Hjem
Studentsider
erasmus+

Johannes Gutenberg-Universität Mainz og Griegakademiet ¿ Institutt for musikk (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByMainz
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på bachelor- og masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet, Institutt for musikk. For meir informasjon, sjå: https://www.uib.no/kmd/111762/reise-p%C3%A5-utveksling#griegakademiet-institutt-for-musikk

Når i studiet kan eg reise

Det passar best å reise på utveksling i 3. studieår av bachelorprogrammet. Vi tilrår at bachelorstudentane reiser ut heile studieåret, altså både i haust- og vårsemesteret.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Utøvande emner som erstattar hovedinstrument (25 stp) og utøvande støttedisiplin (5 stp) og 30 frie studiepoeng som inngår i graden som valemne.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Johannes Gutenberg-Universitet Mainz er eit offentleg breiddeuniversitet med ti fakultet, ein kunstskule og eit musikkakademi. Det samla studenttalet ligg på rundt 36 500. Universitetet har eit relativt stort idrettsfakultet, og campusområdet er derfor godt utstyrt med både inne- og utebanar til ulike sportar. Den ligg i eit gamalt festningsverk, om lag fem minutt med buss i retning sørvest for sentrum.

Mainz har 200 000 innbyggarar, og ligg idyllisk til der elva Main renner ut i Rhinen. Det er gode transportsamband med byar som Frankfurt og Köln. Byen er kanskje mest kjent som heimbyen til Johannes Gutenberg. Det er tradisjon for mange festivalar og arrangement gjennom året, så som karneval og maratonløp.

Bustad

Universitetet har studenthyblar både på campus og i dei ulike bydelane. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa rom på den private marknaden i Mainz.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - august.

Informasjon