Hjem
Studentsider
erasmus+

Eberhard-Karls-Universität Tübingen og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByTübingen
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelor- og masterprogramma i språk og humanistiske fag og andre studentar som ønsker å ta emne innanfor språk og humanistiske fag medan dei er på utveksling.

Før du kan reise på utveksling, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng ved UiB. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling. Studentar på bachelor- eller masterprogram i allmenn litteraturvitskap blir prioriterte i fall det er fleire søkarar enn det er plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar Det passar best å reise på utveksling i fjerde, femte eller sjette semester av bachelorprogrammet. Det er tilrådeleg å ta emne på 200-nivå på utveksling dersom du vel å dra på utveksling som del av spesialiseringa, då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivå enn på 100-nivå. Du kan og dra på utveksling på frie studiepoeng.

Masterstudentar: Det passar best å reise på utveksling i andre semester av masterprogrammet.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er tysk.

Dersom du ikkje har nok tyskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om kva konkrete kurstilbod som finst for innreisande studentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelor- og masterstudentar i språk og humanistiske fag: Dersom du skal ta emne som skal inngå i spesialiseringa di, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB. Det er lettast å finne emne som kan innpassast på 200-nivå. Ver merksam på, at dersom du skal ta 200-nivå på utveksling, må du velje emne som har semesteroppgåve eller tilsvarande vurderingsform på (til saman) minimum 10 studiepoeng. Dersom du skal ta emne som frie studiepoeng i ein bachelorgrad, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Eberhard-Karls-Universität Tübingen blei grunnlagt i 1477, og er eit tradisjonsrikt universitet med ein brei fagleg profil. Det har om lag 28 000 studentar fordelte på sju fakultet. Universitetet har òg samarbeid med heile 17 universitetssjukehus, samt ei rekke forskingsinstitusjonar.

Den tyske universitetsbyen Tübingen ligg sørvest i landet, like sør for nasjonalparken Schönbuch i Baden-Württemberg. Han har om lag 90 000 innbyggarar, og meir enn ein tredjedel av dei er studentar. Universitetet dannar eit omdreiingspunkt for byen både økonomisk og demografisk. Det er elles ein grøn og svært komfortabel by å bo i, med låg kriminalitet, sykkelstiar og mykje vakker middelalderarkitektur.

Bustad

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden Studentenwerk om eit bustadtilbod for Erasmus-studentar. Det er viktig å søke innan fristen. Det kan vere vanskeleg å finne bustad i Tübingen på den private marknaden ved semesterstart.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - juli.

Informasjon