fag på høyere nivåer, som bygger på andre fag fra McGill, kan du ikke melde deg opp i dem uten å ha fått godkjenning fra professoren. I det fagvalget åpnes (som regel i starten av desember en gang for vintersemesteret) tar det ikke lang tid før de mest populære fagene blir fylt opp, så vær rask om hvilke fag du tar er viktig for deg. Det er mulig å stille seg opp på venteliste, så om du ikke får plass med en gang er det ikke nødvendigvis noen krise. Om du er på venteliste må du være på tå hev om din plass i køen nærmer seg. Om det åpner seg opp en plass vil den ikke være åpen i mer enn ca. en halv dag. Minerva (nettsiden man melder seg opp i fag fra) kan være vanskelig og frustrerende å skjønne seg på, men det går seg til. I tillegg kan er det mulig å få hjelp med fagvalget de første dagene på campus.
For min del hadde jeg kun meldt meg opp i to fag da jeg kom til Montreal i begynnelsen av januar. Det var fortsatt god tid til å melde seg opp i fag, selv om utvalget av fag å melde seg opp i var mindre. På McGill måtte jeg ta 15 credits (tilsvarende 30 studiepoeng på UiB). Hvert av fagene jeg tok ga 3 credits, noe de fleste fagene gir. Det er riktignok mulig å ta intensive språkfag, som gir 6 credits. Fagene jeg tok var POLI227 (Developing Areas), SOCI210 (Sociological Perspectives), SOCI265 (War, States and Social Change), HIST215 (Modern European History) og HIST221 (American History since 1865). Altså var alle fagene på det lavest mulig nivået, og ingen av fagene økonomifag. Det å velge fag på det laveste nivået var min beste beslutning. Å ta fem fag er mye, og pensummengden er mye mer enn jeg er vant med fra Bergen så å ta så enkle fag som mulig er anbefalt. Ikke fortvil om du ikke får lest alt pensum, det er nærmest umulig å få gjort, men vær smart og hør på hva professoren mener er viktig. Eksamen på slutten av året teller ikke 100% av karakteren. Resten av karakteren avgjøres av midtsemesterseksamener, innleveringer og deltakelse i seminarer. Hvordan dette deles inn er veldig individuelt fra fag til fag, men felles er at et godt norsk skippertak på slutten av semesteret ikke fungerer.
Som norsk utvekslingsstudent på McGill trenger man hverken å betale skolepenger eller McGill sin helseforsikring. For å slippe helseforsikringen er man nødt til å skaffe seg et RAMQ kort i sentrum av Montreal. Der må man bevise at man er medlem av den norske Folketrygden. Tidligere var det kun nødvendig å ta med seg et Europeiske Helsetrygdekort, men nå er det nødvendig å vise et dokument fra HELFO som bekrefter at man er norsk student i utlandet. Dokumentet heter "Medical Coverage of Norwegians Abroad". Å få tak i dette dokumentet viste seg å være et lite mareritt på grunn av elendig byråkrati, men med mye masing fikk jeg det. Deretter fikk jeg enkelt skaffet meg RAMQ kortet før semesteret var over, så jeg slapp å betale helseforsikringen. Mitt råd vil være å prøve å få tak i HELFO-dokumentet så tidlig som mulig.
Jeg valgte ikke å åpne en kanadisk bankkonto i Montreal, men ut i fra erfaringene til andre utvekslingsstudenter som gjorde det, var ikke det noe problem. Jeg betalte husleien i cash, og dermed var det ikke nødvendig med internasjonale overføringer til Canada via nettbank, men om du skal betale husleien over nettet kan det lønne seg å ha kanadisk bankkonto. Når det kommer til mobil skaffet jeg meg et sim-kort fra Fido en av de første dagene i byen. Å bruke norsk sim-kort blir dyrt, og det er i tillegg deilig å ha mobildata tilgjengelig når man skal manøvrere seg rundt i en ukjent storby.

Fagleg utbyte og språk

I Montreal snakker de fleste både engelsk og fransk. Skilter og språk i bybildet er som regel på fransk i hvert fall i de franske områdene som Plateau og Mile End, men man klarer seg helt fint uten å kunne noe særlig fransk.

Bustad

Bolig fant jeg meg før jeg dro til Montreal, men det er vanlig å ta inn på hostel de første dagene før man har funnet noe. Via nettsiden https://offcampuslistings.ca/ , som jeg fant på McGill sine nettsider, fant jeg et kollektiv i bydelen Plateau-Mont Royal. Det kostet meg $675, men både strøm og internett var inkludert, og standarden var god. Likevel ville ikke betalt mye mer enn dette for å bo i et kollektiv i Montreal. Boligprisene stiger riktignok i byen, så om noen år må man kanskje ut med mer. Fra meg tok det omtrent 25-30 min å gå til og fra campus, men om vinteren er det kaldt så jeg anbefaler å ta bussen. Et annet området jeg kan anbefale er Mile End. Det ligger litt lenger unna McGill, men begge disse bydelene er sjarmerende med mye liv og røre. Det er blant annet i disse bydelene de beste og fleste utestedene befinner seg, og ved å bo her har man kort vei hjem om natten. Det kommer godt med når det er -25 grader, noe det er ofte i Montreal. Vinteren 2015 var den kaldeste på rundt 100 år i, men ullundertøy og en varm jakke er nødvendig selv om det ikke settes kulderekorder.

Sosialt miljø

Når det kommer til det sosiale vil jeg virkelig anbefale å gå på introduksjonsarrangementer for utvekslingsstudenter som universitetet organiserer den første uken. Det var på disse arrangementene jeg møtte kjernen av vennegjengen min i Montreal. Alle er veldig åpne og klare for nye venner, så å komme i kontakt med folk går veldig lett. Det er også en rekke studentorganisasjoner man kan melde seg inn i, og som organiserer helgeturer til skisteder og byer i området. Allerede den andre helgen var jeg på skitur til Mont St-Anne med MISN (McGill International Students Network). Det er masser av skimuligheter i Quebec, og jeg leide ski og støvler til en rimelig pris for hele sesongen fra en butikk som heter Poubelle du Ski.

Etter en lang vinter er våren og sommeren de fineste årstidene i Montreal. Jeg angrer på at jeg ikke fikk oppleve mer av denne tiden. Da kom byen virkelig til liv. I overgangen mellom februar og mars er det også "Reading Week" på universitetet, bedre kjent som "Spring Break". Her er det overraskende vanlig å dra til varmere strøk, for eksempel karibien. Personlig dro jeg til deilige Cuba med en stor gjeng utvekslingsstudenter. Det er derfor lurt å ta med litt sommerklær også.

Vår 2015 - BA i nanoteknologi

Vår 2015 - BA i nanoteknologi

05.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det kan vera ein ide å sjå på kva fag ein ynskjar å ta, og melda seg opp i desse så tidleg som mogleg, viss du veit kva du vil og det er snakk om fag som har omgrensa med plassar. Det kan og vera lurt å sjå på mogelege bustadar før ein kjem, men dette er ikkje noko ein må. Hugs å ta med godt med klede om du dreg opp vintersemesteret.

Undervisningsformer

Undervisninga ved Mcgill var stort sett som ved UiB. Enkelte av faga har masse obligatoriske innleveringar som krev mykje tid. Dette kan vera verdt å ha i bakhovudet ved val av fag.

Vurdering av emnetilbodet

McGill kan skilta med eit vidt emnetilbod. Enkelte fag har omgrensa plassar, så det kan vera lurt å søkja på desse tidleg. Enkelte fag som franskkurs har omgrensa plassar og krevjar evnetest i oppstartsveka. Det kan vera lurt å prioritera desse dei fyrste dagane i oppstartsveka, då dei fyllast opp etter eit "fyrstemann til mølla"-prinsipp.

Freista for å fagval er ikkje satt før nokre veker uti semesteret, så det kan vera lurt å testa ut interessane fag dei fyrste vekene, for heller å melda seg av.

Fagleg utbyte og språk

All førelesing føregår på engelsk. Då Quebec er hovudsakleg franskspråkleg kan det vera eit ypperleg høve til å læra seg fransk.

Universitetsområdet og byen

Campus ligg i sentrum med god tilgong til kollektivtransport. Mange i Montreal snakkar både fransk og engelsk, og i sentrum er det uproblematisk å berre kunna engelsk. I enkelte bydelar av Montreal og andre stadar i Quebec, snakkast det utelukka fransk, og her er engelskkunnskapar minimale.

Elles husar Montreal eit rikt kulturliv, og fleire festivalar både vinter- og haustsemester. Vintersemesteret (som underteikna har studert i) vert særs kaldt, men mykje snø og temperaturar ned mot -30 gradar. Dette er likevel ikkje så ille då det er godt og varmt innandørs.

Bustad

McGill tilbyr bopel som ein kan søkja på via deira nettsider. Det er og uproblematisk å fiksa privat bustad gjennom sider som craigslist og kijiji. Prisane er litt billigare enn i Bergen, og det går greit å leita medan ein er i byen rundt semesterstart. Plateu-området ligg til dømes nært McGill og husar mange studentar.

Sosialt miljø

Universitetet legg opp til å møta andre utvekslingsstudentar ved oppstart. I tillegg er det eit mangfald av studentgruppar ein kan verta med i. Ein dag i byrjinga av semesteret står alle gruppane på stand og presenterar seg sjølve, som gjer det lett å få innblikk i kva moglegheitar som finnes.

campus i mørket
Foto:
© McGill University

Informasjon