Home
Student Pages
erasmus+

'Pázmány Péter' Catholic University and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. og 5. studieår)

  • CountryHungary
  • TownBudapest
  • Number of exchange places6
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Pázmány Péter' Catholic University er eit privat katolsk universitet med rundt 10 000 studentar. Det har fem ordinære fakultet og i tillegg eit eige institutt for forsking innan kanonisk rett, altså det interne lovverket for den katolske kyrkja. Universitetet har elles utmerkte forskingssentre innanfor fagfelta Midtausten-studiar, konkurranserett, bioteknologi og eksperimentell medisin.

Budapest er hovudstad i Ungarn og består historisk sett av to byar, Buda og Pest, som ligg på kvar si breidde av Donau. Han har rundt 1,7 millionar innbyggarar og er ein historisk viktig og usedvanleg vakker by med mange slott og praktbygg. Kostnadsnivået i Budapest er lågt samanlikna med andre europeiske storbyar.

Accommodation

Universitetet har eigne studentbustader i Budapest. Den mest kjente er St. Ignatius College, som er tilknytt jesuittordenen, men det finst òg andre alternativ. Det er òg råd å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Budapest.

Semester duration

September - januar og februar - mai/juni.

Information