Hjem

Utdanning

bilateral

University of Hawaii at Hilo og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandUSA
  • ByHilo
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Berre bachelorstudentar kan søkje på denne avtalen.

Du lyt ha karaktersnitt B og ha tatt 60 studiepoeng før avreise for å kunne søke på denne avtalen.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiar ved ditt institutt/fakultet for informasjon om dette.

Språk

Undervisninga ved UHH føregår på engelsk. Du må kunne dokumentere karakteren 4 eller høgare i engelsk frå vidaregåande skule for å bli fritatt kravet om engelsktest.

Kva emne kan eg ta

Universitetet er særleg sterkt innan naturfag, men dei tilbyr også ei rekke HF- og SV-fag. Institutt for sosialantropologi har eit nært samarbeid med University of Hawaii (UHH). Ein fullstendig oversikt over det faglege tilbodet finn du på nettstaden til universitetet: http://hilo.hawaii.edu/academics/#cas

Studieavgift

UiB disponerer ein friplass for kvar student UHH sender til UiB. Friplassen kan nyttast semesteret etter at UHH-studenten har vore på utveksling. Studentar som ikkje vert tildelt friplass kan reisa til UHH som betalande studentar. UiB kan nominere inntil fem studentar kvart studieår.

Både skulepengesatsane og det generelle prisnivåret er lågare i Hilo enn i Honolulu. Dessutan har universitetet hittil gjeve internasjonale studentar ein rabatt på 1500 USD/semester. I studieåret 2018/19 er skolepengane på ca USD 8 620 for eitt semester. Rabatten på USD 1500 er allereie trukket frå dette beløpet.

I uttaket med frist 1. september 2018 har vi berre betalingsplassar.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Hilo campus er ein del av University of Hawai'i og vart etablert i 1947. Hilo campus har per i dag 3 300 studentar og er hovudsakleg eit universitet som underviser studentar på bachelor-nivå. Universitet er kjend for å ta seg godt av utanlandske studentar.

Hilo er ein fredeleg liten by med 45 000 innbyggjarar. Byen ligg på austkysten av øya Hawai'i ("the Big Island"), om lag 200 miles frå Honolulu. Det marine miljøet på øya, det geologiske mangfaldet og den kulturelle rikdommen vert flittig brukt som kjelder i undervisninga. Ein informativ nettstad om Hawai'i som destinasjon er og verdt å lese:http://www.gohawaii.com/

Bustad

Bustadssituasjonen er ein del betre enn i Honolulu og ein kan søke om bustad på campus før avreise. Her finn du meir informasjon om dei alternativa du har å velje mellom:http://hilo.hawaii.edu/housing/oncampus/. Alle studentar som bur på campus må kjøpe ein ¿meal plan¿, men ein kan velje om ein vil ha mange eller få måltid i veka inkludert i husleiga. Par kan ikkje bu saman på campus. Viss ein skal dele rom med nokon, kan ein ikkje velje kven dette skal vere.

Det er også mogleg å bu off-campus, og UHH kan hjelpe studentar med å finne en stad å bu off-campus. Meir informasjon om ulike alternativ finn du her: http://hilo.hawaii.edu/housing/offcampus/

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt opp to semester. Haustsemesteret varer frå august til desember, og vårsemesterer varer frå januar til mai.

Studentrapportar

2018

Bachelor i geovitskap - Vår 2018

Bachelor i geovitskap - Vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å gjøre alt det nødvendige som må gjøre i forhold til papirarbeid og visum i god tid før du skal reise.
Jeg anbefaler også å gjøre deg godt kjent med personer og bygg som vil være nyttige.
Det er alltid greit å komme noen dager før semesteret starter, men det var også noen som kom noen dager etter semesteret startet.
Finn deg noen venner raskt! Det er mye som kan gjøres på øyen og det blir mye bedre om man kan oppleve dem med venner.

Undervisningsformer

Undervisningen på universitetet i Hilo går på engelsk, men det er mulig å ta noen fag der man lærer Hawaiisk

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet tilbyr en rekke emner innenfor de fleste fag. Det var ikke så mye å velge innenfor geologiske fag som ikke kræsjet med foregående fag, som jeg har tatt på UiB. Jeg fikk inntrykket av at emnene innenfor marin vitenskap var deres beste tilbud.

Fagleg utbyte og språk

Under oppholdet lærte jeg mye om både faglige og kulturelle aspekter. Emnene jeg tok ga meg et større innblikk innenfor mitt faglige området, samt gitt meg en bedre forståelse for kulturelle forskjeller mellom Norge ogomverdenen. Da all undervisning ble gjort på engelsk så har det hjulpet meg å forberede engelsken min.

Universitetsområdet og byen

Både campusen og byen er relativt små. Når en først blir kjent rundt campus er det lett å finne seg frem til kantine, klasserom, gym, bassenget, biblioteket og spisesalen. Universitetet ligger i høyden ca. 20-30 min å gå til downtown. De fleste stedene som man ønsker å besøke i byen er spredt. Så hvis man ønsker å dra ofte til strender eller for å er det lurt å kjøpe seg en sykkel. Hvis ikke vil det gå en del penger til uber/lyft.

Bustad

Jeg bodde på campus i en resident hall som heter "Alahonua". Her fikk man enerom, men delte bad og dusj. De andre stedene der man kunne bo på campus var det dobbelt rom. Mat fikk man servert i spisesalen gjennom å ha en måltidsplan, noe som gjorde at du ikke trengte å lage mat selv.

Sosialt miljø

Det var veldig mange sosiale arrangementer som ble holdt, så det var hele tiden noe å gjøre. Det er også en nokså liten skole, så det var lett å finne seg en vennegjeng. Det var spesielt lett da man blir kjent med alle de internasjonale studentene på den første skoledagen.

Grøn campus
Foto:
© University of Hawaii at Hilo

Informasjon