Hjem
Studentsider
erasmus+

Universiteit Maastricht og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandNederland
  • ByMaastricht
  • Studieplassar4
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på eit bachelorprogram i helsefag ved Det psykologiske fakultet, og som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram.

God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Språkkrav: B2

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise - sjå uib.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Helsefag på lågare grad (BA).

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

 

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

I haustsemesteret må du ta alle emne frå blokk 1 og 2 for å unngå eksamen i januar. Emnetilbodet ved Faculty of Health, Medicine and LIfe Sciences er presentert her: https://fhmlweb.unimaas.nl/public/ExchangeList.aspx

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universiteit Maastricht blei etablert i 1976 og er det yngste universitetet i Nederland. Universitetet har seks fakultet og om lag 16 000 studentar, kor av om lag ein tredjedel kjem frå andre land. Universitetet er internasjonalt orientert, med mykje undervisning på engelsk. Det prioriterer forsking knytt til dei tre temaområda «Livskvalitet», «Læring og innovasjon» og «Europa i eit globalt perspektiv». Pedagogisk har institusjonen fokus på problembasert læring (PBL) og mykje gruppearbeid. Universitetet har to større campusområde. Det eine ligg i sentrumskjernen og det andre i forstadsområdet Randwyck.

Maastricht ligg søraust i Nederland, i provinsen Limburg, mellom Belgia og Tyskland. Byen har om lag 130 000 innbyggarar. Han har fått namn etter elva Maas og er blant anna kjend som fødeby for Den europeiske union og euroen.

Bustad

Maastricht University Guesthouse tilbyr utleige av bustader for utvekslingsstudentar i nærleiken av campus, så langt kapasiteten rekk. Søknaden om bustad kan sendast saman med opptakssøknaden. Tildelinga av bustader skjer etter førstemann til mølla-prinsippet.

Semesterinndeling

August - desember og januar - juni.

Studentrapportar

2021

BAPS-PSYK VÅR 2021

BAPS-PSYK VÅR 2021

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det lønner seg å være godt forberedt til undervisningstypen (Problem-Based Learning) og forberede seg til seminarene godt. Da er seminarene gøyere, fordi man kan delta mer.

Undervisningsformer

Det var bare digital undervisning under mitt opphold under koronatiden. Ellers er det Problem-Based Learning som er hovedmetoden som er delt opp i forelesninger og aktive seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

Det er ikke mulig å legge til emner fra andre fakulteter enn det fakultetet du skal på utveksling til (i min erfaring, jeg spurte). Ellers kan du sette sammen emnene du ønsker å ta fra oversikten på nettsidene til Universitetet.

Fagleg utbyte og språk

Det var ganske bra faglig utbytte, men i min erfaring dekkes emner på en dypere måte på UiB. Dette gjelder noen psykologiemner.

Universitetsområdet og byen

Jeg hadde lite erfaring med universitetsområdet grunnet korona, men det så veldig greit ut på innsiden og utsiden selv om det var for det meste stengt. Byen er veldig fin, fantastisk å sykle rundt i. Man kommer seg lett, fort og langt med en sykkel overalt.

Bustad

Jeg fant en bolig med gunstig pris 10-15 minutter å sykle utenfor sentrum, omtrent 8-10 minutter fra fakultetet jeg var på utveksling til. Dette var veldig fint, fordi da var det litt natur i nærområdet og et svært hyggelig familienabolag. Man kan finne bolig i kollektiv fra omtrent 300 euro per måned hvis man er veldig heldig og kanskje ikke veldig kresen, men 350-450 euro skal være mulig å finne gunstige bomuligheter til. Jeg så gjennom tilbudet Universitetet hadde (de samarbeider med et type bolig-selskap), men dette var mye dyrere enn det man finner gjennom privatpersoner på Facebook (Søk på "Rent Maastricht" eller lignende for å finne de relevante gruppene folk poster i).

Sosialt miljø

Jeg anbefaler sterkt å besøke "The InnBetween" (du finner det på facebook, søk "InnBetween Maastricht") som er en god og veldig hyggelig sosial arena og atmosfære for å bli kjent med nye sjeler og få gratis te og frukt.

Ellers er mennesker her lett omgåelige og som oftest veldig hyggelige og lett å bli kjent med. Det eneste du kan kanskje møte på et par ganger kan være "språkbarrieren", det er ikke alle som er like flink i engelsk og også noen som kan være passiv-aggressive fordi du bor der men ikke kan språket. Hehe! Det tror jeg man kan møte på i de fleste, eller alle, land.

Informasjon