Hjem
Utdanning
erasmus+

Hochschule Magdeburg-Stendal og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByMagdeburg
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på eit bachelorprogram ved Det psykologiske fakultet, og som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar reiser ut i den valfrie delen av studieprogrammet dei går på.

God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisningsspråket er tysk.

Språkkrav: B1

Dersom du ikkje har nok tyskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise - sjå UiB.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffa språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Emne i helsefag på lågare grad (BA).

Bachelorstudentar som skal ta frie studiepoeng kan velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta delar av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Emnetilbodet ved dette universitetet er presentert her: https://www.hs-magdeburg.de/en/prospective-and-exchange-students.html

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Fachhochschule Magdeburg-Stendal blei grunnlagt i 1991, og har i dag fem avdelingar i Magdeburg og to i Stendal. Om lag 5000 av dei totalt 6800 studentane held til på den nye storcampusen i Magdeburg. Fagtilbodet er størst innan praktisk retta fag.

Magdeburg er hovudstad i delstaten Sachsen-Anhalt, nordaust i Tyskland. Byen var ein av dei viktigaste byane i Europa i middelalderen. I dag har han rundt 240 000 innbyggarar. Stendal er ein småby med rundt 45 000 innbyggarar som ligg om lag 60 kilometer nord for Magdeburg,

Bustad

Det finst studentbustader både i Magdeburg og Stendal. Desse er drifta av den lokale studentsamskipnaden Studentenwerk. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - juli.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Fachhochschule Magdeburg

Informasjon