Home
Student Pages
bilateral

University of Hawaii at Hilo and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryUSA
  • TownHilo
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Hilo campus er ein del av University of Hawai'i og vart etablert i 1947. Hilo campus har per i dag 3 300 studentar og er hovudsakleg eit universitet som underviser studentar på bachelor-nivå. Universitet er kjend for å ta seg godt av utanlandske studentar.

Hilo er ein fredeleg liten by med 45 000 innbyggjarar. Byen ligg på austkysten av øya Hawai'i ("the Big Island"), om lag 200 miles frå Honolulu. Det marine miljøet på øya, det geologiske mangfaldet og den kulturelle rikdommen vert flittig brukt som kjelder i undervisninga. Ein informativ nettstad om Hawai'i som destinasjon er og verdt å lese:http://www.gohawaii.com/

Accommodation

Bustadssituasjonen er ein del betre enn i Honolulu og ein kan søke om bustad på campus før avreise. Her finn du meir informasjon om dei alternativa du har å velje mellom:http://hilo.hawaii.edu/housing/oncampus/. Alle studentar som bur på campus må kjøpe ein ¿meal plan¿, men ein kan velje om ein vil ha mange eller få måltid i veka inkludert i husleiga. Par kan ikkje bu saman på campus. Viss ein skal dele rom med nokon, kan ein ikkje velje kven dette skal vere.

Det er også mogleg å bu off-campus, og UHH kan hjelpe studentar med å finne en stad å bu off-campus. Meir informasjon om ulike alternativ finn du her: http://hilo.hawaii.edu/housing/offcampus/

Semester duration

Det akademiske året er delt opp to semester. Haustsemesteret varer frå august til desember, og vårsemesterer varer frå januar til mai.

Grøn campus
Photo:
© University of Hawaii at Hilo

Information