Hjem
Studentsider
bilateral

Akita International University og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandJapan
  • ByAkita-city
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen er open for alle UiB-studentar, men studentar ved bachelorprogrammet i japansk vert prioriterte. AIU krev eit karaktersnitt mellom C og D for å gi opptak. I tillegg må ein dokumentere engelskkunnskapar, enten med karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande skole, eller i form av ein engelsktest som er godkjent av universitetet.

Denne avtalen vert normalt berre lyst ut ved fristen 25. august.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/fakultetet du høyrer til for råd om når du kan reise ut på ditt studieprogram. Vanlegvis vil det passe best i eit semester når du kan ta frie studiepoeng. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Språk

All undervisning ved universitetet foregår på engelsk, med unnatak av språkkursa ved Japanese Language Program.

Kva emne kan eg ta

Universitetet tilbyr tre program for utvekslingsstudentar: Global Business Program, Global Studies Program og Japanese Language Program. Sett vekk frå språkkursa ved Japanese Language Program, har alle emna engelsk som undervisningsspråk. Dette gjeld òg for dei japanske studentane. Japanske språkkurs blir gitt på ulike nivå.

Studentar som går på bachelorprogammet i japansk må vere merksam på at fyrsteårskurs normalt ikkje kan godkjennast. Eit fulltidsstudium ved dette universitetet utgjer15 lokale credits per semester.

Studieavgift

UiB har ein utvekslingsavtale med AIU som inneber at vi i utganspunktet får nokre friplassar (plassar utan skulepengar) per år, forutsett at dei også sender studentar til oss. Plassane blir i første rekke tildelt studentar som går på bachelorprogrammet i japansk.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Akita International University (AIU) opna formelt i 2004 og har i dag rundt 900 japanske studentar og 170 internasjonale studentar. Sjølv om universitetet er nytt, har det rukke å bli eit av dei mest populære universiteta i Japan. Universitetet vart oppretta etter modell av amerikanske «liberal arts colleges», med sterkt fokus på god undervisning og personleg oppfølging av studentane. AIU blir drive av dei lokale myndigheitene i Akita og trekker til seg studentar frå heile Japan. Universitetet har eit sterkt internasjonalt fokus, og all undervisning foregår på engelsk. Campusen ligg 30 minutt med bil frå sentrum av Akita, i eit naturskjønt område.

Akita ligg nordvest på øya Honshû, fire timar med hurtigtog frå Tokyo. Byen Akita har rundt 300 000 innbyggarar, og ei av dei største næringane i Akita er turisme. Byen er kjent for sine varme kjelder.

Bustad

Utvekslingsstudentar får tilbod om studentbustad gjennom universitetet.

Universitet har òg avtale med ei rekke familiar i området som ønsker å vere vertsfamiliar for internasjonale studentar, for eksempel i helgar og feriar. Dette er ei fin mogelegheit til å praktisere språket og ein glimrande måte å få innblikk i den japanske kvardagen på.

Semesterinndeling

Semestera følger det japanske studieåret. Studieåret startar i april, og vårsemesteret går frå april til juli, medan haustsemesteret går frå september til desember. I tillegg har universitetet eit intensivt vinterprogram frå januar til mars.

Studentrapportar

2022

Haust 2022 - BA i russisk

Haust 2022 - BA i russisk

02.08.2022 - 20.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

AIU har en del papirarbeid før man kommer seg på utveksling. Vær forberedt på at dette ikke nødvendingvis skjer elektronisk og at det må sendes inn via post.
Japan og universitetet jeg var på er også fortsatt ganske preget av corona og derfor vil det være en del retningslinjer og paprirer forbundet med dette.

Undervisningsformer

Undervisningsformene ved AIU er ganske likt det vi finner ved vidergående skole i Norge. Klasseromsundervisning alltid fulgt av klasse eller gruppediskusjoner. Greit å være klar over at disse diskusjonene ikke alltid er så høylytte i og med at japanske studenter ikke er særlig snakkesalige i klasseroms-setting, så her er det bare å forberede seg på å snakke selv. Det er også en del gruppe-fremføringer.

Vurdering av emnetilbodet

AIU har et godt emnetilbud der alle fag er på engelsk.

Fagleg utbyte og språk

Som sagt er alle fag på engelsk.
Jeg føler jeg hadde godt faglig utbytte, men dette har noe med at jeg valgte fag jeg ikke hadde noen forkunnskap i. Når det er sagt er ikke fagene nødvendig vis så vanskelige, det er litt hva du selv gjør det til.
Noe å være obs på, og som er verd å sjekke før man velger fag, er imidlertid arbeidsmengde og hvor mange eksamener og arbeid du kommer til å ha på slutten av året.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger i Akita som er en lite besøkt, men spennende region å reise rundt i. Alt dreier seg rundt campus der alle elevene bor og studerer. Campus er litt isolert om man ikke har bil, noe som er litt frustrerende om man har lyst til å være ute sent en kveld.
Det går buss fra og til universitetet men denne slutter å gå rundt kl 10-11 og man må da kanskje ta taxi.
Det er et kjøpesenter 15 min med buss fra universitetet der mange elever drar. Det går også buss og tog til Akita city, noe som kanskje tar nærmere 20-30 min. Byen er overraskende stor og det er en del å finne på.
Campus ligger nærme flyplassen, noe som gjør det letter å komme seg rundt til andre deler av Japan.

Bustad

Du søker om bo på campus og blir tildelt et sted der, så dette trenger du ikke bekymre deg for. Bodstanderen er god og hyblene og boenhetene er fine.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved skolen er fantastisk. Det er noe av det jeg personlig likte best. Det er lett å få venner og hvis du i tillegg blir med i noen klubber så er det enda letter å bli kjent med folk. Min erfaring er at folk er åpne, også lokale studenter, for å bli kjent med nye mennesker. Hiv deg på og vær åpen så blir det nok bra.

2016

Haust 2015 - BA i religionsvitskap

Haust 2015 - BA i religionsvitskap

25.08.2015 - 02.03.2016

Førebuingar/praktiske tips

Ta med deg mange norske suvenirer. Viktig: skaff deg et internasjonalt førerkort fra NAF, spesielt for Japan som står under en annen konvensjon en resten av verden. Da kan du kjøre i Japan, og det åpner for mange muligheter til å se landet. Det å leie bil med noen andre studenter og dele på kostnaden er en god måte å oppleve nærområdet og nærliggende fylker på. Det går fort å venne seg til å kjøre på venstre side.

Undervisningsformer

Klasseromsundervisning av typen vi er kjent med fra grunnskolen. Oppmøte veldig viktig, mange lekser, presentasjoner og tavleundervisning.

Vurdering av emnetilbodet

Mye forskjellig, men hovedsakelig på lavere nivå. Vær tidlig ute med å registrere emner, de gode emnene blir tatt tidlig! Hvis du tar japansk språk, trenger du ikke å ha dette i emneplanen med det første, for du får den plassen automatisk etter evne. Dermed er det bedre å kun velge andre emner du har lyst på i studieplanen (i løpet av registreringen som foregår på campus, ikke det du melder interesse om på forhånd i Norge), siden det er en grense for hvor mange fag du kan melde deg opp til. Du må regne med at flere av fagene du ønsker å ta ikke har kapasitet til deg.

Fagleg utbyte og språk

Du kan lære mye hvis du vil, men du kan også lure deg unna mye hvis du ønsker. Selv om det er mye klasseromsundervisning, kan du komme unna med ganske overfladiske innleveringer og presentasjoner, så noe egeninnsats bør medregnes hvis du vil lære på et dypere plan. Mange har problemer med engelsk, så det er grenser for hvor dypt man kan gå inn på ting i timen. Det var f.eks. en professor som prøvde å gå veldig dypt, og da falt alle japanske studenter av lasset, og det krevde at han gradvis bevegde seg mot mer overfladiske analyser, eller, å bruke mye tid på basiskonsepter som vi kanskje kan fra før. De japanske lærerne jeg hadde var gode i engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er i et område omringet av store sportsarenaer, risåkere og en inngjerdet flyplass. Bussene går sjeldent (hvis du er vant til frekvensen i en norsk by som i Bergen), og du er nødt til å bytte buss eller til tog for å komme deg til byen. Siste tog fra byen går ti på ni, så sene kvelder på byen blir vanskelige. Det er mange områder i Akita som har mye kultur, som ikke er i sentrum, men disse er vanskelige å komme seg til uten bil. Det er et kjøpesenter en busstur unna universitetet, der du kan handle klær, handle på supermarked eller spise på restaurant. Det går an å gå små turer rundt campusområdet. Biblioteket er åpent 24/7 og er ganske vakkert. Hvis du har planer om å reise mye rundt, så er Akita en uegnet plass. Det finnes flere lavprisselskaper som flyr overalt fra Okinawa til Hokkaido og det meste i mellom, men Tohokuområdet, særlig Akita, Aomori, Iwate osv får ikke landinger fra disse selskapene. Nærmeste flyplass er i Sendai, som er vanskelig å komme til. Det beste er å ta nattbussen til Tokyo og et fly derfra. Derfra kan du reise til de aller fleste områder i Japan ganske billig. Togene er dyre, og studenter blir regnet som midlertidige borgere og får dermed ikke JR-Pass-tilbudet for turister.

Bustad

Helt greie vilkår for bachelorstudenter. Viktig å forstå hva det innebærer å bo med noen fra en helt annen kultur. Ta romkammeratkontrakten seriøst, og ikke bare ta det for gitt at romkammerat er hyggelig og har sunn fornuft. Selv med kontrakter, og vennlig innstilling og smarte mennesker kan noen finne på å bryte din idé om sunn fornuft, eller din idé om at én konfrontasjon er tilstrekkelig. Begrensede muligheter for matlaging, og kantinen setter japansk matkultur i et relativt dårlig lys. Den første uken med obligatorisk kantinemat fremstiller maten bedre enn resten av året der du kan velge å kjøpe en pakke eller ikke.

Sosialt miljø

Aldersspennet ved AIU er ganske lavt, da de fleste er 1-3års-studenter uten tradisjoner for f.eks. førstegangstjeneste, vgs på unormert tid, folkehøgskole, reiseår, jobbår, osv. Majoriteten av utenlandsstudenter er fra USA og resten en god blanding av Europeere og Øst-Asiatere. Man finner ofte kulturelle "klikker". Bli med i klubber, de er nøkkelområder for bredere sosialisering. Det kan være svært vanskelig å komme inn på japanere, selv om du bor med dem. Jo bedre du kan japansk, jo lettere blir det, men det krever likevel en stor innsats og varsomhet på kulturelle forskjeller, der man er villig til å dempe en del normal vestlig atferd. For å komme inn på japanerne, bør man tilpasse seg måten de kommuniserer på; med ydmykhet, kollektiv omtenksomhet, ro og tilpasningvillighet over sterk individualisme.

2015

Vår/haust 2015 - BA i japansk

Vår/haust 2015 - BA i japansk

01.04.2015 - 22.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Sørg for at du har et visst muntlig nivå på japansk - ellers får du lite utbytte.

Undervisningsformer

Fag velges på det japanske universitetet.

Vurdering av emnetilbodet

Mange fag på engelsk i og med at det er et internasjonalt universitet, mange forskjellige japansk-nivåer tilbys.

Fagleg utbyte og språk

Jobb hardt, men ta også pauser og utforsk Japan - det er det du kommer til å huske i ettertid.

Universitetsområdet og byen

Akita er svært lite og landlig - vær bevisst på det.

Bustad

Studentbolig på campus.

Sosialt miljø

Mange internasjonale studenter, utnytt klubb-tilbudene for å bli kjent med japanere.

Bibliotek
Foto/ill.:
© Akita International University

Informasjon