Hjem
Studentsider
erasmus+

Universidad de Málaga og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandSpania
  • ByMálaga
  • Studieplassar6
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

På masterstudiet i rettsvitskap kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha avslutta fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er spansk, og gode språkkunnskapar i spansk er derfor anbefalt. Universitetet tilbyr òg nokre kurs på engelsk, men det er oftast ikkje nok emne på engelsk til å fylle eit heilt semester.

Universitetet tilbyr språkkurs i spansk for internasjonale studentar.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Ei oversikt over juridiske emne finn du på universitetet sine nettsider.

Universidad de Málaga nyttar ECTS-systemet, og ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad de Málaga er eit relativt ungt offentleg breiddeuniversitet med i alt 24 fakultet og rundt 40 000 studentar. Universitetet blir omtala som eitt av hjørna i byen sitt «produktive triangel», der dei andre to er flyplassen og Andalucías forskings- og teknologipark (PTA). Universitetet har to campusar. Teatinos ligg litt i utkanten og er den desidert største. El Ejido rommar dei eldre universitetsbygningane og ligg midt i sentrum.

Malaga har om lag 600 000 innbyggarar og ligg på Costa del Sol, i den autonome regionen Andalucía, sør i Spania. Byen vart grunnlagd av fønikarar frå Tyre rundt år 800 fvt. og namnet Malaga kjem truleg frå det fønikiske ordet for «salt», sidan ein tidlegare brukte å salte fisk nær hamna. Viktige næringar i dag er turisme, teknologiutvikling og jordbruk.

Bustad

Internasjonale studentar kan søke om hjelp med å finne bustad frå universitetet sitt bustadkontor på lik linje med spanske studentar. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden om ein er ute i god tid.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juli.

Studentrapportar

2022

Vår 2022 - MAHF LÆHR

Vår 2022 - MAHF LÆHR

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Eg gjennomførte min førebuing til utvekslingsopphaldet ved å lese meg opp på tidlegare studentrapportar, sjå på ulike Universitet med Erasmus + utveklsing og delta på informasjons møter om utveksling. Det var ein stor fordel å delta på informasonsmøta ettersom dei kom med info som eg ikkje hadde tenkt på tidlegare, og kunne gje svar på spørsmål eg hadde om utveklsinga. Eg hadde også nokre møter med studieveiledar for veileding om valg av emner etc. Det kan vere ein fordel å bestille time med studieveiledar tidleg ettersom det er mange som har behov for veiledning når det nærmar seg utveksling.

Undervisningsformer

I Málaga var undervisninga av emna eg tok i form av forelesningar, dei var ikkje obligatoriske, men eg opplevde at det var ein stor fordel å delta på dei. Fleire av forelesarane kom som regel 10-15 minutter for seint til forelesning, medan andre var der før forelesningane var begynt. Forelesarane var optatt av at studentane skjønte kva dei snakka om, og fleire av dei sa det berre var å sende melding så skulle dei svare så godt dei kunne.

Vurdering av emnetilbodet

Som Erasmusstudent kunne eg velge ganske fritt mellom emna. Ettersom kvart emne berre var 6 ECTS var det mange emne å velge imellom. Hovudproblemet med valg av emne var å finne emne som gjekk best mogleg overens med emna i Bergen. I fleire tilfelle var det eit 6 ECTS fag som gjekk overens med faget i bergen. Men ettersom faga i bergen ofte er på fleire studiepoeng enn i Spania måtte eg velge fleire emne for å dekke faget. Dette førte til at eg måtte ta fleire enn 30 studiepoeng i Málaga og at eg fekk eit travlegare semester fagleg med fleire eksamenar. Dei fleste av eksamenane i spania varte i 2 timar der vi svarte på ulike spørsmål knytt til emna skriftleg. Ein måtte ha 50% riktig på eksamenane for å stå. Heldigvis var forelesarane ekstra greie når dei retta eksamenane til erasmus studentane.
Ei ulempe med valg av emne var at Universitetet i Málaga hadde eit heilt anna system når det gjaldt å velge emne. Ein måtte finne ut av når dei ulike emna var og sjølv passe på at emna ikkje kresja med kvarandre. Noko som ikkje var det lettaste ettersom heimesida til Universitetet var komplisert og 'gammal'.

Fagleg utbyte og språk

Etter eit semester i Málaga har spansken min forbetra seg masse. Eg har også fått ein mykje beitre forståing av det kulturelle og sosiale. Nå det gjelder det faglege har eg også fått utbytte der, men det språklege utbyttet er mykje større. Målet mitt med utvekslinga var å forbetre spansken min, noko som var lettare når eg budde i eit land som snakka språket og at eg måtte bruke språket kvar dag.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort. Eg gjekk på fakultetet filosofía y letras som bestod av mange aulaer med forelesningar. Klasseromma var i ein lavara standard enn ved UiB. Det var harde benkar og stolar, det var ikkje tilgang til stikkontakter og forelesarane brukte krittavler når dei skreiv. Det var café på fakultetet, med stort utvalg og åpningstider frå kl.7 på morningen og utover ettermiddagen. Universitetsområdet låg ca. 20 min frå Málaga sentrum, men det var mange bussar som gjekk til og frå heile tida. Sentrum var fullt av butikkar, restaurantar, historiske ruinar og tilgang på stranda la Malagueta.

Bustad

Eg budde i ein leilighet ca. 3 minutt gåavstand til universitetet. I spania brukar dei ein app/nettside som heiter idealista der ein kan finne plassar å bu. Fleire leiligheter er Erasmus leiligheter der du kan bu med studentar som også er på utveklsing, eller så kan du finne leiligheter med spanjolar og lære deg språket endå meir. Boligane er i ein lavare standard enn Norge. Fleire av husa er kalde og laga av stein/sement noko som held leiligheitane kalde om sommaren, noko som er ein stor fordel i sommarvarmen, men som igjen kan gjere det veldig kaldt på vinteren. Derfor er det ein fordel om leiligheita har varmepumpe eller liknande.

Sosialt miljø

Spania har eit sosialt miljø, dei snakkar lett med folk dei ikkje kjenner og reiser ofte ut i grupper på café, restaurant og andre sosiale aktivitetar. Gjennom universitetet og erasmus + programmet blir det organisert aktivitetar nesten kvar dag som ein kan delta på. Eit døme er MSE - Málaga South Experience, der kan du melde deg inn i ei Whatsapp gruppe og få informasjon om aktivitetane som blir arrangert kvar veke. Beachvolleyball, utflukter, festar etc. Eit anna alternativ for å bli kjent med folk er å delta på buddy programmet. Der kan du melde deg på og få ein spanjol som kan veilede deg og finne på ting med deg gjennom semesteret.

2020

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

28.09.2019 - 19.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

Før oppholdet er det veldig greit å orientere seg rundt i Malaga gjennom google maps. Universitetsområdet ligger rundt 20 minutter unna sentrum om du velger å bo der, men det er også mange muligheter for å bo i nærheten av Campus. Likevel velger mange studenter å bo i sentrum fordi det er der aktivitetstilbudet er størst og du bor nærmere stranden. Anbefaler også å melde seg på språkkurs i forkant, spesielt Erasmus språkkurset som holdes i staten av semesteret. Det er en ypperlig måte å komme i gang med å tilegne seg språket og det er også der de fleste finner venner for resten av studieoppholdet. Også greit å laste ned WhatsApp da det er der kommunikasjon hovedsaklig foregår.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varier fra hvem som er professor og hvilket fag det gjelder. I et av fagene var vi veldig få studenter som gjorde at det var veldig interaktivt og mye gruppearbeid i timene som senere ble presentert for resten av klassen. I andre fag hvor vi var flere studenter var det foreleseren som i all hovedsak sto for pratingen, men åpnet også for spørsmål fra klassen. Det varierte også fra fag til fag og man hadde "entregas" og "practicas" som minner om lekser eller typisk arbeidsgruppeoppgave som vi har ved det juridiske fakultetet.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mye å velge i om spansknivået er godt ellers er det et begrenset engelsk utvalg og språknivået på professoren er også deretter ( Spania er langt nede på listen over engelsk nivå i Europa) Ellers er det en del å vele i fra de ulike kullene av fag, samt du kan velge jussfag ved andre fakultet. Jeg hadde Derecho del trabajo ( arbeidsrett) og derecho de seguridad social ( trygderett) ved et annet fakultet. Ved det juridiske fakultetet hadde jeg Derecho financiero ( skatt og finans rett) Derecho mercantil II ( handel og kontraktsrett) og Derecho penal ( strafferett)

Fagleg utbyte og språk

Det har vært veldig interessant å lære om en helt annen rettskultur enn den vi har her i Norge. De har en helt annen tilnærming til hvordan lære opp rettsanvendere. Undervisningen er i større grad teoretisk med noen eksempler fra det praktiske livet. Ellers var det veldig gøy å lære om et annet rettssystem å igjenkjenne likheter og forskjeller med det norske rettssystemet. Språk utbyttet har desidert vært det som har vært størst da jeg hadde to av fagene på spansk (Derecho financiero og Derecho del trabajo). Nivået mitt ved ankomst var vel A2 kanskje B1 og regner med nå å være B2. Medstudentene i Malaga er fantastisk snille å rause når det kommer til å å hjelpe deg med språkferdighetene dine.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet likte jeg veldig godt, selv om det var 20 min fra sentrum med bussen. Alle fakultetene er samlet (foruten økonomi, som ligger i sentrum) og det er mye som skjer på campus. Alle fakultetene har kantine hvor det selger kaffe og sandwich/ baguetter til enhver tid, men de har også varm lunsj (middag) fra 12.30 -15 hvor du får tre-retters til 4 euro. Byen generelt er helt fantastisk! Det er strand, kultur, shopping og uteliv alt i en by. Når du er i sentrum er det også gangavstand til det meste. Også på søndager er det meste av turist severdighetene gratis og det er en ypperlig mulighet å besøke Alcazaba, Picasso museet se Picassos fødested blant annet. Den spanske matkulturen er jo også en severdighet i seg selv du kan stoppe i enhver bar/restaurant å ta deg en øl eller et glass vin og nyte deilig tapas.

Bustad

Jeg fant min bolig gjennom universitetsnettsiden som var veldig enkelt og greit. Flere av vennene mine fant bolig gjennom facebook eller spanske nettsider som ligner på finn.no og hybel.no. På Facebook er det flere grupper for studenter i Malaga og andre grupper for å finne bolig i Malaga.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet må ha vært noe av det beste med mitt Erasmus opphold. ESN (Erasmus student network) er en gruppe som arrangerer aktiviteter hver uke for studentene enten det er temafester, quiz/spill kvelder, beer pong eller tur i fjellet. MSE er også en en mulighet for kjekke opplevelser det er mer reise arrangører og vi dro blant annet til Gibraltar, Cordoba og på surfetur til Cadiz med dem. Flott mulighet for å oppdage de nydelige spanske byene i Andalucia. Om det er noe du lurer på om Malaga er det bare å spørre!

2019

HØST 2019 - PRPSYK

HØST 2019 - PRPSYK

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Snakk med andre som har vært på utveksling på samme sted, se spanske filmer og serier og øv generelt på spansk før utreise.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på UMA er lik den vi har på videregående i Norge. det er mye muntlig aktivitet, innleveringer og arbeid i timen som skal leveres inn der og da. Det er også en del "lekser" og er derfor annerledes enn jeg er vant til på UIB. Det er mindre selvstendig studie med andre ord

Vurdering av emnetilbodet

Det var veldig vanskelig å finne emner som skulle erstatte fagene hjemme på UIB, og da de først ble forhåndgodkjent, var det bare to av fem fag som ikke krasjet med hverandre da vi kom ned til Malaga. Da måtte vi velge fag på nytt. Vi hadde lest og hørt andre studenter si det samme om fagene og var forberedt på det, men det er likevel stress å ikke vite hvilke fag man skal ta før det har gått en del uker inn i semesteret.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige er selvsagt utfordrende på spansk, men samtidig lærer man fagterminologien lettere enn for eksempel grammatik på språkkurset.

Universitetsområdet og byen

Sentrum i Malaga er nydelig, det anbefales sterkt å bo i sentrum og ikke i Teatinos hvor universitetet ligger. dette er fordi Teatinos er litt "øde" og det skjer lite der. Vi reiste kun opp og ned dit med buss på 15 min fra sentrum for å ha undervisning, aldri noe mer enn det.

Bustad

Bo i sentrum og kontakt gjerne språkkurs for å få hjelp til bolig, eller meld deg inn på facebookgrupper (estudiantes de UMA osv) for å få tilgang til folks publisering av leiligheter de leier ut

Sosialt miljø

På psykologisk fakultet var vi bare et par stykk fra erasmus-avtalen og det var lite sosiale muligheter der. Alle i klassen er også 19-20 år, så det kan være greit å være klar over om man reiser ned hit som 25-26 åring. Det er en del sosiale grupper med erasmus studenter på whatsapp osv som man kan være oppdatert på. Om man oppsøker det sosiale så finner man mange muligheter. Ellers kan man også bli med på dans, trening, yoga osv med spanjoler for å være sosiale med dem

Vår 2019 - Lektorprogram i framandspråk

Vår 2019 - Lektorprogram i framandspråk

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Kor mykje som må ein må førebu før avreise kjem nok an på kva ein studerer. På lektorprogrammet var det til dømes ein del emner som må takast (alt etter kva som er ditt fag 2) sidan det ikkje var frie studiepoeng. Difor var det greit å få ein oversikt over kva emner eg skulle ta og sende inn ulike skjema til førehandsgodkjenning og til ERASMUS sin portal. Alt dette får ein nok god informasjon om uansett. Anna enn dette er det jo anbefalt å jobbe med spansken. Eg anbefaler (veldig) sterkt å ta språkkurset ved CIE ein månad før semesteret byrjar + det ERASMUS-arrangerte språkkurset på same stad. Dette fekk eg Lånekassen-stipend for å gjere og det er òg enkelt å få vener der.

Å kome seg til rette i Málaga er ikkje vanskeleg. Når ein har fått emner/timeplan på plass (dette gjerast gjerne i samarbeid med ein studiekoordinator der nede) er det kanskje bolig og transport som står for tur. Busskort tenker eg er eit 'must' i denne byen. Bolig kan ein nok finne via ulike aktørar for studentar i byen, og eg nytta meg av eit slikt tilbod første månaden medan eg tok språkkurset i utkanten av byen. Samtidig brukte eg Idealista (hybel.no/finn) og fann meg eit kollektivt nærmare byen/universitetet når det nærma seg studiestart.

Det er eigentleg ikkje så mykje anna enn bolig og studierelatert som må ordnast, så å studere i Spania er eigentleg veldig greit.

Undervisningsformer

Veldig mykje opplesing/førelesing i mine emner. Alt etter om ein tok 1., 2. eller 3. årsemner var det ein del innleveringsoppgåver som gav 'poeng' langs semesteret, i tillegg til ein eksamen på slutten som står for ein god del av karakteren. Dette varierer jo sjølvsagt med emner.

Vurdering av emnetilbodet

UMA har det aller meste. Personleg skulle eg eigentleg ta emner i spansk- og latinamerikastudium (mitt fag 2), men dette viste seg å vere for vanskeleg. Eg endte med å ta andre typar emner i Málaga og tok heller desse obligatoriske spanskemna før/etter utveksling.

Fagleg utbyte og språk

Språk: Det er lett å hamne i ein internasjonal gruppe, og dette er jo eigentleg berre kjekt sidan dei er ute etter dei same opplevelsane som du. Du kan få ein lokal 'buddy' (fadder), så det kan vere greit å nytte seg av. Og som sagt, ta språkkursa. Du får stipend for å ta kursa om du tek eitt eller fleire emner ved UMA på spansk etterpå. Du kjem til å få bruk for (og lære) spansk i dagleglivet og på universitetet.

Eg var meir oppteken av å lære spansk dette semesteret, slik at fagleg utbyte var ikkje topp prioritet for min del.

Universitetsområdet og byen

Málaga er synonymt med trivsel. Du får stort sett fint vêr og det er veldig god stemning i byen. Ein kan gå på 'fjellturar', slappe av på bystranda eller utforske byen. Universitetsområdet ligg utanfor sentrum i eit tilsynelatande 'nytt' område. Nokre få fakultet ligg i òg sentrum. Det er litt øyde der (kan ha endra seg sidan) men heldigvis går det bussar til sentrum svært ofte. Det er vanskeleg å seie korleis dei andre fakulteta er då området er ganske stort og ein gjerne ikkje har undervisning på mange ulike fakultet. Eg nytta meg ofte av parkar og universitetets botaniske hage som studiestad, spesielt frå februar til april. Når det blei varmare var det ofte på kafear i byen som vart studiestaden min. Stranda var òg svært populær som lesestad (fram til gradestokken bikka 25-30) men dette glir fort over i soving eller lite produktiv studering.

Bustad

Utvekslingsstudentar kan finne bolig i ulike delar av Málaga. På nettsidene deira har dei linkar til Student Rental Málaga og Residencias de Estudiantes en España. Eg brukte førstnemnte slik at eg hadde ein stad å bu første månaden, og bestemte meg for å heller gå på 'visningar' når eg kom ned. Då brukte eg Idealista (Uniplaces fungerer bra òg) og fann eit bukollektiv ganske enkelt. Vil anbefale gangavstand til sentrum.

Sosialt miljø

Malaga South Experiences (MSE) arrangerer korte og lengre turar til stader rundt om i Andalucía og Marokko som eg anbefaler å delta på. Som sagt anbefaler eg òg på det sterkaste å nytte seg av både eit månadskurs i spansk (dersom Lånekassen enno gir støtte til dette) og ERASMUS-tovekers kurs like før studiestart. ERASMUS har òg andre sosiale tilbod og det er sannsynlegvis få plassar det er lettare å møte nye folk enn på utveksling her.

2018

VÅR2018 - MAPS-PSYK, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

VÅR2018 - MAPS-PSYK, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Tips til forberedelse er å finne mest mulig informasjon, fra alle sider for å kunne veie de opp mot hverandre, både i forhold til emner man vil ta, hvor man vil bo, og i forhold til hvordan en ønsker å tilbringe oppholdet i Málaga. En del google-søk, altså, men Erasmus-koordinatorene på UiB har også en del informasjon, så spør om alt du lurer på. Anbefaler også å snakke med tidligere Erasmus studenter til Málaga om hvilke emner de har tatt, professorer de har hatt og lignende ting, da professorene i de emnene jeg har tatt gjorde ting på forskjellige måter, og de har mye frihet til å gjøre dette, slik at du lykkes med å velge de emnene og de professorene du kan få mest mulig utbytte av å studere med.

Undervisningsformer

Jeg har tatt tre emner (6 ECTs hver) på psykologisk fakultet, et emne ved juss-fakultetet, og ett til ved fakultetet Estudios Sociales y del Trabajo (en del arbeids-organisasjon-relaterte emner er plassert her). I alle disse er undervisningen stort sett slik som forelesninger ved UiB. I noen av emnene, er foreleserne veldig kreative og flinke og å ta i bruk andre medier i undervisningen og variere det. Forskjellen er de ukentlige aktivitetene med individuelle- eller gruppeoppgaver i alle emnene som teller mellom 20 og 40 prosent av den endelige karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

UMA har bred emnetilbud for de som ønsker bredde i utvekslingssemesteret. For studenter fra psykologisk fakultet ved UiB, som har avtale med psykologisk fakultetet ved UMA, innebærer det at vi må ta minst halv parten av emnene på dette fakultetet. Dette er litt uheldig for arbeids-og organisasjons psykologistudenter som ønsker fordypning på samme fagfelt. Men man klarer å få fagkombinasjoner som er veldig interessante. Jeg er personlig veldig fornøyd med emnevalget jeg gjort, og kvaliteten på de aller fleste.

Fagleg utbyte og språk

Å studere på et annet språk er alltid omstilling, og innebærer en overgang en må gjennom. Málaga med sin dialekt krever tilvenningstid til denne spanske dialekten, men dette er overkommelig med språklig forberedelse før avreise, slik at en sikrer seg noe nivå før ankomst. Det intensive Språkkurset for studenter som tilbys i Málaga av Centro Internacional de Español i samarbeid med UMA, hjelper mye med få språknivået opp. Om man har tid, er det lurt å forlenge dette kurset samtidig som man forlenger tiden i byen før studiene begynner, for å bli mest mulig vant til denne dialekten og spansk. Heldigvis er det slik at faglig innhold, for min egen del i hvert fall, er mye mer tilgjengelig og lett å følge med etter hvert. Alle disse ukentlige oppgavene man må gjøre tvinger én til å brette opp ermene og jobbe med språket relatert til emnene, og man lærer mye på kort tid.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Málaga (de aller fleste fakultetene) ligger i Teatinos, mellom 20 og 30 minutter med buss fra sentrum. Store deler av Teatinos er nytt og deler av det er under konstruksjon. Selv om Teatinos har flere rolige og fine steder, er det etter min mening ikke det beste ved Málaga. Byen selv er mindre i størrelse enn jeg forventet, og har fjell, sjø og fint vær, veldig lett for en fra Bergen å trives i. Det er en del turister i byen, men den har noe til alle, og det er mulig å unngå disse turistiske områdene. Byens strender er også like i nærheten.

Bustad

For det sosiale livet som Erasmus student, er det nok best å bo et sted i nærheten av sentrum. Det finnes flere områder rundt sentrum med rimelig leie og gode buss forbindelse til UMA. Veldig mange studenter velger å bo i og nær sentrum.

Sosialt miljø

Det knyttes bond med andre Erasmus eller internasjonale studenter allerede fra intensiv språkkurs-tiden, og disse ender opp med å være noen av de man tilbringer en del tid sammen med, selv om man blir kjent med mange nye mennesker til stadighet. Et av de beste tingene med et slikt opphold er at det virker som det er så mange fine, interessante og spennende folk å bli kjent uansett hvor du snur hodet.

Lektorprogrammet i framandspråk, vår 2018

Lektorprogrammet i framandspråk, vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før avreise var det mye praktisk som måtte fikses via UiB. Jeg fikk veldig god hjelp fra studieveilederen min og anbefaler alle å ha god kontakt med både studieveileder og Internasjonalt senter på UiB.

Ellers brukte jeg hjemmesiden til Universidad de Málaga flittig. Det hadde lagt ut egne guider for utvekslingsstudenter. Så sjekk gjerne ut universitetet sin egen hjemmeside - her kan du finne mye god informasjon!

Meld deg gjerne på et språkkurs før du starter på universitetet. Her møtte jeg de aller fleste av vennene mine og jeg ble bedre i spansk.

Undervisningsformer

Skolesystemet passet ikke for meg. Slutteksamen i juni talte minimalt inn på karakteren og mye av grunnlaget for karakteren ble lagt allerede i de første månedene av semesteret. Ingenting var anonymisert og læreren satte karakter på deg etter hvor aktiv du var i timene. Du kunne også levere inn frivillige «lekser» og oppnå enda høyere karakter. Mine forutsetninger for høye karakterer var dermed ikke så god.

Vurdering av emnetilbodet

Litt spesielt ettersom jeg ikke har noen frie studiepoeng i graden min, dermed ble den største utfordringen å finne emner som kunne godkjennes i graden min. Men emnetilbudet generelt i Málaga var upåklagelig.

Fagleg utbyte og språk

Språkmessig så har jeg lært veldig mye på kort tid. Fagmessig så ble det for vanskelig for meg.

Universitetsområdet og byen

Upåklagelig! Málaga er en utrolig sjarmerende og fin by. Byen har alt! Det er en utrolig fin by å være student i.

Bustad

Brukte nettsiden idealista.com for å finne meg en leilighet. Selv ville jeg bo alene, men her kan du også finne kollektiv og noen å bo sammen med. Jeg vil anbefale å bruke en slik side! Evt. ta kontakt med det internasjonale kontoret på universitetet der du reiser til. De vil nok mer en gjerne hjelpe deg med bosted.

Sosialt miljø

Hopp i det! Ikke vær redd! Alle er i samme situasjon. Møt opp på sosiale sammenkomster i regi av universitetet eller andre organisasjoner for utvekslingsstudenter. Meld deg på et språkkurs før universitetet starter. Det sosiale var kanskje det aller beste med hele oppholdet mitt. Jeg fikk venner for livet.

2017

Vår 2017 BAHF Norsk som andrespråk

Vår 2017 BAHF Norsk som andrespråk

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

En kan regne med en del papirarbeid på forhånd og i den første perioden. Du må levere enrollment to ganger, og etter siste kan du ikke endre fag. Selv om jeg tok frie studiepoeng ble ikke alle fagene godkjent av Universitetet i Bergen.

Spanskkurset som vi blir tilbudt vil jeg fraråde å ta. Det kan være en fin måte å bli kjent med folk på, men det er veldig dyrt (200 euro for to uker). Jeg er en av få studenter som ikke har fått godkjent dette kursets studiepoeng (7), så sjekk med studieveileder på forhånd om du får det eller ikke. Det er heller verdt å sjekke ut Escuela de lenguas, EOI Malaga. Her må du gjennom en liten søknadsprosess for å komme inn, men du betaler kun 70 euro for et år og kan gå to-tre dager per uke. Mye mer for pengene, men ingen studiepoeng eller erasmusstudenter.

Undervisningsformer

I mine fag var det kun forelesning og noe praktisk arbeid, det varierte veldig fra fag til fag om vi fikk oppgaver å jobbe med. Jeg har tatt fire fag som er en del av Bachelorgraden i engelsk her, men to av fagene ble undervist på spansk. Det er en veldig annerledes undervisningsmetode ved Universitetet i Malaga sammenliknet med UiB (og kanskje norsk pedagogikk generelt).

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved UiM var veldig greit, men det at jeg ikke fikk godkjent emner av UiB gjorde oppholdet litt vanskelig, og jeg har ikke fått anledning til å ta 30 studiepoeng som planlagt, på grunn av dette.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært mye ved UiM, noe er repetisjon fra Uib men faget mitt på Uib er norsk, så her har jeg fått anledning til å lære mer om engelsk lingvistikk og jeg har brukt fritiden min på å utvikle spansken min.

Universitetsområdet og byen

Det er 3 universitetsområder så vidt jeg vet. Ett i sentrum (økonomiske og kunst-fakultet), ett 20 min med buss/sykkel fra sentrum, og ett en times tid fra sentrum. Mitt fakultet ligger 20 min fra sentrum, med sykkel. Det er superenkelt å sykle dit, kjempe fin sykkelvei helt fra sentrum og ut til universitetsområdet. Fakultetet (filosofia y letras) er litt gammelt, men har et fint bibliotek med rom for både gruppearbeid og individuelt i total stillhet. Kantinen har et greit utvalg, men er ikke så fin å sitte i, men det gjør ingenting ettersom det er både bord og gress rett utenfor. Og hvis det er fult der har du botanisk hage rett ved siden av fakultetet. Utrolig deilig med en lunsjpause i solen!

Malaga sentrum er veldig lite og enkelt å bli kjent med. Noen steder er det litt vanskelig å finne matbutikker, men så lenge du undersøker dette på forhånd burde det gå greit. Det er billigere å handle grønnsaker og frukt hos de mindre forhandlerne. Det er også et stort marked i sentrum, dette er verdt å se, men er også en turistattraksjon, så litt overpriset. Strendene i Malaga er helt fantastiske, og det er en super by å ha sykkel i. Det er mulig å kjøpe en brukt sykkel for 50-100 euro. Jeg har brukt min utrolig mye, det er også et område som heter Pedregalejo og El Palo som er 20 min på sykkel fra Malaga sentrum. Her er det fullt i strender og sjømatrestauranter. Skikkelig feriestemning!

Bustad

Jeg ble kontaktet av ei spansk jente via facebook (apartments for rent in malaga) og takket ja til å bo med henne. Det er selvfølgelig mulig å bo med andre erasmusstudenter, men jeg føler at for min del har det å kunne kommunisere på spansk daglig vært en viktig del av oppholdet mitt. Det er mange bygninger som er fylt av erasmusstudenter, og her vil du få et litt annerledes forhold til de du bor med. Min erfaring er at de som bor sammen og er utvekslingsstudenter, gjerne holder sammen hele semesteret.

Når det kommer til å finne bolig kan det være lurt å leie en airbnb først og så bruke litt tid på å gå på visning. Er mange leiligheter med dårlig kvalitet (f.eks rom uten vindu) som tilbys studenter (men dette gjelder jo for Bergen også). Flere jeg har blitt kjent med her har også endt opp med å bli boende i airbnb leiligheten. Det er ikke sikkert at du får en kontrakt, men det gjør ingenting. Det er vanlig at en som eier en leilighet leier ut et rom uten at de har kontrakt. Leieprisene er på 180-350 euro per måned. Jeg vil anbefale å bo i sentrums området, og ikke Teatinos som er universitetsområdet, som er litt øde. Midt i sentrum er det litt slitsomt å bo (rundt Plaza Merced og i nærheten av Calle Comedias). Her er det mange utesteder, så det kommer jo an på sovehjertet og personlighet. Hvis du planlegger å gå mye ut kan det være beleilig å bo her :) Jeg har bodd i Capuchinos som er rett i utkanten av sentrum, 10 min å gå til de fleste utesteder, restauranter osv. Veldig fornøyd med å ikke bo midt i en festgate. Dette området er litt fattigere enn andre, men det er helt trygt her og du har alt du trenger i nærheten, også buss (melkerute) som går mot strendene (hvis du ikke har sykkel eller liker å gå).

Sosialt miljø

Det sosiale er enkelt når du er erasmusstudent! Du blir lett kjent med andre utvekslingsstudenter, og mange har lyst til å reise rundt i Andalucia regionen og det skjer alltid noe! Det er mange fester, reiser og aktiviteter som blir arrangert av diverse organisasjoner, personlig har jeg ikke benyttet meg så mye av dette men heller reist på egenhånd med venner (hvis fem stk leier en bil koster det nesten ingenting!). Men det er mange som reiser på arrangerte turer og jeg tror dette er en fin kilde til nye vennskap. Det er litt vanskelig å komme inn på spanske og få seg spanske venner, men det er verdt et forsøk!

Vår 2017 MAMN LÆRE

Vår 2017 MAMN LÆRE

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

I starten kan det være tøft å flytte til et sted der alt er nytt, byen, menneskene, kulturen, språket... Når man føler seg litt svak og kanskje har lyst til å gå hjem å legge seg i senga er kanskje den tida der man skal gå litt mot seg selv og hoppe inn i det ukjente og bli kjent med folk. Det hjelper veldig mye å bli kjent med noen i alt det nye, men det er ikke alltid at det kommer av seg selv, man må være litt tøff og utfordre seg selv.

Undervisningsformer

Jeg synes det var veldig lite informasjon om eksamen, mange som jeg snakket med som møtte på eksamen visste egentlig ikke hva som skulle skje og hva det var viktig å forberede seg på. Det var også veldig vanskelig å finne fram på nettsiden til universitetet i Malaga, men dette har nok også med at nettsiden var under endring og dermed mye som ikke fungerte.

Vurdering av emnetilbodet

Bra, men skulle ønske det var lettere å finne informasjon om dette på nettsiden til universitetet. Det var også en veldig lang og slitsom prosess å få fagene sine godkjent da vi måtte et sted for å få en signatur, et annet sted for å få et stempel og et nytt sted igjen for å få godkjenning, så måtte vi gjennomføre hele prosessen enda en gang en måned senere for å vise at vi var sikre på valg av fag. Dette var ikke fort gjort, da vi måtte vente i kø i flere timer og de som skulle stemple ikke møtte opp. Dette er noe som kan gjøres raskt over internett, men som ble til et evig pes over flere dager som gikk utover min undervisningstid.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte å reise til Spania for å lære meg spansk, noe jeg klarte! Jeg har også lært veldig mye om spansk kultur -og anna kultur.
Selv om mine engelskfag ved universitetet i Malaga ikke var det mest relevante for mine studier i Bergen, har jeg så absolutt lært så mye om meg selv og blitt sterkere som person, noe som er utrolig relevant å ha med seg i ryggsekken. Ikke minst det å forstå andre kulturer og lære nye språk ser jeg på som veldig nyttig, selv for en realfagslærer som jeg planlegger å bli i framtida.

Universitetsområdet og byen

Malaga er en fantastisk flott by! Mange soldager, mye kulturelt som skjer, museum gratis for studenter, fjelltopper rett ved og føler man for en dukkert, er havet og stranda rett ved. Med så fine sykkelveier og så mange soldager er jeg glad for at jeg kjøpte meg en brukt sykkel som transportmiddel. Det gjorde at jeg kom meg på mange utflukter nærme byen. Mitt fakultet var et stykke utenom sentrum, men med fin sykkelvei, gjorde ikke det så mye.

Bustad

Jeg reiste nedover uten å ha funnet et fast sted å bo. Da jeg kom nedover var det lettere å dra på visning og finne ut av hvilket område jeg ønsket å bo i. Det gikk overraskende lett å finne en passende leilighet i sentrum til en billig penge. Jeg bodde med to spanske damer, noe som gjorde det lettere for meg å lære språket. De snakket også engelsk men ønsket å hjelpe meg med å lære meg spansk.

Sosialt miljø

Da jeg reiste nedover kjente jeg ingen, men jeg begynte med en gang på språkkurs og der jeg møtte jeg klassevenner som jeg holdt kontakten med. I tillegg oppsøkte jeg folk i gata, på salsasteder(da jeg har en interesse for salsa) og var med på noen erasmusarangamenter. Nesten alle jeg kjente var enten spanske eller ønsket å lære seg spansk, noe som gjorde at jeg fikk snakket og lært mye spansk gjennom det sosiale. Det skal også sies at spanjoler er lette å komme i kontakt med, mye lettere enn nordmenn, de er veldig åpne, hjelpsomme og inviterer gjerne på middag!

Grøn campus
Foto/ill.:
© Universidad de Málaga

Informasjon