Home
Student Pages
erasmus+

Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences and Faculty of Psychology (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownMagdeburg
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Fachhochschule Magdeburg-Stendal blei grunnlagt i 1991, og har i dag fem avdelingar i Magdeburg og to i Stendal. Om lag 5000 av dei totalt 6800 studentane held til på den nye storcampusen i Magdeburg. Fagtilbodet er størst innan praktisk retta fag.

Magdeburg er hovudstad i delstaten Sachsen-Anhalt, nordaust i Tyskland. Byen var ein av dei viktigaste byane i Europa i middelalderen. I dag har han rundt 240 000 innbyggarar. Stendal er ein småby med rundt 45 000 innbyggarar som ligg om lag 60 kilometer nord for Magdeburg,

Accommodation

Det finst studentbustader både i Magdeburg og Stendal. Desse er drifta av den lokale studentsamskipnaden Studentenwerk. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden.

Semester duration

Oktober - mars og april - juli.

Flott bygning
Photo:
© Fachhochschule Magdeburg

Information