Hjem
Studentsider
erasmus+

'Pázmány Péter' Catholic University og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandUngarn
  • ByBudapest
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er i hovudsak ungarsk, men det finst òg ei rekke emne som har engelsk som undervisningsspråk. I tillegg finst det nokre få emne som blir underviste på tysk, fransk og italiensk.

Informasjon om ungarsk språkkurs finn du på denne nettsida.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap.

nettsida til universitetet finn du oversikt over kva emne ein kan ta som Erasmus-student. Erasmus-studentar kan velge blant emne på bachelornivå.

Universitetet nyttar ECTS-systemet, der ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Pázmány Péter' Catholic University er eit privat katolsk universitet med rundt 10 000 studentar. Det har fem ordinære fakultet og i tillegg eit eige institutt for forsking innan kanonisk rett, altså det interne lovverket for den katolske kyrkja. Universitetet har elles utmerkte forskingssentre innanfor fagfelta Midtausten-studiar, konkurranserett, bioteknologi og eksperimentell medisin.

Budapest er hovudstad i Ungarn og består historisk sett av to byar, Buda og Pest, som ligg på kvar si breidde av Donau. Han har rundt 1,7 millionar innbyggarar og er ein historisk viktig og usedvanleg vakker by med mange slott og praktbygg. Kostnadsnivået i Budapest er lågt samanlikna med andre europeiske storbyar.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader i Budapest. Den mest kjente er St. Ignatius College, som er tilknytt jesuittordenen, men det finst òg andre alternativ. Det er òg råd å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Budapest.

Semesterinndeling

September - januar og februar - mai/juni.

Studentrapportar

2022

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2022 - 30.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Skolen har et eget Erasmus kontor med ansatte som er ansvarlig for Erasmus studenter, og er dermed svært behjelpelige. Når det gjelder fag og påmelding på disse, er det viktig å være obs på at det er første mann til mølla prinsipp hvor man må registrere seg på nettet. Dette får man god informasjon av skolen i god tid før selve påmeldingen.

Undervisningsformer

Undervisningen besto for det meste av forelesninger. I noen fag, avhengig av professor, kreves det mye muntlig aktivitet, mens i andre kreves det mindre.

Vurdering av emnetilbodet

Det var et veldig variert emnetilbud med mange engelskspråklige fag, innenfor områder som EU-rett, forretningsjus og mer. De fleste fag er 6 studiepoeng (6 credits) hver, så man har derfor 5 fag. Jeg hadde selv bl.a. Negotiation skills, Misleading Advertising og Environmental Law.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde at engelsken min forbedret seg og at jeg lærte mer akademisk engelsk. Det faglige utbytte var varierende fra fag til fag, men gjennomgående fikk jeg et godt innblikk i innholdet i de ulike fagene. Arbeidsmengden er også overkommelig og varierer noe fra fag til fag. Jeg hadde ingen endelige skoleeksamener, da skolen operer med en tredelt karakter. Jeg skrev derfor noen ukentlige innleveringer i noen fag, hadde noen skriftlige prøver, et større essay og presentasjoner i andre. Muntlig aktivitet var også tatt med i vurderingsgrunnlaget, noe som varierte fra professor til professor.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger sentralt til på Pest-siden og er lett å komme seg til og fra. Kollektivtransport fungerer også veldig bra, så kan være lurt å bosette seg et sted det er god tilgang til dette. Pest-siden er også delt inn i ulike distrikter, og jeg fikk anbefalt å bo i distrikt 5, 6 eller 7.

Bustad

Jeg skrev innlegg i ANSA Budapest, hvor en annen jente fra Norge kontaktet meg. Vi fant sammen en leilighet på en facebookside, det finnes flere slike sider. Noen venner av meg har også leid bolig gjennom AirBnb. Det er en del norske medisin- og veterinærstudenter i Budapest, så ANSA gruppen på facebook kan også være et sted å starte om man ønsker å bo sammen med andre norske. Jeg bodde på Pest-siden i distrikt 6 og anbefaler dette. Det er veldig sentralt og lett å komme seg rundt ift. kollektiv transport.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Budapest er veldig bra for en Erasmus student. Det er veldig mange arrangementer og turer man kan bli med på. Skolen arrangerer også en fadderuke på starten av semesteret, og du får utdelt en fadder som du kan stille spørsmål til. Det er også mange steder man kan reise fra Budapest, og det finnes flybilletter og togforbindelser til bra priser. Med andre ord er det mye man kan oppleve på et semester!

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2022 - 30.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Ingen forberedelser er nødvendig utover den informasjonen som kommer fra UiB og vertsuniversitetet. Anbefaler å bli med i facebookgruppen «Leiligheter i Budapest for norske studenter og arbeidstakere», «Norske studenter i Budapest (ANSA Budapest). Når man kommer ned til Budapest, anbefaler jeg å melde seg inn i gruppen «Erasmus Life Budapest» på facebook og/eller følge siden på instagram. Her får man daglige varslinger om sosiale aktiviteter for alle erasmusstudenter.

Vi var tre norske fra UiB på Pazmany Peter dette semesteret, og vi fikk alle veldig god hjelp av utvekslingskoordinatoren vår i Budapest. Hun svarte raskt og var veldig serviceinnstilt. Det var veldig lav terskel for å spørre om ting.

Undervisningsformer

Undervisningen besto av forelesninger. Vi var imidlertid svært få i de fagene jeg tok, ca. 10-20 personer i hvert fag. Undervisningen ble derfor holdt i klasserom. Det var ganske stor variasjon i måten professorene foreleste på. 3 av 5 forelesere var veldig opptatt av aktiv deltakelse og stilte alltid spørsmål til studentene. Mens de andre to foreleserne foreleste uten å kreve noen form for aktiv deltakelse.

Hvert fag var på 6 poeng, så derfor måtte jeg ha 5 fag for å få 30 studiepoeng. Dette var veldig overkommelig. Vi hadde ingen skoleeksamener. Karakterene var basert på aktiv deltakelse, innleveringer og muntlige presentasjoner. Det var også veldig lite å forberede seg på til hver forelesning. Hvis man gjør det man skal av innleveringer og presentasjoner, og ikke minst passer på å delta aktivt i timene, er det lett å oppnå toppkarakter i fagene. I og med at det ikke er eksamensperiode som vi er vant til i Bergen, har du mye fritid til å oppleve vakre Budapest.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange fag man kunne velge mellom. Det er flere EU-fag, menneskerettslige fag og fag som går på å forbedre juridiske skriveferdigheter på engelsk, forhandlingsfag og hvordan man skal utforme kontrakter. Så her er det mye å velge i. Og de fleste av professorene jeg hadde snakket veldig godt engelsk.

Man får varsel fra universitetet når man kan melde seg opp til fag. Påmeldingen åpner først for utvekslingsstudentene, så du har god tid til å sørge for at du melder deg opp til riktige fag.

Eneste ulempen er at det er en del ettermiddags – og kveldsundervisning på enkelte fag. Men hvis du ser at ett eller flere fag går sent, er det ikke verre enn å bytte til et annet fag som gir en bedre timeplan for deg. For når du melder deg opp til fag, kan du hele tiden gå inn på kalenderen i portalen for å se hvordan timeplanen din blir.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har variert fra fag til fag. I noen fag har jeg lært en del, og i andre fag har det vært veldig lite faglig utbytte. Men når det gjelder språk, har jeg definitivt utviklet meg. Særlig har jeg blitt bedre til å skrive juridisk engelsk, og jeg har også utvidet det dagligdagse ordforrådet mitt. Jeg føler meg mer selvsikker når jeg prater engelsk nå enn det jeg gjorde før utvekslingsoppholdet mitt.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er helt ok. Det ligger fint til i Pest, men selve bygget og området rundt er ikke noe å skryte av.

Budapest derimot er en helt fantastisk by. Jeg hadde aldri vært i Budapest før dette oppholdet. Byen er vakker med mye flott arkitektur, fine Donau som deler Budapest inn i Buda og Pest, masse restauranter og barer og veldig mye bra vær. Også er det ekstremt billig der: mat, drikke, transport og tjenester er veldig mye billigere enn i Norge. Så her lever du ganske fett på stipend og lån fra Lånekassen og fra Erasmus. Man trenger ikke å ha spart noe særlig før man drar hit.

Bustad

Vi var to stykker fra UiB som leide leilighet gjennom AirBnb. Vi bodde i sjette distrikt på Pest-siden, noe vi var superfornøyd med. Det var sentralt, trygt og fint. Vil anbefale å bo i distrikt 5, 6 eller 7. Alle disse ligger i Pest. Buda-siden er absolutt verdt å besøke, men vil ikke bodd her. Det er veldig usentralt, for så og si «alt» ligger på Pest-siden.

Leieprisen var ca. kr. 4500 per pers i måneden, noe som er dyrt for å være Budapest.

Sosialt miljø

Det er mye å finne på, og erasmusstudenter er veldig åpne for å bli kjent. Det er fadderuke og man får tildelt en egen mentor som man kan stille spørsmål til. Utover i semesteret arrangerte faddergruppen flere sosiale ting. I tillegg er det noe som skjer omtrent hver dag gjennom facebook-gruppen «Erasmus Life Budapest».

Jeg opplevde mine medstudenter som veldig inkluderende og hyggelige, men de aller fleste var rundt 19-21 år. Så vi norske studentene følte oss litt gamle i forhold til resten av erasmusstudentene.

2021

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

02.02.2021 - 30.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det er ikke mye som må forberedes før utvekslingsoppholdet. Kan anbefale å melde seg inn i ulike facebook-grupper, der kan man få mye informasjon og hjelp med å finne bolig.

Om man har noen spørsmål er universitetets Erasmus-kontor svært behjelpelige, og man får også tildelt en egen fadder som kan svare på det du måtte lure på.

Undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. Vanligvis ville dette foregått på fakultetet, men ble under korona gjort på nett hele semesteret. Man har til sammen fem fag, der hvert fag gir 6 studiepoeng.

Eksamen er rundt midten av mai, og kan være enten skriftlig, en innlevering, en fremføring eller multiple choice. Eksamensform blir bestemt av hver enkelt professor. Man bør være forberedt på at ikke alle professorer er så opptatt av å gi all informasjon i starten av semesteret, slik som man gjerne er vant med fra UiB. Pensum, eksamensform, karakterskala ol kan bli bestemt (eller til og med endret) ganske sent i semesteret. Til gjengjeld er det sammenlignet med Bergen mye lettere å få gode karakterer.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mer enn nok engelskspråklige emner å velge mellom, blant annet innenfor forretningsjus, EU-rett, internasjonal rett ++.

Man må selv melde seg opp i dette innen en gitt dato, men dette gir universitetet god informasjon om i forkant av fristen. Når påmeldingen starter er det første mann til mølla, men som erasmusstudent får man tilgang til oppmelding noen timer før de øvrige studentene. Jeg fikk derfor plass på alle fagene jeg søkte på.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var ganske varierende fra fag til fag. Noen fag og forelesere var veldig engasjerende og interessante, mens andre ikke var det. Det kan være lurt å melde seg opp i flere fag enn nødvendig i starten, for man kan enkelt melde seg av om man finner ut at faget ikke passer deg.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger sentralt på Pest-siden og ble nylig pusset opp! Byen er et fantastisk sted å studere, med mye å gjøre og se. Det er byen og det sosiale studentmiljø som gjør Budapest til et fantastisk studiested - mer enn det faglige utbyttet. Ungarn er også veldig studentbudsjettvennlig - der alt fra leie, transport og mat er mye billigere enn i Norge.

Bustad

Vi leide bolig gjennom AirBnb, men man kan også finne det på en rekke facebooksider. Erasmus Budapest kan også hjelpe med å finne bolig, både om man ønsker å bo alene eller i kollektiv med andre internasjonale studenter.

Buda-siden er veldig fin og rolig, men ønsker man å bo sentralt anbefaler jeg å bo på Pest-siden - gjerne i 5,6 eller 7 distrikt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Budapest er stort og veldig bra! Fakultetet arrangerer fadderuke og noen turer gjennom semesteret, og Erasmus Budapest organiserer turer og arrangementer flere ganger i uken hele semesteret. Så det er enkelt å bli kjent med andre studenter.

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

.

Undervisningsformer

Dette semesteret har alt foregått på teams grunnet korona restriksjonene. Opplegget har forøvrig vært oversiktlig og gjennomførbart.

Vurdering av emnetilbodet

Det finnes en rekke emner man kan velge mellom hos universitetet og fullt mulig å fylle opp alle studiepoengene med engelske valgfag.
På den andre siden viser min erfaring at det er variert opplegg og krav fra fag til fag. Man kan også velge blokk-fag. Dette er fag som går intensivt gjennom pensum over kort tid hvor man har en eksamen/presentasjon ila. siste forelesning-disse kan anbefales.

Fagleg utbyte og språk

De aller fleste forelesere er svært flinke i engelsk, mens enkelte, dessverre, snakker ikke like forståelig. Dette merker du fort og har mulighet til å bytte fag i begynnelsen av semesteret, om det skulle være aktuelt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsbygningen er en vakker og gammel bygning som ligger i sentrum av Budapest.

Bustad

Leieprisene i Budapest for en leilighet med bra standard -for en norsk student- er snille. Du får generelt mye for pengene i Ungarn.

Sosialt miljø

bra! Det er flere Erasmus arrangementer for alle Erasmus studenter i Budapest. I tillegg arrangerer skolen hyppig aktiviteter og utflukter for studentene ved Pazmany Peter.

2020

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

21.08.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det er ikkje mykje å førebu før utvekslingsperioden startar. Det er diverre ikkje så mykje oppdatert informasjon om studiestaden/studietilbodet på nettsida, men ein blir tidleg tildelt ein fadder som svarer på det ein måtte lure på. Det er også ein rådgivar på universitet som svarar raskt på spørsmål.

Det er ein fordel at det går direktefly til/frå Budapest - Oslo fleire gonger i veka. Med Wizzair kan ein få billettar til 100kr ein veg.

Undervisningsformer

Faga er verdt 6 credits, ein må såleis ta eksamen i 5 fag for å fullføre semesteret.

Ein kan velje mellom å ta ”bloc seminars” eller å ta fag med vanlig undervisning - stort sett ein gong i veka. Bloc seminars har intensiv undervisning i ei til to veker med påfølgande eksamen. Det er ikkje mange bloc seminars å velje mellom, men ei rekke ”vanlege fag”.

Eksamen kan vere skriftleg/munnleg eksamen på universitetet, heimeeksamen eller framføring.

Vurdering av emnetilbodet

Det var 40 – 50 fag å velje mellom. Eg opplevde at det var god kvalitet på undervisinga og ein har mogligheit til å bytte fag dersom ein ønskjer det i løpet av opphaldet.

Fagleg utbyte og språk

Forelesarane snakkar godt engelsk. Og det faglege utbytte var i all hovudsak godt.

Universitetsområdet og byen

Universitet ligg i hjarta av Budapest. Universitetet og byen er fantastiske stader å studere. Det er ting som skjer ved universitetet og i byen heile tida. Offentlig transport er billeg og godt organisert.


Bustad

Det er ein fordel å ha ordna bustad før semesteret startar. Det er billig å bu og leve i Budapest. Det er ei rekke sider på t.d. facebook der ein finn billege leilegheiter til studentar. Mange leiger óg gjennom Airbnb. Sjølvklart er det ein fordel å bu nære universitet. Snakk gjerne med fadderen du får tildelt om bustaden verkar fordelaktig.

Sosialt miljø

Folk er veldig inkluderande og det er eit fantastisk godt miljø på universitetet generelt og blant erasmus studentane spesielt. Både i fadderveka og resten av semesteret er det organiserte arrangement (ofte fleire gonger i veka) for erasmus studentane på jussen.

Informasjon