Home
Student Pages
erasmus+

Eberhard-Karls University Tübingen and Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownTübingen
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Eberhard-Karls-Universität Tübingen blei grunnlagt i 1477, og er eit tradisjonsrikt universitet med ein brei fagleg profil. Det har om lag 28 000 studentar fordelte på sju fakultet. Universitetet har òg samarbeid med heile 17 universitetssjukehus, samt ei rekke forskingsinstitusjonar.

Den tyske universitetsbyen Tübingen ligg sørvest i landet, like sør for nasjonalparken Schönbuch i Baden-Württemberg. Han har om lag 90 000 innbyggarar, og meir enn ein tredjedel av dei er studentar. Universitetet dannar eit omdreiingspunkt for byen både økonomisk og demografisk. Det er elles ein grøn og svært komfortabel by å bo i, med låg kriminalitet, sykkelstiar og mykje vakker middelalderarkitektur.

Accommodation

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden Studentenwerk om eit bustadtilbod for Erasmus-studentar. Det er viktig å søke innan fristen. Det kan vere vanskeleg å finne bustad i Tübingen på den private marknaden ved semesterstart.

Semester duration

Oktober - mars og april - juli.

Information