Hjem
Utdanning
erasmus+

Institut d'Etudes Politiques de Grenoble og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (ERASMUS+ - Sciences Po Grenoble)

  • LandFrankrike
  • ByGrenoble
  • Studieplassar4
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Det samfunnsvitskapelege fakultet har fortrinn på plassane. Søkarar frå andre fagområde blir vurderte om det er ledige plassar.

Søkaren må ha tatt minimum 60 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

Normalt reiser ein ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå fakultetet si nettside for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråka er fransk og engelsk. Universitetet anbefaler at du har språkkunnskapar tilsvarande B2-nivå (CEFR) i eitt av undervisningsspråka.

Institusjonen tilbyr fransk språkkurs. Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet.

Kva emne kan eg ta

Du kan studere både fransk- og engelskspråklege emne innan blant anna statsvitskap, sosiologi, jus, økonomi og historie. På denne nettsida finn du oversikt over emnetilbodet. Utveksling på masternivå kan særleg passe for studentar som er interesserte i EU eller Midt-Austen.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Kvart emne utgjer mellom 4 og 6 ECTS. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Institut d¿Etudes Politiques de Grenoble er ein av ni prestisjeskular i sitt slag i Frankrike. I daglegtale går det helst under nemninga Sciences Po Grenoble. Instituttet har 1600 studentar i seg sjølv, men er samtidig underlagt dei langt større universitetsstrukturane Université Pierre Mendès-France og det regionale samarbeidet Université de Grenoble Alpes. Campusen ligg aust for byen, i Saint-Martin-d'Hères.

Grenoble er ein by og kommune som ligg søraust i Frankrike. Sjølve byen har om lag 160 000 innbyggarar, i storbyområdet bur rundt ein halv million. Grenoble er omkransa av fjell og blir ofte kalla for Alpane sin hovudstad. Byen er eit populært utfartspunkt for friluftsliv og skisport. Tidlegare har det òg vore mykje industri og gruvedrift i området.

Bustad

Dei fleste studentbustadane i Grenoble er drifta av studentsamskipnaden CROUS sitt regionale kontor. Det kan vere vanskeleg å finne bustad på den private marknaden rundt semesterstart. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2017

Høst 2017 - BA EUR

Høst 2017 - BA EUR

01.09.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Her kan det være greit å friske opp i fransk kunnskapene dine, da de gjør det enklere å kommunisere med administrasjon både på skole og i studentboligen.
Hvis det er mulig, anbefaler jeg å ta et språkkurs før man reiser hit.
Vær forberedt på at det meste av administrasjon ikke gjøres slik som i Norge, men det meste kommer på plass utover i semesteret. De som jobber i administrasjonen er veldig greie å snakke med og hjelper gjerne til om man har spørsmål.

Undervisningsformer

På Sciences Po i Grenoble er det to undervisningsformer, seminar og forelesning i store auditorium.
Forelesningene i store auditorium (emnekode CS, CM og CF) består av store blandinger av internasjonale og franske studenter. Auditoriumene er relativt nye, men foreleserne benytter seg sjeldent/aldri av mikrofon og lyden bærer dårlig. Derfor vil jeg anbefale å sette seg så langt frem som mulig, for å kunne følge med. Det varierer om foreleserne benytter seg av PowerPoint eller ikke, her eksisterer det ikke faste rammeverk. Undervisningsformen er lagt opp slik at det er forventet forarbeid før forelesning, da diskusjon og samtale om tema er foretrukne undervisningsform.
Undervisningen varer alltid i 2 timer og det er sjeldent vi får pause lengre enn 5 minutter, dette bestemmer foreleser helt selv. Det kan være litt tungt i begynnelsen, men det blir man vant til etter hvert.
I seminarmodellene er det ca 20 studenter i hver klasse, hvor det er vanlig med muntlige presentasjoner (enten i gruppe eller alene), debatter og diskusjoner. Her er det også fokus på muntlig deltakelse og engasjement fra de enkelte, da dette utgjør en del av den endelige karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange forskjellige emner å velge mellom, hovedsaklig når det kommer til CS/CM/CF fag. Her er CS emnene de eneste som tilbys på engelsk, men det er mange å velge i med interessante emner.
I all hovedsak blir en som internasjonal student vurdert etter fransk-nivå og etter det delt inn i forskjellige «tracks», som redegjør for hvilke fag man kan ta, og til hvilket nivå. Det er flere obligatoriske fag og emner, disse blir man fordelt i etter nivå og språkkunnskaper. Det er også mulig å ta språk og sport, som jeg anbefaler på det sterkeste. Kurset jeg tok het «PLEIN-AIR MULTIACTIVITES» og går hvert semester, hvor man får prøve forskjellige idretter som er typiske for regionen.
Generell informasjon om emnene er her, og jeg anbefaler å sette seg inn i det i god tid før avreise.
http://www.sciencespo-grenoble.fr/ang/admission/international-track/

Fagleg utbyte og språk

Jeg har forbedret mine fransk kunnskaper mye på mitt semester her og har blitt utfordret i det daglige livet i å uttrykke meg på fransk, heller enn engelsk. Foreleserne på universitetet er fra flere europeiske land, hvor de fleste snakker både engelsk, fransk og gjerne tysk.
Det faglige utbyttet er godt og variert, da det er et bredt utvalg av emner å fordype seg i. Ta høyde for at det blir mye egenarbeid og at kompetansenivået til foreleserne kan oppleves å variere fra person til person.
Jeg startet ikke undervisningen fullt ut før nesten en måned etter min ankomst, så forbered deg på at det vil bli travelt jo nærmere eksamen kommer, da det er kontinuerlig vurdering i hvert enkelt fag.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort, med mange forskjellige fakulteter. Hvor Sciences Po ligger er det to store biblioteker rett ved, flere kaféer, bar, postkontor og kafeteriaer. Det er veldig lett å komme seg frem, da både tram og buss stopper rett ved inngangen.
Selve bygget til Sciences Po er nyoppusset.
Selve byen er stor nok til at det er mye å oppdage, men også liten nok til at det er lett å bli kjent. Historiske sentrum består av små, koslige gater hvor det er et mangfold av kafeer, museum og restauranter. Da byen er omringet av tre store fjellkjeder, og Alpene bare et par timer unna der igjen, er det også lett å komme seg ut på tur.

Bustad

Jeg valgte å bo i privat studentbolig, da standarden på studentboligene i regi av CROUS var dårlig standard på og vanskelig å få bo i de man ønsket.
Ta høyde for om hvis man ønsker å leie privat eller bo i kollektiv, krever de fleste en "garantor" som igjen er tidkrevende.
Hvor jeg endte opp med å bo, var godt plassert mellom campus og sentrum, en liten gåtur eller eventuelt tramtur.
Det er enklere å komme i kontakt med andre internasjonale studenter i studentboligene, da det er felles kjøkken, men ikke avgjørende.

Sosialt miljø

Her er det mange arenaer å skaffe seg et sosialt nettverk i, da det er enkelt å ta del i sport, debattlag, filmgrupper, kor, etc…
Det internasjonale studentlaget ISI arrangerer mange arrangementer og turer som er spesielt rettet mot de internasjonale, hvor jeg vil anbefale å delta hvis du har tid og mulighet.
I Grenoble er det et stort miljø knyttet til klatring, buldring og utendørsaktiviteter generelt, som gjør det lett å komme i kontakt med franske studenter også.

2016

Våren 2016 - Bachelor i journalistikk

Våren 2016 - Bachelor i journalistikk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det kan vere greitt å kunne ein del fransk på førehand. Det er ikkje heilt nødvendig å kunne fransk for å gå på Sciences Po, men det er ein stor fordel sosialt.

Det finst fleire facebookgrupper for å kjøpe/selge brukte ting og for å finne leilegheit/folk å bu med. Eg anbefalar å bu i sentrum, fordi det vert lettare å vere med på sosiale aktivitetar då.

Undervisningsformer

Forelesingar, både i mindre klassar og i forelesingssalar. Ganske gammaldagse undervisingsformer. Både på fransk og engelsk. Meir munnlege presentasjonar enn heime. Evaluering i form av karakterar gjennom heile semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Varierande kvalitet på faga. Det avhengar VELDIG av lærarane. Ganske kaotisk administrasjon og prosess for å velge fag. På den positive sida: når systemet er kaotisk er det òg fleksibelt.

Fagleg utbyte og språk

Eg lærte ein god del fransk. Nivået på mange fag er ikkje like høgt som ved UiB, sjølv om Science Po er ein eliteskule. Interessant med fag som gjer ei djupare forståing av det franske samfunnet.

Universitetsområdet og byen

Både universitetsområdet og byen er hyggeleg. Det er ein liten bybanetur mellom dei. Byen er ganske liten og oversiktleg, med fjell rundt heile, som i Bergen. Stort ski- og snowboardmiljø.

Bustad

Eg budde på universitetsområdet, i Hector Berlioz. Det var OK, men viss eg skulle valt om igjen, hadde eg valt å finne eit kollektiv i sentrum. Det ville vore litt dyrare, men meir sosialt og gitt meir fridom til å vere med på arrangement om kveldane. Siste bybanen går heim rundt 01.30 viss ein bur på campus.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet blant utvekslingsstudentar er bra, og organisasjonen ISI har mange arrangement for utvekslingsstudentar. Det er ein fordel å kunne fransk viss du ønsker å bli kjent med franske studentar. Studentane er generelt sett litt yngre enn i Noreg.

Informasjon