Hjem
Studentsider
erasmus+

University of Reading og Institutt for geografi (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByReading
  • Studieplassar4
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar som går på bachelorprogrammet i geografi. Andre interesserte studentar kan òg søke, men blir prioriterte etter geografistudentane dersom det er fleire søkarar enn ledige plassar. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

Etter at ein har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng, kan ein tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen. For bachelorstudentar tilrår vi utveksling i 4. og/eller 5. semester, når du kan ta emne som frie studiepoeng.

Språk

Undervisingsspråket ved lærestaden er engelsk.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Studentar som reiser ut gjennom denne avtalen skal ta emne ved Department of Geography and Environmenal Sciences, og emne som er opne for alle innreisande studentar.

Geografistudentar frå UiB kvalifiserer til dei aller fleste emna som er tilbudt innanfor geografi, men dersom dei vil ta emne frå andre fagfelt, er ikkje dette nødvendigvis så enkelt. Det er stor variasjon i korleis andre institutt tar imot studentar frå andre fagfelt. Institutt som er opne for å ta imot studentar frå andre fagfelt er eksempelvis språk, arkeologi og biologi.

Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Reading fekk universitetsstatus i 1926, og har i dag om lag 17 500 studentar. Universitetet er delt i fire, inkludert ein handelshøgskule. Det har eit fagtilbod med stor breidde, men fokuserer forskingsmessig på felt som klima, miljø, helse og mattryggleik. Universitetet har tre campusar i og utanfor byen Reading. Whiteknights er den største, og ligg i eit 1,3 kvadratkilometer stort parkområde.

Reading ligg i Berkshire sør i England, halvvegs mellom Oxford og London, der kor elvene Kennet og Themsen møtast. På 1800-talet produserte Reading dei tre b¿ane: Beer, bulbs and bisquits, det vil seie øl, knollar og kjeks. I dag har fleire store selskap sine hovudkvarter i byen. Reading har om lag 150 000 innbyggarar. Både Jane Austen, originalvokalisten i Uriah Heep, komikaren Ricky Gervais og skaparen av bjørnen Paddington er herfrå.

Bustad

Universitetet har studentbustader ved campus som ein kan søke. Ein kan òg få hjelp til å finne bustad på den private marknaden frå universitetet sitt internasjonale kontor.

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt inn i trimester, med forelesingsperiodar og eksamensavvikling i tidsromma september - desember, januar - mars og april - juli.

Studentrapportar

2023

Vår 2023 - BA i medievitskap

Vår 2023 - BA i medievitskap

15.08.2022 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Pundet er dyrt, så spar opp en del før du reiser så du har mulighet til å f.eks. reise rundt til ulike byer i UK osv! Ellers er det greit å friske opp på engelsken om det er en stund siden du har brukt den, les sjekkliste av hva sendingsuniversitet og vertsuniversitet krever av studentene (dokumenter++), søk bolig, søk visum, og gled deg til avreise!

Undervisningsformer

Undervisningen her vil jeg si ligner mer på videregående der en sitter i et klasserom. De fleste av mine forelesninger startet med at foreleser hadde en presentasjon, før ting ble diskutert både i mindre grupper og i plenum. Det har også vært en del gruppearbeid i noen av fagene, muntlig aktivitet har vært oppmuntret og som regel har det vært "lekser" å gjøre i forkant av forelesning. Vurderingene i de ulike fagene har vært litt ulike. I noen fag har det vært ulike oppgaver gjennom semesteret (essay og/eller portfolio) og eksamen som har blitt vektlagt, andre fag har bare vektlagt rapport og essay. Året har vært delt opp i tre, ikke to slik en er vandt med fra UiB. Alle eksamener blir gjennomført i sommersemesteret, fra midten av april til midten av juni, som har gjort at jeg har hatt eksamen i fag jeg ikke hadde hatt forelesning i siden november. Dette kan være greit å vite om før en velger fag. Vurderingsform står på emnesidene, så det er mulig å prøve å tilpasse litt ut fra hva en ønsker.
Ellers synes jeg alle foreleserne har vært veldig dyktige, de har mye kunnskap innen emnene og har klart å gjøre forelesningene engasjerende.

Vurdering av emnetilbodet

Selv om bacheloren min er i Medier og Kommunikasjon valgte jeg å dra på en utvekslingsavtale til Department of Geography and Environmental Sciences. Dette gikk helt fint da jeg bare skulle ta frie studiepoeng.
Emner jeg kunne velge mellom var innenfor Geography and Environmental Sciences, og andre emner som var åpne for alle innreisende studenter. Study Abroad kontoret ved universitetet sendte i forkant link til en side hvor en kunne se hvilke fag en hadde mulighet til å velge, samt var generelt veldig behjelpelige om en ønsket å bytte fag i starten av semesteret. Fagene jeg endte med å ta var en blanding av geografi og språk-fag. På høstsemesteret hadde jeg "Consumption, Politics and Space" og "Culture og Development in Africa". Vårsemesteret hadde jeg "Deathscapes and Dark Tourism" og "Tropical Rainforest, Climate and Lost Civilisations". Jeg hadde også fagene "Intercultural Competence and Communication" og "French 1" som gikk over to semestre.

I geografifagene hadde jeg timer med tredjeårsstudenter. Noen ganger ble referert til ting de skulle ha lært tidligere eller foreleser ikke gikk i dybden på ting som har vært pensum tidligere år, men en trengte offisielt ingen forkunnskaper og fagene var helt overkommelige.
Min oppfatning generelt er at emnetilbudet er veldig bredt både for lokale og innreisende studenter, og universitetet er behjelpelig om en lurer på noe.

Fagleg utbyte og språk

Fagene har vært veldig interessante å ha og jeg har lært veldig mye nytt. For studenter innen geografi spesielt vil jeg tro dette er en veldig god utveksling å dra på, men alle vil nok finne fag de liker her. Foreleserne er veldig kunnskapsrike og engasjerende, og selv om arbeidsmengden er mer enn på UiB er det ikke veldig krevende om en jobber jevnt. Undervisningsspråket har vært engelsk, noe som har vært helt uproblematisk.

Universitetsområdet og byen

Reading er en veldig koselig "town" hvor en finner alt en trenger. Det bor omtrent 350.000 her, og det er en blanding av studenter, familier og eldre. Togstasjonen ligger midt i byen og det går ofte tog til andre byer i UK.
Hovedcampus til University of Reading heter Whiteknights og ligger omtrent en halvtimes gåtur fra sentrum. Det går også buss ofte til og fra campus. Campus har alt av fasiliteter, som undervisningsbygg, døgnåpent bibliotek, treningssenter og baner, flere kafeer og spisesteder, bar med scene og uteområde, og et bygg som blir gjort om til utested to ganger i uken. Med andre ord er det alltid mye liv på campus. Universitetet har også over hundre ulike klubber og lag en kan bli med i, alt fra K-pop til fallsjermhopping, som møtes på campus.

Bustad

Jeg har bodd i en av studentboligene universitetet tilbyr og syntes det har vært veldig greit. Vi har bodd 12 jenter i en "flat", med en blanding av britiske og internasjonale studenter i ulike aldre. I vår studentbolig var noe de kaller "meal plan" inkludert i husleien. Det er tre forskjellige nivåer på meal plans, men det vi hadde inkludert var syv "meal swipes" i løpet av en uke i tillegg til "free cash" som kunne brukes i ulike kafeer på campus. Meal swipes kan brukes på måltider, enten frokost, lunsj eller middag, og en disse har blitt nullstilt hver lørdag dette året. Det er mange ulike studentboliger dersom en ønsker å bo i det, en kan lese om de ulike på universitetet sin hjemmeside. Jeg har hatt det helt supert i studentbolig dette året, og er veldig glad for at jeg valgte det.

Sosialt miljø

Alt av klubber og lag, samt annet sosialt som arrangeres på campus er en god måte både å teste nye ting og å møte nye folk. Mitt sosiale nettverk var en blanding av andre utvekslingsstudenter jeg møtte under Welcome Week (som dessverre bare var her ett semester), lokale og internasjonale studenter jeg møtte i de ulike emnene, og de jeg bodde med. Min erfaring har vært at lokale studenter jeg har møtt i emner ofte har et etablert nettverk allerede, som kunne gjøre det litt vanskelig å komme like tett på de som på andre utvekslingsstudenter. Å bli så godt kjent med de i min "flat" var et av høydepunktene under utveksling og har vært de jeg har hengt mest med. Alt fra å spise middag sammen omtrent hver dag, dra på teater og andre arrangement, til å reise rundt i England.

2017

Vår 2017 - BA i geografi

Vår 2017 - BA i geografi

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Orienter deg med hvilke dager du må ankomme og bestill flybillett i god tid. Pass på at du har med alle dokumentene du trenger og har alt signert og i orden. Anbefaler deg å bo i Halls for det sosiale i lengden. Jeg bodde i Bridges, og det virket som en av de bedre stedene å bo.

Undervisningsformer

Etter min erfaring var undervisningen mer interaktiv enn det jeg er vant med fra UiB. Diskusjoner oppstod i større grad, jeg ble oppfordret til kritisk tenkning under forelesning, derfor var det også viktig å lese på forhånd av forelesningene for å kunne delta. Oppmøte er obligatorisk, og det er krav om at du signerer et dokument for hvert oppmøte. Skulle du ikke ha mulighet til å komme er det også ønskelig at du sender mail om det.

I motsetning til en obligatorisk leseliste var pensumlitteraturen noe du måtte bli kjent med selv. De utga riktignok en anbefalt liste i hver PowerPoint presentasjon, men dette var ofte bare akademiske artikler. Alt av pensumbøker og relevant materiale fant jeg på biblioteket (de har elektroniske artikler), eller med Google Scholar.

Vurdering av emnetilbodet

Du får flere tilbud avhengig av hva du studerer, hvilket år du er i, og hvilket semester du bestemmer deg for å dra. En del fag er undervist i både høst- og vårsemesteret, eller vår- og sommersemesteret. Derfor kan det være lurt å dra på høsten for eksempel. Dersom du tar frie studiepoeng sent i bachelorforløpet vil flere fag mest sannsynlig overlappe for deg. Og det vil si mindre utvalg.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er bra, men du må være selvstendig nok til å arbeide selv for å få nok ut av forelesningene. Språk er påvirket av hvor flink du er fra før av. Personlig føler jeg at jeg har fått bedre ordforråd og blitt bedre på uttale.

Universitetsområdet og byen

Campus er oppbygget av universitetsbygningene, store grønne plener, trær og planter, og en del innsjøer med ender i. Det er mulig å gjøre en rekke aktiviteter her og det er lettest å bli involvert i disse aktivitetene ved å bli med i samfunn (noe jeg virkelig anbefaler). Ellers har de et treningssenter du kan trene individuelt i, eller alternativt melde deg på en felles økt med instruktør. Byen er omtrent 15 min unna med buss. Det beste med byen er utestedene og The Oracle - the "go to place" for å dra på shopping.

Bustad

Dette har vel for så vidt blitt dekket allerede -> Praktiske tips.

Sosialt miljø

Fantastisk sosialt miljø som utvekslingsstudent. Du kommer til å bli gode venner med de du bor med, de som også er på utveksling med deg, og dersom du blir med i samfunn er det enkelt å komme i kontakt med de. Jeg har vært kjempefornøyd med det sosiale miljøet.

2016

Haust 2015 og vår 2016 - BA i geografi

Haust 2015 og vår 2016 - BA i geografi

01.09.2015 - 15.06.2016

Undervisningsformer

Undervisningsformene på geografi på Uni of Reading var veldig lik de på UIB. Det var forelesninger i saler, hvor foreleseren gikk gjennom en powerpoint, som ble tilgjengelig på BlackBoard (UoR sin versjon av MiSide). Jeg tok også fransk level 1 og English for Erasmus, hvor undervisningen var mer personlig og interaktiv, minnet om videregående skole.

Vurdering av emnetilbodet

I begynnelsen av semesteret må man velge moduler på Risisweb. Man kan lett søke opp modulene, og alle modulene har tydelig informasjon om foreleser, undervisningsmetoder og vektlegging av tester/presentasjoner.

Fagleg utbyte og språk

I høstsemesteret tok jeg fagene "Dryland environments", "Earth Monitoring from Space", og i vårsemesteret tok jeg "Preparation for Floods" og "Glacial and periglacial geomorphology". Dette var fag på 2.- og 3.- klasse nivå, som ikke krevde forkunnskaper i faget. I tillegg tok jeg Fransk level 1 og English for Erasmus, gjennom hele året. Undervisningen ble holdt på engelsk, som var helt uproblematisk, da den tekniske terminologien ikke er helt ukjent, og minnet om den norske.

Universitetsområdet og byen

Reading er et sted med få attraksjoner og lite turister. Men campus er utrolig stort og grønt. Og beliggenheten til Reading er veldig heldig, da togstasjonen fungerer som et knutepunkt, og nesten alle tog går innom Reading. Det gjør det utrolig lett å komme seg til steder, for eksempel til Brighton, Cardiff i Wales, og London er bare en 20 minutters togtur unna.

Bustad

Man kan velge om man vil benytte seg av studentboligene til universitetet eller ikke. Hvis man gjør det, så kan man velge mellom "catered" eller "self-catered". På catered så får man 61 pund automatisk overført til campus-kortet hver uke, som kan brukes på utvalgte spisesteder på campus. Dette er veldig lettvint, man sparer seg selv for å dra på butikken å handle, og å lage mat og så vaske opp. Derimot kan man velge å være "self-catered", og dermed vite at du alltid kan spise noe du har lyst på, og vet hva all maten inneholder. Av boliger kan man velge steder som ligger innpå campus, eller på grensen til campus. Uansett er det ikke langt å gå til steder. Man kan velge rimeligere, eldre alternativ med mindre men mer tradisjonelle rom, eller litt dyrere og moderne rom. Universitetet gir deg en god oversikt før semesteret starter.

Sosialt miljø

University of Reading har et utrolig godt socialite miljø. Briter er generelt veldig hyggelige, samtidig er det mange andre utvekslingsstudenter her. Universitetet har mange klubber og foreninger man kan melde seg inn i. Alt fra dans og kakelaging til leirdueskyting, hockey og polo.

2015

Haust 2014 og vår 2015 - BA i geografi

Haust 2014 og vår 2015 - BA i geografi

01.09.2014 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Universitetet i Reading ga noen få datoer og tidsrom man kunne ankomme universitetet på, så det kan være lurt å booke flybillet etter denne avtalen er gjort. Når det kommer til å finne frem til universitetet, er det vanlig at de fleste univeristet tilbyr å møte deg på flyplassen. Dette er også noe du må booke selv, men dette anbefaler jeg virkelig! Ankomsten var to - tre uker før undervisingen startet, og det er vanlig at utvekslingstudenter ankommer først. Dette ga en del tid til å finne seg til rette og til å ordne alt praktisk papirarbeid.

Valg av fag skjedde også i denne perioden. Dette har man egentlig valgt på forhånd i utvekslingsavtalen, men det er mulig å bytte. Man også må velge fag for vår og sommer semesteret i denne perioden, og det er ikke mulig å bytte disse etter nyttår.

Undervisningsformer

Undervisningen besto for det meste av forelesninger og seminarer. Forelesniningene blir lagt up på web et par dager før forelsening, dette gir mulighet til å forberede seg. Det gis også ut en plan over temaene man skal igjennom i løpet av semesteret, og forslag til lesing for hver av forelseningene. Man må også være obs på at litteratur til fagene er veldig løst bestemt. I starten av semesterne vil man finne forlsag til litteratur på web, der man finner en rekke bøker og artikler. Professorne vil gi hint undervegs på hvilke som kan være mest relevant, men opfordrer elevene til å velge det man selv synets mest interessant. Oppmøte til forelesninger er obligatorisk, og man må signere et skjema hver gang man deltar. Mister man for mange timer får man varsel om dette av professoren.

De fleste seminarer er nesten som forelesninger, men her er det åpent for spørsmål underveis. Det er skjeldent man sitter i grupper og diskuterer temaer, men dette kommer helt an på faget man har valgt.

Når det kommer til karakterer, har de fleste fag en oppdelt vurdering. Det blir gitt informasjon om hvor mange prosent oppgavene og eksamen teller i fagbeskrivelsen. Vanligvis vil en større oppgave og eksamen telle 50% hver. Dette kan absolutt være en fordel, ettersom oppaven gir en god mulighet til å få god karakter. Det vil være lurt å booke en time med professoren til å diskutere oppgaven din, slik man vet a man er på rett spor! Alle eksamner er i sommersemesteret, og varer i to timer. Under disse to timene er det vanlig å skulle skrive to essays. Denne form for eksamen er ganske forskjellig fra den i Norge, så jeg anbefaler å prate med din personal tutor eller professoren om dette.

Vurdering av emnetilbodet

Det er en rekke emner man kan velge i Reading! Jeg valgte hovedsaklig fag innen geografi og enviromental science, men også ett engelskfag som var rettet mot Erasmusstudenter. Det er mange interessante og aktuelle fag man kan velge, men vær oppmerksom på at antall studiepoeng varier stort. Vanligvis telte fagene 5 studiepoeng, og noen veldig få telte 10. Det kan være lurt å kikke etter noen 10 poengs fag, slik at man ikke ender opp med seks fag i semesteret. Alle emnene jeg tok var jeg fornøyd med, og jeg satt stor pris på at professorne hadde oppdaterte forelsninger og hadde mye ny informasjon innen faget. Noen var til og med aktiv på twitter, og la ut tips undervegs med aktuelle avisartikler som kunne være nyttig på eksamen.

Fagleg utbyte og språk

I ettertid føler jeg at jeg fikk stort utbytte av både fagene og kunskap jeg fikk i forbindelse med språk. De fleste fag fokuserer på Storbritainnia, så det er kanskje ikke høyst aktuelt med denne kunskapen i Norge, men det er fint å kunne se temaer fra en annen vinkel og ikke minst lære andre metoder som blir brukt der. Engelskfaget jeg tok var med andre Erasmusstudenter hovedsaklig fra Frankrike og Italia, og selv om dette faget kan virke noe lett er det likevel en super mulighet til å møte andre studenter fra Europa!

Språket er ikke et problem ettersom alt naturligvis foregår på Eengelsk. Det tar kanskje litt tid å komme inn i forelesningene, men dette går seg til veldig fort.

Universitetsområdet og byen

Reading har et helt fantastik universitetsområde, og har en av de grønneste campusene i hele England! De bruker mye ressuser for å holde campus til et trivelig sted for studenter, noe som settes veldig stor pris på. Univeristetet ligger en liten busstur unna sentrum, og fungerer som en liten studentby. Campus har alt man trenger, fra en liten matbutikk, frisør, treningsenter, barer, nattklubber, turområde og mye mer. Alt har studentvennlige priser, og man kan også betale med sitt eget campus card og få enda mer avslag.

Reading sentrum er en koslig liten by med store shoppingmuligheter i kjøpesenteret The Oracle, og ikke minst en hel gate langs elven med masse forskjellige spisesteder. Men dersom du foretrekke noe litt mer travelt er London bare 40 minutter unna og Oxford 20 minutter med tog.

Bustad

Skal du studere i Reading anbefaler jeg på det sterkeste å bo i halls. Jeg bodde i Stenton Hall og ble virkelig fornøyd med valget mitt. Reading har en rekke forskjellige studentboliger (alle på campus), som er tilrettelagt for forskjellige ønsker og behov. Prisen varierer også deretter, men de aller fleste er i veldig god stand. Jeg delte kjøkken med sju andre jenter fra forskjellige nasjoner, de fleste var fra Kina og Hong Kong. Det ble en spennende mulighet å oppleve nye kulturer, og få flere kontakter i mange land.
Fellesrom blir vasket av universitetet en gang i uken, så det eneste man trenger å tenke på er sitt eget rom. All informasjon om boliger finnes på Universitetet sin hjemmeside.

Sosialt miljø

Da jeg først ankom Reading ble jeg ikke kontaktet av Erasmusgruppen, så dette er noe man må finne ut på egen hånd. Jeg anbefaler å melde seg inn i gruppen på facebook før man reiser, slik at man vet hva som foregår. Det kan virke litt kaotisk i starten, men dersom man selv tar initativ går ting veldig greit. Generelt er det de man bor med man blir best kjent med og vil være mest med. Noen uker inne i høstsemesteret er det noen dager der alle studentgrupper, societies og sportgrupper har stand på campus, og her finner man alt fra cheerleding til rumpeldunkgrupper. Det er vanligvis ikke opptakskrav, men det kan koste en del å melde seg inn i noen grupper. Dette er en flott mulighet til å bli kjent med andre studenter fra andre studier!

Flott bygning
Foto/ill.:
© University of Reading

Informasjon